TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 98

22 Mart 2018 Perşembe

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, MTV zammına ve öngörülen kaynağın ne kadarının savunma harcamalarına aktarılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22630)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden A.Ş. yönetim kurulundaki boş kadrolara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23627)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden A.Ş.'ye yönelik bütüncül bir strateji oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23628)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Soda A.Ş.'nin TCDD ile imzaladığı bir sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23629)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TOKİ idaresinin yüklenici firmalardan temin ettiği araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23630)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'e ait bazı lojmanların boş olmasının nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23631)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İller Bankasında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23632)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapsam dışında kalan taşeron işçilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23633)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı işlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23634)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelere gıda denetimi yetkisi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23635)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, domuz eti üretimi, kesimi ve tesislerin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23636)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuya 2017 yılında alınan ve 2018 yılında alınacak araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23638)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan nikah tanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23639)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin bazı birimlerinde görevli personelin meslek hastalıklarına karşı korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23640)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT World kanalının 2016-2017 işletme giderlerine ve reklam gelirine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23641)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OSB'lerin ödediği TRT payının iadesi için açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23642)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT ve AA'nın kurum dışı yapımları için ödenen meblağa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23643)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT Teftiş Kurulundan FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen müfettişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23644)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yerli tapa üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23645)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurt dışından temin ettikleri kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23647)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşlarının yurt dışından temin ettikleri kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23648)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin karasal vericilerle yapılan analog radyo ve TV yayınlarının kalitesinin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23649)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin son beş yılda kurum dışından temin edilen programlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23650)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı ülkelerin MKE'ye hammadde ve silah satışına izin vermediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23651)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin siparişlerdeki gecikmeler nedeniyle ödediği cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23652)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD Aktaş Lojistik Köy Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23653)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında TETAŞ'ın enerji aldığı Yİ, YİD ve İHD santrallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23654)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşlarında kullanılan özel uçak sayısına ve yakıt maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23655)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23656)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23657)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23658)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSPARK'ta yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23660)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki bir okulda meydana gelen cinsel istismar vakasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23661)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23662)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23663)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23664)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23665)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gelir İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23666)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet ve Sigortaları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23668)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23669)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23670)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekonomi Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23671)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23672)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kalkınma ajansları ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23673)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kalkınma Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23675)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hukuk mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23677)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23678)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakimler ve Savcılar Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23679)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23681)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23682)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, idare mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23684)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23685)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İller Bankası A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23687)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23688)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23689)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23690)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23691)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, adli yargı ikinci derece mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23692)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23693)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23694)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23697)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23698)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23699)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23700)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23701)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dışişleri Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23702)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23703)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23704)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23705)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23706)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23707)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23709)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23710)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23711)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23712)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Polis Akademisi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23713)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23714)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23715)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sağlık Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23716)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23717)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, vergi mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23718)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23720)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23721)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23722)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YSK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23724)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23725)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23726)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yükseköğretim Kalite Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23727)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23728)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23730)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23731)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23732)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sulama birlikleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23733)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23734)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23735)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23737)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23738)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEDAŞ A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23739)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AFAD ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23740)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23741)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Vagon Sanayi A. Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23742)

102.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir iş adamının gerçekleştirdiği iddia edilen bazı işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23743)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23744)

104.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'da bir hastanede hamilelik nedeniyle tedavi gören çocukların polise bildirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23745)

105.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmamasına ve olaya yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23746)

106.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ve üniversitelerdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23747)

107.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, medya ve gazetecilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23748)

108.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bir vatandaşın yargılandığı davalar ve ölümüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23749)

109.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Türk Dil Kurumunun Büyük Sözlüğünde yer alan bir tanıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23750)

110.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, BAĞ-KUR prim borcu nedeniyle vatandaşların ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23751)

111.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, PTT Genel Müdürü tarafından yapıldığı iddia edilen temsil ve ikram harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23752)

112.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir gençlik festivalinin ve Artvin'de bir tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23753)

113.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından sonra vergi muafiyeti verilen kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23754)

