TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 132

20 Haziran 2019 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kurslarda görevli eğiticilerin pedagojik formasyonuna ve bu kursların denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11614) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

2.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11615) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

3.-           Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2010-2019 yılları arasında askerlik görevi sırasında psikolojik sorun yaşayan er ve erbaşların sayısına ve bunlara gazi unvanı verilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11616) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

4.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir iş adamının yargılanmasına ve mallarının iade edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11617) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

5.-           Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, zihinsel engelli bir vatandaşın cinsel istismara uğradığı vakada sanıkların beraatine yönelik karara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11618) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

6.-           Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 2016 yılında kolluk güçleri tarafından vurulduğu iddia edilen bir kadına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11619) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

7.-           Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, bir mahkumun sağlık durumuna ve ilaç temini konusunda yaşadığı sıkıntıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11620) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

8.-           Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan gösteriye yönelik polis müdahalesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11621) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

9.-           İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren cezaevlerinde bulunan hamile ve çocuklu kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11622) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

10.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11623) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

11.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11624) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

12.-       Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, engelli bir hükümlünün tahliye edilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11625) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

13.-       Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, 2019 yılındaki çocuk istismarı verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11626) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

14.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11627) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

15.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11628) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

16.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Hakkari ilinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlere ve yaralananlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11629) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

17.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki işsizlik verilerine ve İŞKUR tarafından ilde düzenlenen mesleki eğitim programlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11630) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

18.-       İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, kadınların istihdama katılım oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11631) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

19.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11632) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

20.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11633) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

21.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde arazi satın alan yabancı gerçek ve tüzel kişi sayısına ve bu arazilerin yüzölçümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11634) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

22.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Zonguldak Kozlu sahilinde bulunan tıbbi atıkların toplatılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11635) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

23.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son on yılda ithal edilen plastik çöp miktarına ve bunların bertarafına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11636) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

24.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11637) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

25.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da yapılması planlanan millet bahçelerinin ihale süreçlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11638) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

26.-       Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, TOKİ'nin Kayseri'de emeklilere yönelik bir projesi olup olmadığına ve internet sitesinde yer verilen İncesu projesi duyurusuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11639) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

27.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11640) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

28.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11641) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

29.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletlere gönderildiği iddia edilen bir mektuba ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11642) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

30.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11643) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

31.-       Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 2019 yılında TTK'ya yapılması planlanan işçi alımlarında esas alınacak kontenjan ve kota uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11644) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

32.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11645) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

33.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11646) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

34.-       Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana Göktaş 2 HES Barajı'nda bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının soruşturulmasına ve Baraj'ın denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11647) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

35.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, spor teşkilatında ve spor federasyonlarında kadın yönetici sayısının azlığına ve %30 kadın yönetici kotası önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11648) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

36.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11649) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

37.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki Bakanlığa bağlı bulunan yurt verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11650) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

38.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki spor kulübü verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11651) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

39.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11652) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

40.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11653) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

41.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11654) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

42.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bankaların işlem ücretlerinin düşürülmesi ve tek bir cetvelde belirlenmesi önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11655) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

43.-       Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Gelir İdaresi Başkanlığında boş bulunan vergi dairesi müdür yardımcılığı kadroları için yapılan kurum içi sınavın koşullarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11656) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

44.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11657) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

45.-       Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir siyasi partinin seçim bürosu açılışı sırasında kolluk kuvvetleri tarafından alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11658) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

46.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın bulunduğu aşamaya ve genç nüfusun uyuşturucu ve türevlerine karşı korunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11659) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

47.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11660) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

48.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu miktarına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11661) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

49.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son 10 yılda yapılan balık çiftlikleri denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11662) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

50.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11663) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

51.-       İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, bayram öncesi trafik kazalarına karşı alınan tedbirlere ve otobüs firmalarına yönelik denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11664) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

52.-       Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, Ankara'da bulunan Resim ve Heykel Müzesi binasının Türk Ocakları Derneği'ne devredilmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11665) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

53.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11666) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

54.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi'nin inşaatının ne zaman biteceğine ve bölgedeki tarihi eserler için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11667) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

55.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, halk kütüphanelerini geliştirmek ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11668) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

56.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11669) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

57.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11670) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

58.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İstanbul Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda bir vakıf tarafından gerçekleştirileceği iddia edilen bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11671) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

