TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 96

20 Mart 2018 Salı

 

Rapor

1.- Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/926) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 20.03.2018) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde 2017 yılındaki karşılıksız çek ve protestolu senet tutarlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

2.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde 2017 yılında meydana gelen boşanma ve çocuk istismarı vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihracat oranı en yüksek ilk beş sektöre ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deniz, göl ve kaya tuzu rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı zeytinyağı ihracat ve tüketim verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaftan sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamyonetlerin azami yük ağırlığının değiştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, acil durum ve afet yönetimi bölümü mezunlarına C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği belgesi verilip verilmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında kapanan otellere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı Hanehalkı Yurtiçi Turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında örgün ve yaygın eğitime katılan 18 yaş üstü kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda devlet tarafından yurt dışında yapılan okullara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TOKİ tarafından esnafa taksitle iş yeri satışı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Gökbez Köyü'nün cami lojmanı ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazetelerin tirajlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyü'nün itfaiye ve çöp arabası ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEDAŞ'ın alacaklarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEDAŞ'ın alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, marangozluk mesleğinde girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEDAŞ'ın mali yapısının güçlendirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin banka hesaplarında kalan paraların tahsili için açılan davalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 Haziran ayı itibarıyla özelleştirme aşamasında TEDAŞ'a devredilen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklara ve devir alınan borçlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEDAŞ'a ait dava dosyalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEDAŞ aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde haklarında icra takibi bulunan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kısırlıkla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan DNA testlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli kimlik kartı bulunan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engeli bulunan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yürüme engeli bulunan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Karatlı Kasabası'nda bulunan tarihi bir alanın turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kula Köyü'ndeki tarihi mağarada bilimsel inceleme yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin Karatlı Kasabası'nda bulunan yeraltı şehrinin korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin Karatlı Kasabası'nda bulunan Kuş Kayası Mezarlığı'nın korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin Gökbez Köyü'nde bulunan kaya kabartmalarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde açık hava müzesi kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nin tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

42.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Antakya ilçesinde 2018 yılında bilimsel kazı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

43.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 2018 yılında bütçeden ayrılan kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

44.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde uzman hekim açığı bulunan ilçelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

45.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgeleri kurulması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

46.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde 2017 yılında psikiyatri polikliniklerine yapılan başvurulara ve antidepresan ilaç kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

47.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, sulama birliklerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, K1 yetki belgesi sahiplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

49.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun ili nüfusuna kayıtlı olup nüfusunu başka illere aldıran kişilere ve Giresun ilinde ikamet eden yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

50.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 2010-2017 yılları arasında Giresun'da SKK ve Bağ-Kur'a kayıtlı çalışanların sayısına ve 2017 yılında İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

51.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilindeki cezaevlerinin toplam kapasitesine ve cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

52.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri ilinde 2017 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

53.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2018 yılında bilimsel kazı çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

54.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 2018 yılında bütçeden ayrılan kaynağa ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

55.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2018 yılında bilimsel kazı çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

56.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun ilinde TOKİ'ye devredilen arazilerin yeşil alan olarak değerlendirilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

57.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık tüketiminin özendirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

58.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, tarikat ve cemaatlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

59.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun ilinde son iki yılda iş yerini kapatan esnaf sayısına ve hakkında icra takibi başlatılan kişilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

60.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO tarafından yapılan fındık alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

61.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'ta bazı mezarlıkların tahrip edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-           Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bir personel hakkındaki iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24613) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

2.-           Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir personel hakkındaki iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24614) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

3.-           Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, TBMM'den erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24615) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

4.-           İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, milletvekili personelinin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24616) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

5.-           İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TBMM'den erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24617) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24618) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24619) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı bir şirketin ülkemizdeki kurucu ortaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24620) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24621) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24622) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24623) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24625) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24626) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

15.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24627) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2017 ve 2018 yıllarında yeni eğitime açılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24628) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24629) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24630) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24631) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24632) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24633) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

