TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 103

16 Nisan 2019 Salı

 

Milletvekili Teklifleri

 

1.- Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1706) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2019)

2.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un; Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1707) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

3.- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in; 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1708) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2019)

4.- Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in; Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1709) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

5.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1710) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 17/03/1981 Tarihli 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1711) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

7.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1712) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2019)

8.- Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in; 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1713) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2019)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1714) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

10.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın; On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1715) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1716) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1717) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

13.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve 6 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1718) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

14.-  Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in; Denizciler Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1719) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 09.06.1932 Tarihli 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1720) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 09.06.1932 Tarihli 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1721) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2019)

17.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1722) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

18.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1723) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2019)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Avukatlık Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1724) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2019)