TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 121

23 Mayıs 2019 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1932) (Anayasa ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)                                                                  

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1933) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

3.- İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1934) (Adalet; Plan Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in; İbadethanelerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1935) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1936) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)           

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın; Döğer Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1937) (Plan Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

7.- Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1938) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

8.- Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1939) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

9.-  İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile 49 Milletvekilinin; Askeralma Kanunu Teklifi (2/1940) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2019)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, eşleri hakkında açılan davalar ve soruşturmalar nedeniyle yurt dışına çıkış engeli bulunan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10643) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'da kamusal alanların imara açılmasının durdurulması, deprem toplanma alanlarıyla ilgili önlem alınması önerilerine ve imar yolsuzluklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10644) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin ve araç gereçlerinin bir siyasi partinin reklam filminde kullanıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

4.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Cumhurbaşkanlığı için yat siparişinde bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10646) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

5.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir genelgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10647) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2019)

6.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ve fabrikaların akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10648) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2019)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 25 Ocak 2001 tarihinde Silopi'de kaybolduğu iddia edilen iki kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 23 Şubat 1995 tarihinde gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen bir kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10650) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1995 yılında gözaltında kaybedildiği iddia edilen bir kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1994 yılında gözaltında kaybedildiği iddia edilen bir kişinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10652) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1996 yılında kaybolan bir belediye işçisinin akıbetine ve Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak 2002-2019 yılları arasında AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10653) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

12.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ankara'da bir kişinin kaçırıldığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10654) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyologların TUS'a girme talebine ve çeşitli sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10655) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel sektörde çalışan biyologların kısmi veya tam zamanlı olarak kamuda çalışabilmelerine yönelik düzenleme önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerde biyolog istihdamının artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10657) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK girişi öncesi doğum yapan kadınlara 2 yıllık doğum borçlanması hakkı verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10658) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

17.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilinde 2002-2019 yılları arasında bankalardan kullanılan kredi tutarlarına, bankalardan kredi kullanan ve kullandıkları kredileri geri ödeyemeyen vatandaş sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10659) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

18.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araç sayısına ve bu araçların hangi bedel ve usulle kiralandığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10660) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

19.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, TMSF tarafından amme borçlularından haczedilen taşınır, taşınmaz, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının satışına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10661) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

20.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, son 17 yıl içinde özelleştirilen kamu iktisadi teşebbüslerine ve özelleştirmelerden elde edilen gelirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10662) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

21.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

22.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yerel seçimler öncesi propaganda niteliğinde bir yayının PTT A.Ş. tarafından dağıtımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10664) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

23.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, seçimlerde karekod uygulamasına geçilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10665) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

24.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, yerel seçimler öncesinde siyasetçiler tarafından vatandaşlara SMS yoluyla mesaj gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10666) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

25.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, nükleer santral yapımını gerçekleştiren şirketin ana sözleşmesinde yapılan değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10667) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

26.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, yoksulluk nafakası ile ilgili bazı verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10668) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT bünyesinde çalıştırılan kurum avukatı sayısına ve bir davayı kurum avukatlarının yürütüp yürütmediğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10669) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel sektörde çalışan biyologların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10670) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

29.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunun yoluyla ilgili şikayetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10671) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

30.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siirt'in Eruh ilçesinin Akmeşe köyündeki tapu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10672) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2019)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Devlet Övünç Madalyası verilmiş şehit yakını ve malul gazilere şeref aylığı verilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10673) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkoloji Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10674) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit çocuklarına ve gazilere ikinci iş imkanı sağlanması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10675) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile malul gazilerin özlük haklarını düzenleyen mevzuatın sadeleştirilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10676) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki kültür merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin amaca ulaşma durumuna ve projeye aktarılan kaynağa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10677) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit ve malul gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okuyabilmelerine yönelik düzenleme önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10678) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, malul gaziler ile tüm harp ve vazife malullerinin ÖTV muafiyetinden yararlandırılması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10679) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Balkanlar'da Kültürel Mirasın Yeniden İnşası Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10680) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, alt işverende çalışıp kadroya alınma talebi reddedilen engelli bir vatandaş ve benzer durumdaki kişiler hakkında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10681) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Tercihim Türkçe Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10682) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

41.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Anadolu Ajansı'na seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını sağlayan kaynağa ve veri akışının kesintiye uğramasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10683) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ve malul gazilere yapılan ek ödemeler ile şehit ve gazi çocuklarına yapılan eğitim yardımlarının artırılması önerilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10684) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

43.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Giresun, Kandıra, Silivri ve Muş Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan ikameti başka yerde olanlara oy kullandırılmadığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10685) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

44.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Anadolu Ajansı'na seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını sağlayan kaynağa ve veri akışının kesintiye uğramasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10686) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

