TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 99

23 Mart 2018 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2644) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

2.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılmalarının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

3.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Down sendromu ile yaşayan vatandaşların ve ailelerinin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2646) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2018)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 Milletvekilinin, ergenlerin muhtelif konulardaki algılarının, sorunlarının ve memnuniyetsizliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2647) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 21 Milletvekilinin, ülkemizde gelecek dönemde beklenen içme suyu kıtlığı riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2648) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

6.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve 22 Milletvekilinin, eğitim gördükleri askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2649) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

7.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 20 Milletvekilinin, ülkemizin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2650) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, tarımsal kooperatiflerin durumlarının, faaliyetlerinin ve işlevlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2651) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

9.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 22 Milletvekilinin, Suriye İç Savaşının ve Suriyeli sığınmacıların sebep olduğu iddia edilen istenmeyen bazı olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2652) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

10.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, kandırılarak veya kaçırılarak Suriye'deki radikal örgütlere katılan gençlerin durumunun ve Suriye İç Savaşı sonrasında oluşması muhtemel sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2653) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

11.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 22 Milletvekilinin, yerel basın kuruluşlarının yaşadıkları ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2654) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

12.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2655) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

13.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 22 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin geleneksel ticarete etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2656) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

14.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 19 Milletvekilinin, sağlık emekçilerinin yaşadıkların sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2657) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2018)

15.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 Milletvekilinin, doktorların atanmasında ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

16.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 Milletvekilinin, özelleştirme sonrası elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2659) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

17.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 Milletvekilinin, son üç yılda kapanan ihracatçı firmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2660) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 Milletvekilinin, Ankara'daki şehir meydanlarının durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2661) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 Milletvekilinin, Ankara'nın kanalizasyon sorununun ve yağışlardan kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2662) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 20 Milletvekilinin, Ankara'nın doğal ve tarihi değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2663) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

21.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 Milletvekilinin, demir çelik sektörü ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2664) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

22.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 20 Milletvekilinin, Türkiye'nin yoksulluk sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2665) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

23.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 24 Milletvekilinin, Afyonkarahisar'ın işsizlik, yoksulluk ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2666) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

24.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 20 Milletvekilinin, milli eğitim sisteminin dini oluşumların etkisinden kurtarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2667) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

25.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 22 Milletvekilinin, bölgesel kalkınma ajanslarının işlevinin, faaliyetlerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2668) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

26.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 Milletvekilinin, Kahramanmaraş’ta işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2669) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 Milletvekilinin çocuk istismarı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2670) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenmesindeki kriterlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2671) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı çalışan Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2672) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

30.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2673) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

31.-  Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 Milletvekilinin, Ankara'nın Ulus semtinin tarihi dokusunun korunması ve ticaret hayatının canlandırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2674) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

32.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, MESAM'a kayyum atanması ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2675) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

33.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 21 Milletvekilinin, 675 sayılı KHK ile yürürlüğe giren güvenlik soruşturmaları nedeniyle ataması yapılmayan ya da geç yapılan sağlık emekçilerinin yaşadığı iddia edilen hak kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2676) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2018)

34.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye'nin ekonomi, eğitim ve adalet gibi çeşitli alanlardaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2677) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

35.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 Milletvekilinin, Kocaeli'de meydana gelen işçi ölümlerinin ve meslek hastalıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2678) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 21 Milletvekilinin, sağlık sistemi ile ilgili çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2679) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 23 Milletvekilinin, kanser hastalarının ilaç temininde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2680) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

38.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 25 Milletvekilinin, Zonguldak’ın göç vermesinin nedenlerinin ve Zonguldak’ta istihdam olanaklarının arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2681) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, hastanelerde acil müdahaleden sonra alınan ücretlerle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2682) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

40.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 Milletvekilinin, Hopa Limanında yükleme ve boşaltma esnasında yaşanan aşırı tozlanmanın ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2683) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

41.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 24 Milletvekilinin, AMATEM'lerin uyuşturucuyla mücadeledeki etkinliklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2684) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

42.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait 14 fabrikanın özelleştirme süreçlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2685) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

43.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 24 Milletvekilinin, Otomatik Bilgi Transferi Anlaşmasının olası etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2686) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

44.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın asgari düzeye indirilmesi, aile içi bağların kuvvetlendirilmesi, şiddet olaylarının sona erdirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

45.-  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 23 Milletvekilinin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan askerlerimize yönelik sağlık hizmetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2688) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018)

46.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Afrin Harekatı'nın olası olumsuz sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2689) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

47.-  Van Milletvekili Lezgin Botan ve 21 Milletvekilinin, Nevruz Bayramı kutlamaları ile ilgili bazı hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2690) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2018)

48.-  Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 19 milletvekilinin, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özgül öğrenme güçlüğü ve down sendromu konusunda yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2691) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)