22.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24634) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24635) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24636) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24637) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24638) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24639) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24640) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24641) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24642) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24643) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24644) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24645) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24646) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24647) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24648) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

37.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24649) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24650) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

39.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24651) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24652) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

41.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24653) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

42.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24654) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

43.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24655) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

44.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24656) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

45.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24657) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24658) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

47.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24659) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

48.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24660) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

49.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24662) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24663) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

52.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24664) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

53.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24665) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

54.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24666) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

55.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24667) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

56.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24668) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24669) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

58.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24670) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

59.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24671) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

60.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24672) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

61.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24673) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24674) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

63.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24675) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

64.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24676) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

65.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24677) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

66.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24678) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

67.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24679) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

68.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24680) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

69.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24681) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

70.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24682) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

71.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24683) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

72.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24684) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

73.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24685) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

74.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş Alparslan Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24686) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24687) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

76.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmara Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24688) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

77.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24689) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

78.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24690) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

79.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24691) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

80.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24692) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

81.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24693) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

82.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24694) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

83.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2016-2018 yılları arasında açılan icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24695) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

84.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24696) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24697) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24698) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

87.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24699) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

88.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24700) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

89.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24701) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

90.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24702) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

91.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24703) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24704) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

93.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24705) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

94.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24706) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

95.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2016-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24707) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

96.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

97.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24709) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

98.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24710) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

99.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24711) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24712) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24713) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24714) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında KPSS veya açıktan atama yoluyla göreve başlayan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24715) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2016 - 2018 yılları arasında borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçi ve sulama birliği sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24716) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

105.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24717) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

106.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen gruplar hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24718) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

107.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zırhlı araçlardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24719) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

108.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 10 Şubat 2018 tarihinde Bodrum'da oynanan Bodrumspor-Amedspor müsabakasına deplasman yasağı getirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24720) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

109.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, KHK ile ihraç edildikten sonra yurt dışına gitmeye çalışırken hayatlarını kaybeden kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24721) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

110.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olan bir hekimin sözleşmesinin askıya alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24722) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

111.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, elektrik dağıtım şirketlerinin borçlarına ve kayıp kaçak oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24723) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

112.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, domuz çiftliklerinde üretilen etin piyasaya değişik yollarla sürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24724) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

113.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Rusya'ya ihraç edilen domates miktarına ve Rusya'daki ithalat kısıtının Türkiye ekonomisine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

114.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da son beş yılda açılan ve kapanan işyerlerine ve Suriyelilere ait işyerlerinin vergilendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24726) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

115.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da bankalardan kullanılan kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

116.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Aksaray Üniversitesi'ndeki boş kontenjanlara ve akademisyen eksikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24728) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

117.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Suriyeli sığınmacılara dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

118.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ardanuç - Ardahan karayolundaki ulaşım sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

119.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir seminerde kadın-erkek eşitliği hilafına konuşma yaptığı iddia edilen Bakanlık çalışanı bir davranış bilimleri uzmanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24731) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

120.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İLBANK'ta gerçekleşen temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24732) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

121.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'un Bafra ilçesindeki sebze üretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

123.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, HDP eski Eş Genel Başkanının bir davada verdiği ifadeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

124.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bireysel silahlanma oranlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

125.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılacak olan petrol rafinerisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24737) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24738) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Başbakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24739) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kolluk güçlerinin kullanımı için alınan biber gazı miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24740) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24741) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında gözaltına alınan ve hakkında dava açılan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24742) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösteri sayısına ve bunlardan kaçına müdahale edildiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24743) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında görevi kötüye kullanma sebebiyle hakkında işlem yapılan kamu görevlisi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24744) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında hakkında dava açılan kolluk mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24745) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kolluk mensupları aleyhine AİHM'e giden dosyalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24746) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kolluk müdahalesi sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24747) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kapatılan dersane, okul, hastane sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24748) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kapatılan işyeri ve fabrika sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24749) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kapatılan yayın kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24750) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında cezaevlerine girişi yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında kolluk kuvvetleri hakkında yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24752) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında daha önce hakkında soruşturma veya dava açılıp terfi ettirilen kolluk mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24753) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, UBER adlı firmanın vergilendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24754) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

