TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 124

29 Mayıs 2019 Çarşamba

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, norm kadro çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11822) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

2.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, TBMM İdari Teşkilatında görev yapan müşavir unvanlı personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11823) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

3.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, mülga Başbakanlıktan atanan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11824) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

4.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, TBMM İdari Teşkilatında şahsa bağlı kadrolarda görev yapan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11825) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)