114.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son iki yılda KİT'lerin bütçesinden ayrılan tanıtım ve temsil giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23755)

115.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, askeri hastanelerin kapatılması sonrasında alınan çürük raporlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23756)

116.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki araç alt geçitlerinin bakımlarına, güvenlik denetimine ve buralarda meydana gelen kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23757)

117.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23758)

118.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın Güzelcehisar sahilinde yapılan peyzaj projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23760)

119.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, enerji üretim santralleri ve diğer bazı projelerin yapımının kuraklığa etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23761)

120.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, son on beş yılda sahte diploma nedeniyle hakkında soruşturma yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23762)

121.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de 2013-2017 yılları arasında verilen girişimcilik eğitimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23763)

122.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23764)

123.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TRT tarafından alınan bandrol bedellerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23765)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, televizyon kanallarının Türksat'a ödediği aylık kira bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23766)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına verilen reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23767)

126.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, İncirlik Askeri Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23768)

127.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Ayaş ilçesindeki sondaj çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23769)

128.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23770)

129.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da yaşayan engelli vatandaşlarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23771)

130.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Nusaybin'de bazı cenazelerin ailelerine verilmesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23772)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyeler tarafından açılan kadın ve çocuk konukevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23773)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara'daki kiralık kamu binalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23774)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, borcunu ödeyemediği için elektriği kesin tarımsal sulama abonelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23775)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam aracı sayısına ve akaryakıt giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23776)

135.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehirlerde mahalleye dönüşen köy sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23777)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm yatırımları için tahsis edilen arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23778)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kişisel Veriler Koruma Kurulu'na danışmanlık yapan bir akademisyenin bazı şirketlerle avukatlık bağı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23779)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenek alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23780)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, PYD terör örgütünün Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alıp almadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23781)

140.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Esenboğa Havalimanından yapılan direkt yurt dışı uçuşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23782)

141.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, okul başarısını artırmak için psikiyatrik ilaç kullanan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23783)

142.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'nin Bilkent yolu çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23784)

143.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'deki kamu binaları ve okulların depreme dayanıklılık durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/23785)

144.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen farklı sendika üyesi personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23787)

145.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, TRT'nin dış yapım harcamalarına yönelik olarak Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23788)

146.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23789)

147.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bazı kelimelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/23790)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir ceza dairesinde görevli başkan ve üyenin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23791)

149.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23792)

150.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23793)

151.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da 2017 yılında gerçekleşen bir cinsel istismar olayıyla ilgili dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23794)

152.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılama sürecine ve Bakanlıkça savcılıklara gönderildiği iddia olunan bazı yazılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23795)

153.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir protesto yürüyüşünde bir bebeğin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23796)

154.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir TV programında yer alan ifadelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23797)

155.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Ethem Sarısülük davasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23798)

156.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23799)

157.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da 2013-2018 yılları arasında güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23800)

158.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23801)

159.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23802)

160.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Nusaybin'de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23803)

161.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23804)

162.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son on yılda İstanbul'da meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23805)

163.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son on yılda Ankara'da meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23806)

164.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23807)

165.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, İstanbul'da bir hastanede hamilelik nedeniyle tedavi gören çocukların polise bildirilmediği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23808)

166.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23809)

167.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23810)

168.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23811)

169.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23812)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23815)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23816)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23817)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23818)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23819)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde il ve ilçeler bazında 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23820)

176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23821)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasında işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuranlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23822)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il ve ilçeler bazında çalışabilir nüfusun toplam nüfusa oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23823)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek edinme kurslarının sayısının ve niteliğinin artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23824)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalıkları nedeniyle çalışamaz duruma gelen kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23825)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın girişimci sayısına ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23826)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23829)

183.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23830)

184.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kadroya geçirilecek taşeron işçilerin güvenlik soruşturması için istenen bilgilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23831)

185.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, emeklilikte yaşa takılan kişi sayısına ve bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23832)

186.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, bazı emekli maaşlarında yapılan kesintilerin gerekçesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23833)

187.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23834)

