TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

2

GELEN KAĞITLAR

No:1

01 Ekim 2018 Pazartesi

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/5) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/6) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/7) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/8) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunun 299'ncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/9) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/10) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/11) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/12) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4'üncü Maddesinin (c), 5'inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/13) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/14) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/15) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/16) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/17) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/18) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/19) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/20) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Gaziantep’te Meydana Gelen Saldırıda Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/22) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/23) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/24) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/25) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/26) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi (2/27) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/28) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/29) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/30) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/31) (İçişleri; Çevre ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/32) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/33) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/34) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/35) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/36) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/37) (İçişleri ile Adalet) Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/38) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/39) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/40) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/41) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/42) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/43) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Basın Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/44) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/45) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/46) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/47) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/48) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/49) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/50) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/51) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi (2/52) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/53) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/54) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/55) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet      Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/56) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/57) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/58) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin " Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/59) (İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/60) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/61) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/62) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/63) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/64) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/65) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/66) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 19 Ekim Gününün Muhtarlar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/67) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun 299 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/68) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/69) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/70) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/71) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/72) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/73) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/74) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçilmesi İçin Kanun Teklifi (2/75) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/76) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/77) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/78) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/79) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/80) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/81) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesi Hakkında Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/82) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/83) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/84) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/85) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/86) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 43. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/87) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/88) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/89) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/90) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/91) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Milli Savunma ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/92) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/93) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/95) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/96) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/97) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/98) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/99) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/100) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

98.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Taşeron İşçilerin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/101) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

99.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/102) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/103) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/104) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/105) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/106) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/107) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/108) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Van-Erciş Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/109) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı “Belediye Kanunu”na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/110) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/111) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/112) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/113) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji    ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/114) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/115) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/116) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/117) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/118) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/121) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/122) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/123) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun;  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/124) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/125) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/126) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/127) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/128) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/129) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/130) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunun 299' uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/131) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/ 132) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/133) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/134) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/135) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun;  7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/136) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/137) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/138) (İnsan Haklarını İnceleme ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Irak'ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/139) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/140) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/141) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/142) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/143) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun;  Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/144) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/145) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/146) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/147) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/148) (İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/149) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/150) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/151) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/152) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/153) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/154) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi (2/155) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türk Yargıç Üye Seçimi Hakkında Kanun Teklifi (2/156) (Dışişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/157) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/158) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/159) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/160) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/161) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun 216; 219; 299; 300; 301; 341'inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/162) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/163) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/164) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi (2/165) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/166) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/167) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/168) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi (2/169) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/170) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/171) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/172) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/173) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/174) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/175) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/176) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/177) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/178) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/179) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/180) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yolaçtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/181) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/182) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor        ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/183) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/184) (İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/185) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/186) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/187) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/188) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/189) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/190) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/191) (Adalet; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/192) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/193) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/194) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/196) (İnsan Haklarını İnceleme; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/197) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/198) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/199) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/200) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/201) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/202) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/203) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/204) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/205) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/206) (İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/207) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/208) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/209) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/210) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/211) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/212) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi (2/213) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/214) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/215) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/216) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/217) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/218) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/219) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/220) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/221) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/222) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/223) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/224) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/225) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/226) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/227) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/228) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/229) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/230) (İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/231) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/232) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/233) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/234) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/235) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/236) (Tarım, Orman ve Köyişleri    ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/237) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/238) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/239) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çocuk Haklarının Uluslararası Sözleşmelere Uygunluğunu İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/240) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/241) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/242) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/243) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/244) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/245) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/246) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Mahremiyetinin Korunmasına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/247) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/248) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/249) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/250) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/251) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/252) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun Teklifi (2/253)  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 14/71965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/254) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/255) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 24.04.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/256) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 26.09.2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/257) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/258) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/259) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/260) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 11/09/1981 Tarihli ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/261) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/262) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/263) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/264) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/265) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/266) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/267) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/268) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/269) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/270) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/271) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/272) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/273) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/274) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi (2/275) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/276) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/277) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/278) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/279) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/280) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/281) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/282) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/283) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/284) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/285) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/286) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2879 (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 19/10/2005 tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/288) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/289) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/290) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/291) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/292) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/293) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/294) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/295) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/296) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/297) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/298) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/299) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/300) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kars İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/301) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/302) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/303) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/304) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/305) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/306) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/307) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/308) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2016 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/309) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası Hakkında Kanun Teklifi (2/310) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/311) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/312) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/313) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/314) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/315) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/316) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/317) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/318) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/319) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/320) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/321) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/322) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/323) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/324) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/325) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/326) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/327) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/328) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/329) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/330) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/331) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/332) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/333) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması (Muz İhtisas Gümrüğü Kurulması) Hakkında Kanun Teklifi (2/334) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/335) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/336) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/337) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/338) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/339) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

