TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 122

24 Mayıs 2019 Cuma

 

Raporlar

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1368) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lesoto Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1537) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

3.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1589) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

4.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1597) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

5.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1599) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 63) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

6.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1600) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

7.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1601) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

8.- İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1602) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 9/7'nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1782) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi: 24.05.2019) (GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 5 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tutuklu bulunan avukat sayısına ve avukatlar hakkında yürütülen adli işlemlere dair bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10828) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10830) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10831) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10832) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10833) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10834) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10835) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10836) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakıflara yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10837) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir derneğe yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10838) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10840) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken kaybolan bir gencin bulunmasına yönelik çalışmalara ve insan kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10841) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir derneğe yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10842) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakfa yapıldığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir vakfa yaptığı iddia edilen ödemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Anadolu Ajansının seçim sürecinde hizmet alımı gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ve bünyesinde çalıştırdığı personel sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okul spor salonlarına yapıldığı iddia edilen harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014-31 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından okullara yapıldığı iddia edilen harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

23.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bahis oyunlarını işletme hakkının ihale sürecinde TFF Başkanı olan kişiye ait şirket tarafından kazanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

24.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, TRT'de çalışan personele ve kurumun İstanbul'a taşınıp taşınmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi vakasına ve hayvan hakları ihlallerinin engellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10852) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içinde Cumhurbaşkanlığınca satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10853) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde görevli bir öğretim üyesi hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili olarak Fakülte yönetimince yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10854) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında bağlı kurum ve kuruluşlarca Türk Cumhuriyetleri, dost ve akraba topluluklar ile ortak yürütülen projeler ve bu projelerden sağlanan faydalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

29.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, sığınma evlerindeki kadınların 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanamamış olmasına ve bir sonraki seçim için yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

30.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bazı Suriye uyruklu kişilere oy pusulası gönderildiği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10857) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

31.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir grup LGBTİ mahkumun havalandırma alanlarıyla ilgili taleplerine ve LGBTİ mahkum verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10858) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

32.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan LGBTİ bir mahkumun koğuş değişikliği talebine ve hastaneye sevkinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

33.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan LGBTİ bir mahkumun yaşadığı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

34.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli Kapalı Cezaevinde kalan yabancı bir mahkumun can güvenliği kaygısıyla yaptığı sevk talebine ve son üç yılda sevk başvurusu yapan mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10861) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

35.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun kurum doktoruyla ilgili iddialarına ve cezaevlerinde kalan yabancı uyruklu kişi verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10862) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

36.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir trans bireyin yaşadığı sıkıntılara ve Türkiye genelinde bulunan eşcinsel koğuşu sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

37.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı uyruklu bazı mahkumların cezaevi koşullarıyla ilgili çeşitli şikayetlerine ve Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

38.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan LGBTİ bir mahkumun yaşadığı sorunlara ve cezaevlerinde kalan LGBTİ birey sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

39.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Menemen Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun hastane sevkinin yapılmadığı iddiasına ve cezaevlerindeki yabancı uyruklulara dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

40.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan İran vatandaşı bir tutuklunun ailesinin görüş izni alamadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

41.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun bulunduğu koğuşta yaşadığı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

42.-  Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülere bir süreli yayının verilmeme kararı alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kalp hastası bir mahkumun durumuna ve tek kişilik hücrede tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yabancı uyruklu bir mahkuma tercüman sağlanmasına ve Türkiye'deki yabancı uyruklu mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

45.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ve sayımların devam ettiği yerlerde görev alan kolluk görevlilerine mesai ücreti ödenmesi önerisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

46.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ve cezaevlerinde hastalık sebebiyle tahliye edilmeyi bekleyen mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10876) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

50.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, cezaevinde hasta bebeğiyle birlikte kalan tutuklu bir kadının infaz erteleme talebinin reddedilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10877) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Elazığ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde açlık grevindeki iki mahkumun koğuşunun değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10878) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

52.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, İŞKUR tarafından yapılan iş ve meslek danışmanları mülakatına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

53.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirileceği tarihe ve otizmli bireylerin eğitimine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10880) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren özel sektör firmalarında, kamu kuruluşlarında ve bağlı taşeron firmalarında işten çıkarılan işçi sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10881) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10882) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10883) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 183 Sosyal Destek Hattına gelen arama ve başvuru sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10884) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10885) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

59.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, roman vatandaşların sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10886) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

60.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır ilinde son on yıldaki işsiz sayısına ve istihdam yaratmak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10887) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