59.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11672) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

60.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, siber zorbalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11673) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

61.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, okul kantinlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11674) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

62.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11675) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

63.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11676) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

64.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11677) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

65.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11678) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

66.-       Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 2010-2019 yılları arasında askerlik görevi sırasında psikolojik sorun yaşayan er ve erbaşların sayısına ve bunlara gazi unvanı verilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11679) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

67.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, bazı aşı ve ilaçların temin edilemediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

68.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11681) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

69.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari'de bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11682) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

70.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, palyatif bakım merkezlerine ve terminal dönem hastalara yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11683) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

71.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son on yılda gerçekleşen intihar vakalarıyla ilgili bazı verilere ve bu vakaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11684) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

72.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman ilindeki su ve çevre kirliliğinden kaynaklanan hastalıklara dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11685) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

73.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2009-2019 yılları arasında aykırı ve güvensiz olduğu tespit edilen kozmetik ürün sayısına ve firmalara uygulanan yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11686) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

74.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11687) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

75.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11688) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

76.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Hatay'da bir erkeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir kadının tedavisi için yapılacak bağış kampanyasının izin sürecinin hızlandırılması ve bu durumdaki kadınların tedavi masraflarının tamamının devletçe karşılanması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11689) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

77.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11690) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

78.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilindeki organize sanayi bölgesinde fabrika ve istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11691) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

79.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında Türkiye'de kişisel bilgileri sızdırılan yerli ve yabancı turistlere yönelik çeşitli verilere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11692) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

80.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında yerli teknoloji firmalarına verilen devlet desteklerine ve gençlere yatırım yapılmasının teşvik edilmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

81.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, otomasyon nedeniyle ortaya çıkabilecek imalat sektörü istihdamındaki risk faktörlerinin azaltılmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11694) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

82.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11695) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

83.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11696) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

84.-       Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, Orman Genel Müdürlüğünün KPSS puanına ek olarak sözlü ve uygulamalı sınavla personel alınacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11697) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

85.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 30 Nisan 2019 tarihinde Artvin'in Şavşat ilçesine yabancı yatırımcıların bulunduğu bir helikopter ile yapıldığı iddia edilen ziyarete ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11698) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

86.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11699) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

87.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Hakkari ilindeki tarım arazisi verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11700) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

88.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Hakkari ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ve kullanılan toplam kredi miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11701) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

89.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Hakkari'de yok olan orman miktarına ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11702) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

90.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11703) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

91.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11704) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

92.-       Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göleti ve Sulamaları Projesi'nde gelinen aşamaya ve sulama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11705) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

93.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiftçilerin kredi borçlarındaki artışın nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11706) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

94.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, yerli elektrikli traktör üretimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11707) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

95.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, 2019 yılı tarımsal destekleme kararnamesinin ne zaman açıklanacağına ve kararnamede yer alacak hususlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11708) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

96.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11709) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

97.-       İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, 2019 yaş çay taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ve Çaykur'un mevcut zararına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11710) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

98.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tekel bayilerinin alkol satış yasağı saatlerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11711) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

99.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11712) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

100.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11713) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

101.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11714) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

102.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, plastik atık ithalatına ve PVC esaslı plastik atıklara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11715) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

103.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Hakkari ilinde tescil ve terkin işlemi yapılan ve hazine destekli kredi kullandırılan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11716) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

104.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Selahattin Demirtaş'a gönderilen bazı mektupların kendisine iletilmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11717) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2019)

105.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Hakkari ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11718) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

106.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Hakkari ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11719) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

107.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari'deki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11720) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2019)

108.-   Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın, Siirt'in çevresine ulaşımı sağlayan yolların yapımının ne kadar sürede bitirileceğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11721) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

109.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana-Mersin arasındaki demiryolu hat kesiminde bulunan hemzemin geçitlerin sayısına ve güvenliğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11722) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

110.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yapan hafif ticari araçlara kesilen trafik cezalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11723) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

111.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'ye program hazırlayan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11724) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin Sazlıca kasabasında ürünleri dolu ve dondan zarar gören çiftçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11725) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

113.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen kişilerin yakınlarına özel güvenlik kartı verilmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

114.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Türkiye Varlık Fonunun net değerine ve borç yapısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11727) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

