TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 106

19 Nisan 2019 Cuma

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1740) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

2.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1741) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 10/06/1983 Tarihli 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1742) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

4.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1743) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

5.- Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1744) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

6.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1745) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

7.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1746) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

8.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 4/4/2007 Tarihli ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi (2/1747) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

9.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Kırıkkale İlinde Hacılar Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1748) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

10.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1749) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2019)

11.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1750) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2019)

12.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; Emeklilerin Taban Aylığının Belirlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1751) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2019)

13.-  Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1752) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2019)

14.-  Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nun; Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1753) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2019)

15.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 4.12.1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile 2.1.1961 Tarih ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1754) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1755) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2019)

17.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1756) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2019)

18.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1757) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2019)

19.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun; Emekliler ile Onların Dul ve Yetimlerinin Sendikaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1758) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2019)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1759) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2019)

21.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; İş Kanunu ve Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1760) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2019)

22.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1761) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2019)

23.-  İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1762) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2019)

24.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1763) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2019)

25.-  Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1764) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2019)

26.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1765) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

27.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1766) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

28.-  Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1767) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

29.-  İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın; Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1768) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1769) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2019)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, insan hakkı ihlali yaşandığı iddia edilen vakaların incelenerek bu ihlallerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2018)

2.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 19 milletvekilinin, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2019)

3.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 19 milletvekilinin, ülkemizde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının incelenerek bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

4.- Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 19 milletvekilinin, tutuklu ve hükümlü kadınlara yönelik kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2019)

5.- Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 20 milletvekilinin, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesindeki geleneksel ayakkabı imalathanelerinin ve atölyelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2019)

6.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekilinin, 31 Mart mahalli idareler seçiminde Muş'ta geçersiz sayılan oylara ilişkin şüphelerin araştırılarak benzer olayların yaşanmaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

7.- Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, seçim sürecinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

8.- Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, mahalli idareler seçimlerinde en çok oyu aldıkları halde OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarıldıkları için seçilemeyen kişilerin durumlarının araştırılması için bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

9.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 33 milletvekilinin, 31 Mart mahalli idareler seçiminde Bitlis'in Tatvan ilçesinde seçmen kayıtlarının taşındığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2019)

10.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 33 milletvekilinin, üniversite öğrencilerine yönelik hukuk dışı tutuklama iddialarının incelenerek bu kişilerin eğitim haklarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2019)

11.-  Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 19 milletvekilinin, Adana'daki cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli ve 45 milletvekilinin, şüpheli çocuk ölümlerinin ve Rabia Naz Vatan'ın ölümünün incelenerek bu ölümlerin sebeplerinin tespit edilip bu konuda alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2019)