TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 94

16 Mart 2018 Cuma

 

Tasarılar

1.- Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/930) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/931) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

 

Teklifler

1.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2177) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2178) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

3.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun; Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi (2/2179) (İnsan Haklarını İnceleme; Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2018)

4.- Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2180) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

5.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2181) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2182) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2183) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2184) (İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2185) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Bankacılık Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2186) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2187) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2188) (İçişleri; Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2189) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

14.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2190) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5661 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2191) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

16.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın; Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2192) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2193) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

18.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Şeker Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2194) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 Milletvekilinin, işin ve işçinin korunması ve çalışma sürelerinin kısaltılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2619) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)

2.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, TRT'nin yurt dışı görevlendirmelerinin hakkaniyete ve kamu yararına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2620) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

3.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2621) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

4.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, Giresun'un ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2622) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 20 Milletvekilinin, Üçüncü Havalimanı inşaatında mevzuata aykırı uygulamalar olduğu yönündeki iddiaların ve meydana gelen iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2623) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

6.- Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, Kürt vatandaşların nüfus artışının önlenmesine yönelik devlet politikaları olup olmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2624) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

7.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, nadir hastalıkların tedavi süreçlerinin ve yetim ilaç araştırmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2625) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

8.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 20 Milletvekilinin, ALS hastalarına sağlık hizmeti verebilecek sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin niteliklerinin ve faaliyetlerinin arttırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2626) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve 20 Milletvekilinin, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2627) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2628) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

11.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 24 Milletvekilinin, Türk Telekom AŞ'nin özelleştirme sonrasındaki durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2629) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

12.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 23 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2630) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

13.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, Hatay'ın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2631) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da su havzalarının ve içme suyu sağlayan barajların durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2632) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, peynir üretiminde ve diğer gıda ürünlerinde sağlığa zararlı maddelerin kullanımının engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2633) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, ülkemizde depresyona sebep olan tüm unsurların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2634) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

17.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 24 Milletvekilinin, yerli tohum üretiminin ve kullanımının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2635) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 Milletvekilinin, doğum sonrasında işten çıkarılan kadınların durumunun ve anne olan kadınların iş yerlerinde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2636) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

19.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2637) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

20.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve 21 Milletvekilinin, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar'da iki polisin şehit edildiği olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2638) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 19 Milletvekilinin, lise eğitimini tamamlayamayan 18-24 yaş arasındaki gençlerin eğitimi terk etmelerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2639) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

22.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2640) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2018)

23.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 27 Milletvekilinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında kaybolan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait silahların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2641) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

24.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 20 Milletvekilinin, ceza infaz kurumlarında hak ihlalleri yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2642) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)

25.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve 20 Milletvekilinin, kayıp ve çalıntı silahlar ile bireysel silahlanmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2643) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2018)