115.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir internet sitesinin erişim engeline ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11728) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

116.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2015-2019 yılları arasında BİMER ve CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11729) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

117.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016-2019 yılları arasında ülkemizde gıda ürünlerinde yürütülen kalıntı izleme çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11730) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 ve 2019 yıllarında çiftçilerden sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli adları altında yapılan mahsuplara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11731) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman alanları içinde yer altı depolamasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11732) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6831 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile orman sınırları dışına çıkarılan arazi miktarına ve bu arazilerin illere göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11733) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de doludan etkilenen ekili alanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11734) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

122.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelindeki çatlağa ve Santralin neden olacağı çevresel etkilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11735) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

123.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, cezaevlerinde anneleriyle birlikte bulunan çocuklar ile cezaevlerinde doğum yapan hükümlü ve tutuklulara yönelik çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11736) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

124.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki yabancıyla ilgili iddialara ve birinin cezaevinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11737) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

125.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, bakan ve bakan yardımcılarının hukuki statüsüne ve siyasi faaliyetler bağlamında kamu görevlilerine uygulanan yasaklara tabi olup olmadıklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

126.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun karar istatistiklerine ve çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

127.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri Cezaevinde çıkan yemeklerle ilgili şikayete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

128.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde tutuklu bir kişiden yemek ücreti istendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11741) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

129.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevi kantininde tutuklu ve hükümlülerin yemek ve temizlikle ilgili ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin bulunmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

130.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya E Tipi Cezaevinde koğuşların aşırı kalabalık olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11743) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

131.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kepsut Cezaevinin fiziki koşullarına yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11744) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

132.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevinin su ve ısınma sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11745) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

133.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra Açık Cezaevinde vefat eden bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11746) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

134.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun Cezaevinde bulunan iki mahkumun bir ay telefon ve mektup yasağı aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11747) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

135.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde bazı tutukluların büyük bahçelere çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11748) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

136.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde koğuşlarda koğuş kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11749) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

137.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hamile bir kadının tutuklu bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

138.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Aliağa Yeni Şakran Cezaevinde tek kişilik koğuşlarda kalanların havalandırma sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11751) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

139.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya Mahmutlar Kapalı Cezaevine bazı kitapların alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11752) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

140.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin haftalık telefon görüşmelerini yapamadıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11753) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

141.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 2 No'lu Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin görüşlerde yakınlarıyla yan yana oturmalarının yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11754) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

142.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Cezaevinde kalan tutuklu bir vatandaşın sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11755) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

143.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Keskin Cezaevinde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11756) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

144.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kadın Kapalı Cezaevinde havalandırmanın iki kat telle kapatıldığına ve tellere elektrik verildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11757) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

145.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Ceza İnfaz Kurumunda görüş günlerinde görevlilerin hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulundukları iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11758) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

146.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar Ceza İnfaz Kurumunda sağlık sorunları yaşayan bir mahkumun hastalık nedeniyle tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11759) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

147.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Batman Cezaevinin fiziki şartlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11760) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

148.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ardahan Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan bir mahkumun hastalık nedeniyle tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11761) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

149.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos Cezaevinde bulunan kanser hastası bir mahkumun hastalık nedeniyle tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11762) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

150.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Malatya Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kişinin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

151.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinde kalp krizi nedeniyle ölen bir kişiye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2019 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11765) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2019)

153.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, istinaf mahkemesinin kararına süresinde itiraz edilememesi nedeniyle mahkumiyet kararı kesinleşen bir kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11766) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

154.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir tutuklunun sağlık sorunlarına rağmen hücrede kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11767) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

155.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş Cezaevinde tek kişilik hücrede kalan yaşlı ve hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11768) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

156.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, denetimli serbestlik uygulamasının illere göre farklılık gösterdiği ve bir tutuklunun dilekçe hakkının engellendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11769) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

157.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve hastalık sebebiyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11770) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

158.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda karşıt siyasi görüşteki mahkumların aynı koğuşa yerleştirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11771) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

159.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Cezaevinde 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde telefon görüşmesi yapılamadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11772) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

160.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Cezaevine dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11773) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

161.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 15 Temmuz sonrasında KHK ile kapatılan kurumlarda çalışan kişilere tazminatlarının ödenip ödenmediğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11774) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