143.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kadro başvurusu reddedilen taşeron işçilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24755) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

144.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, ihale usulü farklı olduğu için kadro alamayan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24756) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

145.-   Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Çorum'da bulunan bir kütüphanenin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24757) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

146.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars Bayrampaşa TOKİ çalışanlarının maaş ödemelerinin geciktiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24758) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

147.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, YDS sınav giriş ücretinin yüksek bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24759) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

148.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kafkas Üniversitesi anestezi bölümü öğrencisi iki gencin 2018 Şubat ayında intihar etmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24760) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüketicilerden alınan elektrik faturası TRT payının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24761) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

150.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OHAL'in ne zaman kaldırılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24762) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

151.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, KHK ile kapatılan askeri okullardan mezun öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24763) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

152.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 677 sayılı KHK ile kapatılan bir derneğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24764) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

153.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın Irak Müslüman Alimler Heyeti'nin Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24765) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

154.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, özel güvenlik konusunda hazırlanmakta olan kanun tasarısı taslağına dair çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24766) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki kadrolaşma iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24767) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

156.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamu kurumlarınca kiralanan araçların şoförlerinin kadroya alınmamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24768) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

157.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, gerçek işsizlik rakamlarının gizlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24769) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, E-Devlet soyağacı sorgulama raporlarında yer alan ve güncel olmayan bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24770) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 5 Haziran 2015 ile 15 Şubat 2018 tarihleri arasında yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24771) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hileli gıda üreten firmaların kamuoyuyla paylaşılması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24772) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Şeyhler köyünün sosyal tesis talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24773) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ambalajlı suların numune analizlerinin yapılma sıklığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24774) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Kılan köyünün içme suyu yapım ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24775) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Niğde'de tarımsal amaçlı elektrik ve su borcunu ödeyemeyen kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24776) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde sulama amaçlı elektrik kullananların elektrik faturalarının tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24777) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Beyağıl Köyü'ne yapılacak gölet projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24778) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünün sosyal tesis talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24779) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pasaport sahiplerine dair bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24780) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi İlhan köyünün taziye evi ve sosyal tesis talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24781) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elektrik faturası borcu nedeniyle elektriği kesilen çiftçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24782) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı illerde ikamet eden ve iş yeri açan mülteci sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24783) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

172.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de devam eden Ambarlık HES Projesinde çalışan işçilerin ücret sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24784) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında tarımsal sulama amacıyla kullanılan elektrik borcu nedeniyle icra takibine muhatap olan çiftçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24785) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Akçaören köyünün ulaşım sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24786) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında bağlı kurum ve kuruluş kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/24787) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

176.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yayımlanan bazı kitaplardaki bilgilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24788) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında bağlı kurum ve kuruluş kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24789) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

178.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçici cami görevlisi olarak alınan personele kadrolarının temizlik işçisi olarak bildirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24790) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında bağlı kurum ve kuruluş kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/24791) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında bağlı kurum ve kuruluş kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/24792) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

181.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Halkbank'a ait satılık veya kiralık taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/24793) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında bağlı kurum ve kuruluş kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/24794) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

183.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Eskişehir'in Koyunağılı köyündeki maden işletmesinin kayyum atandıktan sonraki faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/24795) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

184.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Cumhurbaşkanı'nın UYAP ve FETÖ ile ilgili bir açıklamasına ve SEÇSİS'in güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24796) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

185.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, malpraktis nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24797) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24798) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

187.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ceza İnfaz Kurumlarına dair çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24799) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

188.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24800) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

