TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 119

21 Mayıs 2019 Salı

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

1.-  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yürütülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Görevleri Gereği Yürütülen Güvenlik Faaliyetlerine ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin Olarak Hazırlanan 2018 Yılı Raporuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/734) (Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

 

Rapor

1.- Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile 57 Milletvekilinin Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1907) ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (Sıra sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 21.05.2019) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ( Fuat Oktay )

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında illere göre gözaltında kötü muameleye tabi tutulan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10043)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalan kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10044)

3.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ABD Başkanının Brunson davası ile ilgili bir açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10045)

4.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunmaktan tutuklu bir rütbeli askere ve akrabası olduğu iddia edilen bir kişinin siyasi konumuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/10046)

5.-      Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı tarafından seçim mitinglerinde vatandaşlara dağıtılan çayların tedarik usulüne ve yapılan ödemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/10047)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında illere göre Türkiye'deki tekstil fabrikası sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10048)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye genelinde makam aracı sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10049)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'de bulunan orman arazilerinin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10050)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan makam aracı sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10051)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kıvırcık fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10052)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'de bulunan tarım arazilerinin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10053)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki balık fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10054)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de Suriyelilere satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10055)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, muhtar maaşlarına ve maaşların kaldırılacağı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10056)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Amerikalılara ait Türkiye'de bulunan şirket sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10057)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de Araplara satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10058)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında 65 yaş maaşı alanların sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10059)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kuru incir fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10060)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de İngilizlere satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10061)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan uçak sayısına ve bu uçakların yakıt tüketime ilişkin yazılı soru önergesi (7/10062)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kuru baklagillerin fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10063)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu şirket sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10064)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan uçak sayısına ve bu uçakların yakıt tüketimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10065)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında domates tohumu fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10066)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım edilenlerin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10067)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki mülteci sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10068)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki yeşil kartlı vatandaş sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10069)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Suriyelilere ait Türkiye'de bulunan şirket sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10070)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında bakanlıklarda bulunan uçak sayısına ve bu uçakların yakıt tüketimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10071)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Afganlara ait Türkiye'de bulunan şirket sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10072)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki alışveriş merkezi sayısına ve kapanan alışveriş merkezlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10073)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki plaza sayısına ve kapanan plazalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10074)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Araplara ait Türkiye'de bulunan şirket sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10075)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen küçükbaş hayvan sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10076)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında İranlılara ait Türkiye'de bulunan şirket sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10077)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10078)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki domates fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10079)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında ithal edilen doğalgaz miktarı ile Türkiye'de çıkarılan doğalgazın illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10080)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında ithal edilen kömür miktarı ile Türkiye'de çıkarılan kömürün illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10081)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki soğan fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10082)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarında ithal edilen otomobil sayısı ile bunların illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10083)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki patlıcan fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10084)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10085)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki kuru fasulye fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10086)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında ithal edilen elektronik alet sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10087)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki milli piyango bileti fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10088)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında üretilen elektronik alet sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10089)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki mısır fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10090)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında ithal edilen temizlik malzemeleri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10091)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki şeker fabrikası sayısına ve kapanan şeker fabrikalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10092)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ve 2019 yıllarında üretilen temizlik malzemeleri sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10093)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki ev sahibi aile sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10094)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 ile 2019 yıllarındaki kiracı aile sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10095)

54.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün sponsoru olan firmalara ve bunlardan kamudan ihale alanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10096)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye'de yabancılara satılan arazilerin yüzölçümlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10097)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, muhasebeci ve mali müşavirlerin çalışma şartlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10098)

57.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında hibe hakkı kazanan yatırımcıların yatırımlarını tamamlama tarihlerinin ertelenmesi ve teminatlarının korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10099)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı şeker ekim alanı, üretim miktarı, üretim kotası, üretici çiftçi sayısı ile şeker ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10100)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kadro verilmeyen taşeron çalışanlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10101)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalat miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10102)