188.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23835)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi sağlığı ve güvenliğine dair çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23836)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişilere dair bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23837)

191.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Bucak ilçesindeki OSB genişletme projesi için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23839)

192.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Marzinc adlı tesise ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23840)

193.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23841)

194.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23842)

195.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23843)

196.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23844)

197.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23845)

198.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23848)

199.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Türk Akımı Doğalgaz Hattı projesi için düzenlenen ÇED raporlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23849)

200.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2003-2017 yılları arasındaki petrol arama çalışmalarına ve petrol üretim verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23850)

201.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da yer altından geçen yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23851)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, maden ruhsatlarının Başbakanlık iznine bağlanması sonrasında yapılan bazı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23852)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde genelinde verilen maden ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23853)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan yemi olarak ithal edilen GDO'lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23861)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇAY-KUR adına satılan soğuk çayın üretim ve satış tutarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23862)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çay üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23863)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elma üretimindeki gübreleme ve ilaçlama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23864)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin kontrollü atmosferli depo ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23865)

209.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin IPARD kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23866)

210.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇAY-KUR tarafından satın alınan yaş çayın fabrikaya kısa sürede ulaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23867)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de lahana üreticilerine uygun depolar yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23868)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye kiraz üretimi alanında yatırım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23869)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Nevşehir'deki patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23870)

214.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23871)

215.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23872)

216.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Türkiye'deki 2018 buğday üretimi öngörüsüne, TMO'nun buğday stoğuna ve makarnalık buğday gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23873)

217.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 2016 Ocak ayında Alanya'da yaşanan fırtınadan etkilenen kiraz üreticilerinin zararlarının tespitine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23874)

218.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da çiftçilere yapılan destek ödemelerinin gecikmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23875)

219.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiğ süt fiyatı ve maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23876)

220.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23877)

221.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bosna Hersek'ten ithal edilen ve hastalık tespit edilen etlerin imha sürecine ve çeşitli iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23878)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toprak Koruma Kurulunun toplantı ve karar yeter sayılarının değişmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23879)

223.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Dikili'de küçük tekneler için yanaşma yeri ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23880)

224.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, balıkçılık politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23881)

225.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23882)

226.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23883)

227.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23884)

228.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de ekmeklerin içinden yabancı madde çıkmasına ve ekmek fırınlarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23885)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım analiz laboratuvarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23886)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates sağlık sertifikası verilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23887)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakliyat üretimindeki düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23888)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yem olarak kullanılan soya ve mısır ürünlerinin GDO oranının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23889)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal etlerin bazı kısımlarının satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23890)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal etlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23891)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık tespit edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23892)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım arazilerinin tarım dışı alanlara tahsisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23893)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, D.İ.İ.B. kapsamında verilen mısır ithalatı izinlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23894)

238.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23896)

239.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23897)

240.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da uzun namlulu silahla dolaştığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23898)

241.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, darbe girişimi sonrası iptal edilen pasaportlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23899)

242.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Antalya'da gözaltında iken intihar eden bir şahsın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23900)

243.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay İl Özel İdaresi tarafından dağıtılan fidan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23901)

244.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Urfa'da bir vatandaşa gözaltında kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23902)

245.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23903)

246.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir polis memuru hakkında yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23904)

247.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, telefon dolandırıcılığına uğrayan kişi sayısına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23905)

248.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İBB zabıtaları tarafından Kadıköy Belediyesi'ne ait bir otopark tabelasının ve bilet kulübesinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23906)

249.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23907)

250.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin'in Akdeniz ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıya ve internet üzerinden silah satışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23908)

251.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, silahlı şiddet olaylarındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23909)

252.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Baklan ilçesinde yer alan Boğaziçi Çayı'nın ıslahına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23910)

253.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde vatandaşlardan tahsil edilen ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23911)

254.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2016 ve 2017 yıllarında Hatay'da kaçak olarak yurda girmeye ve yurt dışına çıkmaya çalışan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23912)

255.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23913)

256.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23914)

257.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay'da görülen boğulma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23915)