189.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, cezaevlerinde bulunan çocuk ve yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24801) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

190.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, ceza ve infaz kurumlarında kalan çocuklara dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24802) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

191.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kapalı ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitim evlerinde öğrenimine devam eden çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24803) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

192.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu ve hükümlü çocuklara dair bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24804) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

193.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu ve hükümlü kız çocuklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24805) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2018)

194.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'nin Dünya Bankası'nın yayınladığı yönetişim göstergelerindeki yerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24806) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

195.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, adliye çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24807) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye yapılan adalet sarayının faaliyete geçiş zamanına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24808) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem başlatılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24809) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24810) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

199.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bazı kitap ve gazetelerin cezaevlerine girişinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24811) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

200.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliğince hastanelere yazılan bir yazıya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24812) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

201.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da kadınların iş gücüne katılımı amacıyla geliştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24813) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24814) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

203.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal içermenin Desteklenmesi Operasyonu kapsamındaki eğitim analizlerine ve uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24815) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

204.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24816) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

205.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Eskişehir'de bazı okullarda öğrencilere dağıtılan hane beyan formunun amacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24817) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

206.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zorla evlendirme olaylarını önlemeye yönelik politikalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24818) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

207.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24819) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24820) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

209.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Vize muafiyeti sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24821) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

210.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, AB ile ilişkilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24822) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24823) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronik ortamda zararlı faaliyette bulunanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24824) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

213.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, üçüncü havalimanı inşaatında yaşanan işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24825) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

214.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin inşasında iş kazası meydana gelip gelmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24826) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

215.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, 3713 nitelik kodlu önlisans muhasebe bölümü mezunlarının kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24827) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

216.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24828) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24829) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2016-2018 arasında kayıt dışı çalıştırılan kişi sayısına ve KADİM Projesi sonrasında sağlanan gelişmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24830) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

219.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında İŞKUR aracılığıyla sağlanan istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24831) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

220.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, bir vakfın Denizli temsilciliği ile Bakanlık arasında imzalanan girişimcilik eğitimi protokolüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24832) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ev hanımlarına gelir sağlamak üzere bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24833) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

222.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, kanser tedavisi sonrasında zorunlu tıbbi cihaz kullanan hastalardan alınan fark ücretlerin yüksekliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24834) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

223.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, kamu kurumlarında kiralık araçlarda görev yapan şoförlerin kadroya alınmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24835) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

224.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TÜİK'in açıkladığı işgücü istatistik verilerine ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24836) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal araştırma enstitülerine ve buralarda çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24837) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadroya alınan taşeron işçilerin kuruma ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24838) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sürekli ve geçici çalışma iznine sahip yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24839) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım ve hayvancılık işleri yapmak üzere valiliklere başvuran yabancı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24840) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan acil sağlık hizmetleri ve ilave ücret konulu bir değişikliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24841) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

230.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, işçi intiharlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24842) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

231.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Orhaneli Termik Santralinden çıkan siyah gaza ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24843) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24844) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, batan bir gemideki iki cenazenin çıkarılamamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24845) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

234.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde yapılacak maden ocağına ve ocak için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24846) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

235.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye genelindeki hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24847) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

236.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Muğla Latmos Antik Kenti bölgesinde tarihi dokuya zarar veren maden işletmelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24848) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

237.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılması planlanan yat limanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

238.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Karabağlar'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24850) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

239.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesi Karadut mevkiine demirlenen gemilerin çevreye zarar vermemesi için uygun yer tahsisi yapılmasına ve buradaki bir gemiden sızan akaryakıtla ilgili alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24851) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

240.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Germinyan Mahallesi Köysütü mevkiindeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin mahkeme kararlarına rağmen çalıştırılmaya devam etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24852) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

241.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ovacık altın madeninde yapılacak olan 3. atık barajına ve maden ocağının çevreye ve sağlığa etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24853) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