337.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/340) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

338.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/341) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/342) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/343) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/344) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/345) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununa "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" Maddesi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/346) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 17 Nisanın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/348) (Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

346.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 9/5/1955 Tarihli ve 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/349) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/350) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/351) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/352) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/353) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/354) İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi (2/355) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

353.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/356) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

354.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 17/03/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/357) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

355.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun;; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/358) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

356.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/359) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

357.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/360) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2018)

358.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 31.05.2016 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/361) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 16.08.1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/362) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

360.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/363) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

361.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/364) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/365) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/366) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/367) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

365.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/368) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

366.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/369) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

367.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/370) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

368.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/371) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

369.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/372) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/373) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/374) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

372.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/375) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

373.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/376) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/377) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

375.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6191 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan FETÖ Mağduru Askeri Lise Öğrencilerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/378) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/379) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/380) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/381) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/382) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 20 Şubat Behçet Hastalığı ve Farkındalık Gününe Dair Kanun Teklifi (2/383) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/384) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/385) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/386) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/387) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Köy Okullarının Açılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/388) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/389) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

387.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/390) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor      ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

388.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Engellilere Yönelik Bazı İyileştirmeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/391) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

389.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/392) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

390.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/393) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

391.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/394) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/395) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/396) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

394.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/397) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/398) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin Kredi Borçlarını Ertelemesi Hususunda Çiftçiye Uyguladığı Faiz Oranlarını Tarım Kredi Kooperatiflerine Uyguladığı Faiz Oranları ile Eşitlemesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kredi Kullanan Çiftçilerin Kredi Borçlarının Yeniden Hesaplanarak Ödeme Planlarının Düşük Faiz Oranına Göre Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/399) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/400) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

398.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun ile Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/401) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/402) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/403) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/404) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

402.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/405) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

403.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/406) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/407) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/408) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/409) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/410) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/411) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/412) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/413) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/414) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/415) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

413.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 29/06/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konun kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/416) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

414.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/417) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

415.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/418) (Adalet; Anayasa; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

416.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi (2/419) (İçişleri; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

417.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/420) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

418.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/421) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

419.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/422) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

420.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Göstergesinin Arttırılması) Dair Kanun Teklifi (2/423) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

421.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması ( Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi (2/424) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

422.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/425) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

423.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

424.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/427) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

425.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Müzeciliğin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/428) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

426.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/429) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

427.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/430) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

428.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/431) (Adalet; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

429.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/432) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

430.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/433) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

431.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

432.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/435) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

433.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Öğrencilere Sigorta, Sağlık ve Eğitim Desteği Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/436) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

434.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/437) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

435.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi (2/438) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

436.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.10.2015 Tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi (2/439) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

437.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/440) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

438.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/441) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

439.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/442) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

440.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/443) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

441.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/444) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

442.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 26.04.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/445) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

443.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/446) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

444.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 24.06.2004 Tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/447) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

445.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/448) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

446.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 30.03.2011 Tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/449) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

447.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/450) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

448.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/451) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

449.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/452) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

450.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 26 Şubat 1992 Günü Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabasında Yaşanan Azeri Sivillerin Ermeni Kuvvetler Tarafından Toplu Şekilde Katledilmesi Olayının "Soykırım" Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/453) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

451.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/454) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

452.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/455) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

453.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/456) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

454.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Afrin'de Görev Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Banka Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Tüm Fer'ileriyle Birlikte Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair Kanun Teklifi (2/457) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