45.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Anadolu Ajansının 31 Mart 2019 yerel seçimi veri teminine ve İstanbul için veri girişinin durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10687) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki bir eğlence parkında bir oyuncağın arızalanmasına ve parkta alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10688) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsel istismara uğrayan çocuk sayısına ve çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10689) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 24 Mart 2009 tarihinde Yunanistan'a gitmek isterken bindiği botun alabora olması nedeniyle kendisinden haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmalarına ve insan kaçakçılığı suçunun önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10690) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında yıllar bazında borçtan dolayı elektrik ve doğalgaz hizmeti kesilen abone sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/10691) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

50.-  Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Şanlıurfa Cezaevinden Rize Cezaevine sevk edilen üç mahkumun maruz kaldığı iddia edilen çeşitli hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2019)

51.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün Van Barosu avukatlarına yönelik yapmış olduğu basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10693) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kalan hasta bir tutuklunun ailesi ile görüştürülmediği ve hücrede tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, Elazığ Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10695) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2019)

54.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, Van T Tipi Kapalı Cezaevi hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10696) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2019)

55.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Giresun'da bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan trafik kazasına yönelik soruşturma sürecine ve delillerin karartıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10697) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen bir vatandaşın nakil sebebine ve cezaevinde yaşadığı iddia edilen koşullara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10698) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2019)

57.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yıllara göre Kırklareli'nde icra dosyası ve icra müdürlükleri sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10699) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

58.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 1999-2002 ve 2002-2018 yılları arasında Kırklareli'de haciz uygulanan araç sayısına ve yediemin garajı sayısında meydana gelen artışa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10700) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri L Tipi 2 Nolu Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere kitap verilmesinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10701) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2019)

60.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Cezaevinde yapılan ziyaretçi kontrollerinde mahremiyeti ihlal edecek uygulamaların olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10702) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2019)

61.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ereğli Cezaevinde tutuklu bulunan hasta bir kadının tedavisine ve benzer durumdaki tutuklulara e-kelepçe yoluyla adli kontrol tedbiri uygulanmama sebebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10703) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2019)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akşehir T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir tutuklunun ağır hastalığına rağmen tahliye edilmediği iddiasına ve hastalık nedeniyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10704) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2019)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın kovuşturma süreciyle ilgili resmi evrakların köy muhtarı tarafından saklandığı iddiasına ve köy muhtarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10705) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2019)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevindeki hasta bir tutuklunun tedavisine ve ağır hastalık nedeniyle tahliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10706) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2019)

65.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hamile bir kadının tutuklu bulunduğu iddiasına ve cezaevlerindeki hamile veya altı aya kadar bebek sahibi olan kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10707) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2019)

66.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri Kapalı Cezaevine girişlerde ziyaretçilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10708) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2019)

67.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda açlık grevine başlayan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10709) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

68.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10710) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

69.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Yozgat E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10711) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

70.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun yer değişikliği talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10712) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

71.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yer değişikliği talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

72.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yaşadığı psikolojik sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10714) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

73.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun yer değişikliği talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10715) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

74.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun yeteri kadar yiyecek verilmediği ve kendilerinden çeşitli adlar altında para toplandığı yönündeki iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10716) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

75.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10717) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

76.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda açlık grevinde bulunan kişilerin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10718) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

77.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün engelli raporu başvurusuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

78.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan Cezaevinde kalan bir mahkumun hastane sevkleri, yemek ve hijyen konularında yaşadığını iddia ettiği sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

79.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlünün sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

80.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun can güvenliği nedeniyle başka bir ceza infaz kurumuna nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10722) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

81.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Erzincan T Tipi Cezaevinde kalan bir mahkumun hastane sevkleri, ilaç temini ve yemek koşullarında yaşadığını iddia ettiği sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

82.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10724) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

83.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10725) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

84.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hasta bir mahkumun hastaneye sevkinin yapılmadığı ve tedavisinin aksatıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10726) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

85.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun annesinin hastalığı sebebiyle yer değişikliği talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10727) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

86.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ardahan Açık Cezaevinde kalan bir mahkumun sevk talebi ve diğer bazı konulardaki dilekçe hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10728) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Patnos L Tipi Cezaevinde kalan bir mahkumun ailesinin ikametgahına yakın bir cezaevine sevk edilme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10729) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

88.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki böbrek hastası bir mahkumun tedavisinin ve beslenmesinin uygun koşullarda sağlanmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10730) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

89.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun sağlık ve diğer konularda yaşadığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10731) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

90.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun kendilerine kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

91.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yaşam koşulları ve uygulamalara dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10733) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

92.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Nazilli Cezaevinde kalan bir mahkumun ilaç temininde yaşadığı sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10734) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

93.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir mahkumun sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10735) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

94.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun isteği dışında Söke T Tipi Cezaevinden Antalya L Tipi Cezaevine sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kayseri 2 Nolu T Tipi Cezaevinin uygunsuz fiziksel koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