162.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2002 yılından günümüze kadar Kocaeli ilinde gerçekleşen işsizlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11775) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

163.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Ergene Nehri ve Kurudere'deki atıklara ve balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11776) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

164.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, plastik atık ithalatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11777) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

165.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Beyşehir Gölü'nden sulama amaçlı su alımının ve kaçak avlanmaların engellenmesine yönelik Bakanlığın alacağı tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11778) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

166.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2014-2019 yılları arasında belediyelere bağlı kreşlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11779) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

167.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, taş ocaklarına işletme ruhsatı verilmesinde gözetilen kriterlere ve taş ocaklarının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11780) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

168.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, olası İstanbul depremine yönelik yapılan hazırlıklara ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde oluşan zemin çatlaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11781) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

169.-   Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliyesine karar verilen konut ve iş yeri sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesine ve alanda faaliyet yürüten maden işletmesinin sorumluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11782) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

170.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, TOKİ'nin indirim kampanyasına katılım durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11783) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2019)

171.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'nin Suriye ile ilgili izlediği dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11784) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

172.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, bor madeni ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11785) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

173.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, küçükler kategorisindeki amatör branş turnuvaları ve okullar arası turnuvaların iptal edilme sebeplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11786) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

174.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2017-2019 yılları arasında Kocaeli iline kayıtlı araçlara ve bu tarihlerde zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sayısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11787) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

175.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2010-2018 yılları arasında fuhuş amacıyla insan ticareti yaptığı tespit edilen kişi sayısına ve fuhuş yaptığı gerekçesiyle işlem gören yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11788) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

176.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2010-2018 yılları arasında fuhuşla alakalı mevzuat kapsamında hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11789) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

177.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zabıtaların kadro ve çalışma koşullarıyla ilgili bazı sorunların çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11790) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

178.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, turizm alanında eğitim veren meslek liselerinin kolej statüsüne getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11791) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

179.-   Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın, bir dernek tarafından yapılan turistik il gezilerine Bakanlık il müdürlüklerinin imkanlarıyla destek olunduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11792) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

180.-   Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, Diyarbakır Surları ile ilgili bir restorasyon çalışması yapılıp yapılmayacağına ve Surların tanıtımı için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11793) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

181.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, öğretmenlik sertifikası iptal edilen bir vatandaşa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11794) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

182.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kapatılan eğitim kurumlarında çalışmış ve öğretmenlik sertifikası iptal edilmiş bir kişinin talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11795) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

183.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir özel okulda öğretmenlerin maaş ödemelerinin düzensiz yapılmasına ve bu nedenle oluşabilecek mağduriyetler için Bakanlık tarafından alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11796) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

184.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11797) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

185.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tüm gazilere eşit haklar verilmesi önerisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11798) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

186.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2003-2019 yılları arasında ülkemizde kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11799) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

187.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mikroplastiklerin halk sağlığına etkisinin araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11800) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

188.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, asitli saldırıya uğrayan bir kadının tedavi masraflarının karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11801) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

189.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında ülkemizde hastanelerde yapılan görüntüleme tetkiklerinin ve tekrar edilenlerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11802) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

190.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen bir doktorun uzmanlık eğitimine kabul edilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11803) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

191.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan bir hekime iş yeri hekimliği sertifikasının verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11804) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

192.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, kezzap saldırısına uğrayan kadınların tedavi masraflarının Devletçe karşılanmasına ve bu amaçla yapılan bir bağış kampanyasının takıldığı bürokratik engellere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11805) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

193.-   Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, ilaç temininde yaşanan sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11806) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

194.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, antidepresan kullanımı konusunda Bakanlığın çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11807) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

195.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemiz sularında ve içme sularındaki plastik parçacık varlığının araştırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11808) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

196.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, son üç yılda ihracat sonrası geri gönderilen meyve ve sebzelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11809) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

197.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen ve yemeklik patates ithalatında incelenecek zararlı organizma sayısını sınırlayan karara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11810) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

198.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizin su varlığı ve temizliğine ve sudan kaynaklanabilecek halk sağlığı sorunlarının önlenmesine yönelik Bakanlığın çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11811) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

199.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ormanlarda kesim ve işleme işlemlerinin beş yıl boyunca şirketler tarafından yapılmasına izin veren kanuni düzenleme ve uygulaması ile öngörülen denetim mekanizmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11812) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