455.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/458) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

456.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/459) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

457.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/460) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

458.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/461) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

459.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/462) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

460.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/463) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

461.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/464) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

462.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/465) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

463.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/466) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

464.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/467) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

465.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/468) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

466.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/469) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

467.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; CMK Ücret Tarifesi Kanunu Teklifi (2/470) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

468.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Asgari Geçim Yardımı Kanunu Teklifi (2/471) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

469.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/472) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

470.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/473) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

471.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/474) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

472.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/475) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

473.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/476) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

474.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/477) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

475.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/478) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

476.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/479) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

477.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/480) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

478.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/481) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

479.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/482) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

480.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Teklifi (2/483) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

481.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Uçak Biletlerinde Tavan Fiyat Uygulamasına Dair Kanun Teklifi (2/484) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

482.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/485) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

483.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/486) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

484.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/487) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

485.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/488) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

486.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/489) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

487.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/490) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

488.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5.3.1973 Tarih ve 584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Teklifi (2/491) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

489.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/492) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

490.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/493) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

491.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/494) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

492.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza İnfaz Koruma Memurlarına Emekli Olmaları Halinde Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsatının Bedelsiz ve Süresiz Olarak Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/495) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

493.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/496) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

494.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Öğrenim Gören Gençlerimize İnternet Hizmetinin Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/497) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

495.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/498) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

496.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/499) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

497.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Öğrenim Gören Öğrencilerimize Şehir İçi ve Şehir Dışı Ulaşımın Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/500) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

498.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/501) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

499.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/502) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

500.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/503) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

501.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi (2/504) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

502.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/505) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

503.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/506) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

504.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/507) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

505.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/508) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

506.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İlk ve Orta Dereceli Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Derslerinin Sayısının Arttırılması, Yüzme ve Jimnastik Derslerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/509) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

507.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/510) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

508.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi (2/511) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

509.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/512) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

510.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/513) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

511.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi (2/514) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

512.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/515) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

513.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/516) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

514.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/517) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

515.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/518) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

516.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/519) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

517.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/520) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

518.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/521) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

519.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yolsuzluk Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/522) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

520.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/523) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

521.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/524) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

522.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/525) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

523.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/526) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

524.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/527) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

525.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/528) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

526.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/529) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

527.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/530) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

528.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/531) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

529.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/532) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

530.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/533) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

531.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/534) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

532.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/535) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

533.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/536) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

534.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/537) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

535.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/538) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

536.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/539) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

537.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/540) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

538.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/541) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

539.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/542) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

540.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/543) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

541.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/544) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

542.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4271 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/545) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

543.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

544.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/547) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

545.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/548) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

546.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 31.05.2017 Tarihinde Şırnak İlinin Uludere İlçesi Şenoba Beldesinden Kalkan Helikopterin Düşmesi Sonucu Şehit Düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 Askerimiz İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/549) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

547.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/550) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

548.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/551) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

549.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/552) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

550.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/553) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

551.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/554) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

552.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/555) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

553.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/556) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

554.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/557) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

555.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Düzce İlinin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine ve Düzce İlinde Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/558) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

556.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/559) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

557.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/560) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

558.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

559.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/562) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

560.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/563) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

561.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/564) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

562.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/565) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

563.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/566) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

564.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuk Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/567) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

565.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/568) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

566.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/569) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

567.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/570) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

568.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/571) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

569.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/572) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

570.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/573) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

571.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/574) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

572.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/575) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

573.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/576) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

574.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

575.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/578) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

576.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Kumpas ve Mobbing Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi (2/579) (İçişleri; Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

577.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/580) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

578.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/581) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

579.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/582) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

580.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/583) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

581.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; "3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda" Değişiklik Yapılması ve Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/584) (Avrupa Birliği Uyum ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

582.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/585) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

583.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/586) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

584.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 23.07.1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/587) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

585.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/588) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

586.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/589) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

587.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/590) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

588.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2548 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/591) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

589.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi (2/592) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

590.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/593) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

591.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/594) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

592.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/595) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

593.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/596) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

594.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/597) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

595.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/598) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

596.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/599) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

597.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/600) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