61.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı'nın 28 Şubat 2019 tarihinde yaptığı bir konuşmasında bahsettiği hususlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10103)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10104)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın kolluk güçleri tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10105)

64.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir vatandaşın kolluk güçleri tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10106)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den ülkemize göç eden mülteci sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10107)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında kamu bankaları tarafından reklam verilen ve abone olunan dergiler ile kullanılan kaynak miktarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10108)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu etkisi nedeniyle amacı dışında kullanıldığı tespit edilen ve reçeteye bağlanan ilaç sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10109)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, nüfus cüzdanı bulunmayan ve kimlik numarası verilmeyen kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10110)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen silah sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10111)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10112)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içerisinde Çevre Kanunu kapsamında verilen cezalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10113)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yıl içerisinde Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında verilen cezalar ile yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10114)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen silah sayısına ve bu nedenle tutuklanan ve hüküm giyen kişilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10115)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içinde kasten öldürme suçundan yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10116)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içerisinde gümrük kontrollerinde yakalanan malzemelerin türlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10117)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan yargılanan, hüküm giyen ve tutuklu bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10118)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren cep telefonu sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10119)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda hırsızlık suçundan yargılanan ve hüküm giyenlerin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10120)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda kaçakçılık suçundan yargılanan ve hüküm giyenlerin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10121)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yem bitkileri üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10122)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yıl içerisinde silah ticareti ve kaçakçılığı suçundan yargılanan ve hüküm giyen vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10123)

82.-  Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Antalya'nın Akseki ilçesi Taşlıca köyü ve civarında işletme başvurusunda bulunan mermer ocağına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10124)

Adalet Bakanlığı

83.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, öldürülen bir kadınla ilgili davada uzman doktor tarafından verilen bilirkişi raporuna ilişkin yazılı soru önergesi (7/10125)

84.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sıcak suda kirlilik sorunu yaşandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10126)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ve açlık grevindeki mahkumlara yönelik uygulamalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10127)

86.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Giresun'un Eynesil ilçesinde bir çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili iddiaların soruşturulmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10128)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10129)

88.-  İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında kalan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10130)

89.-  Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın, gözaltına alınan kişilerin el konulan bilişim materyallerinin geç teslim edilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10131)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

90.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de TYÇP kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan işçi alımlarında iktidar partili belediyelere daha fazla kontenjan verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10132)

91.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir siyasi partinin Çanakkale il yönetiminin ziyaretçi kabulünün yasak olduğu bir kadın konukevine gitmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10133)

92.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, kadın konukevine yapılan bir ziyarete ilişkin yazılı soru önergesi (7/10134)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Genel Sağlık Sigortası Primine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10135)

94.-  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde bulunan kadınların sayısına ve bu merkezlerin faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10136)

95.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10137)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtlara, yuvalara veya koruyucu ailelerin yanına yerleştirilip kardeşlerinden ayrılan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10138)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yıllarında görülen kanser vakalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10139)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında İŞKUR'a başvuruda bulunan vatandaşlara ve başvuru sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10140)

99.-  Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, son on yılda süreli ve süresiz çalışma izni verilen yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10141)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

100.-       İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Korucaoluk köyü yakınlarında yapılan maden arama faaliyetlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10142)

101.-       Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Manisa ili içme suyu analiz sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10143)

102.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nin ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/10144)

103.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmit'in Çayırköy Mahallesi'nin okul ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10145)

104.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'nin park ve spor alanı ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10146)

105.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, olası Marmara depremi ile ilgili olarak Gölcük ve çevresinde alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10147)

106.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi'nin ulaşım sorunlarının giderilmesine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10148)

107.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi'nin ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10149)

108.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10150)

109.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, İzmir'in Aliağa ilçesindeki İzdemir Enerji Santrali ikinci ünite ilavesi projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptaline rağmen santralin çalışmaya devam ettiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10151)

