TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No: 10

16 Ekim 2018 Salı

 

Teklifler

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1058) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1059) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1060) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1061) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1062) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1063) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1064) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1065) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1066) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1067) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

11.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1068) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

12.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1069) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Karşılıksız Çek Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/1070) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

14.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1071) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

15.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1072) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

16.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1073) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2018)

17.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1074) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

18.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi (2/1075) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1076) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

20.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1077) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 1 Milletvekilinin; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1078) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1079) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

23.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1080) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

24.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile 1 Milletvekilinin; Özelleştirilen Şeker Fabrikalarının Kamulaştırılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1081) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/1082) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1083) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

27.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/1084) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1085) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

29.-  İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1086) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

30.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1087) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

31.-  Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1088) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

32.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/1089) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi (2/1090) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1091) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

35.-  İzmir Milletvekili Kani Beko'nun; 7079 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1092) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

36.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1093) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

37.-  Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi (2/1094) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

38.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1095) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi (2/1096) (Adalet; Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

40.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1097) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

41.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1098) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

42.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1099) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

43.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in; 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1100) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

44.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1101) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

45.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1102) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

46.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1103) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

47.-  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi (2/1104) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

48.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/1105) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

49.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1106) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

50.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13.03.1986 Tarih ve 3629 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1107) (Adalet; İçişleri; Milli Savunma; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

51.-  Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/1108) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

52.-  Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un; Çamlıbel Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1109) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

53.-  Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1110) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

54.-  Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1112) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

56.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1113) (Adalet ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

57.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1114) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 31.05.2016 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1115) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

59.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1116) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

60.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1117) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

61.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in; 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1118) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.10.2018)

62.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1119) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

63.-  Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

64.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/1121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

65.-  Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın; Sağlık Çalışanına Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1122) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2018)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Katar Emirinin satışa çıkardığı VIP uçağın satın alındığı iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

2.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Katar'dan satın alındığı iddia edilen Boeing 747-8 model uçağa ve Devlet Filosuna tahsisli uçaklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında benzinden alınan ÖTV tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında motorinden alınan ÖTV tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında kömür fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında elektrik fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında doğal gaz fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında tüp gaz fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

10.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında boşanan çift sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

11.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye'nin büyüme hızı oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi Devlet Hastanesi yeni ve eski binalarından sevk edilen hasta sayısına ve doktor eksikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında BM insani gelişme endeksinde Türkiye'nin yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında tüketici kredisi kullanan kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında batık tüketici kredi tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında kredi kartı ve tüketici kredisini ödeyemeyenlerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında karşılıksız çek tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında protesto edilen senet tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında protesto edilen senet sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında icra müdürlüklerine gelen dosya sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında ekmek fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında benzin fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarında motorin fiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KYK burs ve kredilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarına ait kamu dış borç miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatılan internet sitesi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2018 yıllarına ait döviz açığı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor ilçesinde yer alan Akkaya Barajında yaşandığı iddia edilen kirlilik sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Aladağlardan akan suların Niğde iline içme suyu olarak verilmesi talebine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yenilenebilir Enerji alanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

31.-  Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, TV kanallarının Türksat A.Ş.'ye ödemelerinin TL üzerinden sabitlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

32.-  Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, terör örgütleriyle çatışırken veya görev esnasında zarar gören ancak gazi sayılmayan kişilere ve SGK'ya yapılan gazilik başvurularının sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

33.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2018 yılı içinde kapanan gazete, dergi sayısı ile işten çıkarılan gazeteci sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

34.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de Güngören plajına bağlanan tali yolda yaşanan soruna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

35.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Arhavi ilçesinde yer alan Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi'nin turistik olarak geliştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

36.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Arhavi'deki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki altyapı sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, çağrı merkezlerinde yaşanan sorunlara ve merkezlerin denetimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, AVM'lerin havalandırma kriterleri ve denetimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

39.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki turistik bölgelerde cep telefonlarının çekmediği iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yıl içinde çeşitli sebeplerle konkordato ilan eden iş yerlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

41.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Arılı köyünün yol ve içme suyu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3519) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

42.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Kemerköprü köyünün yol sorununun çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3520) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

43.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Aşağışahinler köyünün yol ve içme suyu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3521) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

44.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Kavak köyünün yol, içme suyu sorununa ve sel afetinden zarar görenlerin zararlarının karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

45.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan sel afetleri nedeniyle yapılan maddi yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesinin köy ve mahalle yollarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

47.-  Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türkiye genelinde ve Adana ilinde vatandaşların kullandığı kredi tutarları, iflas anlaşması ilan eden şirket sayısı ve kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

48.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizde ilk kez görülecek olan Tropical Medicane kasırgasına karşı alınan önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, stajları süresince kullandıkları malzemeleri diş hekimliği öğrencilerine aldıran hastane ve fakültelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

50.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun uygulanmasına dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

51.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan yargılamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Katar Emirinin Türkiye Cumhuriyeti'ne hibe ettiği uçağa ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3530) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2018)

53.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, 4/B'li personelin kadroya alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

54.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, çırak ve stajyer öğrencilerin sayısına ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

55.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan ek dersli personelin maaş ve özlük haklarına dair sorunlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

56.-  Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Antalya ilinde yapılan işsizlik ödemelerine, işsizlik fonu kesintilerine ve yapılan işe yerleştirmelere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3534) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

57.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, yabancı işçi sayısı ve çalışma izni denetimlerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3535) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

58.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olmamalarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

59.-  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması uygulamasında ortaya çıkan bazı sorunlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

60.-  Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, 2018 yılı Ağustos ayı içinde iş kazaları sonucunda yaralanan ve yaşamını yitiren işçi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

61.-  Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, haklarında takipsizlik kararı verilen üç kişinin göreve iade taleplerinin OHAL İnceleme Komisyonu tarafından reddedilmiş olmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

62.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Fiskobirlik'in işçilerden alt şirket marketinden alışveriş yapmama nedeniyle maaş kesintisi yaptığı iddialarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Bakanlığa bağlı konukevi ve sosyal tesislere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

64.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, BHC ve DDT'den oluşan zehirli kimyasal maddelerin bertaraf edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

65.-  Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya Sofça Köyü yakınındaki Porsuk Barajı'nda görülen toplu balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

66.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, ÇED raporlarına Bakanlık internet sitesi üzerinden erişim sağlanamamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Hazine arazilerine inşaat yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

68.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da doğalgaz faturası ödemelerinden işlem ücreti alınması uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

69.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara fuar alanının yapım çalışmalarının tamamlanması ve maliyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

70.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında Ankara'da çalınan veya depolara kaldırılan tarihi eser ve anıtlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tayland'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tongo'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tayvan'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tanzanya'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkmenistan'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Umman'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vietnam'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Venezuella'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeni Zelanda'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zambiya'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3558) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yunanistan'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zimbabve'deki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ürdün'deki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ukrayna'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yemen'deki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Togo'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uganda'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunus'taki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tuvala'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uruguay'daki Türk firmalarına, bu firmaların faaliyetlerine ve ülkede karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

91.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'e bağlı Demirkent köyünde sık sık yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

92.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Alacaağzı işletmesi ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Değirmen köyünün doğalgaz altyapısı ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

