TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 105

18 Nisan 2019 Perşembe

 

Milletvekili Teklifleri

1.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1730) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

2.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1731) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2019)

3.- Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1732) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2019)

4.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1733) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2019)

5.- Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1734) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2019)

6.- İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1735) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2019)

7.- Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün; Kırıkkale İl'inde Çelikli Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1736) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2019)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1737) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2019)

9.- Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1738) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2019)

10.-  Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1739) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2019)