96.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya Cezaevinde kalan bir mahkumun uzakta ikamet eden aile fertlerinin kendisine refakatçi olamaması sebebiyle ameliyat olamadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10738) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

97.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir grup mahkumun cezaevi koşullarıyla ilgili çeşitli şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

98.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir grup mahkumun cezaevi koşullarıyla ilgili çeşitli şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10740) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

99.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta bir mahkuma düzenli kullanması gereken ilaçların temin edilmediğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10741) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

100.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İzmir 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun hastane sevkinin yapıldığı ring aracıyla ilgili şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

101.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir mahkumun Batman'a yakın bir cezaevine sevk edilme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10743) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

102.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Muğla T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir grup mahkumun sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ve diğer bazı konularda yaşadıklarını iddia ettikleri sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10744) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

103.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun koğuş değişikliği talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10745) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

104.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10746) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

105.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10747) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

106.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Akhisar Cezaevinde kalan bir mahkumun görüş saatleri ailesine uygun olan bir koğuşa geçiş talebinin reddedildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10748) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

107.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan bir mahkumun ağırlaştırılmış müebbet cezası almamış olmasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet infaz koşullarına tabi tutulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10749) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

108.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun yer olmadığı için hücrede tutulduğu iddiasına ve burada yaşadığı hijyen ve sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10750) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

109.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevinde kalan bir mahkumun tedavisinin aksatıldığı ve hastaneye sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10751) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

110.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun SMA hastası çocuğunun bakımı için infazının ertelenmesi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

111.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10753) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

112.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkuma gönderilen bazı kitaplara güvenlik nedeniyle el konulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10754) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

113.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Şebinkarahisar Cezaevinde kalan bir mahkumun hastane sevkleri ve tedavisinin düzenli yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10755) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

114.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Elazığ Cezaevinde kalan bir mahkumun Cezaevinde gerçekleştiğini iddia ettiği bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10756) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

115.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kürkçüler F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun boş hücre olmadığı gerekçesiyle hücre cezasının infaz edilemediği ve bu sebeple tahliyesinin ertelendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10757) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

116.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ağırlaştırılmış müebbet cezalı bir hükümlünün fiziki koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10758) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

117.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir mahkumun Kilis'ten Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakline dair iddialara ve mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10759) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

118.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun annesinin hastalığı nedeniyle nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10760) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

119.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun diş tedavisinin yapılmadığı ve buna bağlı sağlık sorunları yaşadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10761) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

120.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Silivri 7 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir mahkumun kardeşi ile aynı koğuşa alınma talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10762) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

121.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda başka bir mahkumla husumet yaşayan bir mahkumun durumuna ve konuyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10763) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

122.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Alanya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun diş tedavisi konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10764) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

123.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ünye Açık Cezaevindeki bir mahkumun cezaevi şartlarıyla ilgili iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10765) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

124.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Samsun Cezaevinde kalan bir mahkumun diş tedavisi konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10766) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

125.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Zonguldak Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun babasının cenazesine katılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10767) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

126.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülerin sohbet hakkının engellendiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10768) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

127.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yaşam koşulları ve uygulamalara dair bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10769) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

128.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Kadın Açık Cezaevinde kalan bir grup mahkumun başka bir mahkum tarafından tehdit edildikleri ve kendilerinden zorla para alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10770) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

129.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Sivas Kadın Açık Cezaevinde kalan iki kadın mahkumun Cezaevinin fiziksel koşulları ve hijyen konusunda yaşadıklarını iddia ettikleri sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10771) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

130.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun diğer mahkumlar tarafından şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10772) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

131.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10773) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

132.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, işsizlik oranını düşürmek için alınan önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10774) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyologların özel hastanelerin laboratuvarlarında istihdam edilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10775) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

134.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın SGK tarafından gerekli şartları sağlamasına rağmen emekli edilmediği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10776) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2019)

135.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Bakanlık ve bağlı birimlerinde çalışanların cinsiyet dağılımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

136.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, eski erkek arkadaşından şiddet gören bir kadına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

137.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, Rize'de deniz dolgusuyla oluşan arazi üzerindeki yapıların tasfiye sürecine ve bu yapıların imar barışından yararlanma durumlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2019)

138.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, 2003-2018 yılları arasında TOKİ tarafından üst gelir grubuna yönelik yapılan konutlar ve bu sürede TOKİ'ye tahsis edilen hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10780) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir parselde yaşanan tapu sorununa, ilçedeki sosyal tesis ihtiyacına ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10781) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

140.-   Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in, güvenlik nedeniyle başka bir yere taşınan Taşdelen köyünde yaşanan toprak kaymasına ve oluşan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10782) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2019)

141.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nde akıbeti bilinmeyen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10783) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

