TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 111

7 Mayıs 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

1.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1783) (Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2019)

2.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1784) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2019)

3.- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1785) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

4.- Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in; Pazarören Köy Enstitüsü Müzesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1786) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

5.- Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1787) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2019)

6.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (2/1788) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

7.- Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; 17 Nisan'ın "Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü" Olması Hakkında Kanun Teklifi (2/1789) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2019)

8.- Konya Milletvekili Esin Kara'nın; Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1790) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

9.- Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1791) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1792) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2019)

11.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; Çocuk Hakları Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1793) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2019)

 

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

(Yasama Dokunulmazlığı)

1.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/633) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

2.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/634) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

3.- Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/635) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

4.- İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/636) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

5.- Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/637) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

6.- Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/638) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

7.- Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/639) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

8.- Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/640) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

9.- Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/641) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/642) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/643) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/644) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)

13.-  Van Milletvekili Sezai Temelli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/645) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)