110.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi için yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10152)

111.-       Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Adana Tapu Kadastro Müdürlüğü hizmet binasına hasar ve yıkıma uygunluk raporu verildiği iddialarına ve Bakanlık tarafından binaya yönelik alınan önlemlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10153)

112.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, yıkılan İsmetpaşa Stadının bulunduğu araziye ilişkin yazılı soru önergesi (7/10154)

113.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan Harmanalan ve Bıyıklıalan mahallelerinin su sorununa ilişkin yazılı soru önergesi (7/10155)

114.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin satışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10156)

115.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki altyapı ve meydan düzenlemesi çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10157)

116.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan kapalı taş ocağının Belediye tarafından tekrar çalıştırılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10158)

Dışişleri Bakanlığı

117.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10159)

118.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Uygur Türklerinin sorunlarına dair Bakanlık tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin yazılı soru önergesi (7/10160)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

119.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Buca ilçesi Doğancılar köyündeki elektrik kesintisi sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesi (7/10161)

120.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'in Alpu ilçesi Başören Mahallesine elektrik verilmesi talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10162)

121.-       Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Lapseki'de açılacak yeni altın madeni işletmesinin bölgedeki tarım, hayvancılık ve canlı yaşamına yönelik olası etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10164)

122.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, doğalgaz ithalat fiyatlarına, tüketimine ve Rusya'dan alımın azaltılması durumunda yapılacak ödemeye ilişkin yazılı soru önergesi (7/10165)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

123.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün sponsoru olan firmalara ve bunlardan kamudan ihale alanların sayısına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10167)

124.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10168)

125.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK'ya başvuruda bulunup kredi alamayan öğrenci sayısı ve yükseköğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10169)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

126.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, bir medya grubunun satışında Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10170)

127.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrikli ve hibrit taşıtların teşvikine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10171)

128.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasındaki ticari ofis kira bedellerine ve ticari ofislerin boş kalma oranlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10172)

129.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de ikamet eden iki engelli vatandaşın engelli vatandaşlara uygulanan vergi indiriminden yararlanmak amacıyla yaptıkları başvurunun akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10173)

130.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10174)

131.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2019 yılları arasında tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyen vatandaşlara ve bankacılık sektörüne güven endeksindeki değişimlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10175)

132.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tüketici güven endeksinde yaşanan düşüşün nedenlerine ve endeksin 2018-2019 yılları aylık verilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10176)

133.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı alınan tedbirlere ve gelir düzeyini artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10177)

İçişleri Bakanlığı

134.-       Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın, HDP'nin grup toplantısına katılmak için yola çıkan bir grup vatandaşın kolluk kuvvetlerince engellendiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10178)

135.-       Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Van Çocuk Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan suça sürüklenmiş çocuklara kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ve 2003-2019 yılları arasında emniyet personeline yönelik şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10179)

136.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bazı devlet görevlilerinin AK Parti Belediye Başkan adayı ile beraber seçim çalışması yürüttükleri iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10180)

137.-       Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, bir açıklamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10181)

138.-       Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Muğla'da yaşayan Suriyelilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10182)

139.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Koray Aydın Parkı'nda bulunun atıl iş merkezinin güvenlik eksikliğine ve bölgede tedbir alınması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10183)

140.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10184)

141.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal yardımlara başvuran vatandaş sayısı ve yapılan yardımların tutarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10185)

142.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2019 yılları arasında kaza yapan okul servislerine ve servis araçlarının denetimine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10186)

143.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında gerçekleşen cinayet vakaları ile kurbanların ve faillerin eğitim durumlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10187)

144.-       Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan AFAD kampına ÖSO mensuplarının yerleştirileceğine dair iddialara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10188)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

145.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Bergama Zeus Sunağı'nın ülkemize getirilmesine yönelik çalışmalara ve yurt dışına kaçırılan tarihi eserlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10189)

