TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 9

12 Ekim 2017 Perşembe

 

 

Rapor

 

1.- 692 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/863) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 12.10.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 694 sayılı KHK ile milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16508) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında yurt dışına eğitim ve öğrenim amacıyla gönderilen personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16509) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da akrep tipi zırhlı polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16510) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay'da gözaltına alınan bir muhabirin işkence ve kötü muamele gördüğü yönündeki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16511) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16512) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

6.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Kadıköy Metro İstasyonu'nda çello çalan kadın sanatçının polis ve özel güvenlik tarafından darp edilmesi olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16513) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

7.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Ankara Valiliği'nin aldığı toplu etkinlik yasağı kararına ve 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16514) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir müzisyeni darp ettiği iddia edilen polisler ve vapurda simit satan bir çocuğu darp eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16515) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta İstanbul Atatürk Havalimanı'nın adının İstanbul Havalimanı olarak anons edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16516) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

10.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Almanya ile ilişkilere ve Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalesinin Alman firmasının bulunduğu konsorsiyuma verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16517) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TRT'nin kaynak aktarımlarına, personel giderlerine ve yayın politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16518) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yaz tatilinde su tesisatçısının yanında çalışan bir ortaokul öğrencisinin inşaat duvarının çökmesiyle hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve AK Parti hükümetleri döneminde iş kazalarında hayatını kaybeden kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16519) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

13.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 2011 yılından itibaren sığınmacılar için yapılan harcamalara, uluslararası kuruluşlardan gelen yardımlara, sığınmacılar için yapılan bağışlara ve sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16520) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngören kanun tasarısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16521) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

15.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü tarafından lojman yapımı için gerçekleştirilen ihaleye ve ihalenin adrese teslim olduğu ve kamunun zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16522) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

16.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 2014-2017 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16523) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

17.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 10 Ağustos 2014-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşen bazı olaylara ait verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16524) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

18.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'da son iki ayda yaşanan zehirli ishal vakalarına ve yapılan içme suyu analizlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16525) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

19.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine ve müftülerin bu yetkiyi imam ve vaizlere devredebilmesine yönelik çalışma yürütüldüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16526) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ülkemize gelen yabancı yatırımcıların geldikleri ülkeler ile yatırım yaptıkları alanlara ve son beş yılda ayrılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, olası bir depreme yönelik hazırlıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2017 yılları arasında Marmara Denizi'nde deprem riskiyle ilgili olarak yapılan araştırma ve gözlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan kaynak aktarılan alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu toplantılarına ve görevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sığınmacılarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TOKİ ve ortak olarak yaptığı projelerde yapılan konutlara dair bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16533) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda yatırım programından çıkarılan projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16534) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1980 yılından itibaren vazgeçilen devlet yatırımları için harcanan tutara, atıl yatırımlara ve bu yatırımların illere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16535) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hazineye, şahıslara ve kamu kurumlarına ait arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son otuz yılda yatırım programına alınarak çalışmalarına başlanan ancak tamamlanmayan projelere ve son beş yılda yatırım programına alınıp projesi hazırlandığı halde yatırıma dönüşmeyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16537) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı KHK ile yayın lisansı iptal edilen yayın kuruluşlarının başvurularını kabul etmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16538) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cep telefonlarından alınan TRT bandrolü oranının Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a çıkarılmasına ve tüm telefonların aynı kapsama alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16539) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale Hacılar F Tipi ile Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne dair bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde kamu görevinden çıkarılanların üniversiteye kayıt yaptıramayacağına dair yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlete ait olup kiraya verilen konutlara ve arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16542) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16543) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TOKİ'nin 2016 yılı içinde ve 2017 yılı Ağustos ayı itibarı ile yaptığı ve teslim ettiği konut sayıları ile bu konutların illere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Said Nursi'nin mezar yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İSPARK tarafından iptal edildiği iddia olunan İsTaksi Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16546) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüslerinin hat düzenlemesi nedeniyle mağdur olan Ayrancı semti sakinlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