242.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terk edilmiş bir maden alanında bulunan ve kızıl gölet olarak adlandırılan göletle ve tehlike boyutlarıyla ilgili ölçüm ve uyarı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24854) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

243.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de 2016 yılında yapılan atık, su, hava ve gürültü kirlilikleri ile ÇED ana başlıkları denetimlerinde idari yaptırım uygulanan kurum, kuruluş ve kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24855) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

244.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Son on beş yılda Ankara ve İstanbul'da yapılan imar değişikliklerine ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24856) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

245.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24857) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

246.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de imara açılan tarım ve sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24858) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

247.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iptal edilen Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu sınavlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24859) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Ocak 2018 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24860) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

249.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, IŞİD ile ticaret yaptığı iddia edilen bir şirkete ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24861) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

250.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, vatandaşlık verilen yabancılara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24863) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

252.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, dış yatırımlardaki artışa ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

253.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Eti Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları işletmesine ürün tedarik eden bir firmanın satışı durdurmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24865) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

254.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın bazı ilçelerindeki taş ocaklarının yerleşim birimlerine olan mesafelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24866) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

255.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'deki maden ocaklarının denetimine ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24867) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

256.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Malatya Akçadağ Dedeyazı Mahallesinde inşa edilecek olan maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24868) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24869) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

258.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan eski kurşun fabrikası alanında yüksek oranda radyasyon ölçüldüğü iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24870) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

259.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin maliyet ve kar-zarar durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24871) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ulukışla Kolsuz Köyü'nün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24872) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

261.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, DEDAŞ ile çiftçiler arasında olduğu iddia edilen anlaşmazlığa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24873) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

263.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, domuz çiftliklerinde üretilen etin piyasaya değişik yollarla sürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24875) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TKDK personelinin özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24876) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal ve hayvansal üretime yönelik oluşturulan üretim havzalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24877) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24878) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TKDK personelinin kadroya alınma durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24879) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ödenemeyen borçları nedeniyle kapatılan tarım kooperatiflerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24880) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TKDK'nın bulunmadığı illerde Kurumun faaliyete geçmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24881) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal üretimin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24882) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

271.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım kooperatiflerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24883) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

272.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, beyaz çayın üretiminin artırmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

273.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu çiftçilerin durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24885) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24886) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

275.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tarımsal üretim ve gıda fiyatlarındaki olası sıkıntıların önlenmesi amacıyla belirlenen politikalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24887) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

276.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Aksaray'daki bir yurtta öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24888) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuya ait şeker fabrikalarının yeniden satışa çıkarılacağı yönündeki haberlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24889) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

278.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, şeker pancarı üretiminin geliştirilmesine ve nişasta bazlı şekerin toplum sağlığına etkilerinin tespitine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24890) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda hileli gıda ürettiği veya ithal ettiği tespit edilen firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24891) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

280.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kırmızı et üretiminde alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24892) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, formaldehitin yemlerde kullanılmasının yasaklanmasının değerlendirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24893) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

282.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de arıcılığın geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24894) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bradmix adlı maddenin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24895) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

284.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çin tuzu olarak da bilinen monosodyum glutamat maddesinin insan sağlığına etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24896) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında büyük baş hayvan ithal eden firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

286.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ithal edilen deniz ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24898) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal kooperatiflere borçlu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24899) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

288.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, su ürünleri mühendislerine yönelik personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24900) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

289.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Osmaniye merkezli bir firmanın piyasadan yer fıstığını topladığı ve çiftçilere ödeme yapmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24901) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

290.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, hileli gıda üreten veya ithal eden firmaları açıklama uygulamasının sonlandırıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24902) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

291.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de son 3 yılda besicilik için verilen hibelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24903) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

292.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de son 3 yılda tarım için hibe verilen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24904) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

293.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Brezilya'dan ithal edilen canlı hayvanların sağlıksız ve kontrolsüz şekilde taşındığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24905) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