61.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Karaburun'da ÇED olumlu raporunun iptaline rağmen rüzgar enerjisi santrali projesinin devam ettiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

62.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, son üç yılda mahalli idarelerin borç stokundaki artışa, ödenen faize ve hizmetlerin aksamaması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10890) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10891) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere dair bilgilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10892) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

66.-  Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, jeotermal enerji santrallerinin Büyük Menderes Havzasına etkilerinin araştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

67.-  Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, Mersin'de bir fabrikanın çevre ve insan sağlığına etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10894) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

68.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Türkiye'nin S-400 füze alımı anlaşmasının akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10896) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10897) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10898) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

72.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Mersin Akkuyu'da kurulacak limanla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10900) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10901) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10902) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

76.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, yenilenebilir enerji kaynakları yatırım planlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10903) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10904) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10905) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10906) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

80.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun, ağaç işleri sektöründeki daralmaya karşı alınacak tedbirlere ve sektörün KDV indiriminden yararlandırılması önerisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

81.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ekonomide yapısal reformlar ve 100 günlük eylem planlarının kişi başına düşen milli gelire etkilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

82.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında KİT'lerin ekonomiye sağladıkları katkıya ve KİT'lerde istihdam edilen kişi sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10909) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10912) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

86.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında metropollerden kırsal bölgelere gerçekleşen göç oranına, göç edenlerin meslek gruplarına ve iş girişimlerinin ekonomiye katkısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, son on yılda kadın cinayetleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

88.-  Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın, AFAD'da görevde yükselme sınavı yapılması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

89.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, bir kamu görevlisinin üstün başarı belgesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10916) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

90.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, polislerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması yönünde düzenleme yapılması önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10917) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10918) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10919) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10920) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

94.-  Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, 2015-2019 yılları arasında Iğdır İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruluna yapılan başvuru sayısına ve bu başvuruların sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10921) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

95.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10922) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10923) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10924) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10925) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

99.-       Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır Surları Keçi Burcu'nda yapılan kazı ve düzleştirme çalışması ile kültürel mirasın korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10926) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

100.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda teneffüs zili olarak bir siyasi partinin seçim kampanyası müziğinin kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

101.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana'da ilköğretim ve ortaöğretimde bir sınıfta eğitim gören ortalama öğrenci sayısı ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

102.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Kastamonu'da ilköğretim ve ortaöğretimde bir sınıfta eğitim gören ortalama öğrenci sayısı ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10929) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

103.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışacak mesleki eğitim staj öğrencilerine ücret ödenmeyeceğine yönelik açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

104.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Kastamonu ilinin branşlara göre öğretmen ihtiyacına ve 2019 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

105.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Adana ilinin branşlara göre öğretmen ihtiyacına ve 2019 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

106.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 41'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10933) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10934) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 12 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye'de eğitime ayrılan bütçeye ve eğitim alanındaki bazı eksikliklerin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10935) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10936) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10937) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

111.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, S-400 füzelerinin teslimat tarihine ve F-35 savaş uçaklarının yedek parçalarının sevkiyatının durdurulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10938) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10939) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10940) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10941) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

115.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2019 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına dair bazı verilere ve toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

116.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, piyasada bulunamayan ilaçlara ve piyasaya ilaç vermeyen firmalara uygulanacak yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

117.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Kastamonu ili ve ilçelerinde uzmanlık alanlarına göre istihdam edilen doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

118.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, çocuklara yönelik aşılama çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10945) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

119.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son bir yılda Bakanlığa yapılan kök hücre bağışı ve son altı ayda doku tiplemesi çalışması sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10946) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10947) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ilaç giderlerine ve miadı dolduğu için imha edilen ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında ülkemizde tüketilen ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10950) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10951) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

125.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, organ nakli bekleyen kişi sayısına, 2018 yılında yapılan organ nakillerine ve organ bağışına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10952) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

126.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, yerli otomobil projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10956) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

130.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasındaki yem ithalatına ve tavukçuluk sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

131.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, tanzim satış uygulamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

132.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında Akdeniz'de faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılık verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

133.-   İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan yeni yol çalışması ve çalışma sırasında zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10960) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10961) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10963) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda su ve enerji israfının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, su yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

139.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

140.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, ülkemizdeki endüstriyel ormanlık alanların artırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10967) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

141.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2015-2018 yılları arasında Turquality markasına sahip firmaların toplam ihracattaki oranına ve bu programa kayıtlı firma sayısına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10968) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

142.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ithal edilen patates ve soğanların analizine ve ürünlerin kalitesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10972) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

