TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 100

8 Nisan 2019 Pazartesi

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın komisyon başkanlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10424) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2019)