294.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, hayvancılığa yönelik çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24906) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

295.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kapıköy sınır kapısındaki çalışmaların bitirilememesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24907) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

297.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Valiliği tarafından alınan alkol yasağı kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24909) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

298.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Konya Göç İdaresi Müdürlüğünde cinsel tacize uğradığı iddia edilen Mısırlı sığınmacı bir kadına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24910) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

299.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir kişiye gözaltında kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24911) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2018)

300.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kızılayın bir dernek ile yaptığı iş birliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24912) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2018)

301.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, bir futbol müsabakasında yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24913) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

302.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Türkiye'de çalınan bazı araçların Suriyeli muhaliflere satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24914) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

303.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'un göç verme nedenlerine ve İstanbul'dan başka şehirlere göç eden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24915) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

304.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24916) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24917) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

306.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde görevli taşeron işçilerin maaşlarında kesinti yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24918) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

307.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerine yapılacak personel alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24919) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

308.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OHAL süresince çalışma saatleri artırılan polislere fazla çalışma ödemesi yapılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24920) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

309.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD ve El Kaide terör örgütlerinin kitaplarını basan ve dağıtan yayınevi ve kitapevlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

310.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Emniyet personeli sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ve silahlı özel güvenlik görevlilerinden alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

311.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Manisa'da polislerin 12/12 sistemi ile çalışmasını öngören valilik işlemini iptal eden Danıştay kararının uygulanmamasına ve polislere tazminat ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24923) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

312.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki nüfus müdürlüğünün teknik altyapısının eksik olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24924) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

313.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, POMEM sınavlarında uygulanan yaş şartına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24925) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

314.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Emniyet Teşkilatı personeline yönelik tavsiye kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24926) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

315.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polis intiharlarına ve polislerin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24927) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

316.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, başpolis memurlarının tazminat talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24928) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

317.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Anayasa Mahkemesi ve AİHM başvurusu yapan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24929) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

318.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Uzman jandarmaların astsubaylığa geçişleriyle ilgili bir mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24930) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

319.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin çalışma sistemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24931) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

320.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yurt dışında gerçekleşen boşanmaların Türkiye'de tanınmasına yönelik yönetmeliğin ne zaman çıkacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24932) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

321.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, vatandaşlık verilecek Ahıska Türklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24933) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

322.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir cadde üzerinde hiçbir banka şubesinin bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24934) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

323.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, soyağacı uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24935) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

324.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2017 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24936) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

325.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Emirler köyünün çeşitli ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24937) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24938) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

327.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24939) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

328.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay Samandağ ilçesine 2018 bütçesinden ayrılan kaynağa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24940) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

329.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da bulunan Kaputaş Plajı'nda tahribata yol açacak projelerin uygulandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24941) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

330.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kars'ta koruma altına alınan tarihi yapıların fiziki durumunun iyileştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24942) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

331.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nde koruma altına alınmış tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24943) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24944) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

333.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, booking.com adlı turizm rezervasyon portalının Türkiye'de tekrar faaliyet göstermesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24945) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

334.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Milas ilçesinden yurt dışına kaçırıldıktan sonra Ankara'ya getirilen bir tarihi eserin tekrar Milas'a gönderilmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24946) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

335.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24947) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

336.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Nation antik kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24948) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

337.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan dört antik kente yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24949) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

338.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Klazomenai antik kenti ile ilgili çalışmalara ve verilen desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24950) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

339.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Yerli ve yabancı turistleri İzmir kaplıcalarına çekmek için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24951) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

340.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sivas'ta bulunan tarihi Gökmedrese Camii'nin restorasyonunda Selçuklu çinilerinin zarar görmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24952) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

341.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Kolophon Antik Kenti'nde kazı yapılmasına ve antik kentin definecilerden korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24953) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

342.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, turizm sektörünün yaşadığı sorunlara ve alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24954) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

343.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minarenin bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24955) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

344.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24956) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