41.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2017 yıllarında Ankara'da selden zarar gören hanelere, sel felaketi yaşanan Bağlıca'da önümüzdeki yılın sonuna kadar yapılması planlanan konutlara ve ASKİ'nin sele müdahale imkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16548) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

42.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2016 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne atanan ve halen göreve başlatılmayan engelli işçilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16549) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

43.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kaçak tütün satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16550) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

44.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Atatürk Orman Çiftliği'nin otuz yedi bin metrekarelik alanının yeni büyükelçilik binası yapılması için ABD Büyükelçiliğine satılmasına ve satış protokolüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM tarafından yapılan hatalı üniversite yerleştirmelerine, öğrencilerin mağduriyetine ve sorumlularla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16552) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16553) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sit alanı, tarihi konak, müze ve benzeri turizm amaçlı işletme ruhsatlarına, kiralama ve denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilen doğal tabiat alanı, park ve tarihi yapı sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16555) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kiraya verilen doğal tabiat park alanlarına ve tarihi yapılara, buraların denetimine ve son beş yıl içinde iptal edilen sözleşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kurumlarca kiraya verilen doğal alanlara ve tarihi yapılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16557) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında işlenen kadın cinayetlerine ve kadın konuk evlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16558) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, farklı bakanlık ve Devlet kurumlarınca kiraya verilen sit alanı ve tarihi yapılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16559) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeli sığınmacılara yönelik politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16560) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 ile 2016 ve 2017 yıllarında kömür üretimi yapılan saha sayılarına, ithal edilen kömür miktarına ve ülkemizde saptanan kömür rezervi ile yıllık ortalama kömür üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16561) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Akkaya Barajı'ndaki kirliliğe karşı yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16562) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dilenen kişilerden ihtiyaç sahibi olanların mağduriyetlerinin giderilmesine, meslek olarak dilenenlerden hakkında işlem yapılan kişi sayısına ve çocukların dilendirilmesinin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16563) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda mülki idarelerce şiddet mağdurlarına sağlanan destek ve koruma imkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16564) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hasankeyf Antik Kenti'nde bulunan mağaralarda tehlike arz eden kayaların düşürülmesi adı altında yapılan dinamitle patlatma çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16565) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da emniyet müdürlüğünde bir polisi bıçaklayarak şehit eden IŞİD zanlısının canlı bomba olduğu kuşkusuyla gözaltına alınıp üzerinin aranmamış olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

60.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, BOTAŞ'ın 2016 yılı kurumlar vergisi rekortmeni olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16567) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

61.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kuraklık nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16568) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

62.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Hasankeyf'te kayaların dinamitlerle patlatılması uygulamasına, tarihi dokunun zarar görmesine, Hasankeyf Ören Yeri kültürel envanterinin yapılıp yapılmadığına ve Ilısu Barajı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16569) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında deprem vergisi veya başka isimler altında toplanan vergilere ve nerelerde kullanıldığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16570) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

64.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bazı üniversitelerin kayıt için sağlık raporu talep etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16571) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, ihtiyaç sahiplerine verilen ücretsiz seyahat kartlarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin talimatı ile iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16572) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

66.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 2013 yılından itibaren IŞİD terör örgütünün saldırılarında ve örgüte yapılan operasyonlarda hayatını kaybedenler ile IŞİD bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

67.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'da bulunan Kur'an kurslarının denetimine ve cinsel taciz olaylarına karışan görevli sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16574) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Antalya ve Diyarbakır'da bulunan devlet bankası ve özel banka sayıları ile 2002-2017 yılları içinde bu illerde kullandırdıkları kredi ve mevduat büyüklüklerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/16575) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

69.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 30 tutuklu ve hükümlünün Elazığ'a nakledilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16576) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