200.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ukrayna'ya ihraç edilen domateslerde görülen Güney Afrika güvesinin ülkemize nasıl geldiğine ve bu tür zararlılara karşı uygulanan karantina tedbirlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11813) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

201.-   İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, son üç yılda ihracat sonrası geri gönderilen meyve ve sebzelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11814) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

202.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Çelikhan-Malatya karayolunda yaşanan kazalara karşı alınan önlemlere ve kazaların nedenlerinin tespiti için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11815) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

203.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türk Hava Yolları tarafından işten çıkarılan bir çalışana ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11816) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

204.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

205.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Borçka Muratlı Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11826) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar vakasına ve cinsel istismar suçu ile ilgili dava verilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11827) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği emekli sandıklarından emekli olanların da emekli bayram ikramiyesi alabilmeleri önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11828) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili İçmeli köyü hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11829) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

209.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatın altında alım yapılmasının önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11830) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancar üretimindeki kota cezalarının affı ve münavebeli ürün ekimindeki sorunların giderilmesi önerisi ile özelleştirilen şeker fabrikalarının denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11831) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazası geçiren çalışanlara ödenecek tazminatlarla ilgili davalara sadece iş mahkemelerinin bakması yönünde düzenleme yapılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11832) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki engellilik derecesi değerlendirmelerindeki ayrımın giderilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11833) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vazife malullerinin eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlandırılması talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11834) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ukrayna'ya ihraç edilen domateslerin geri gönderilmesine, kurumsal önlemlere ve iade edilen domateslerin akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11835) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

215.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlenmesi ve inşaatta meydana geldiği iddia edilen sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/11836) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

216.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11837) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

217.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11838) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

218.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ve trafik kazalarına bağlı engelli kalanların sigorta şirketlerine karşı korunmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11839) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

219.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, 2014 yılı Nisan ayından 2019 yılı Nisan ayına kadar iş gücü bedeli İŞKUR tarafından karşılanarak kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edilen personel sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11840) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

220.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11841) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

221.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11842) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

222.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11843) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

223.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ili ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve 2010-2018 yılları arasında Aksaray ve Türkiye genelinde İŞKUR'a yapılan başvuru sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11844) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

224.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2015-2019 yılları arasında Türkiye genelinde ve Aksaray'da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11845) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

225.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan çocuk işçi sayısına ve bunların yaş, cinsiyet, çalıştıkları sektör ve il bazında sınıflandırılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11846) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

226.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, 2019 yılı itibarıyla göçmen/mülteci çocuk işçi sayısına ve bu kapsamda bazı verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11847) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

227.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kandıra Sarımeşe mevkiinde meşelik orman alanında açılması planlanan taş ocağının tarıma, çevreye ve turizme olası etkilerinin dikkate alınıp alınmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11848) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

228.-   Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Aydın ilindeki hava kalitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11849) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

229.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11850) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

230.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11851) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

231.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11852) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

232.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde arazi satın alan yabancı gerçek ve tüzel kişi sayısına ve bu arazilerin yüzölçümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11853) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

233.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunup bulunmadığına ve Temiz Hava Eylem Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11854) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

234.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Çorlu Deresi'nde meydana gelen kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11855) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

235.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Beyşehir Gölü'ndeki ve havzasındaki kirliliğe ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11856) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

236.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlenmesi ve inşaatta meydana geldiği iddia edilen sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11857) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

237.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Doğu Karadeniz Bölgesinde sürdürülen Yeşil Yol Projesine ve proje ile bu kapsamında inşa edilecek tesislerin ekolojik dengeye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11858) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

238.-   Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11859) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

239.-   İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, DAEŞ terör örgütünün internette yayınlanan bir videosunda görülen Türkiye dosyasına ve saldırı tehdidi bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11860) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

240.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11861) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

241.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11862) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

242.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11863) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

243.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlenmesi ve inşaatta meydana geldiği iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11864) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

244.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11865) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

245.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11866) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

246.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11867) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

247.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilindeki spor kulübü verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11868) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

248.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı bulunan yurt verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11869) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

249.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11870) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

250.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11871) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

251.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11872) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

252.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11873) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

253.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde son beş yılda yakalanan uyuşturucu miktarına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11874) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

