TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 97

21 Mart 2018 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2195) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

2.-Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2196) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

3.-İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2197) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

4.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2198) (İnsan Haklarını İnceleme; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018) 

5.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Elmadağ Hasanoğlan Köy Enstitüsü Eğitim Kompleksi ile Köy Enstitüleri Çağdaş Eğitim Müzesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2199) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018) 

6.-İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2200) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018) 

7.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5774 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2201) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018) 

8.-Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un; Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2202) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018) 

9.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2203) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018) 

10.-Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2204) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

11.-Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2205) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

12.-Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2206) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

13.-Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2207) (İçişleri; Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

14.-İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2208) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

15.-İstanbul Milletvekili Didem Engin'in; 2429 Sayılı Ulusal bayram ve genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2209) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018) 

16.-İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2210) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

17.-İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2211) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

18.-İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2212) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

19.-Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi (2/2213) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

20.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2214) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

21.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2803 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018) 

22.-Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2216) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

23.-Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 8 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2217) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

24.-Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2218) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

25.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2219) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

26.-İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2220) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

27.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 26 Şubat 1992 Günü Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabasında Yaşanan Azeri Sivillerin Ermeni Kuvvetler Tarafından Toplu Şekilde Katledilmesi Olayının "Soykırım" Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2221) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

28.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2222) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018) 

29.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2223) (İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

30.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2224) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

31.-Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2225) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

32.-Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2226) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2018)

33.-Van Milletvekili Lezgin Botan'ın; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2227) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2018) 

 

Rapor

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/916) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 536) (Dağıtma tarihi: 21.03.2018) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde egemenliği altında bulunmayan ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki bazı faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25053) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir iş adamının Man Adası'ndaki faaliyetlerine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25054) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir televizyon kanalında yayınlanan bir programın sunucusunun bir gazetenin çalışanları hakkında söylediği sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25055) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

4.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Uludağ Üniversitesindeki atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25056) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, FETÖ bağlantısı gerekçesiyle görevden ihraç edildikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen bir polisin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25057) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, torba yasalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25058) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana'da yaşayan bağışıklık sistemi hastası bir çocuğa yardım edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25059) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

8.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, THY'nin 2017 yılı bilanço verilerine ve kar zarar dengesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25060) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir Gaziemir'de bir lisenin kazan dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25061) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir Vakıf tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapıldığı iddia edilen sınava ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25062) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

11.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, yerli ve milli kavramlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25063) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

12.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, eski AOÇ arazisinin ABD misyonuna satılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25064) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

13.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan bina ve araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25065) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ithal edilen et ve canlı hayvanlara dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25066) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

15.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kamuya ait tüm şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ve nişasta bazlı şeker kotasının yükseltilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25067) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Haymana'da bulunan Hüsamettin-i Ankaravi Camii ve Türbesi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25068) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de esnaf ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25069) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hastanelerde görevli fizyoterapistlerin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25070) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bir yayla yolunun iyileştirilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25071) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

20.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yönetimine kayyum atanan bir inşaat şirketinin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25072) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

21.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yeni işyeri açan esnaf ve sanatkarlara sınırlı süreli vergi muafiyeti getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25073) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

22.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, tarım politikalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25074) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

23.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarına ve kadınların mevzuat hakkında bilinçlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25075) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde uyuşturucu kullanımının arttığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25076) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir özel güvenlik firmasına bağlı çalışan taşeron güvenlik görevlilerinin kadro durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25077) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

26.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yerel basının sorunlarının çözümüne yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25078) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

27.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Konya Göç İdaresi müdürü hakkında Mısırlı göçmen bir kadını taciz nedeniyle devam eden yargılamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25079) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

28.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, tehlike altındaki dillerin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25080) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

29.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, anadili Kürtçe olan ve hiç Türkçe bilmeyen vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmada yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25081) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

30.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına ve nişasta bazlı şeker kotasının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25082) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

31.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25083) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

32.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, ağır derecede engellilik tanımının yeniden değerlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25084) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

33.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, son on iki ayda Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

34.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara metro istasyonlarındaki çalışmayan asansörlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25086) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

35.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki Beyaz Fil adlı binaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25087) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

36.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Dikmen Vadisi'nde boşaltılan gecekonduların yıkılmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25088) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda ülkeye kaçak yollardan giriş ve çıkış yapmak isteyen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25089) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de inşaatı devam eden kamu kurumu binalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25090) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkede bulunan yabancı uyruklulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25091) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit olan erlerin hak sahiplerine ödenen aylıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25092) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında okullarda gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25093) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkumların eğitim durumlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25094) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25095) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25096) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu İhale Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25097) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25098) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TKİ Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25099) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kefalet Sandığı Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BDDK Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25107) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25108) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25109) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25110) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25111) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dumlupınar Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25112) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25113) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Elektromanyetik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25114) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25115) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25116) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25117) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25118) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25119) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25120) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesislerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Üniversitesinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25123) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KOSGEB'in 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25125) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25126) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25127) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MTA Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25128) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25130) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25131) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Merkezi Kayıt Kuruluşunun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25132) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MKE Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25133) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25134) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25135) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25136) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25137) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25138) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCMB Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25139) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25140) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TSE Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25141) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25142) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğinin 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25143) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25144) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TDK Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25145) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25146) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Patent ve Marka Kurumunun 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25147) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25148) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TİKA Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25149) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25150) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25151) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25152) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25153) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Tarih Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25154) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Haliç Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25157) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25159) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25160) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25161) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25162) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25163) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25164) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25166) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25167) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25168) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25169) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25170) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25171) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25172) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25173) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25174) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ereğli Kömür Havzası Yardımlaşma Sandığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25175) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25176) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25177) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25178) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25179) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25180) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25181) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25182) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dumlupınar Üniversitesinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25183) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25184) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25185) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25186) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25187) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25188) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25189) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25190) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25191) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