94.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Mardin'deki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

95.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Ağrı'daki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

96.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Muş'taki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

97.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hakkari'deki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

98.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Iğdır'daki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

99.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Gümüşhane'deki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

100.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Kars'taki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

101.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarına ve faizlerinin silinmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

102.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Isparta'daki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3580) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003-2017 arasında KYK yurtlarında hayatını kaybeden öğrenci sayısına ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3581) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 1 Temmuz 2014-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapmış olduğu yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3582) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki amatör spor kulüplerine destek verilmesi talebine ve Bakanlığın spor konusundaki çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3583) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

106.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesine yeni bir spor salonu yapılması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

107.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Erzurum'daki öğrenci yurdu kapasitesine, lisanslı sporcu ve spor tesisi sayısına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

108.-   Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Cumhurbaşkanına hediye edildiği belirtilen bir uçağa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

109.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Mardin'de toplanan vergilere ve Bakanlığın ildeki yatırımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3587) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

110.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Muş'ta toplanan vergilere ve Bakanlığın ildeki yatırımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3588) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

111.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Ağrı'da belediyelere ayrılan ödeneklere, toplanan vergilere ve Bakanlığın ildeki yatırımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

112.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Siirt'te toplanan vergilere ve Bakanlığın ildeki yatırımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

113.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, şans oyunları bayilerine ve bayilerden döviz üzerinden alınan makine teminat bedellerinin Türk Lirası'na dönüştürülmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

114.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, marketlerdeki ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına ve denetimine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

115.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olmamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

116.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kadroya alınmayan taşeron işçilere ve hizmet alım sözleşmelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

117.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, döviz darboğazına karşı alınan tedbirlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

118.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesinin borcuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

119.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Hakkari'deki yatırımlarına ve ilde toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3597) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

120.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Kars'taki yatırımlarına ve ilde toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

121.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Van'daki yatırımlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

122.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Çankırı'daki yatırımlarına ve ilde toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

123.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Batman'a merkezi bütçeden ayrılan miktara, Bakanlığın ildeki yatırımlarına ve ilde toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

124.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, son on altı yılda gerçekleşen faili meçhul cinayet sayısına, 2005 ve 2017 yıllarında Adana'da gerçekleşen cinayet ve kaçırma olaylarının akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılından bu yana havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren vatandaş sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında sahte para basımı nedeniyle hakkında işlem başlatılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in, valilerin görevden alınma sonrası atanabilecekleri kadrolara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

128.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de ve Türkiye genelinde çalışma izni bulunan yabancı uyruklulara ve bu kişilerin kamu kurumlarının yapım işlerinde çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

129.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, kadroya alınmayan taşeron işçilere ve sulh sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

130.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, kaçak olarak Türkiye'ye giriş yapan ve Adana'da bir hastanede tedavi gören IŞİD mensubuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

131.-   Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, haklarında takipsizlik kararı verilen üç kişinin göreve iade taleplerinin OHAL İnceleme Komisyonu tarafından reddedilmiş olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

132.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde uyuşturucu kullanımının arttığı iddiasına ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

133.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da sokak, cadde ve bulvarlardaki hız sınırı sınırlamalarına standart getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3611) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

134.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyünde bulunan Yeni Rabat Kilisesinin ulaşım ve çevre koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3612) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

135.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesinde yaşanan ulaşım ve park sorununa ve bölgeye yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3613) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Bakanlığın son beş yılda doğrudan yaptığı veya yerel yönetimler bünyesinde katkı verdiği yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3614) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

137.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki tarihi ve kültürel yapılara ve bu yapıların korunması ve tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3615) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

138.-   Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Diyarbakır merkezli hazırlanacak olan turizm tanıtım ve yatırım programının kapsamına Adıyaman'ın da dahil edilmesi önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3616) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3617) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek öğretimde öğrenci başına harcama durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3618) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda üniversite mezunlarının iş bulabilme durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3619) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel ve vakıf üniversitelerinde öğrenciler ve üniversitelerin fiziksel koşullarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3620) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lisansüstü öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla ilgili bazı veriler ve lisansüstü öğrencilerin desteklenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3621) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, açık öğretimin yüksek öğretim içinde payının artmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3622) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

145.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de taşımalı eğitim yapılan bazı köylerde yaşayan öğrencilerin servis sıkıntısı nedeniyle okula gidememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3623) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

146.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, üniversite sayısındaki artış ile az tercih edilen bölümlerin kapatılması yahut işler hale getirilmesi için önlem alınması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3624) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

147.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesinden sonra kapatılan devlet okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3625) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de aktif durumda medrese olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3626) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

149.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'de tarikatlara bağlı yurt ve okul mevcut olup olmadığına, mevcut ise bunların aidiyetine ve sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3627) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

150.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Türk Hava Kuvvetlerinin pilot adayları için hazırladığı başvuru kılavuzunda cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3628) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

151.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından bugüne kadar antidepresan kullanan vatandaş sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3629) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

152.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, acil servislerdeki yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3630) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

153.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde sahil şeridinde onkoloji hastanesi açılmasına yönelik taleplere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3631) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

154.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2019 yılı içerisinde ataması yapılacak fizyoterapist ve diyetisyen sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3632) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Lyme virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3633) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait bir kitapçıkta biber hakkında yer verilen bilgilerin onaylanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3634) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

157.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'den başka illere sevk edilen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3635) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

158.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve çevresindeki illerdeki çocuk yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3636) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

159.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3637) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

160.-   İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir binaya taşınmasının sebebine ve eski binanın müze haline getirilmesi önerisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3638) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

161.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son 10 yılda görülen meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3639) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

162.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü hakkındaki yolsuzluk iddialarına ve yürütülen soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3640) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

163.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, İzmir ilinin Menderes ilçesinde gelir getirici orman projesi çalışmalarına ve bölgede faaliyet gösteren bir madencilik şirketine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3641) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel olarak tespit edilerek korunan domates türlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3642) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt üreticisinin mağduriyetini gidermek için yemde kilogram başına prim verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki elma çeşitlerine, türlerine göre elma üretimine ve üreticilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3644) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zirai mücadele faaliyetlerinin agroekosistem ve biyolojik dengeler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına ve alternatif mücadele yöntemlerinin kullanımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3645) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki kültür bitkilerini etkileyen zararlı organizmalara ve 2017-2018 yıllarında bitkisel üretimde ortaya çıkan zarara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3646) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018-2018 yıllarında çeşitli kalemlerde yapılan et, yem, aşı ve biyolojik madde ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3647) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısına ve bağımsız bir hayvan sağlığı örgütü oluşturulması yönünde düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3648) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2018 yıllarında gerçekleşen buzağı ölümlerine ve nedenlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3649) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan ve süt üreticileri adına kurulmuş birliklere ve bu birliklerin merkezi bir yapılanmaya yönelmeleri için teşvik edilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3650) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki mera alanlarına, son on yıldaki değişimlere ve mera alanlarının alt yapı sorunlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3651) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kurban Bayramı sonrasında Bakanlıkça yapılan sığır ve küçükbaş hayvan alımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3652) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