70.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, tutuklu bulunan Siirt Belediyesi eş başkanının tedavi ve ilaç talebinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16577) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

71.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16578) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

72.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Tarsus Kapalı Cezaevi'ndeki yaşam koşullarına, darp ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16579) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi'nde gerçekleştiği iddia olunan hak ihlallerine ve cezaevi müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16580) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

74.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi'nde gerçekleştiği iddia olunan hak ihlallerine ve cezaevi müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bakanlıkça müdafilik görevinden yasaklanma konusunda ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen bir yazıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum kardeşe işkence yapıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ve ailenin başvurularıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16583) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2008-2016 yılları arasında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara ve yapılan işlemlere dair verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16584) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında açılan boşanma davalarına ve son on yıldaki boşanma sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16585) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

79.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2011 yılından 2017'nin ilk altı ayına kadar açılan cinsel saldırı veya taciz konulu davalarla ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16586) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, milletvekilleri hakkındaki dava dosyalarından FETÖ bağlantılı hakimlerce düzenlenenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Denizli T Tipi Cezaevi'nde bir mahkumun başka bir mahkum tarafından boğularak öldürüldüğüne dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16588) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

82.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Eminönü-Adalar vapurunda simitçi çocuğu döven belediye görevlileri hakkında işkence nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16589) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

83.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2013 yılında Muradiye Kültür Vakfı ile imzalanan ve korunmaya muhtaç çocukların söz konusu vakfın açtığı evlere yerleştirilmesine izin veren iş birliği protokolüne, evlerde barınan çocuklara ve yapılan denetimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16590) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

84.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakanlık ile Muradiye Vakfı arasında 2013 yılında imzalanan bir protokole ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16591) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

85.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2017 yılının ilk altı ayında Alo 183'ü arayan ve aile içi şiddet konusunda başvuran kişi sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16592) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş olaylarının engellenmesine yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16593) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, şiddet gören ve sığınakta kalan kadınlarla ilgili bilgilerin kamu görevlilerince kadınların yakınlarıyla paylaşmasının engellenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16594) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

88.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2007-2017 yılları arasında teknoloji bağımlılığı nedeniyle sağlık kurumlarına başvuran veya bu nedenle saldırıya uğrayan kişilere ve çocukların bu tür bağımlılıklardan korunmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16595) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüz elliden fazla çalışanı bulunan kamu kurumlarına, bunlardan kreş açma sorumluluğunu yerine getiren ve getirmeyenlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16596) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kadın Konukevi yaptıran ve nüfusu yüz binin üzerinde olmasına rağmen yaptırmayan belediyelere ve uygulanan müeyyidelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16597) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kimsesiz şizofreni hastalarının rehabilitasyonuna imkan veren merkezlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında aile içi şiddet nedeniyle mahkemelerce verilen tedbir kararlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16599) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı IPA kapsamında Türkiye'ye sağlanan fonların kesilebileceğine dair bir açıklamaya ve fonların tehlikede olup olmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan kuruluşlara tahsis edilen arsa bedellerinin ödenmeme sebebine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16601) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde OSB ve benzer durumdaki OSB'lerin bedelsiz tahsis ettikleri sanayi parsellerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16602) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki otogaz istasyonlarına, otogaz sistemi bulunan araçlara, yetkili servislere ve 2016-2017 yıllarında kaza yapan otogazlı araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16603) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

97.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te KOSGEB kredisi almaya hak kazanan bazı kişilere ödeme yapılmasının OHAL Bürosunca uygun bulunmadığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden çalışma izni alan yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16605) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden çalışma izni alan yabancıların mesleklere göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16606) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞ-KUR'a müracaatta bulunan ve iş bekleyen kişi sayısına, iş bekleyen engellilere ve 2016 ve 2017 yıllarında iş sağlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16607) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda çalışma izni alan yabancıların eğitim düzeylerine ve branşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16608) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigorta primlerinin ödenmesi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16609) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancıların çalışma koşullarına yönelik olarak yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16610) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