146.-   Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, Hakkari ili ve ilçelerindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10973) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2019)

147.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Gebze-Halkalı arasındaki demir yolu hattının güvenliğine ve yeni işe alınan makinistlerin yeterliliklerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10974) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

148.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, İstanbul Havalimanı apronunda çalışan personelin hata durumunda dolar üzerinden ceza ödeyecek olmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10975) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

149.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nin bir bölümünün çökmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

150.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Atatürk Havalimanı'nın kapanması nedeniyle bir şirkete ödenecek tazminata ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2019)

151.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Atatürk Havalimanı'nın işletmesini 2021 yılına kadar üstelenen şirkete sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle ödenecek tazminata ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10978) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10979) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllara göre Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerin sayısına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10980) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 Nisan 2019 itibarıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda taciz ve tecavüz nedeniyle yapılan şikayetlere ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10981) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında yıllar bazında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ve daha sonra iptal edilen ihalelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10982) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, internet erişiminin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

157.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta son beş yılda meydana gelen trafik kazalarının sayısına ve bu kazaları azaltmak için alınması gereken önlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

158.-   Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, karayollarına yerleştirilen maket trafik polis araçlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10985) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

159.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hizmetli kadrosundaki personele verilen iş kıyafetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11820) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

160.-   Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, Stratejik Plan çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11821) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2019)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 milletvekilinin, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanması sonucu meydana geldiği iddia edilen sivil ölümlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

2.- Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 20 milletvekilinin, akademisyenlerin temel haklarına ilişkin ihlal iddialarının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve 19 milletvekilinin, Afrin'den Türkiye'ye sokulan zeytinyağının Türk Malı etiketiyle ihraç edildiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

4.- Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve 20 milletvekilinin, Şırnak merkez ve ilçelerine atanan kayyumların yapmış oldukları harcamalar ve faaliyetlerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 26 milletvekilinin, İstanbul'da son günlerde yaşanan çökme ve heyelan vakalarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 19 milletvekilinin, anne sağlığı konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 19 milletvekilinin, kadınların iş gücüne katılımını etkileyen faktörlerin araştırılarak kadın istihdamının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

8.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 20 milletvekilinin, artan yoksulluğun kadınlar üzerindeki etkilerinin araştırılarak yoksullukla etkin mücadele yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

9.-      Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve 19 milletvekilinin, engellilerin ve onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin karşılaştıkları sorunların araştırılarak bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2019)

10.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve 19 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının tespiti ile üreticilerin sorunlarına çözüm yolları belirleyebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2019)

11.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesinin etkilerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

12.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, gayrimenkul yatırımı yapmak suretiyle Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında yapılan değişiklik nedeniyle ortaya çıkabilecek sakıncaların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

13.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Çerkes sürgününün tüm yönleriyle araştırılarak Kafkas halklarının sorunlarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

14.-  Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 20 milletvekilinin, TCDD bünyesinde çalışan makinistlerin sorunlarının tüm yönleriyle araştırılarak çözüm önerileri getirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

15.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 21 milletvekilinin, madenlerde özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans sisteminin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yarattığı tahribatın araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

16.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 milletvekilinin, Varlık Fonu üzerinden gerçekleşme ihtimali olan usulsüzlüklerin tespiti ve Varlık Fonu'nun yol açabileceği sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, Ankara'da bulunan tarihi yerleşim bölgelerinin restore edilip turizme kazandırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

18.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 20 milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 22 milletvekilinin, beyaz et ve yumurta üreticilerinin sorunlarını araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

20.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 22 milletvekilinin, şeker pancarı ekim kotasını dolduramadığı için cezaya çarptırılan pancar üreticilerinin sorunlarının çözülmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 22 milletvekilinin, sulak alanlarda ve yeraltı sularında meydana gelmiş olan eksilme ile kirlenmenin tespit edilerek, ülkemizin su döngüsünü düzenleyecek politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

22.-  Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve 21 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

23.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve 19 milletvekilinin, Türkiye'de iki yönlü göç olgusu ve etkileri araştırılıp, göçe neden olan sebeplerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

24.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin, atıkların yönetimi ve çevrenin korunması ile ilgili uygulamaların ve denetimlerin verimli hale getirilmesi için sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

25.-  Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve 21 milletvekilinin, Manisa'daki jeotermal sondajların, elektrik santrallerinin çevreye verdiği zararlarının araştırılarak, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

26.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 19 milletvekilinin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve çalışanların sorunlarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