175.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Doğu Karadeniz bölgesinde hayatı ve tarımı olumsuz etkileyen bir kelebek türüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3653) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

176.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlıkta görevli veteriner hekimlerin sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3654) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

177.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Ağrı'da tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3655) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

178.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Çankırı'da tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3656) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

179.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hakkari'de tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3657) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

180.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Kars'ta tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3658) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

181.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Erzincan'da tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3659) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

182.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, yurt genelinde ve Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Üçdut ve Yeşilova mahallelerinde TİGEM'in arazilerini işleten vatandaşlardan istediği rayiç bedele ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3660) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

183.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Diyarbakır'da tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3661) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

184.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bingöl'de tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3662) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

185.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bitlis'te tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3663) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

186.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Aksaray'da tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3664) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

187.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Siirt'te tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3665) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

188.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Gümüşhane'de tarım ve hayvancılığa dair çeşitli verilere ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3666) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

189.-   Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, gübre fiyatlarındaki artışa ve çiftçiye teşvik programı verilmesi talebine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3667) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2018)

190.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3668) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

191.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, son beş yılda Hatay'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bazı bilgilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3669) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

192.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 yılları arasında Kilis ilinde Bakanlığın gerçekleştirdiği yatırım projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3670) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

193.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, hatalı üretim yaptığı gerekçesiyle Bakanlıkça müfettiş görevlendirilen bir araç firması hakkındaki yeni şikayetlere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3671) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

194.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, ayakkabı şirketlerinin konkordato ilan etmesine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3672) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

195.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında kapanan şirket sayılarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3673) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

196.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Aksaray'daki altyapı hizmeti projelerine, yol çalışmalarına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3674) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

197.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Kilis'teki yatırımlarına ve yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3675) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

198.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Gümüşhane'deki altyapı hizmeti projelerine, yol çalışmalarına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3676) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

199.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Erzincan'daki altyapı hizmeti projelerine, yol çalışmalarına ve Bakanlığın yatırımlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3677) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

200.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, yap-işlet-devret modeliyle yapılan bazı ulaştırma projeleri için işletmeci firmalara verilen araç geçiş garantileri kapsamında yapılması gereken ödemelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3678) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

201.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Siirt'teki yatırımlarına ve yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3679) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

202.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Diyarbakır'daki yatırımlarına ve yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3680) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

203.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yirmi beş kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3681) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

204.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Zafer Havalimanı işletmesi için ihaleyi alan şirkete verilen garanti yolcu sayısına, yanılma payına ve şirkete yapılan ödemeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3682) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

205.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, havalimanlarındaki aletli iniş sistemlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3683) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

206.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, bölünmüş yolların yapımını düzenleyen genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3684) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

207.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Muş'taki yatırımlarına ve yol inşaatlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3685) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

208.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Mardin'deki yatırımlarına ve yol inşaatlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3686) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

209.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Isparta'daki yatırımlarına ve yol inşaatlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3687) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

210.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Şırnak'taki yatırımlarına ve yol inşaatlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3688) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

211.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana ilinde yaşanan trafik ve ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3689) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

212.-   Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, yerel basına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3690) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

213.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevi nakil problemlerinin çözümüne ve anne ve babası cezaevinde bulunan çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3691) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

214.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine formasyon belgesi verilmesinin şartlarına ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

215.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, Cumhurbaşkanlığınca yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel silahlanma oranlarındaki artışın gerekçeleri ve maganda cinayetlerinde verilen cezalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3694) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ABD menşeli McKinsey adlı şirketle yapılacak çalışmaların kapsamına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3695) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 döneminde güvenlik güçlerinin uhdesinde tutuklu ya da mahkum iken intihar eden kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3696) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

219.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ortaköy köyünde bulunan Güverda bağlığına ne zaman yol yapılacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3697) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

220.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kırmızı bültenle aranan bir IŞİD üyesinin Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçtiğine, Gürcistan'dan sınır dışı edildikten sonra yakalanmadığına dair iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3698) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 yılları arasında ekonomik sebeplerle intihar eden kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3699) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

222.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili Ardanuç ilçesinde dere taşması kaynaklı su baskınlarının önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3700) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

223.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Tepeyurt köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3701) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ortaokulda yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3702) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

225.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Yusufeli ilçesinde bulunan bir viyadüğün hizmete sunulma zamanına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3703) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

226.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesinde yaşanan afet için gelen maddi desteğe ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3704) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

227.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Yusufeli ilçesindeki bir köy yoluna yağmurlu bir günde asfalt döküldüğü için tahrip olduğu iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3705) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

228.-   Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, 2015-2018 yılları arasında Adana iline dair bazı ekonomik veriler ile krize karşı ilde alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3706) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

229.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde görev yapan öğretmen sayısı ve öğretmen açığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3707) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

230.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Şavşat ilçesine bağlı Çağlayan köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3708) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

231.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çayağzı ve Küplüce köylerinde bulunan tarihi su değirmeninin satılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3709) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

232.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yoncalı köyünün ulaşım sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3710) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

233.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına satın alınan gazetelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3711) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

234.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kapatılan şeker fabrikalarının kadrolu işçilerinin yeni görev yerlerinde yaşadıkları iddia edilen mağduriyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3712) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

235.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de Sarp Sınır Kapısına yakın bir alanda dinlenme tesisi yapılmasına yönelik taleplere ve sınır kapısındaki araç trafiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3713) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

236.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yol çizgisi, trafik levhası ve aydınlatma eksiklikleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3714) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

237.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan Soğucak köyünün sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3715) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

238.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan Yolgeçen köyünün sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3716) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

239.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan Derecik köyünün sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3717) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

240.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan Küçükköy köyünün sorunlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3718) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

241.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılı Kasım ayından günümüze kadar kaç şehit verildiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3719) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

242.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boyuncuk köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3720) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

243.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Selimiye köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3721) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

244.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3722) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

245.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Adana ilindeki ipotekli tarım arazilerine, ipotek tutarlarına ve tarım arazileri üzerinde faaliyet gösteren ÇED onaylı işletmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3723) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

246.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in kalkınmada öncelikli bölgelerde 6. Bölgeye dahil edilmesi önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3724) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

247.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3725) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

248.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Yusufeli ilçesi Demirkent köyünün yol ihtiyacına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3726) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

249.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Şavşat ilçesi Yeşilce köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3727) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

250.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Ortacalar köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3728) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

251.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Yukarışahinler köyünün yol ve içme suyu sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3729) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

252.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Üçler köyünün sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3730) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2018 yılları arasında yapılan mermi ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

254.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Güngören köyünün sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3732) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

255.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Dikyamaç köyünün yol sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3733) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla ilgili verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3734) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

257.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Ulukent köyünün sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3735) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

258.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Üçırmak köyünün sorunlarına yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3736) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde ve Niğde ilindeki köy ve kasabalarda bulunan halı saha sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3737) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

260.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Arhavi ilçesi Dereüstü köyünün yol sorunu ve afet nedeni ile zarar gören vatandaşların taleplerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3738) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

261.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kıbrıs ve Kore şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3739) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

262.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Caprice Gold mağdurları ve 2016-2018 yılları arasında kriz sebebiyle yaptığı işi durduran müteahhit sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3740) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

