TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 92

13 Mart 2018 Salı

 

Teklifler

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2166) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2167) (Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2168) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/2169) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2018)

5.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2170) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 02.03.2018)

6.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2171) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2172) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2173) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 26.04.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2174) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2175) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4769 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2176) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2018)