TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 90

9 Mart 2018 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 19 Milletvekilinin, TBMM'de yaşandığı iddia edilen bir taciz vakasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Siirt'in işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Kırıkkale'nin işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 20 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Kırşehir'in işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 Milletvekilinin, et ithalatının topluma etkisinin ve ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

7.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 25 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın ortaya çıkaracağı toplumsal tehlikelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

8.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, Hatay'daki kültürel mirasın restorasyonu ve korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

9.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriye'de yürütülen askeri operasyonların ve bu operasyonların diplomatik sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

10.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, çocuk istismarının cinsiyetçilikle ilişkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, işçi intiharlarının neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 25 Milletvekilinin, intihar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarında göreve atanan kişilerin yeterliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulusal basın kuruluşlarına verilen reklamlar için yapılan harcamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, kaybolmaya yüz tutan mesleklerin ustalık belgesine sahip olanlara sağlanan desteklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, kredi sicil affından yararlanamayan kişilerin bu aftan yararlanamamasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, ücretli öğretmen atamasının ortaya çıkaracağı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2590) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

18.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 22 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

19.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve 23 Milletvekilinin, tarım topraklarının korunması ve tarımda verimin arttırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2592) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

20.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 21 Milletvekilinin, kayıt dışı ve kayıtlı çocuk çalışanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 23 Milletvekilinin, down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2594) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve 21 Milletvekilinin, intiharların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 21 Milletvekilinin, çocuk istismarının engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

24.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 22 Milletvekilinin, kamu hastanelerinin borçlarının ve borçlanmalarına neden olan koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

26.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 19 Milletvekilinin, çözüm sürecinin 6551 Sayılı Kanun ve hükümetin icraatları açısından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

27.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Erzurum'un sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

28.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatında meydana gelen iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

29.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilmesi ve değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 19 Milletvekilinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının taleplerinin ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve 19 Milletvekilinin, Üsküdar'da bazı mahallelerin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasıyla ortaya çıkan imar sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, Beslenme Dostu Okullar Projesi'nin uygulanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

33.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve 21 Milletvekilinin, işsizliğin ve kayıt dışı çalışmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2606) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

34.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

35.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, Türkiye ekonomisi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

36.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 23 Milletvekilinin, tarım politikası ile ilgili çeşitli hususların ve çiftçilerin mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

37.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 22 Milletvekilinin, çevresel etki değerlendirme süreçlerine halkın ve sivil toplumun etkin katılımını sağlamak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

38.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm politikası neticesinde ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

39.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve 20 Milletvekilinin, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 25 Milletvekilinin, öğrenci mahkumların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2018)

41.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, toplumun giderek militaristleştiği yönündeki iddianın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2614) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

42.-  Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 19 Milletvekilinin, emeklilerin çeşitli sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

43.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, özelleştirme politikalarının sosyoekonomik yaşama etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

44.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve 20 Milletvekilinin, gıda takviyeleri, diyet takviyeleri ve tıbbi bitkisel ürünler arasındaki tanımlamaların ve yasal mevzuatın netleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)

45.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen askeri müdahale ile 28 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirildiği belirtilen Dolmabahçe Mutabakatı'nın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2618) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2018)