263.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, Aladağ'da on iki kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına dair bilirkişi raporuna, raporda tali kusurlu gösterilen kişilere ve asli kusurlu kişilerin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3741) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2018)

264.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, kapatılan bir kanalın yönetim kurulu başkanı ile programcısının tutukluluk sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3742) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

265.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı Patnos'ta bir vatandaşın işten çıkarılma gerekçesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3743) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KHK düzenlemesi ile kadroya alınan taşeron çalışanlardan kaçına ikramiye verildiğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3744) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

267.-   Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, Soma'da bir termik santral inşaatında çalışan işçilerin çıkartılarak yerine Çin'den işçi getirildiği iddiasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3745) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

268.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, anız yangınlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3746) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

269.-   Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı sonrası yapımı devam eden konut inşaatlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

270.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kandıra Sarısu'da ormanlık alana kimyasal madde döküldüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3748) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

271.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine kadastro birimi açılması önerisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3749) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

272.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde Van Yolu Caddesi alt yapı çalışmalarına ve kent içi ulaşım sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3750) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

273.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, KKTC'de Türkiye'nin bulundurduğu askeri güce ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3751) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

274.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da yapılan Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda giderilemeyen eksikliklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3752) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

275.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığın Van ilinde gerçekleştirdiği projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3753) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

276.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine yeni bir stadyum yapılması önerisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3754) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

277.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Erzincan iline yapılan yatırımlar ile yurt ve spor tesisi verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3755) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

278.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Bakanlıkça oluşturulacağı öngörülen Büyük Vergi Veri Analiz Merkezi'nin görev tanımına ve işlevine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3756) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

279.-   Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, vergi müfettiş yardımcılarının meslekten çıkarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3757) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

280.-   Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, Mardin Sanayi Mahallesi'ne okul yapılması için tahsis edilen arazinin Midyat Belediyesi'nin borçları nedeniyle devredileceği iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3758) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

281.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Bakanlık tarafından McKinsey şirketinden alınacak denetim hizmetine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3759) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

282.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, 31 Ağustos'ta Halkbank'ın döviz kurlarındaki anlık düşüşe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3760) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

283.-   Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın, bakanlıklardaki makam araçlarının sayısına ve ulaşım giderlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3761) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

284.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İşsizlik Fonu kaynaklarından kamu bankalarına aktarım yapıldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3762) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

285.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İşsizlik Fonu kaynaklarının kamu bankalarında sermaye olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan ve gerçek kişilerin konkordato talep edebilmesini sağlayan değişikliğe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

287.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, özelleştirilen şeker fabrikalarının sahiplerine teslim edilmemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

288.-   Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, mevsimlik işçilerin yıllık çalışma süresinin 9 ay 29 güne uzatılması taleplerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3766) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

289.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, McKinsey ile imzalanan anlaşma çerçevesinde bu kurumla paylaşılacak bilgilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3767) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

290.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 yılları arasında Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen yatırım projelerine ve toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

291.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 yılları arasında Aksaray ilinde gerçekleştirilen yatırım projelerine ve toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

292.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 döneminde Bakanlığın Kilis ilinde gerçekleştirdiği yatırım projelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3770) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

293.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 yılları arasında Bingöl ilinde gerçekleştirilen yatırım projelerine ve toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3771) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

294.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 yılları arasında Bitlis ilinde gerçekleştirilen yatırım projelerine ve toplanan vergilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3772) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

295.-   Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Yeni Ekonomi Programı'nda yapılacağı belirtilen mali bünye değerlendirme çalışmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3773) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

296.-   İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, İşsizlik Sigortası Fonu'nun elinde tuttuğu Hazine tahvillerinin satılarak kamu bankalarına sermaye aktarımında kullanıldığı iddiasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3774) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

297.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Erzincan'da Muharrem ayının ilk günü oruç açılışı etkinliği için kurulan çadırın belediye tarafından kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2018)

298.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın, Ankara Valiliğinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te yer alan hususların uygulanması üzerine yaptığı toplantıda verilen talimatlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

299.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da kız çocuklarını kaçıran ve taciz eden Afgan uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3777) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

300.-   Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin, askerlik süresinin sigortalı sayılması ile ilgili çalışma yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3778) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

301.-   İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, son üç yılda Suriyeli sığınmacıların karıştığı suç sayısına ve sınır dışı edilen sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3779) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

302.-   Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Kayseri Erciyes Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki tesislerin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3780) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

303.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin turizmine ve ilde turizm ve otel işletmeciliği fakültesi veya meslek yüksekokulu açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3781) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

304.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çalışanlarını taşıyan servisler ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3782) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

305.-   Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, son on altı yılda kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3783) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

306.-   Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, tarihi Yemiş Kapanı Hanı'na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3784) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

307.-   Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Saatli Medrese'de başlayan restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3785) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

308.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Balıklıgöl Platosunda yapılan yenileme çalışmalarının Rızvaniye Camii ve Medresesine zarar verdiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3786) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

309.-   Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, mevcut okulların imam hatip okullarına dönüştürülmesinin amacına ve illere göre imam hatip okuluna dönüştürülen okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3787) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

310.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bazı köylerde servis hizmetinin kaldırıldığına ve ailelere öğrencilerin yurtlarda kalmalarına yönelik baskı yapıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3788) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2018)

311.-   Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanının Eğitim Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi (EDAM) ile ilişkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3789) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

312.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2. Manisa Kitap Fuarı'na öğrencilerin götürülmesi kararının iptal gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

313.-   Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın, Bakanlıkça öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitapların yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3791) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okulların velilerden bağış adı altında para topladığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3792) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

315.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2018 yılında inşa edilen Devlet okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3793) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

316.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Van Bahçesaray'da bir okulda öğretmen olmadığı iddiası ve ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3794) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

317.-   Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da yapılan Kampüs Liseler projesine ve eğitim öğretime açılan liselerdeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3795) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

318.-   Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, şehit yakınlarının ve gazilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3796) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

319.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, tuğgenerallere, lojmanlara tefrişat için her seferinde büyük miktarda ödenek ayrıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3797) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

320.-   Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Lösante Hastanesi'nin yatak kapasitesinin düşürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3798) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

321.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Kronik Hepatit C hastalarının ilaç teminine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3799) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

322.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır ilinde kardiyovasküler anjiyo merkezi kurulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ve başka illere sevk edilen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3800) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

323.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Adana Şehir Hastanesi ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3801) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

324.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlığın bazı doktorların güvenlik soruşturması sonucuna göre atamalarını gerçekleştirmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3802) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

325.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığa devredilen askerî hastanelerin personelinin yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3803) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

326.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde yapılacak atamalarında kıstas alınan güvenlik soruşturmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3804) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

327.-   Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin hizmete başlayacağı tarihe ve işten çıkarılan taşeron işçilerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3805) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

328.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde bulunan hastanelerde belirli kanalların izlenmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3806) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

329.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilindeki hastanelerde nefroloji ve endokrinoloji servislerinin bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3807) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

330.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3808) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

331.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili Hopa ilçesindeki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

332.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir Çifteler ile Afyon Emirdağ ilçeleri arasından geçen Kaynakbaşı su kaynağına sulama amaçlı bent yapılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3810) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

