TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

27

1

GELEN KAĞITLAR

No: 4

18 Temmuz 2018 Çarşamba

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

3.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/9) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

4.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/10) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

5.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/11) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

6.- 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/12) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

7.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/13) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

8.- 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/14) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

9.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/15) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

10.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/16) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

11.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine l Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/17) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

12.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

13.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/19) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

14.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/20) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

15.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

16.-  Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

17.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

18.-  Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

19.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

20.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/26) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

21.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

22.-  27.01.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/28) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

23.-  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

24.-  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/30) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

25.-  Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

26.-  27.01.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19.04.1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

27.-  Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

28.-  Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

29.-  Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/35) (Milli, Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

30.-  Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

31.-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/37) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

32.-  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/38) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

33.-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/39) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

34.-  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

35.-  Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

36.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

37.-  2876 Sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

38.-  Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/44) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

39.-  13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/45) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

40.-  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/46) (Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

41.-  Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

42.-  Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

43.-  Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

44.-  Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/50) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

45.-  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

46.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/52) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

47.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

48.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

49.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

50.-  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

51.-  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/57) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

52.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/58) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

53.-  Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/59) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

54.-  241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

55.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

56.-  241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

57.-  Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

58.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

59.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

60.-  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

61.-  2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santrali Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

62.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

63.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

64.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

65.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

66.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

67.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

68.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/74) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

69.-  29.03.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.05.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.06.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

70.-  233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

71.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

72.-  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/78) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

73.-  243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

74.-  2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

75.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

76.-  10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

77.-  Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

78.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

79.-  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/85) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

80.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

81.-  3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

82.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/88) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

83.-  233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

84.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/90) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

85.-  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

86.-  Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

87.-  Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/93) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

88.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/94) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

89.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

90.-  657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

91.-  281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

92.-  3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/98) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

93.-  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/99) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

94.-  2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/100) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

95.-  2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

96.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/102) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

97.-  Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/103) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

98.-  Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

99.-  78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/105) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

100.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/106) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

101.-   Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/107) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

102.-   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/108) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

103.-   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/109) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

104.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/110) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

105.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

106.-   2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/112) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

107.-   78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

108.-   Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

109.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

110.-   Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/116) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

111.-   3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/117) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

112.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

113.-   Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

114.-   Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/120) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

115.-   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

116.-   Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

117.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/123) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

118.-   Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/124) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

119.-   Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/125) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

120.-   Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

121.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

122.-   78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

123.-   375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/129) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

124.-   2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/130) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

125.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

126.-   T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/132) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

127.-   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/133) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

128.-   Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/134) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

129.-   2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/135) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

130.-   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/136) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

131.-   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/137) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

132.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/138) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

133.-   Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/139) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

134.-   2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

135.-   Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/141) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

136.-   2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/142) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

137.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/143) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

138.-   Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

139.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/145) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

140.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/146) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

141.-   Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/147) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

142.-   Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/148) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

143.-   Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/149) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

144.-   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/150) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

145.-   Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/151) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

146.-   09.01.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

147.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/153) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

148.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/154) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

149.-   Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/155) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

150.-   Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/156) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

151.-   399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/157) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

152.-   Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

153.-   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/159) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

154.-   Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/160) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

155.-   Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/161) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

156.-   233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/162) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

157.-   Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

158.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/164) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

159.-   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/165) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

160.-   Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/166) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

161.-   T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/167) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

162.-   2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilâtı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/168) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

163.-   Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete İçinde Bulunanlardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılmayacağına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/169) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

164.-   Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/170) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

165.-   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/171) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

166.-   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/172) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

167.-   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/173) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

168.-   3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/174) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

169.-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/175) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

170.-   Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/176) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

171.-   Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/177) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

172.-   Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/178) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

173.-   926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Yiyecek ve Techizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Techizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/179) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

174.-   Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/180) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

175.-   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/181) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

176.-   Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/182) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

177.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/183) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

178.-   Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/184) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

179.-   Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/185) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

180.-   7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/186) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

181.-   Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/187) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

182.-   Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/188) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

183.-   Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/189) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

184.-   Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

185.-   Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/191) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

186.-   5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.02.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.05.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.05.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/192) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

187.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/193) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

188.-   15.06.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/194) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

189.-   22.01.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/195) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

190.-   Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/196) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

191.-   Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/197) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

192.-   Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/198) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

193.-   Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/199) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

194.-   Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/200) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

195.-   Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/201) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

196.-   Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/202) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

197.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/203) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

198.-   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/204) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

199.-   Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/205) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

200.-   559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/206) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

201.-   27.07.1967 Tarih ve 926 Sayılı,  28.02.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/207) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

202.-   14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.02.1985 tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/208) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

203.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/209) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

204.-   Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/210) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

205.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/211) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

206.-   Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/212) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

207.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/213) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

208.-   Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/214) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

209.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

210.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/216) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

211.-   Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/217) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

212.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/218) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

213.-   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/219) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

214.-   Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/220) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

215.-   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/221) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

216.-   Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/222) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

217.-   İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/223) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

218.-   Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/224) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

219.-   Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/225) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

220.-   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/226) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

221.-   Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/227) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

222.-   25.08.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/228) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

223.-   Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/229) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

224.-   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/230) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

225.-   Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/231) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

226.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/232) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

227.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/233) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

228.-   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/234) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

229.-   Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/235) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

230.-   Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/236) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

231.-   Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/237) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

232.-   584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/238) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

233.-   Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/239) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

234.-   Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/240) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

235.-   3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/241) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

236.-   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/242) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

237.-   Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/243) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:26’ncı Dönemden)

238.-   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/244) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

239.-   Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/245) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:26’ncı Dönemden)

240.-    Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/246) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

241.-   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/247) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

242.-   Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/248) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

243.-   Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/249) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

244.-    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/250) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

245.-    Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/251) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

246.-       Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/252) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

247.-   Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/253) (Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

248.-   Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/254) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

249.-   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/255) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

250.-   Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/256) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

251.-   Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/257) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

252.-   Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/258) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

253.-   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/259) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

254.-   Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/260) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

255.-   Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/261) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

256.-   Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/262) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

257.-    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/263) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

258.-   Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/264) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

259.-   Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/265) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

260.-   Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/266) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

261.-   Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/267) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

262.-   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/268) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

263.-   Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/269) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

264.-   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/270) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

265.-   Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/271) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

266.-   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/272) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

267.-   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/273) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

268.-   Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/274) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26’ncı Dönemden)

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 27 milletvekilinin, Afyonkarahisar ilindeki haşhaş üreticilerinin zararlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 milletvekilinin, bazı illerde tarım sektörünün sorunlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2018)