TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 113

9 Mayıs 2019 Perşembe

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Milletlerarası Andlaşmalar)

 

1.- Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26’ncı ve 31’inci Maddelerinin Tadiline İlişkin olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17’inci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18.05.2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019) (Gelen evrak no: 465340)

2.- Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğe İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019) (Gelen evrak no: 465344)

3.- Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 25’inci Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun 12’nci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18.05.2017 Tarihli ve GA12/6-438 Sayılı Kararına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019) (Gelen evrak no: 465345)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2019) (Gelen evrak no: 465349)

 

Gelen Kağıt 113'e ek