333.-   Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün, Niğde Bor Şeker Fabrikasının özelleştirme süreciyle ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3811) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

334.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Kahramanmaraş'ta tarımsal sulama barajlarına ve projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3812) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

335.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

336.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili yapılacak sınava ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

337.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Elbistan'da kuraklık verim raporunun ilçe bazlı tutulması sebebiyle TARSİM'den ödeme alamayan çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

338.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bor Şeker Fabrikasının düşülen fire oranına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

339.-   Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın, Edirne Uzgaç köyündeki sulama göletinin kullanılamamasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3817) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

340.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 2018 yılının Eylül ayına kadar kapanan iş yerlerine ve işsiz kalan vatandaşlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

341.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, esnaf sayısındaki düşüşe ve kapanan iş yerlerine ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

342.-   Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un, ekmek fiyatlarına ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2018)

343.-   Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni Hasanbey Lojistik Merkezine bağlayacak demiryoluna ve diğer demiryolu projelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018)

344.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 döneminde Bakanlığın Erzurum ilinde gerçekleştirdiği yatırım projelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

345.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2003-2018 döneminde Bakanlığın Kars ilinde gerçekleştirdiği yatırım projelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

346.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Ağrı ilinde 2003-2017 yılları arasında inşa edilen yollara ve Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

347.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bayburt ilinde 2003-2017 yılları arasında inşa edilen yollara ve Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2018)

348.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Anadolu Ajansı'nın kiraladığı makam araçlarına ve bu araçların kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

349.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sayısına ve temel ihtiyaçları için yapılan harcamaların tutarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

350.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, sabit saat uygulamasının etkilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 yıllarında tutuklu ya da hükümlüyken intihar eden kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Resmi Gazetenin sadece dijital ortamda yayınlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu kullanımına ve alınacak önlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doğalgaz zammına ve doğalgazla ilgili çeşitli verilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3832) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017-2018 döneminde ekonomik sebeplerle intihar eden kişi sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3833) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sabit saat uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

357.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEDAŞ'ın çiftçilere ait elektrik borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik çalışma yapması önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

358.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

359.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ve 2018 yılının ilk dokuz ayında kapanan işyeri sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, batık bankalardan kaynaklanan borçlar ve TMSF'nin alacaklı olduğu firma ve kişi listesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

361.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Uludağ Üniversitesi'nin 2017 yılına dair Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ve üniversite hakkında idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3840) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

363.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

364.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

365.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Adli Tıp Kurumunun verdiği rapora istinaden tahliye edilen ve edilmeyen hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

366.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, cezaevlerinde çalıştırılan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3844) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

367.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

368.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

369.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3847) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

370.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

371.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

372.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, cinsel istismara uğradığı üvey babasıyla yaşamak zorunda bırakılan bir çocuğa ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

373.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

374.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sektöründe faaliyet gösteren yabancılara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

375.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, engelli mültecilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

376.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel güvenlik görevlilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3854) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

377.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

378.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, insülin pompası ve aparatlarının fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak SGK'nın geri ödediği miktarda artışa gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

379.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yılında Niğde ilindeki ve Türkiye genelindeki işsizlik verilerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

380.-   İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, işsizlik fonuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3858) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

381.-   Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun, sosyal olarak korunmaya muhtaç çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

382.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

383.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

384.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

385.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

386.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

387.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, nafaka uygulaması hakkında bazı verilere ve yeni düzenleme öncesi yürütülen çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

389.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Karşıyaka'da imar planında rekreasyon alanı olarak belirtilen alanın daha sonra ticaret parseline dönüştürülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

390.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kerimağa Deresi üzerinde yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

391.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, 30 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3869) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

392.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 1994-2018 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin hafriyat işlerinden elde ettiği gelire ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

393.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesindeki köy konaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

394.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı bazı mahallelerde çocuk parkı inşaatlarının tamamlanmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

395.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan su kesintilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

396.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki mezarlık bakım ve tadilat işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

397.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki yol sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3875) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

398.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesindeki kanalizasyon altyapısı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

399.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2018 yılları arasında Haymana mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi süreleri ve elektrik direklerinin devrilmesi sebebiyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaş sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

400.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaşanan sel ve taşkınlar ile yağmur suyu giderleri ve dere ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3878) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

401.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki çöp bidonu eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

402.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de denizin kontrolsüz şekilde doldurulduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

403.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

404.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

405.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

406.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

407.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

409.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Bergama ilçesinde açılmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

411.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde elektrik fiyatlarına yapılan zam ve elektrik ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

413.-   Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, 2018 yılında KYK yurtlarına yapılan başvurulara ve talep karşılama oranına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

414.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

415.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

416.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

417.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

418.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

419.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bazı kamu bankalarının gerçekleştirdiği borçlanmaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

421.-   Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, Türkiye'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile yaptığı sözleşmelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

422.-   Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in, Ziraat Bankası'nın çiftçilerden talep ettiği iddia edilen sorgu ücretine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

423.-   Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, Gaziantep Havaalanına gerçekleşen uçuşlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

424.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

425.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3903) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

426.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

427.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

428.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

429.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

430.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, zabıtaların çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

431.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, son beş yılda ele geçirilen sahte ve kaçak içki miktarına, sahte ve kaçak içki nedeniyle gerçekleşen ölümlere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

432.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 yıllarında yapılan kayıp başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

433.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde ülkemizde yakalanan yabancı suçlu sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

434.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

435.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Yunus Emre İlçesi Akgedik Mahallesi'nde yapılacağı belirtilen konut projesi için yapılan kamulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

436.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

437.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

438.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

439.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

440.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

441.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde deprem sonucu evleri yıkılan bir aileye çıkan ev yardımının ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

442.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ören yerleri ve müzelere giriş bileti fiyatlarındaki artışa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

443.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3921) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

444.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kınık Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında bulunan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

445.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ve ülke genelinde son beş yılda vatandaşlarca bulunarak müzelere teslim edilen tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3924) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

447.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde yapılan restorasyona ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3925) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

448.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beykoz Yalıköy mahallesinde bulunan tarihi Kethuda Çeşmesi'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3926) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

449.-   İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, Çeşme ilçesinin plajları için yapılacak ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3927) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

450.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3928) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

451.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

452.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

453.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

454.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

455.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine ve buralardan elde edilen gelirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

456.-   Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, bazı okullarda öğrenci kaydı ve nakil için velilerden istendiği iddia edilen malzeme listelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

457.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

458.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi (PICTES) kapsamında AB'den gelen yardımlara ve Proje'nin banka hesaplarında yapıldığı iddia edilen usul dışı işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

459.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan okulların fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

460.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

461.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

462.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

463.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

464.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

465.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, KPSS puanı ile ataması yapılıp güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlatılmayan bir kişiye ve mülakatta sorulan sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3949) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

473.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

475.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3954) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

480.-   Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın, Suriyeli mültecilerin sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3959) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3961) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

484.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3965) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

488.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilindeki hastanelerde bulunan tomografi cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

489.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

490.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin'in diğer devlet hastanelerinde hastaların yerinden çıkmayan protez taleplerinin karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

491.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kızılay'ın kurbanlık için anlaştığı bir firma tarafından usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