598.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6551 Kanun Numaralı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/601) (Anayasa; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

599.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/602) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

600.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/603) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

601.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/604) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

602.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/605) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

603.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/606) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

604.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 9/6/1932 Tarih ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/607) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

605.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/608) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

606.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/609) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

607.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/610) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

608.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/611) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

609.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/612) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

610.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/613) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

611.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

612.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/615) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

613.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/616) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

614.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/617) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

615.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/618) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

616.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/619) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

617.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/620) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

618.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/621) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

619.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/622) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

620.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/623) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

621.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/624) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

622.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul İli Sancaktepe İlçesine Türkan Saylan Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/625) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

623.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/626) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

624.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/627) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

625.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/628) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

626.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/629) (İçişleri;         Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

627.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 17/02/2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/630) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

628.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/631) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

629.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/632) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

630.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/633) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

631.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun” Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/634) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

632.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/635) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

633.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/636) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

634.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/637) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

635.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/638) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

636.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türkiye Gözlükçüler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi (2/639) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

637.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/640) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

638.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/641) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

639.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/642) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

640.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/643) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

641.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/644) (Plan ve Bütçe; Anayasa Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

642.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/645) (Anayasa; Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

643.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/646) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

644.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/647) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

645.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/648) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

646.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/649) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

647.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/650) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

648.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/651) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

649.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/652) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

650.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/653) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

651.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/654) (İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

652.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/655) (Adalet; Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

653.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/656) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

654.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi (2/657) (Anayasa; Adalet; Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

655.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/658) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

656.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/659) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

657.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/660) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

658.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/661) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

659.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ağva Beldesi’nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/662) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

660.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/663) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

661.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/664) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

662.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/665) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

663.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/666) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

664.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/667) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

665.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/668) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

666.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/669) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

667.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/670) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

668.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/671) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

669.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/672) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

670.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/673) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

671.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/674) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

672.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/675) (Adalet   ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

673.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/676) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

674.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/677) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

675.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/678) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

676.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/679) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

677.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/680) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

678.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/681) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

679.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/682) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

680.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/683) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

681.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/684) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

682.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/685) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

683.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/686) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

684.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/687) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

685.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/688) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

686.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/689) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

687.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/690) (Plan ve Bütçe ile Adalet          Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

688.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/691) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

689.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/692) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

690.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/693) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

691.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/694) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

692.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/695) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

693.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/696) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

694.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/697) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

695.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Yaşanan Hadiselere İlişkin Kanun Teklifi (2/698) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

696.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/699) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

697.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi (2/700) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

698.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Adli Kolluk Kanun Teklifi (2/701) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

699.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/702) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

700.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/703) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

701.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/704) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

702.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/705) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

703.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/706) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

704.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/707) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

705.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/708) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

706.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/709) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

707.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/710) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

708.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/711) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

709.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/712) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

710.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/713) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

711.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/714) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

712.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/715) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

713.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/716) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

714.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/717) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

715.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/718) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

716.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/719) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

717.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/720) (İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

718.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/721) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

719.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/722) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

720.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/723) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

721.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/724) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

722.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/725) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

723.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/726) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2018)

724.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/727) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

725.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/728) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

726.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/729) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

727.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/730) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

728.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/731) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

729.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/732) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

730.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/733) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

731.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/734) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

732.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/735) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

733.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/736) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

734.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 19/04/2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/737) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

735.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/738) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

736.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/739) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

737.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/740) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

738.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/741) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

739.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/742) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

740.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/743) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

741.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/744) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

742.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/745) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

743.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/746) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

744.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/747) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

745.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/748) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

746.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/749) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

747.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/750) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

748.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/751) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

749.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/752) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

750.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/753) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

751.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/754) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

752.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/755) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

753.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/756) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

754.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/757) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

755.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/758) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

756.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/759) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2018)

757.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/760) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2018)

758.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/761) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2018)

759.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; "3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu" ve "2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu" Değişiklik Yapılması ve Siyasi Etik Komisyon Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/762) (Avrupa Birliği Uyum ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2018)

760.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/763) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2018)

