TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 120

22 Mayıs 2019 Çarşamba

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1909) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1910) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

3.- Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1911) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un; Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26 ncı ve 31 inci Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17 nci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/05/2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1912) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1913) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

6.- Yozgat Milletvekili Ali Keven'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1914) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1915) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1916) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin 4857 Sayılı İş Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1917) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1918) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

11.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1919) (İçişleri ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2019)

12.-  İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1920) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2019)

13.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1921) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

14.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve 1 Milletvekilinin; 8/6/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1922) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

15.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1923) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019

16.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1924) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

17.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 31/12/1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1925) (         Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

18.-  Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın; 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1926) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

19.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1927) (Plan Bütçe; İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

20.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1928) (Çevre ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1930) (İçişleri ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

23.-  Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1931) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Uluslararası Anlaşmalar)

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470715)

2.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokole Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470716)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470719)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470721)

5.- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı Maddelerinin Tadiline ilişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal'de İmzalanan Protokollere Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470722)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 19 Eylül 2002 Tarihinde İmzalanmış Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokole Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470723)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470724)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470726)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470727)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2019) (Gelen evrak numarası: 470730)