492.-   Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, Balıkesir Devlet Hastanesinin personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

493.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkarılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

494.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eczacılara SGK tarafından ödenen fatura bedeli ödemesinin bir ay öne çekilmesi ve eczanelerde çalışan sigortalıların prim desteğinden faydalanmasına yönelik çalışma taleplerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

495.-   Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, ülkemizde DMD hastalığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3973) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

496.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, 2000-2018 yılları arasında aşı takviminde yer alan aşılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3974) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

497.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3975) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

498.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

499.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

500.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

501.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

502.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

503.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, imalat yapan firmaların kalite ve çevre belgesi almasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

504.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

505.-   Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Gediz Çayı'ndaki kirliliğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

506.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin ilaç alımına kısıtlama getirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

507.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

508.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, amacı dışında kullanılan mera alanlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

509.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde kayıtlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

510.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde bulunan barajlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

511.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli ilinde bazı arazilerin usulsüz olarak kooperatiflere satıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

512.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

513.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3991) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

514.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3992) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

515.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3993) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

516.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3994) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

517.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son iki yıl içinde konkordato ilan eden şirket sayısı ve şirketlerde çalışan işçilere ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3995) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

518.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, spekülatif fiyat hareketlerine karşı denetlenen firmalara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3996) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3997) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

520.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, merdiven altı üretim yapılan can yeleklerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3998) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

521.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3999) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

522.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gemi bağlama yatak yeri ve iskele revizyonu taleplerinin karşılanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4000) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

523.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İZBAN ile ilgili Bakanlık harcamalarına ve İZBAN için TCDD'ye ödenmesi istenen tutara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4001) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

524.-   Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Denizli-Aydın-Çine-Yatağan-Milas-Güllük Demiryolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4002) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

525.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son üç yılda Bakanlık personelinden toplanan yardımlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4003) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

526.-   Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in, Amasya Kayacık Köyü'nün bağlantı yolunun asfalt olması talebine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4004) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

527.-   Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Van Ferit Melen Havaalanı'ndaki tadilatın uzaması nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4005) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2018)

528.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, otoyol geçiş ücretlerine ve HGS sistemindeki sorunlardan kaynaklı olarak hatalı ceza kesilen araçlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4006) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

529.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İncecik köyü ile Güvercinlik yaylası arasındaki yolun yapımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4007) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

530.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Burdur'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4008) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

531.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Denizli'de Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4009) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

532.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Afyonkarahisar'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4010) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

533.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Kütahya'da Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4011) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

534.-   Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Uşak'ta Bakanlığın 2018'de başlayan ve önceki yıllardan devam eden yatırım planlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4012) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

535.-   İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın, son bir yıl içinde Katar'dan ülkemize gelen yolcu ve kargo uçaklarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4013) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2018)

536.-   Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, 27. Yasama Dönemi'nde Başkanlığa sunulan yazılı soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4014) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

537.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Genel Kurul oturma planı ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4015) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı (Fuat Oktay)

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukların uğradıkları hak ihlalleri ve bu ihlaller karşısında yapılan işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/2)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/14)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/15)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/16)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/17)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/18)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/19)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/20)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/21)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/22)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/24)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2017-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için satın alınan biber gazı miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/26)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'ye yabancı göçmen girişlerindeki denetim ve gözetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/29)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasa dışı bahis oynadığı saptananların sayısı ile internet üzerinden yasa dışı olarak bahis oynanmasına imkan sağlayan sitelere yönelik çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/31)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Adnan Oktar'ın kurduğu A9 televizyon kanalı hakkında RTÜK'e yapılan şikayetlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/77)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların eğitime ulaşma imkanları bakımından ülkeler arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/78)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların ekonomik yaşama katılım fırsatları sıralamasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/80)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların işgücüne katılımı konusunda 2018 yılındaki sıralamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/81)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin cinsiyet eşitsizliğinde ülkeler arasında 2018 yılındaki sıralamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/82)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların insani gelişmişlik endeksinde 2018 yılında ülkeler arasındaki sırasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/83)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin ifade özgürlüğü bakımından ülkeler arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/85)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/87)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin kadınların siyasi gücü sıralamasında ülkeler arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/88)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk yoksulluğu sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/89)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin sivil özgürlükler alanında ülkeler arasında 2018 yılındaki sıralamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/90)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de kadına şiddetin ABD ve Avrupa ülkelerine göre oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/91)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocuk gelin sayısında ülkeler arasında 2018 yılındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/92)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin çocukların sağlık ve güvenliği sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/93)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin yoksul evlerde yaşayan çocukların tüm çocuklara oranı sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/94)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı meslek gruplarına yönelik ek gösterge çalışmasının bulunduğu aşamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/97)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen muhtarlar toplantılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/98)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sığınma evi açmış olan belediyelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/102)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde suç işleyen, sınır dışı edilen ve kayıtlı bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/103)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili için ayrılan kaynak miktarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/104)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyeler tarafından açılan sığınma evlerinin sayısı, kapasitesi ve doluluk oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/105)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 ile 2018 yılları arasında vergi borcu silinen şirketlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/106)

37.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Milli Kütüphane Kuruluş Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasına ve Milli Kütüphanenin akıbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/185)

38.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, patates ve kuru soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/187)

39.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2018 yılı merkezi bütçesinden Hatay iline ayrılan tutarlar ve bu ile yapılan yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/188)

40.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde yapılan denetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/189)

41.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir rafineride yaşanan gıda zehirlenmelerinin soruşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/190)

42.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, enflasyonu düşürmek ve cari açığı kapatmak için alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/191)

43.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin yanındaki zeytinlik alanın asfaltlanarak otopark yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/192)

44.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/247)

45.-  İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, sanayi tesislerinde işçilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren hizmetlere ve bu hizmetleri yürüten firmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/248)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahte içki üretim ve tüketimine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/253)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/254)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vatandaşların bankalara olan kredi borçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/256)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu alımlarında yerli üretimin tercih edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/257)

50.-  Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Adana Valiliğinin düzenlediği bir anma programındaki protokol uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/309)

51.-  İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla kamudan ihraç edilen ve göreve iade edilen kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/310)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ-PDY terör örgütü elebaşısının emekli maaşı alıp almadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/311)

53.-  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi ve Botanik Anabilim Dalı arazisinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/312)

54.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL Komisyonuna yapılan başvurulara ve Komisyonun kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan (Fuat Oktay) yazılı soru önergesi (7/316)

 

Adalet Bakanlığı

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılı ve önerge tarihi itibarı ile cezaevlerine dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/32)

56.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2016-2018 yılları arasında cezaevlerinde hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/33)

57.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/107)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 ila 2018 yılları arasında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/108)

59.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevlerinde bulunan hamile tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/258)

60.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gaziantep Adliyesinde bazı koridorlara avukatların alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/317)

61.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'de yaşanan bir cinsel istismar vakasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/318)

62.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Ordu'da tutuklu bulunan hasta bir kadının ilaçlarının verilmemesi nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/319)

63.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL KHK'ları ile görevinden ihraç edilen ve yargılaması devam eden memur sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/320)