104.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 10 Ağustos 2017 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir yağ fabrikasında bir kişinin hayatını kaybettiği patlamanın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16611) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda çalışma izni bulunmayan yabancı çalıştıran işverenler ile bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancılara ve işverenlere uygulanan cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16612) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

106.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Konya ilindeki emekli, memur, işçi ve sigortalı sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında saptanan çocuk işçi sayısına, çocuk işçiliğinin önlenmesine ve çocukların eğitimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16614) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında İşsizlik Fonu için kaç kişiden ne kadar kesinti yapıldığına, ödeme yapılan kişi sayısına ve işsizlik ücreti dışında farklı kalemlere yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16615) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında iflas nedeniyle kapanan işyeri sayısına ve işsiz kalan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16616) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gezici mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16617) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık alanında faaliyet gösterenlerin sigorta ve vergi borçlarına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16618) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK kapsamındaki mevsimlik tarım işçisi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16619) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda özel sektörde SGK'ya kayıtlı olarak işe alınan kadın ve erkek sayılarına, SGK'ya kayıtlı olup son üç yılda doğum yapanlara, annelik sonrası işe devam edenlere ve işten çıkarılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16620) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 01.08.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmış, sürmekte olan veya planlanan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Ağustos 2017 itibarıyla afet riski altında olduğu tespit edilen bina ve bölgelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kayırlı Köyü'nde sit alanı nedeniyle yaşanan elektrik aboneliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'u etkileyecek olası bir deprem için alınan önlemlere ve İstanbul'un yapı stoğunun depreme hazırlığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kır çiçeklerinin korunup geliştirilmesi ve park bahçelere ekilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16625) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il merkezlerinde yapı ruhsatı almadan yapılan bina sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

120.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010-2017 yılları arasında yabancı ülke vatandaşlarına satılan konut sayıları ile konutların illere göre ve yabancıların ülkelere göre dağılımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

121.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010-2017 yılları arasında yabancı ülke vatandaşlarına satılan arsa sayıları ile arsaların illere göre ve yabancıların ülkelere göre dağılımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kanalizasyon sularının arıtılmasını sağlayan tesis bulunan belediye sayısına ve kanalizasyon sularının doğrudan deniz ve göllere ulaşmasından kaynaklı kirliliğe karşı tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama için kullanılan ruhsatlı kuyulara, su kuyusu açmak için müracaat edip ruhsat verilmeyen kişilere ve ruhsat kriterlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde Akkaya Barajı'na ulaşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yenilenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16631) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

125.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da özelleştirilerek imara açılan deprem toplanma alanlarına ve olası bir depreme yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16632) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yaz Kararnamesiyle yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16633) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında bankalara kredi borcunu ödeyemeyen ve icra takibine düşen çiftçi ve esnafların illere göre dağılımına, borcu ertelenenlere ve traktörüne icra konan çiftçilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma ve Suriyeli firma sayılarına ve kayıt dışı çalışan Suriyeli sığınmacılara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16635) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

129.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi kapsamında olan LY20 çiftçilerinin tarlalarının bulunduğu yirmi iki köye su dağıtımının düzenli yapılmamasına ve Şanlıurfa ilindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16636) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

130.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, TKİ Ege Linyit İşletmesi tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16637) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Aşağı Külünçe Köyü'nde BOTAŞ tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16638) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik trafolarında meydana gelen patlamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16639) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

133.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Türkiye Petrolleri'nin yapısal değişikliği sonrasında mevcut çalışanlarının durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16640) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Süper Kupa Finalinde üstünde Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa yazan bir pankartın stadyuma alınmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16641) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