345.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde halk plajı ve tuvaletinin Dilkaya Höyüğü ile Ermeni mezarlığı olarak bilinen alana yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24957) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

346.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Yozgat'ta bulunan Mercimek Tepe Höyüğü için kazı çalışmalarının başlatılmasına ve höyüğün ziyarete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24958) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

347.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Larissa Antik Kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24959) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

348.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan dört antik kentle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

349.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Hypaiapa antik kenti ve Birgi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24961) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

350.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bornova ilçesindeki antik kentler ve Yeşilova Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24962) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

351.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Pitane antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24963) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

352.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Kemalpaşa'da bulunan antik kentlerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24964) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

353.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Arkeolojik Müzesi'nin karakola dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24965) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

354.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan antik yerleşim yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24966) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

355.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Phokaia antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24967) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

356.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan Panaztepe antik kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24968) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

357.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Agora antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24969) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

358.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Arkeolojik kazılarda yaşanan finans sorununun çözümüne ve işçi çalıştırma, denetleme, güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24970) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

359.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Bergama antik kentinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24971) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

360.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Erythrai antik kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24972) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

361.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Kadifekale ve Pagos antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24973) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

362.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Aliağa yakınlarında bulunan Kyme antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24974) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

363.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Symrna antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24975) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

364.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24976) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

365.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in turistik tanıtımı için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24977) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

366.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Seferihisar yakınlarında bulunan Teos antik kentiyle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24978) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

367.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Pınarcık Peribacaları'nın tanıtımı için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24979) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

368.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Keçikalesi'nin turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24980) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

369.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Samandağı ilçesinde 2018 yılı içinde yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24981) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

370.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, önlisans muhasebe bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24982) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

372.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, su ürünleri mühendisi alımı için kadro onayı verilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24984) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

373.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İzmir Atatürk Lisesi'nde bazı öğretmenlere ve yöneticilere baskı ve haksız uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24985) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

374.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Manisa Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandığı iddia edilen bir çocuk oyununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24986) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

375.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çocuklar için hazırlanan bir tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24987) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

376.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, eğitim politikalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24988) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

377.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2018 yılı itibarıyla ilk ve orta dereceli okulların yönetim kademelerinde görevli din kültürü öğretmeni sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24989) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

378.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Keşan Fen Lisesindeki yemek sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24990) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

379.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Kumlu ve Defne ilçelerindeki öğretmen ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24991) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

380.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, yükseköğretim personeline her ay ödenen yükseköğretim tazminatının emekli aylıklarına yansıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24992) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

382.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Kartal'da ilçe milli eğitim müdürlüğünden ilkokullara bir ilahiyatçının TV programıyla alakalı yazı gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24994) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

383.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OECD raporuna göre Türkiye'deki öğrencilerin ortaklaşa problem çözme becerilerindeki başarı sıralamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24995) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

384.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, nitelikli okul tanımlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24996) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

385.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Foça ilçesinde okul servislerinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24997) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

386.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Karaman Spor Lisesinde cihatçı terör örgütlerine üyeliği özendirici bir kitap dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24998) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

387.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni açığının ücretli öğretmenlik uygulamasıyla giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24999) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

388.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, 2018 yılı için öngörülen öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25000) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

389.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, çocukların ve toplumun şiddetten uzaklaştırılmasına yönelik politikalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25001) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

390.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığa bağlı okullarda bir STK tarafından gerçekleştirilen sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25002) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

391.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Afyonkarahisar'da görevli bir öğretmenin köy okulları için gönüllü olarak yaptığı çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25003) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

392.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir okulda bazı öğrencilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25004) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

393.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, son beş yılda askerliğe elverişli değildir raporu alan kişi sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25005) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

394.-   İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, son on yılda çürük raporu almak için yapılan başvurulara ve iptal edilen rapor sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25006) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25007) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

396.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, uzman çavuşlara yönelik çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25008) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