64.-  İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in, cezaevlerinde bulunan Alevi ve diğer inançlara sahip mahkumların inanç hizmetlerinin karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/321)

65.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, tutuklu bir milletvekilinin tahliye edilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/322)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu'da cezaevinde zatürreye yakalanan ve hayatını kaybeden bir tutuklunun tedavisinin aksatıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/323)

67.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ceza muhakemesinde SEGBİS kullanılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/324)

68.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, annesi ile birlikte ceza infaz kurumunda kalan bir bebeğin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/326)

69.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle hakkında adli işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/327)

70.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da bir çatışmanın ardından gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen kişilerin darp edildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/328)

71.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Elazığ'da tutuklu bulunan bir gazeteciye ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/329)

72.-  Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir gazetecinin iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/330)

73.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir kız çocuğu ile evlenen Suriye uyruklu bir kişi hakkında beraat kararı verilen davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/331)

74.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Bayburt M Tipi Cezaevindeki bir tutuklu hakkındaki yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/332)

75.-  Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dört kişinin hayatını kaybettiği olayların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/333)

76.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dört kişinin hayatını kaybettiği olayların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/334)

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

77.-  Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, iş kazalarının ve işçi ölümlerinin önlenmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/34)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilik için yaşa takılan vatandaşlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/35)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında çalışan üniversite mezunu işçi statüsündeki çalışanlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/36)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde ve Niğde ilinde engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon merkezleri ile bu merkezlerden yararlanan ve işe yerleştirilen vatandaşların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/37)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocukları ihmal ve istismar risklerine karşı korumak için başlatılan risk haritası çalışmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/38)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Haziran 2018'de sosyal yardım olarak dağıtılan kömürlerle ilgili verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron uygulaması kapsamında kadroya geçirilen ve belediye şirketlerine aktarılan çalışanlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genel olarak sendika üyeliği bulunan ve bulunmayan çalışanların sayısı ile memur sendikaları bakımından bu sayıların durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/41)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 Haziran ayında ülke genelinde sosyal yardım kapsamında doğrudan ücret alan kişi sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli personelin statülerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43)

87.-  Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/109)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılı itibariyle görme engelli vatandaşlarımızın cinsiyetine, sorunlarına ve haklarına yönelik çeşitli istatistiklere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/110)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesindeki yetiştirme yurtlarında ek ders karşılığı çalışanlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/111)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sendikal örgütlenmeye olan etkisine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/112)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarına ait, ihale edilen inşaat projelerinde taşeron sistemin kaldırılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/113)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, parçalanmış aileler ile ilgili bir veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/114)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelliler için destek birimi ve sesli kütüphanesi bulunan belediye sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/115)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçilerinin İŞ-KUR tarafından kayıt altına alınması ve bu kişilere sosyal güvence sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/116)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilerin sayısı ve iş kazasına uğrayan çocuk işçilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/117)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, barınma ve beslenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/118)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 18-29 yaş aralığında bulunup işyeri açmak isteyenlerin BAĞ-KUR primi ödememesi uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/119)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evi, çocuk evi ve çocuk yuvaları ile ilgili verilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/193)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boşanmış veya eşini kaybetmiş kadınlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/194)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruyucu aileliğe ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/195)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile içi şiddete uğrayan kadınlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/196)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın Niğde için ayırdığı bütçeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/197)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan eğitim yardımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/198)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/199)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik oranlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/200)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile ve sosyal politikalar alanındaki kuruluşlara ve personele ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/201)

107.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, işsizlik oranlarının bölgelere göre ve Hatay ili bazında dağılımı ile işsizliğe karşı alınacak önlemlere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/202)

108.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, emeklilerin diş tedavisi için ödemek zorunda kaldığı tutarlara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/203)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çalışma Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği program çerçevesinde çocuk işçilerin durumuna ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/259)

110.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, emekli maaşları arasındaki farka ve emeklilerin durumunun iyileştirilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/260)

111.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, güncel işsiz sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/261)

112.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kamudan ihraç olan kişilere yardım bağlanıp bağlanmadığına ve göreve iadelere yönelik çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/262)

113.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, prim günü ve sigortalılık süresini doldurup yaş şartını beklediği için emekli olamayan kişilere ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/263)

114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mardin'de görülen ve kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen dava dosyasında verilen karara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/335)

115.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, OHAL KHK'ları ile görevinden ihraç edilen engelli memur sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/336)

116.-   Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, üniversite öğrencisi bir gencin şüpheli ölümüne ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/337)

117.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, son beş yılda tespit edilen çocuk gebeliklerine, yapılan soruşturmalara ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/338)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadına ve erkeğe karşı şiddet vakaları ile bunlara dair yargılamalarda uygulanan indirim sebeplerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/339)

119.-   Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, erken yaşta evlendirilen yabancı uyruklu kız çocuklarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/340)

120.-   Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Iğdır'da İŞ-KUR aracılığıyla yapılan temizlik işçisi alımına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/341)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

121.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya 3. OSB'den Sakarya Nehri'ne boşaltılan atık sulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/46)

122.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/120)

123.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2002-2018 yılları arasında Adana için yatırım programına alınan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/121)

124.-   Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin turizme, çevreye ve insan sağlığına yönelik etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/122)

125.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ili ve ilçelerine yönelik olarak hazırlanan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/206)

126.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde yapılan bir imar değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/342)

127.-   Mardin Milletvekili Ebrü Günay'ın, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bazı köylerdeki çevre ve sağlık sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/347)

 

Dışişleri Bakanlığı

128.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/123)

129.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine davet edilen devlet başkanı, başbakan ve parlamento başkanlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/207)

130.-   Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, Ege Denizi'ndeki ada, adacık ve kaya parçaları üzerindeki egemenlik haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/348)

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde son 15 yılda çıkan trafo yangınlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

132.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak ÖTV'de indirime gidilmesine yönelik uygulamaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49)

133.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2002-2018 yılları arasında Adana için yatırım programına alınan projelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/131)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yılı ilk altı ayında darphanede üretilen altın miktarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/132)

135.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/133)

136.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kamu kurumlarının kiralama harcamalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/210)

137.-   Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Ziraat Bankası Kahramanmaraş şubesinin tarihi binasının yıkılacağına dair iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/211)

138.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Türk Telekom A.Ş.'yi özelleştirme kapsamında satın alan firmanın özelleştirme bedeli için yurt içinden kullandığı kredilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/212)

139.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ili ve ilçelerine yönelik olarak hazırlanan projelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/213)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğrudan yatırım amaçlı sermaye girişlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/269)

141.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ihraç edilen devlet memurlarının banka hesaplarına bloke konduğuna dair iddialara ve borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/353)

 

İçişleri Bakanlığı

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriye'den göç eden kişilerle ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında bir yahut birden fazla kere trafik cezası ödeyenlerin sayısı, bu sayının cinsiyetlere göre dağılımı, bu kişilerin en çok ihlal ettikleri kurallar ve ihlallere karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51)

144.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, son on yılda gerçekleşen çocuk kaçırma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52)

145.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinin Harran ilçesinin Yukarı Yarımca Köyü'nün yol, içme suyu ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/134)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yasal düzenleme ile ailesinden uzaklaştırılan çocukların ve boşanma oranlarının istatistiği ile çocuğun velayetini alamayan tarafın görüşme izinlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/135)