258.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'deki sınır ticaretine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23916)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk ölümlerinin sebeplerine ve mevzuatın Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23917)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ve polislere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23918)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değiştirenlere dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23919)

262.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23920)

263.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23921)

264.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23922)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yangın çıkan koruma kurulu tescilli tarihi yapı sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23923)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılması planlanan bilimsel kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23924)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kaçak kazı yaparken yakalanan kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23925)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında bütçeden Niğde Bolkar dağlarına doğa ve kış turizmi için ayrılan kaynağa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23926)

269.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23927)

270.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23928)

271.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23929)

272.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23930)

273.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, kiracı konumunda olan Bakanlık hizmet birimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23931)

274.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23932)

275.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23933)

276.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23935)

277.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki mülteci nüfusun okuma oranının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23936)

278.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23937)

279.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23938)

280.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23939)

281.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23940)

282.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da görevli bir okul müdürü hakkındaki çeşitli iddialara ve yapılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23941)

283.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ilahiyat fakültesi öğrencilerine ücretsiz, fen edebiyat fakültesi öğrencilerine ücretli formasyon eğitimi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23942)

284.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23943)

285.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23944)

286.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23945)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23946)

288.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23947)

289.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23948)

290.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23949)

291.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23950)

292.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, su havzalarının durumuna ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23951)

293.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Dalaman Çayı'nın ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23952)

294.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23953)

295.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23954)

296.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23955)

297.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son beş yılda Hatay'da en çok karşılaşılan bulaşıcı hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23956)

298.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2018 yılında kamuya anestezi teknikeri ve teknisyeni alımı yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23957)

299.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Mersin'deki talasemi hastası ve taşıyıcısı sayısına ve hastalığa karşı yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23958)

300.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Defne ilçesinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23959)

301.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin ruhsat sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23960)

302.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Antalya'daki talasemi hastası ve taşıyıcısı sayısına ve hastalığa karşı yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23961)

303.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay Devlet Hastanesi'nde immünoloji bölümü açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23962)

304.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığa bağlı hastanelerde tedavi gören çocuk annelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23963)

305.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, üniversite hastanelerinin maddi sorunlarına ve istifa eden akademisyen sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23964)

306.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23965)

307.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Devlet Hastanesinin eksikleri ve sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23966)

308.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türkiye'de doğum yapan kişi ve doğan bebek sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23967)

309.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda hasta yakınlarından şiddet gören doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23968)

310.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türkiye'de doğum yapan Türk vatandaşları ve yabancı uyrukluların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23969)

311.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kanser hastalığıyla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23970)

312.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23971)

313.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Türkiye genelinde ve Hatay ilinde yaşayan otizmli vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23972)

314.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23973)

315.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son on beş yılda kullanılan anti depresan ilaç sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23974)

316.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son on yılda kanser nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23975)

317.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son on yılda akraba evliliği sonucu engelli doğan çocuk sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23976)

318.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23977)

319.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, floresan lambaların insan sağlığına zararlı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23978)

320.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde mevcut yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23979)

321.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23980)

322.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilen çocuk felci vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23981)

323.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yıldaki sezaryenle doğum oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23982)

324.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de hemodiyaliz hizmeti alan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23983)

325.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23984)

326.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda Niğde Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene olan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23985)

327.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıbbi görüntüleme hizmeti alan hastalar için Devletçe yapılan ödemelerin tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23986)

328.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında ilaç fiyatlarına yapılan zamlara ve korsan ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23987)

329.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, tıbbi sekreterlerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23988)

330.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesini de kapsayan bir yüksek hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23989)

331.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23990)

332.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da bulunan baz istasyonlarına ve bunlar nedeniyle açılan davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23991)

333.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlıkta görev yapan bürokratlara tahsis edilen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23992)

334.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, İstanbul üçüncü havalimanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23993)

335.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Dikili'de küçük tekneler için yanaşma yeri ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23994)

336.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23995)

337.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2016-2018 yılları arasında Hatay Havaalanı'na ait iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23996)

338.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23997)

339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli ve milli e-posta sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23998)