146.-       İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, tarihi eserlerin yurtdışına kaçırılmasının önlenmesine ve Çingene Kızı Mozaiğine ait parçaların korunmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10190)

147.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde bulunan tarihi evlerin korunmasına ve onarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10191)

148.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 ile 18 Temmuz 2018 tarihi arasında ve OHAL sonrası Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10192)

149.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, sanat ile ilgili bölümlerden mezun olanların işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10193)

Milli Eğitim Bakanlığı

150.-       İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, kamu kurumlarına personel alımı ve yüksek lisans programlarına kayıt için yapılan mülakatların yöntemine ve işlevine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10194)

151.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10195)

152.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10196)

153.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda engelli personel istihdamına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10197)

154.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Fatih Projesinin sonuçlarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10198)

155.-       İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de bir ortaokulda gerçekleştirildiği iddia edilen seminere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10199)

156.-       Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin, ÖSYM tarafından yapılan bazı merkezi sınavların Hakkari il merkezinde ve Yüksekova ilçesinde yapılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10200)

157.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İzmit'in Çayırköy Mahallesi'nin ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10201)

158.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi'nin ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10202)

159.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10203)

160.-       Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, İstanbul Medipol Üniversitesi'ne ve Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilen arazilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10204)

161.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında elektrik, su ve doğalgaz borcu sebebiyle yapılan kesintiler sonucu eğitimin aksadığı okul bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10205)

162.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2019 yılları arasında öğretmenlere yönelik olarak meydana gelen şiddet olayı sayısı ve okullardaki güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10206)

163.-       Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'ne ilişkin yazılı soru önergesi (7/10207)

164.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, ücretli öğretmenlerin atanmalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10208)

165.-       Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, bir okulda okutulması istenen bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10209)

Milli Savunma Bakanlığı

166.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 ile 18 Temmuz 2018 tarihi arasında ve OHAL sonrası Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10210)

Sağlık Bakanlığı

167.-       Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, bir araştırma sonucunda bazı plastik ambalajlı su örneklerinde ağır metallerin bulunduğu iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10211)

168.-       Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de yeni açılan özel bir hastanenin SGK ile anlaşmasının yapılmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10212)

169.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın piyasada bulunmamasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10213)

170.-       Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, ilaç fiyat kurunun sabitlenmesine ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10214)

171.-       Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Altmışevler Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi binasının açılışına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10215)

172.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Aile Hekimliği Merkezi'nin personel sayısının artırılması talebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10216)

173.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10217)

174.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 ile 18 Temmuz 2018 tarihi arasında ve OHAL sonrası Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10218)

175.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 184 hattına gelen aramalara ve şikayetlere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10219)

176.-       Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, hemşirelik bölümü mezunlarının sayısına ve atamalarına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10220)

177.-       İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, kömürlü termik santrallerin halk sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10221)

178.-       Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Keles Entegre Devlet Hastanesi'nin uzman doktor eksikliğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10222)

179.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan hastanenin akıbetine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10223)

180.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Kartal ilçesinde bir halk ekmek büfesinin yanındaki kanalizasyon çukurunun kapatılmasına ilişkin yazılı soru önergesi (7/10224)

181.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağlığa erişimde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı soru önergesi (7/10225)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

182.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TSE-Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Limited Şirketinin denetimine, mali durumuna ve şirket merkezinin taşınma sebebine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10226)

183.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10227)

184.-       Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sevdiğin köyünde kurulacak OSB için istimlak edilen arazilerin bedellerinin köylülere ne zaman ödeneceğine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10228)

Tarım ve Orman Bakanlığı

185.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2018 yılında pamuk ekim alanlarında verim ve üretimin düşmesinin sebepleri ile mazot desteği sağlanması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi (7/10229)

186.-       Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar Bakanlık personeli hakkında yapılan ihraç ve iade işlemlerine dair bazı bilgilere ilişkin yazılı soru önergesi (7/10230)