142.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İstanbul'da elektrik abonelerinin sayaçlarının değiştirilmesi ve tahsil edilen sayaç değişim bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10784) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

143.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, son dokuz yılda yapılan ve yeni isimlerle açılan stadyum sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10785) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

144.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, KYK'ya kredi borcu bulunanların sayısına ve işsizlik nedeniyle kuruma borç erteleme talebinde bulunan kişi sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10786) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

145.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfaspor Kulübünün desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10787) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

146.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile ihraç edilen Merkez Bankası çalışanlarının göreve iade edilseler dahi ana binaya alınmadıkları ve pasaportlarındaki şerhlerin kaldırılmadığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10788) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2019)

147.-   İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, LGBTİ bireylere yönelik olaylarda kolluk kuvvetlerinin yaklaşımına ve ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10789) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2019)

148.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Van Çocuk Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan üç çocuğa kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10790) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2019)

149.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, TAYAD'ın düzenlediği eyleme katılan bir üniversite öğrencisinin gözaltına alınırken tacize uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10791) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

150.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da gözaltına alınan çocukların darp edildiğine dair iddialara, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen işkence ve kötü muamele suçları kapsamındaki soruşturmalara ve yargı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10792) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

151.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, kayyum atanan Batman Belediyesinin çeşitli işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10793) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2019)

152.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Giresun İl Özel İdaresi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10794) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

153.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremde oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10795) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

154.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, İETT envanterinde gözüken İstanbul şartlarına uygun olmayan metrobüslere ve bunlar için yapılan masraflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10796) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

155.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı tarafından seçim kampanyası olarak dağıtılan Kızılay yardım erzaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10797) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri bünyesinde yapıldığı iddia edilen bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10798) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

157.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dernek ve vakıflara yapılan bağışlara ve bina tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10799) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

158.-   İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10800) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

159.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Sancaktepe'de Cumhurbaşkanı'nın katılacağı bir açılışa lise öğrencilerinin zorunlu olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10801) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2019)

160.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ortaöğretimde müfredattan kaldırılması öngörülen derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10802) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyoloji öğretmeni istihdamının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10803) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

162.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bakanlığın 100 günlük eylem planında yer almasına rağmen gerçekleştirilemeyen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10804) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

163.-   Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'da hastane yönetimlerine yapılan ve yapılmayan bazı atamalar hakkındaki iddialar ile hastane yönetimlerine ve doktorlara baskı yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10805) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2019)

164.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Babaeski Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10806) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

165.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10807) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyologların sağlık alanındaki bazı sertifikalı eğitimlere katılabilmesinin sağlanmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10808) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyolog istihdamının artırılması önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10809) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

168.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısındaki artış sonucu yayılan bulaşıcı hastalıklara ve bu hususa karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10810) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık alanında eğitim veren okullardan mezun olanların sayısındaki artışa ve bunların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10811) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

170.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kızamık vakalarındaki artışa ve alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10812) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

171.-   Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, tıbbi sekreterlerin istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10813) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

172.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Midyat ilçesindeki kadın doğum uzmanı eksikliğine ve Bakanlığın kadın sağlığı ve doğum konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10814) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

173.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 2002-2019 yılları arasında hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen kredi ve hibelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10815) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

174.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, tarımsal üretimde kullanılan mazottan ÖTV alınmaması ile havza tipi üretimin desteklenmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10816) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

175.-   Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, avcılık ve yaban hayatı koruma ön lisans programı mezunlarının istihdamına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10817) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

176.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasındaki fındık üretimine, ihracat gelirlerine ve üreticilere verilen desteklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10818) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2019)

177.-   Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın, küçük esnafın korunması için alınacak önlemelere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10819) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

178.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yıllarında ihracat gelirlerinin coğrafi bölgelere göre dağılımına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10820) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

179.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, yaş sebze ve meyve ihracat tırı karantina işlemlerinin yavaşlatıldığı iddialarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10821) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

180.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 2002-2019 yılları arasında Kırklareli'de açılan ve kapanan işyeri sayısına ve esnaf ve sanatkarlarca ödenemeyen kredi borçlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10822) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

181.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 2002-2019 yılları arasında Bakanlığın Kırklareli iline yaptığı yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10823) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

182.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Tuzla ilçesinin Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10824) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2019)

183.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Türksat'a borcu olan ve borcu nedeniyle yayını kesilen tv kanallarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10825) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2019)

184.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Muş iline ek uçak ve otobüs seferleri yapılarak dışarıdan seçmen taşındığı iddialarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10826) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

185.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Atatürk Havalimanı'nın ihale süresi dolmadan kapatılması nedeniyle ortaya çıkan zarara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10827) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yazılı soru önergeleri, Meclis araştırması önergeleri ve kanun teklifleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11093) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2019)

187.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yazılı soru önergeleri, Meclis araştırması önergeleri ve kanun teklifleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11818) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2019)