TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 125

30 Mayıs 2019 Perşembe

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, TBMM'nin içinde bulunduğu bölgenin "TBMM Külliyesi" olarak adlandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11819) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)

2.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Halkla İlişkiler Binasının engelli erişimine uygunluğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11930) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2019)