27.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 21 milletvekilinin, Varlık Yönetim Şirketleri'nin vatandaş üzerinde kurduğu psikolojik baskı ve tacizlerin denetlenmesi ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çözüm yolu bulmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

28.-  Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve 20 milletvekilinin, sendikalaşma oranının önündeki engellerin tespiti ve sorunların giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve 20 milletvekilinin, üniversiteyi terk eden öğrencilerin sayısının artmasının nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

30.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 19 milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak istihdam edilebilmeleri için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

31.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 19 milletvekilinin, çalışma hayatında şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

32.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, internetten yapılan alkol, tütün ve sağlıksız gıda satışının boyutlarının tespiti, sağlıksız gıda reklamlarının çocuk ve genç kitlenin görebileceği mecralardan arındırılmasına yönelik tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

33.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 22 milletvekilinin, alışveriş merkezlerinde çalışan vatandaşların yaşamakta oldukları sorunların araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner (10/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

34.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 19 milletvekilinin, Ergene Nehri'ndeki kirliliğin sebeplerinin ve etkilerinin incelenerek kirliliğin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

35.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 20 milletvekilinin, engellilerin yaşadıkları sorunların incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

36.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 20 milletvekilinin, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

37.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 19 milletvekilinin, yoksullukla mücadele edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

38.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 milletvekilinin, tarımsal üretimde dijitalleşmeyi sağlayacak altyapıların oluşturulması, tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

39.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, polislerin çalışma koşullarında mevcut olan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

40.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 19 milletvekilinin, Mavi Balina isimli oyun nedeniyle gerçekleşen intihar vakalarının incelenmesi ve oyunun yasaklanıp erişimin engellenmesine ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

41.-  İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 28 milletvekilinin, İstanbul'da yıkılan binaların bulunduğu bölgelerin incelenmesi, binalarda çatlama ve zemin kayması görülen ilçelerin tespiti bu hususa karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

42.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 milletvekilinin, otomotiv sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

43.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 milletvekilinin, içme sularındaki mikro plastiklerin sağlığa etkilerinin araştırılması ve sulardaki mikroplastik miktarını azaltıcı tedbirler belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

44.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 milletvekilinin, genel havacılık sorunlarının tespit edilerek çözümler üretilmesi ve genel havacılık sektörünü geliştirme yöntemleri belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

45.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 milletvekilinin, tarımsal ürünlerde klorpirifos kullanımının sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

46.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 milletvekilinin, Geri Gönderme Merkezleri'nde mevcut sorunların tespiti, mültecilerin merkezlerde karşılaştığı problemlere karşı çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

47.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve 22 milletvekilinin, ülkemiz tarım ürünlerinin dünya rekabetindeki konumunu olumsuz etkileyen hususların tespiti ve bitkilerin üretim ve denetim süreçlerinin kapsamlı olarak araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

48.-  Muş Milletvekili Mensur Işık ve 20 milletvekilinin, orantısız güç kullanımının önlenmesi için gerekli çalışmaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

49.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, koruma tedbirlerine rağmen kadınların neden öldürüldüğünün araştırılması ve kadın cinayetlerine karşı alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

50.-  Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 20 milletvekilinin, yüksek sayıda Suriyeli mültecinin ülkemize sığınmasının yol açtığı sorunların incelenip, çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2019)

51.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, Denizli'nin Pamukkale Karahayıt bölgesinin turizme katkısının artırılması için yapılacaklar ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılışının gecikmesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

52.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

53.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 milletvekilinin, Pamukkale Travertenlerine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

54.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekilinin, Çorlu Deresindeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

55.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 24 milletvekilinin, başta Denizli olmak üzere ülkemizde tekstil sektöründe çalışan kadınların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

56.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, genç işsizliğinin nedenlerinin ve gençlerin sorunlarının araştırılarak bunlara ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

57.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 19 milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımı ve yol açtığı sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

58.-  İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, İçişleri Bakanı'nın bazı siyasi parti genel başkanları hakkında yaptığı açıklamaların gerçekliğinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

59.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 19 milletvekilinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 478591)

60.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 20 milletvekilinin, şüpheli çocuk ölümlerinin ve Rabia Naz Vatan'ın ölümünün incelenerek bu ölümlerin sebeplerinin tespit edilip bu konuda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2019)

61.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 23 milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin araştırılarak bunlara ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2019)

62.-  Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve 20 milletvekilinin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde gözaltında kötü muamele yapıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

63.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 20 milletvekilinin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı enstitülerin çalışmalarının incelenerek daha verimli çalışabilmeleri için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2019)