254.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, bir kişinin tabutunun mevzuata aykırı şekilde Türk Bayrağı ile örtüldüğü iddiasına ve konunun soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11875) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

255.-   Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün, vazife malullerine yönelik Devlet Övünç Madalyası verilmesi hususundaki mevzuatın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uygulamaya geçirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11876) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

256.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin Büyükşehir Belediyesi girişinde polis memuru görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11877) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

257.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, AFAD'ın Afrin'de bulunan kamplarına ve buralarda kalan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11878) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

258.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi olayının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11879) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

259.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki AFAD kampına dair bazı iddiaların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11880) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

260.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11881) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

261.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11882) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

262.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11883) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

263.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11884) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

264.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, ülkemizdeki meslek lisesi sayısına ve bunların atölye ve laboratuvarlarının çağın gereklerine uygun donanıma sahip olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11885) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

265.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11886) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

266.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11887) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

267.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Bakanlığa bağlı okulların cari giderleri için ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11888) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

268.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta il ve ilçe genelindeki halk eğitim merkezi sayısına ve bu merkezlerde verilen kurslara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11889) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

269.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde tekrar görev verilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11890) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

270.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11891) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

271.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11892) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

272.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, çeşitli görev ve rütbelerdeki askeri personelin görevde yükselme esaslarına ve kontenjanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11893) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

273.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ve trafik kazalarına bağlı engelli kalanların sigorta şirketlerine karşı korunmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11894) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

274.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, ülkemizde DMD hastalığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ve DMD hastası çocukların okullara uyumu konusunda eğitimcilerin bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11895) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

275.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11896) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

276.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizde lyme hastalığına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11897) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

277.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kanser hastalarına ve ödeme listesinde yer almayan kanser ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11898) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

278.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, son beş yılda yıllar bazında Beyaz Kod uygulaması ile yapılan başvuru sayısına ve başvuruların illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11899) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

279.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11900) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

280.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11901) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

281.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray'da bulunan sağlık tesislerine ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11902) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

282.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, kanser vakalarını azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11903) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

283.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, son beş yılda Konya ilinde ve ilçelerinde iş kazalarına bağlı olarak gerçekleşen yanık vakalarına ve yanık tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11904) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

284.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan personel ve doktor sayısı ile aylık hizmet sunulan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11905) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

285.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11906) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

286.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11907) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

287.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11908) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

288.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11909) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

289.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, buğday, arpa, çavdar ve yulaf alım fiyatları ile bunların ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11910) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

290.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Orman Genel Müdürlüğüne personel alımı için sözlü sınav yapılmasına ve bazı kadrolar için alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11911) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

291.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, ihracattan geri gönderilen ürünlerin imha edilip edilmediğine ve denetimlerinin arttırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11912) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

292.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11913) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

293.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, ithal edilen soğan miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11914) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

294.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel istihdamına ve kurum binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11915) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

295.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Aksaray ilinde yok olan ormanlık alanlara, yapılan ağaçlandırmalara ve yardım fonundan yararlanan orman köylülerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11916) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

296.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Aksaray ilinde mevcut tarım arazilerine, üretimin artırılmasına yönelik teşviklere ve ipotekli tarla sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11917) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

297.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Aksaray ilinde kayıtlı çiftçi sayısına, sulanabilir tarım arazisi miktarına ve ilde yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11918) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

298.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2018 yılları arasında Aksaray ilinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan üretici sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11919) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

299.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11920) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

300.-   Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi ve su kirliliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11921) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

301.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülkemizde yıllık olarak üretilen ve ithal edilen soya miktarına ve yerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11922) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

302.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, biçerdöver hasadıyla oluşan ürün kaybının azaltılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11923) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

303.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11924) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

304.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2002-2019 yılları arasında Aksaray ilinde tescil ve terkin işlemi yapılan ve hazine destekli kredi kullandırılan esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11925) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

305.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11926) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

306.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığın 2002-2018 döneminde yıllar itibarıyla Aksaray ili ile ilgili hazırladığı projelere ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11927) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

307.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray'daki binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11928) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)

308.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Batman-Kozluk-Silvan Karayolu'nda sıkça oluşan obruklar nedeniyle yol güzergahının değiştirilmesi önerisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11929) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)