140.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve atama sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25192) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

141.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, taşeron işçilere kadro verilmesi düzenlemesinin sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25193) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

142.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Alsancak'ta bulunan tarihi elektrik fabrikasının Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25194) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

143.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Diyarbakır eski orduevinin bir vakfa tahsis edileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25195) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

144.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, demir çelik sektörünün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25196) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen zirai ilaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25197) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi bulunan illere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25198) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, HES'lerin aşırı su kullanımının denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25199) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Enerji İhtisas Bölgesi ile ilgili kararların uygulanma tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25200) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

149.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'nin Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algısı Endeksi'ndeki sıralamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25201) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

150.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında Ankara'da altyapı ve üstyapı çalışmaları için kesilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25202) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

151.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/25203) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

152.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ve son beş yılda hayatını kaybeden hasta tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25204) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu bulunan Alman Die Welt Gazetesi Türkiye temsilcisinin tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25205) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

154.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 17 yaşındaki lise öğrencisinin katil zanlısının yanlışlıkla duruşmaya getirilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25206) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

155.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2018 yılı itibarıyla cinsel suçlar ve aile içi şiddet nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25207) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

156.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25208) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

157.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25209) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

158.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında Denizli'de yapılan sosyal yardımlaşma projelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25210) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

159.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25211) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

160.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Alo 183 hattına dair çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25212) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

161.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25213) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

162.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, toplumun yaşam memnuniyetini artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25214) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

163.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul Ataşehir'de yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25215) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

164.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25216) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

165.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25217) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

166.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25218) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

167.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25219) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

168.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, üçüncü havalimanı inşaatında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25220) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otuz yıl üzeri hizmeti olan emeklilerden çalıştığı yıllar için fark alan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25221) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

170.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 3. Havalimanı inşaatında yaşandığı iddia edilen işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

171.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, TESK'e bağlı odaların başkanlarının sosyal güvenlik primlerinin ilgili oda bütçesinden karşılanması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25223) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

172.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, geçici orman işçilerine kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25224) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul 3. Havalimanı inşaatında yaşanan iş kazalarına ve genel olarak iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

174.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25226) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

175.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25227) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

176.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Trabzon'daki bir bakır madeninin siyanür karışımlı kimyasal atıklarının Giresun'un Çavuşlu Beldesi'ne döküldüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25228) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

177.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, veraset ve intikal işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25229) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

178.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25230) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

179.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25231) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

180.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25232) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

181.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25233) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

182.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, serbest bölgelerdeki bazı hususlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

183.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, altın ticaretine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

184.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25236) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

185.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25237) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

186.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25238) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

187.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve devam eden HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

188.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

189.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25241) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

190.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25242) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

191.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Hatay'daki çiftçilerin elektrik faturası borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25243) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

192.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25244) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

193.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, profesyonel futbol kulüplerinin borç sıkıntılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

194.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Spor Genel Müdürlüğü'nün 2014-2017 arasındaki spor malzemesi ihalelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

195.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Atatürk ismini içeren Bakanlığa bağlı spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

196.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25248) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son iki yılda ithal edilen sarımsak miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25249) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, et üretimindeki artışın hayvan varlığı artışının altında kalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25250) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

199.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'nin uygulama detaylarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25251) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

200.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO'nun fındık satış kararına ve belirlenen satış fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25252) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

201.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25253) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık işletmelerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25254) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

203.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25255) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

204.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25256) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ithal edilen tohumlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25257) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki traktör sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25258) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

207.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi'nin alınma sürecine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25259) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

208.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25260) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

209.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bireysel silahlanmadaki artışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25261) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

210.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, üniversitelerin çağrı merkezi hizmetleri bölümlerinden mezun olanların istihdamına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25262) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

211.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısına ve sosyal medya üzerinden işlenen nefret suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25263) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

212.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25264) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

213.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunlarının istihdamına uygun Bakanlık kadrolarının açılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25265) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

214.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'da ihale iptal kararı kaldırılan dört metro projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

215.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, araç plakalarındaki engelli ambleminin kaldırılmasının doğurduğu sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

216.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, okullar etrafında gerçekleşen olumsuz olayları engellemek için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

217.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından itibaren ismi değiştirilen kamuya açık alanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

218.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Selim ilçesi Bozkuş Köyündeki okul binasında çıkan yangına itfaiye tarafından geç müdahale edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25270) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

219.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Çaldıran ilçesindeki yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

