TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

1

GELEN KAĞITLAR

No: 6

20 Temmuz 2018 Cuma

 

Teklif

1.- İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2018)

 

Tezkereler

1.- 3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan 2011 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/21) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden)

2.- 3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan 2012 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/22) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden Devir)                                                                       

3.- 3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi Kuruluşlarla ilgili Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/23) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden)                                                                                 

4.- 3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi 3 Kuruluşla İlgili Olarak Hazırlanan 2012 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/24) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden)             

5.- 6085 Sayılı Kanun Gereğince, 3346 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarının 2014 yılı Denetim Raporları ile Marmara Teknokent AŞ ve Ziraat Teknoloji AŞ (FİNTEK)'in 2013 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/25) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden)

6.- 6085 Sayılı Kanun Gereğince, 3346 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarının 2015 yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/26) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden) 

7.- 6085 Sayılı Kanun Gereğince, 3346 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarının 2016 yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/27) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26. Yasama Döneminden)

8.-  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yürütülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Görevleri Gereği Yürütülen Güvenlik Faaliyetlerine ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin Olarak Hazırlanan 2017 Yılı Raporuna İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/28) (Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2018)