397.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Uzman erbaşlıktan memurluğa geçenlerin elli iki yaşına kadar çalışabilmesi ve uzman erbaşlıkta sahip oldukları özlük haklarının korunmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25009) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

398.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Özel Kuvvetler Komutanlığında astsubaylık kursunu kazanan kişiler hakkında KHK ile yapılan bir düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25010) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

399.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Gökçeada'daki su bedellerinin yüksek oranda artmasının tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25011) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

400.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadelede atılacak adımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25012) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

401.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat Parkının imara açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25013) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

402.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Deran köyünde yaşayan vatandaşların şebeke suyundan dolayı hastalandıkları iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25014) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

403.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Çınarlı Köyü'nün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25015) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

404.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Emirler köyü sulama göleti projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25016) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

405.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Toraman Köyü'nün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25017) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

406.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Tekneçukur köyü sulama göleti projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25018) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

407.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Maden Köyü'nün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25019) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

408.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Sultanpınar köyü sulama göleti projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25020) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

409.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliğine bağlı hastanelerde süt izni kullanan sağlık çalışanlarından ek ödeme kesintisi yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25021) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

410.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasındaki eksikliklere, başhekimine ve kantin işletmesine yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25022) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

411.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yıldaki antibiyotik kullanım verilerine ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25023) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

412.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, organ bağışına yönelik çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25024) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

413.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da mevcut grip ve nezle salgınına ve yanlış antibiyotik kullanımıyla ilgili kampanyaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25025) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

414.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 60 yaşın üstündeki tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25026) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

415.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis Devlet Hastanesinde Suriyeli mültecilere verilen sağlık hizmetleri için kesilen faturalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25027) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

416.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın bazı ilçelerindeki talasemi hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25028) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

417.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Antakya'daki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25029) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

418.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, sağlık hizmetlerine dair çeşitli istatistiklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25030) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

419.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne yönelik şikayetlere ve aksaklıkların giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25031) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

420.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirlenen euro kur oranının ithal ilaç temininde doğuracağı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25032) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

421.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, nişasta bazlı şekerin sağlığa zararlarından korunmak üzere yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25033) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

422.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25034) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

423.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 182 MHRS Çağrı Merkezince verilen hizmetin ücretlendirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25035) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hastane müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrosundakilerin sağlık araştırmacısı kadrosuna atanmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25036) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

425.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis Devlet Hastanesi'nin 2008-2013 yılları arasındaki görüntüleme hizmet alım ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25037) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

426.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışındaki üniversitelerde tıp fakültesini bitiren öğrencilerin denklik durumlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25038) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

427.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, atamaları yapılmayan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25039) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

428.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, 694 sayılı KHK gereğince sağlık yöneticilerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle hizmetlerin aksadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25040) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

429.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25041) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

430.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sağlık çalışanı annelerin süt izni kullandıkları saatin çalışma saatlerinden sayılmasına ve böylece döner sermaye kesintisi yapılmasının önlenmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25042) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

431.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin verilerinin takibi ile hava kirliliği ve bağlı hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25043) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

432.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Gebe veya yeni doğum yapmış kadınların gözaltı işlemleri esnasında verilen raporlara ve hastane sevki vermeyen hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25044) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

433.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda tedavi amacıyla tüketilen ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25045) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

434.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 ve 2017 yıllarında hastanelerde tedavi olan kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25046) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

435.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asesülfam potasyum ve carrageenan isimli gıda katkı maddelerinin sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25047) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

436.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Bakanlığın ana binasına ödenen yıllık kiraya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25048) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

437.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesine yapılacak yeni duble yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2013-21 Kasım 2017 arasında Bakanlık kadrolarıyla ilişiği kesilen memur ve sözleşmeli personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25050) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

439.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, yeni nesil araçların yük kapasitesine uygun mevzuat çalışması olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25051) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

440.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun sahil yolu üzerindeki üstgeçitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/25052) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)