147.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Harran, Eyyübiye ve Akçakale ilçelerinde bulunan fırınlara ve denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/136)

148.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/137)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile içi şiddete maruz kalan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/138)

150.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, su altı arama kurtarma ekibi bulunan belediyelere, polis dalgıçlara ve son beş yıldaki boğulma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/140)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yatırım yapılması karşılığı vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/270)

152.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da bir restorasyon çalışmasında duvarın çökmesiyle bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve restorasyon işine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/271)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Bahçeşehir'de bir sitede yapılan GBT sorgusuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/354)

154.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde polis memurlarının sandık sonuçlarını ilgili kuruluşlara aktardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/355)

155.-   Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un, Çukurova Belediyesi önünde bulunan Atatürk heykeline yapılan saldırıya ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/358)

156.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/361)

157.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, aynı aileden sekiz kişinin gözaltına alınırken darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/362)

158.-   Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, Muş'un Bulanık ilçesinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/363)

159.-   Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın, Mardin ilinin Savur ilçesinde bir köyde üç gün ezan okunmasına izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/364)

160.-   İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, İstanbul Sarıyer'de bulunan Armutlu Cemevi'ne yapıldığı iddia edilen kolluk müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/365)

 

Milli Eğitim Bakanlığı

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı itibariyle ülkemizdeki sanat tarihi mezunlarına ve kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/144)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrencilerin dengeli beslenmesi amacıyla öğle yemeklerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/149)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültesi kurulması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/218)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Tıp Fakültesi'ndeki öğretim üyesi sayısı ile öğrencilere eğitim verilen branşlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/277)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve engelli öğretmen sayısı ile öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/279)

166.-   İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/370)

167.-   Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamalarına ve sözleşmeli öğretmenliğin ne zaman kaldırılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/371)

168.-   İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin, Ege Üniversitesi'nde güvenlik güçlerinin müdahale ettiği Soma anma törenine katılan öğrencilere binadaki hasar için tebligat gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/376)

 

Milli Savunma Bakanlığı

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli erlerin sayısı ve özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58)

170.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, bedelli askerlik uygulamasının detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/154)

171.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/155)

172.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/283)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı Dağı 9. Bölüğünde bir askerin diğer askerler tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/377)

174.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK ile işten çıkarılan lisans mezunlarına uzun dönem askerlik yaptırıldığına dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/378)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, askerlik hizmeti ve bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/379)

 

Sağlık Bakanlığı

176.-   Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, yasa dışı olarak internet üzerinden yapılan hap ve çay gibi ürünlerin satışlarıyla ilgili işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık okullarından mezun olanların iş ve atama sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarına verilen yıpranma tazminatları ve tazminattan yararlanacak personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genel sağlık sigortası tescil ve prim ödemeleri kapsamında vatandaşlardan alınan tutarlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/62)

180.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2002-2018 yılları arasında Adana için yatırım programına alınan projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/156)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan boş kadrolar ile bu kadrolara alım yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/157)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel hastanelerdeki radyoloji çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/159)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veterinerlik fakültesi mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/160)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık meslek liselerinin sayısı ve dağılımı ile bu liselerden mezun olanların Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/161)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık yönetimi bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/162)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerinde bulunan laborant kadroları ile laborantların mezuniyetleri doğrultusunda istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/163)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, perfüzyon bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/164)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, odyoloji bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/165)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hemşirelik bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/166)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ergoterapi bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/167)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/168)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biyokimya bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/169)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ebelerin Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/170)

194.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/171)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, antropoloji bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/172)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, acil yardım ve afet yönetimi bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/173)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anestezi bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/174)

198.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ili ve ilçelerine yönelik olarak hazırlanan projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/222)

199.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce yapılacak tıbbi görüntüleme cihazı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/223)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, böbrek hastalarına ve organ nakline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/284)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kemik iliği kanseri ve kemik iliği bankalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/285)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki sağlık teşkilatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/286)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi'nde çeşitli alanlarda personel ve ekipman eksikliği olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/288)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Güvenlik Kurumu listelerinde yer alan şeker ölçüm cihazları ile bu cihazlardaki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/289)

205.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Kocaeli ilinde bulunan hastanelerde randevu alınamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/290)

206.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/291)

207.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/292)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı hakkında tanzim olunan sağlık raporunun içeriğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/380)

209.-   İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, 18 yaş altındaki gebe çocuk vakalarında gerekli işlem ve incelemelerin yapılmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/381)

210.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2017 yılında ve 2018 yılının ilk altı ayında tespit edilen on sekiz yaş altı çocuk gebeliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/382)

211.-   Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen çocuk yaşta gebelik vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/383)

212.-   Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına ve önleyici tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/384)

213.-   Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, yakınlarının ihraç edilmesi nedeniyle ataması yapılmayan çalışan sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/385)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Altunhisar Devlet Hastanesi'ndeki doktor eksiğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/386)

215.-   Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da yoğun bakım hasta yatağı sayısındaki eksiklikler ve eksiklikler nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/387)

216.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, kanser tedavisinden ücretsiz olarak yararlanılamaması ile tedavide kullanılan ilaçların ruhsatlandırılmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/388)

217.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/389)

218.-   Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki rafineride yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/390)

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

219.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/175)

220.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, 2002-2018 yılları arasında Adana için yatırım programına alınan projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/176)

221.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ili ve ilçelerine yönelik olarak hazırlanan projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/224)

222.-   Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı şeker fabrikasına ait araziye adalet sarayı ve sosyal tesis yapılmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/391)

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

223.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, tarımsal destekleme programlarının finansmanına dair verilere ve Adana'da yürütülen yatırım programlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/178)

224.-   Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlık bünyesinde ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/179)

225.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, DSİ'ye bağlı sulama kanalları çevresinde alınan güvenlik önlemlerine ve son beş yılda kanallarda yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/181)

226.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Amik Ovası'ndaki tarım faaliyetleri ile Hatay ilinde uygulanan sulama projelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/229)

227.-   Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kütahya ili ve ilçelerine yönelik olarak hazırlanan projelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/230)

228.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son üç yıla ait tarım ürünü ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/231)

229.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, çeltik tarımında kullanılan ilaçların çevreye olan etkilerine ve bu konuda alınması planlanan önlemlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/293)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taklit ve tağşiş yapan firmalara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/294)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen sığır miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/295)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018'de meydana gelen sığır hastalık ve ölümlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/296)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen karkas et miktarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/297)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/298)

235.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Suriye'den yapılan patates ithalatına ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/392)

236.-   Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in, Alanya İncekum Orman Kampı ihalesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/393)

237.-   Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, tarladan sofraya kadar gıda güvenliği denetimlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/394)

238.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, devlet arazilerinin kiraya verilmesi ile Sudan'da kiralanan arazilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/395)

239.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Porsuk Çayı'ndan Polatlı ilçesine sulama suyu bırakıldığı iddiasına ve bunun Eskişehir halkının içme ve kullanma suyu sıkıntılarına etkisine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/396)

240.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van ilindeki lahana üretimine ve üreticilerin sorunlarının çözümüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/397)