761.-   Hatay Milletvekilleri Serkan Topal'ın; Hatay İli Reyhanlı İlçesinin Adının Gazireyhanlı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/764) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

762.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/765) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

763.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/766) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

764.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/767) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

765.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/768) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

766.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/769) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

767.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/770) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

768.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/771) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

769.-   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/772) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2018

 

Tezkereler

1.- Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.08.2016 Tarihli ve 1119 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 17.07.2017 Tarihli ve 1156 Sayılı Kararıyla Uzatılan İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

2.- Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terör Örgütlerinden Ülkemize Bundan Sonra da Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Milli Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak, Türkiye’nin Güney Kara Sınırlarına Mücavir Bölgelerde Yaşanan ve Hiçbir Meşruiyeti Olmayan Tek Taraflı Bölücü Girişimler ve Bunlarla İlgili Olabilecek Gelişmeler İstikametinde Türkiye’nin Menfaatlerini Etkili Bir Şekilde Korumak ve Kollamak, Gelişmelerin Seyrine Göre İleride Telafisi Güç Bir Durumla Karşılaşmamak İçin Süratli ve Dinamik Bir Politika İzlenmesine Yardımcı Olmak Üzere Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Aynı Amaçlara Matuf Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması, Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilebilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükümete Verilen ve Son Olarak 23.09.2017 Tarihli ve 1162 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile 30.10.2018 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 30.10.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının sorunlarının ve bu kurumların işleyişinin incelenerek bu çalışanlara memur statüsü tanınması olanaklarının saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, meslek hastalıklarında yaşanan artışın sebeplerinin incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, Marmara Denizi'nde yaşanan "kırmızı su" oluşumunun nedenlerinin ve çözüm yollarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, şifalı olarak nitelendirilen bitkilerin denetimsiz satışı ile medya organlarının konuya ilişkin yayınların olumsuz etkilerinin incelenerek gerekli denetim ve önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, yangın merdivenleri için gerekli standartların tespit edilerek gerekli yasal düzenleme ve denetimlerin yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, kitap okumanın özendirilmesine yönelik çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, yerel yönetimlerin spor hizmetlerine daha çok katkı yapabilmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, demiryolu piyasasının serbestleştirilmesinin TCDD üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, yüksek fruktozlu mısır şurubunun üretimi, satışı ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, kamuda madencilik alanında istihdam edilen mühendislerin bir süre sonra işten ayrılmalarının nedenlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, tohum üretimindeki dışa bağımlılığın ve yerli tohum üretimindeki sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, bağış adı altında yapılan yardımların ekonomik ve sosyal sonuçlarının araştırılması ve denetiminin sağlanması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, erken çocukluk eğitiminin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, şiddet olaylarında görülen artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, medya ve internetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin potansiyel gelişmişlik düzeyine ulaşamamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, Veterinerlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, Niğde'nin turizm alanındaki potansiyeline ulaşamamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 29 milletvekilinin, üniversite mezunları arasındaki işsizliğin nedenlerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, pamuk üretiminde yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, tehlikeli işlerin sınıflandırılması, denetimi ve bu alanda karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 31 milletvekilinin, şoför ve nakliyatçı esnafının sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, Niğde'deki şifa merkezlerinin tüm yönleriyle araştırılarak tanıtılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 32 milletvekilinin, Devlet Malzeme Ofisinin çeşitli sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, sanat tarihi eğitimine gereken önemin kazandırılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 31 milletvekilinin, Aladağlar Milli Parkının durumunun ve Park'ta yapılabilecek çalışmaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, EPDK'nın Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasındaki fiyat politikalarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, Niğde'de yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, 14-17 yaş grubunda okullaşma oranının düşme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, Niğde'nin turizm alanındaki potansiyeline ulaşamamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, Türkiye'deki öğrencilerin PISA testinde başarısız olma sebeplerinin incelenerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunlarının incelenerek sektörün sürdürülebilir gelişimi için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, Niğde'de kalsit madenciliğinin sorunlarının incelenerek gelişim olanaklarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, engellilere Evde Bakım Ücreti ödenmesi için şart koşulan gelir tespiti uygulaması kapsamında yaşanan sorunların tespit edilerek gerekli yasa değişikliklerinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın örgütlenme, yapılan çalışmalar ve çalışanların sorunları bağlamında incelenmesi ile gerekli iyileştirmelerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi sağlığı denetimleri ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmasında yaşanan sorunlar incelenerek iş kazalarının önlenmesi için gereken tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilen ve Sayıştay ile TBMM'nin denetimi dışında kalan projelerdeki uygulamaların incelenerek olası risklerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, yabancıların ve yabancı ortaklı Türk şirketlerinin Türkiye'de yaptıkları tarım yatırımlarının incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 milletvekilinin, Ege Denizi'nde yer alan Türk adalarının Yunanistan tarafından sahiplenildiğine ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 31 milletvekilinin, imalat sanayindeki sorunların ve bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, bireysel silahlanmanın olumsuz etkilerinin incelenerek bireysel silahlanma oranının en aza indirgenmesi alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 milletvekilinin, demiryolu yapım, onarım ve uluslararası standartlara uyum çalışmalarının bütün yönleriyle incelenerek aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin tespit edilerek sorunun çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 29 milletvekilinin, ithalat kolaylığı sağlanan tarım ürünlerinin tarım sektörüne olumsuz etkilerinin incelenerek yerli ürün üretim ve pazarlamasındaki sorunlara dair çözüm yollarının bulunması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 28 milletvekilinin, Sümer Holding A.Ş.'nin özelleştirilmesi sürecinde yaşanan sorunların ve yapıldığı iddia edilen hatalı uygulamaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin, Suriye'den gelen göçmen çocukların eğitim-öğretime katılımlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, eğitim kurumu yöneticilerinin belirlenmesinde sıklıkla uygulama değişikliğine gidilmesinin yarattığı sorunların ve bunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, öğrenci mutsuzluğunun nedenlerinin tespit edilerek sorunun çok yönlü bir şekilde incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 29 milletvekilinin, harp ve vazife şehitlerinin yakınları ile malul gazilere tanınan ancak "Muharip Gaziler" ve yakınlarının yararlanamadığı hakların ve bu gazilerin diğer sorunlarının belirlenerek gerekli çözümlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 29 milletvekilinin, bor madeninin daha verimli bir şekilde üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün mevcut sorunlarının incelenerek gerekli iyileştirmelerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, eğitim-öğretimde cinsel taciz ve istismar olaylarının incelenerek bu alanda alınabilecek önleyici tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, başta tarım sektöründeki tekelleşme olmak üzere çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların incelenerek alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 milletvekilinin, ülkemizde matematik alanındaki başarı düşüklüğünün nedenlerinin incelenerek matematik eğitimi açısından alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, su kaynaklarının doğru kullanımı için gerekli önlemlerin tespit edilerek ilgili yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, yabancı göçmen işçilerin kaçak olarak çalıştırılmasından kaynaklanan sorunların tüm yönleriyle incelenerek alınacak önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

