TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 129

14 Haziran 2019 Cuma

 

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1359) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1544) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

3.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1582) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

4.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1590) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

5.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1592) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

6.-  İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1595) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Üyelerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi (2/1772) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

8.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1799) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1801) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısı’nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü’ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1896) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 14.06.2019) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 23 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

2.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Hizbullah davası sanıklarına verilen tahliye kararlarının araştırılarak, benzer şartlara sahip olan tutukluluk halinde bulunan sanıklara aynı kararın verilmemesinin sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, İstanbul Havalimanı Projesi'nin kamu zararına neden olduğu iddialarının incelenerek, havalimanının bulunduğu bölge ve inşaat süreci hakkında tartışmalı noktaların açıklığa kavuşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

4.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, medya diline yansıyan ayrımcı dilin yaratacağı sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

5.- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, kanser türlerinin ortaya çıkış türlerinin ortaya çıkış nedenlerinin araştırılarak, kanser tedavilerinde yaşanan sorunların önlenmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 19 milletvekilinin, Deep Web olarak tabir edilen internet ağ iletişim sisteminde yaşanan sorunların tespit edilerek çözüm üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 19 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2019)

8.- Konya Milletvekili Esin Kara ve 20 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 21 milletvekilinin, kayıt dışı kozmetik ürünlerinden kaynaklanan sorunların tespiti ve oluşan sorunlara karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 21 milletvekilinin, arı miktarının azalmasını önlemek için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

11.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 36 milletvekilinin, Mardin taş ocaklarının işçi sağlığına, ekosisteme ve kültürel varlıklara verdiği zararların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2020)

12.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 19 milletvekilinin, kent ormanlarına yönelik ıslah ve yeşillendirme çalışmalarının ortaya çıkarılması, kent ormanlarının yok olmasının sebeplerinin belirlenmesi ve bu soruna yönelik önemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2019)

13.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve 19 milletvekilinin, Hizbullah davası sanıklarına verilen tahliye kararlarının araştırılarak, benzer şartlara sahip olan tutukluluk halinde bulunan sanıklara aynı kararın verilmemesinin sebeplerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

14.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 19 milletvekilinin, ekonomik durumun intihar vakalarına etkilerinin incelenerek bu konuda geliştirilecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

15.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 19 milletvekilinin, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak kalkınmaya destek sağlayacak insan kaynağı yetiştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

16.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 milletvekilinin, yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

17.-  Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve 21 milletvekilinin, yağlı tohum üreticilerinin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2019)

18.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, kayyım atanan belediyelerdeki uygulamaların incelenerek hukuka aykırılık iddialarının değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

19.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, İçişleri Bakanı'nın görevini yerine getirmediği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

20.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, Gediz Havzası'ndaki kirliliğin temizlenmesi ve Havza'nın korunması için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

21.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, Beyşehir Gölü'nde aşırı su çekilmesi nedeniyle yaşanan sorunların incelenerek olası olumsuz etkileri bertaraf etmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

22.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, İzmir ve çevresindeki tektonik hareketliliğin incelenerek deprem risk haritası çıkarılması ve olası bir depreme karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2020)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 milletvekilinin, çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2021)

24.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 24 milletvekilinin, Muğla ilinde kıyıların kiralanmasına yönelik faaliyetlerin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2020)

25.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 24 milletvekilinin, yerli tohumculuğa ilişkin sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

26.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 35 milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ile enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2019)

27.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilen projelerdeki uygulamaların incelenerek kamu zararlarının saptanması ve kaynakların verimli kullanımının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

28.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, özel eğitimin standartlarının artırılması ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara eğitim verenlerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ve 20 milletvekilinin, İstanbul'da son günlerde yaşanan çökme ve heyelan vakalarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

30.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 25 milletvekilinin, ekonomik gidişatın kadın çalışanlar üzerindeki etkilerinin incelenerek olumsuz etkilerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun durumunun incelenmesi ve sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, sosyal güvenlik uygulamalarının işleyişi ve uygulamalarda yaşanan sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, ülkemizde adaletli ücret sisteminin tam anlamıyla uygulanabilmesi için gerekli tespitlerin yapılması, mevcut sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, çalışma hakkı durumunun çok yönlü araştırılması, mevcut sorunların belirlenmesi ve gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

35.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 19 milletvekilinin, organ bağışı sayısındaki düşüklüğün sebeplerinin tespiti ve bu duruma karşı alınabilecek önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, muhalif sayılan gazetelere kamu kurum ve kuruluşlarında yer verilmemesinin nedenlerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 21 milletvekilinin, Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz ölümü hakkında etkili ve yeterli soruşturma yapılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, ÇKS dışı çiftçi sayısının belirlenmesi, çiftçi sayısının azalma sebeplerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının şeker pancarı üretimi hakkındaki stratejisinin araştırılıp, şeker pancarı üretiminde yaşanan sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'nin uygulamasında yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, gümrük vergilerinin kaldırılması veya düşürülmesinin yerli çiftçilere verdiği zararın araştırılarak, gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, açık öğretimde okuyan öğrenci sayısının yüksek olmasının yaratmış olduğu sorunların tespiti ve gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Tarımsal Araştırmalar Genel müdürlüğü tarafından verilen destek projelerinin tarımsal ürün miktarı ve kalitesine katkısının tespiti, uygulamada görülen sorunlara alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, torunlarına bakan büyükanneye maaş projesinin hayata geçmemesinin nedenlerinin tespiti ve projenin uygulamaya geçmesi için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

45.-  İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve 20 milletvekilinin, nişasta bazlı şekerlerin insan sağlığına zararlarının incelenerek bu zararların önlenmesi ve gıda sanayinde kullanılabilecek sağlıklı alternatif maddelerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, eğitimde yaşanan sorunların çok boyutlu şekilde ele alınıp incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, 2003-2018 yılları arasında yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin kullanım alanlarının araştırılarak özelleştirilen kurumların mevcut durumlarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, kültür varlıklarımızın restorasyonları sırasında gerçekleşen tahribatların tespiti ve bu durumun tekrarlanmaması için gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, kömürlü termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Büyük şehirlerde yaşanan trafik ve ulaşım sorunlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, yabancı uyruklu şirket sayısının belirlenmesi ve bu durumun yerli esnafı mağdur eden yönlerinin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan çalışmaların amacına uygun yapılıp yapılmadığının tespit edilerek projelerin genel durumunun irdelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, mavi bayrakları plaj sayılarının artırılması için yapılan çalışmaların incelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, belediyelerde çalışan geçici işçilerin yaşadıkları sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

55.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 21 milletvekilinin, iş kazalarından kaynaklanan ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)

56.-  Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekilinin, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından yapılan harcamaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2019)