220.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında Denizli'de yapılan sosyal yardımlaşma projelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25272) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

221.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25273) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

222.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25274) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

223.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, fahri trafik müfettişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25275) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

224.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Zeytinburnu Kaymakamlığı tarafından 2018 Ocak ayında alkol satışı nedeniyle işletmelere kesilen ceza tutarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25276) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

225.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 yılından bu yana İller Bankası'ndan aldığı kredi tutarına ve yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25277) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

226.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Keçiören Faik Erbağı Ortaokulu binasının yıkımı öncesinde asbest ölçümlerinin yapılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25278) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

227.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25279) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

228.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25280) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

229.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Konak ilçesinde bulunan ve kamulaştırılan bazı binalarda yapılan define kazılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25281) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

230.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Atatürk ismini içeren Bakanlığa bağlı müze, konferans salonu vb. yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

231.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25283) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

232.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25284) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

233.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, elektrikli otomobillere uygulanan vergilerin artırılacağı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25285) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

234.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25286) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

235.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, elektrik motorlu otomobillerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25287) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

236.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25288) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

237.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci topluluklarına izin verilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25289) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

238.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Şırnak'taki bazı anadolu liselerinin imam hatip liselerine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25290) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

239.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Kumlu ve Yayladağ ilçelerindeki okuma oranına ve eğitim seviyesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25291) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

240.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir devlet okulunda dini bir vakfın anaokulu açtığı iddiasını içeren gazete haberine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25292) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

241.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir Vakıf tarafından Bakanlığa bağlı okullarda yapıldığı iddia edilen sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25293) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

242.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Menderes ilçesindeki bazı okullarda bir dernekçe düzenlenen yarışma kapsamında dağıtılan kitapların içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25294) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

243.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sözleşmeli öğretmen atamalarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı için belirlenen kontenjana ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25295) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

244.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, üniversiteye yerleşmede ortaöğretim başarı puanının etkisinin azaltılmasına yönelik taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25296) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

245.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, okullar etrafında gerçekleşen olumsuz olayları engellemek için alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25297) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

246.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Atatürk ismini içeren Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25298) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli öğrencilerin eğitim alabileceği okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

248.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Selim ilçesi Bozkuş Köyündeki okul binasında çıkan yangına ve okulun kadrolu kalorifercisinin olmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

249.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25301) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

250.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25302) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

251.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25303) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

252.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Antakya ilçesindeki okuma yazma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25304) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

253.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Antakya ilçesindeki okullardaki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25305) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

254.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, adrese dayalı liselere yerleştirme sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25306) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

255.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, deprem riski bulunan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25307) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

256.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Afrin Operasyonu komuta merkezinde çekildiği iddia olunan ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25308) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

257.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25309) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

258.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25310) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

259.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Reyhanlı Barajı'nın yapımının bitirilememesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25311) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

260.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Bakanlık tarafından Mersin'e yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25312) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

261.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, 2011-2017 yılları arasında Mersin'de orman ürünleri faaliyetleri veya sulama amacıyla açılan tesislere ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25313) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

262.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye'deki toplam baraj sayısına, doluluk oranlarına ve kuraklık için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25314) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

263.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Uzunburun Mahallesinde bulunan katı atık tesisindeki bazı işlemlere ve yapılan denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25315) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

264.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25316) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

265.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşa edilecek olan Karakoç Barajı'nın ÇED sürecine ve bölge halkının itirazlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25317) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

266.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25318) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

267.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Van'da köy yolları kapalı olduğu için hastaneye yetiştirilemeyerek hayatını kaybeden bir bebekle ilgili yargılama sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

268.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ithal edilen ilaçlara SGK tarafından yapılan ödemelerde kur artışı nedeniyle yaşanan değişime ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25320) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

269.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığa devredilen İzmir Asker Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

270.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, cep telefonlarının ve bazı sosyal medya uygulamalarının kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25322) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

271.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, acil servislerde yaşanan sorunlara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25323) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

272.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da hasta bir çocuğun durumuna ve tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25324) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

273.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından bu yana adı değiştirilen Bakanlığın sorumluluk alanındaki yerlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25325) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

274.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bazı asker hastanelerinin ve personelinin Bakanlığa bağlı hastanelere devredilmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25326) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

275.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25327) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

276.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25328) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

277.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25329) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

278.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Bakanlık tarafından Kırklareli'ne yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25330) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

279.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 64 yaşını dolduran ağır vasıta şoförlerinin araç sürme haklarının sağlık kontrolü ile uzatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25331) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

280.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, K1 belgesinin birinci derece yakınlara devredilebilmesi taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

281.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli limanlarına yaklaşan gemilerin denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25333) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

282.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından bu yana adı değiştirilen Bakanlığın sorumluluk alanındaki yerlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25334) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

283.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'da yapılan bazı kavşak köprüleri ve bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25335) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

284.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denizcilik alanında eğitim veren kuruluşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25336) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

285.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, hava yolu şirketlerinin gerçekleştirdiği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25337) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

286.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa ait kullanılmayan hizmet binası ve diğer tesislere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

287.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Bakanlık personeli olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25339) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)