TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 131

18 Haziran 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1964) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2019)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1965) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2019)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Balıkesir İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1966) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2019)

4.- Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Kanun Teklifi (2/1967) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2019)

5.- Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1968) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2019)

6.- Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1969) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2019)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1970) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2019)

8.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; 2972 Sayılı Mahalli İdarelerle ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Sayılı Partiler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1971) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2019)

9.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1972) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2019)

10.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; 8/2/2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1973) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

(Milletvekili Dokunulmazlığı)

 

1.- İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/766) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2019)