56.-  Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve 20 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların neden olduğu sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

57.-  Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve 23 milletvekilinin, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir termik santralde yaşanan kazasın nedenlerinin araştırılarak sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

58.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve 21 milletvekilinin, fındık üretiminde görülen verim düşüşünün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

59.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, kredi sicili bozuk vatandaşların sözde kredi danışmanlık şirketleri tarafından yanıltılarak dolandırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

60.-  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve 25 milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 milletvekilinin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 milletvekilinin, milli şuurun ve manevi değerlerin çocuklara ve gençlere kazandırılması için eğitim sisteminde yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 milletvekilinin, çocuk ihmali ve istismarı sorununun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 milletvekilinin, iş yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılık sorunun tüm yönleriyle araştırılarak kadın istihdamının artırılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

65.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, basın özgürlüğüne getirilen sınırlamaların tahlil edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

66.-  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, son yıllarda yaşanan maden facialarında özelleştirme politikalarının etkilerinin araştırılması ve bütünlüklü çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2018)

67.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, OHAL döneminde artış gösteren iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.07.2018)

68.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Ilısu Barajı inşası nedeniyle Hasankeyf'te meydana gelen zararın tespiti ile kültürel ve tarihi mirasın korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.07.2018)

69.-  Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 19 milletvekilinin, eczacılara yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

70.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 28 milletvekilinin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının tüm yönleriyle araştırılarak kazanın sorumlularının ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

71.-  Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve 23 milletvekilinin, Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin ve maden ocaklarının çevreye ve insan sağlığına etkilerinin tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2018)

72.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 20 milletvekilinin, demiryollarının durumu ve ihtiyaçları ile yaşanan kazaların nedenlerinin tespiti için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2018)

73.-  Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 22 milletvekilinin, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların ve çocukların maruz kaldığı fiziki ve cinsel saldırıların sona erdirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 19 milletvekilinin, küresel ısınmanın etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve 19 milletvekilinin, liselere ve üniversiteye giriş sınavlarındaki başarısızlığın sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2018)

76.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2018)

77.-  Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve 19 milletvekilinin, Türkiye'ye sığınan Ezidilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2018)

78.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 19 milletvekilinin, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2018)

79.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, sokak hayvanlarının sorunlarının incelenerek sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

80.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun tüm yönleriyle araştırılarak gerekli önlemlerin ve sorunun çözüm yollarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 20 milletvekilinin, OHAL döneminde yapılan düzenlemelerin üniversiteler ve akademisyenler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2018)

82.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 23 milletvekilinin, Doğu Karadeniz'deki sel afetlerinin nedenlerinin incelenmesi ile afetlerden etkilenenlerin belirlenip kayıplarının tazmininin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2018)

83.-  Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 19 milletvekilinin, döviz kurundaki artışları ve olası ekonomik krizi önleyici bir çözüm modeli geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2018)

84.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 21 milletvekilinin, Ordu'da yaşanan sel felaketinin nedenlerinin araştırılarak meydana gelen zararların tazmini için yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2018)

85.-  Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, geçmişte yaşanan faili meçhul cinayetlerin incelenerek sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

86.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların incelenerek iş kazalarının önlenmesi için gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2018)

87.-  Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve 19 milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hamile veya yeni doğum yapmış kadınların yaşadıkları sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.09.2018)

88.-  İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ve 19 milletvekilinin, Kamu Personeli Seçme Sınavında teknik bir hata yaşandığı iddialarının araştırılarak olası mağduriyetlerin giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2018)

89.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, son günlerde ortaya çıkan şarbon hastalığı vakalarının incelenerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2018)

90.-  HDP Grubu adına Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2018)

91.-  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Ceza yargılamalarında kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin yol açtığı sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2018)

92.-  Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 milletvekilinin, Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecinde kamunun zarara uğratıldığı iddialarının incelenerek sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

93.-       CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatında yaşandığı iddia edilen iş kazalarının ve işçi ölümlerinin incelenerek sorunların çözümü için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2018)

94.-       Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 19 milletvekilinin, son dönemde görülen şarbon vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2018)

95.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Siirt ilinin ulaşım sorununun tüm yönleriyle incelenerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2018)

96.-       Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 19 milletvekilinin, İstanbul üçüncü havalimanı inşaatındaki çalışma koşulları ve iş kazalarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2018)

97.-       Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, Siirt ilinin su sorunun nedenlerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2018)

98.-       Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve 19 milletvekilinin, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılması, meydana gelen zararın tespit edilmesi ve benzer olayların yaşanmaması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2018)

99.-       Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve 19 milletvekilinin, darbe girişimi sonrası ihraç edilenlerin iş yaşamına katılımda karşılaştıkları iddia edilen engellerin incelenerek bunların kaldırılması için gerekli tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2018)

100.-   Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 milletvekilinin, Aydın'daki çevre kirliliğinin ve kanser vakalarının nedenlerinin incelenerek yer altı ve üstü kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 milletvekilinin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının tüm yönleriyle araştırılarak kazanın sorumlularının ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 22 milletvekilinin, son günlerde artış gösteren çocuk kaçırma ve kayıp olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespiti için bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

104.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 19 milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sonuçlarının araştırılarak ortaya çıkan sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)

105.-   Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve 19 milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2018)