135.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Bakanlığa ait kamp tesislerinin bir siyasi partinin gençlik kollarına tahsis edildiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16642) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son beş yıllık gelir ve giderlerine ve alt yapıdan gelen sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16643) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, at yarışlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16644) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık tarafından Niğde'ye stadyum yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017-2018 sezonunda spor branşlarına göre görev yapacak antrenör ve sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16646) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüm antrenörlerin ve sporcuların ilk yardım eğitimi almasının sağlanıp sağlanmadığına ve halı sahalarda oynanan maçlar için sağlık görevlisi ve spor eğitmeni bulunup bulunmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16647) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, helal sertifikalı ürünlere ve bu ürünlerde GDO'lu yem kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16648) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında dış alım yoluyla ülkemize getirilen hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılıkla uğraşanlara yem ve ilaç için destek ve teşvik sağlanmasına ve süte geçmeyen ilaç fiyatının düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16651) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda gerçekleşen buzağı ölümlerine, gerekçelerine ve engellenmesine yönelik çalışmaların sonucuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16652) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan hayvan eti ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16653) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal yumurta sarısı tozlarında bulunan zehirli fipronil maddesinin araştırılmasına ve satışının önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16654) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda ve imalat yerlerinde ve unlu mamul üreten yerlerde kaçak işçi olarak hijyen koşullarına aykırı çalışanlarla ilgili genel bir denetim yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16655) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen tohum miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16656) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen gübrenin tutarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ülkemize girişi yapıldıktan sonra kullanımının takibine ve GDO'lu yemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt desteğinin ödenmesine ve destek miktarına dair açıklamanın ne zaman yapılacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithalatına izin verilen genetiği değiştirilmiş mısır ve soyanın kullanımının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16661) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu ürün ithalatına ve yasaklanan ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfalı çiftçilere verilmesi planlanan üretici desteğine ve yaşanan gecikmeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

157.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'de dolu yağışından etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16664) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde yaşayan vatandaşlara verilecek tarım kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16665) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

159.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, anız yangınlarıyla mücadeleye, Adana'da ve Türkiye genelinde son bir yılda yapılan cezai işlemlere ve çiftçiye anız makinesi destekleme primi verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16666) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahte bal üretiminin denetimine ve bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen yumurta sarısı tozunda zehirli fipronil maddesi araştırması yapılıp yapılmadığına, Avrupa'dan ithal edilen ve stoklarda bulunan ürünlerin toplatılıp toplatılmayacağına ve yumurta skandalıyla ilgili ülkelerden yapılan ithalata ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16668) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için her yıl ilkbahar döneminde açıklanan tarımsal desteklerin bu yıl açıklanmama nedenine, ne zaman açıklanacağına ve öngörülen toplam destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16669) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yeni oluşturulan seralara ve illere göre dağılımına, seralarda yetiştirilen ürünlere ve bu dönemde serasını kiralayan veya üretimden vazgeçen kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16670) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, topraksız tarım uygulamalarına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan köyü göletindeki balıkların ve su ihtiyacını göletten karşılayan büyükbaş hayvanların ölüm nedenlerinin araştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Devlet ve özel şirketlerce yapılan et ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında kaçak sigara önleme ve denetim çalışmaları kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen gübre miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16675) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2017 yıllarında perakende sektöründe açılan ve kapatılan işyeri sayılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16676) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

170.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sarıklı ve sakallı şekilde görev yapan bir polise ve Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa yazılı bir pankartın stada alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16677) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

171.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İstanbul Okmeydanı'nda akrep tipi bir zırhlı aracın Suriyeli bir çocuğu ezerek ölümüne neden olduğu olaya ve zırhlı araçların neden olduğu kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16678) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

172.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de görev esnasında cübbe ve sarık giydiği tespit edilen polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16679) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

173.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Yunusemre Belediyesi'nde görevli bir kişinin bylock operasyonunda tutuklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16680) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

174.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Suriyeli mültecilerin kız çocuklarının kuma olarak alındığına ve kamplardaki güvenlik görevlileri ile muhtarların mültecilerden rüşvet aldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16681) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

175.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol kontrol uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16682) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

176.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Hakkari ve Diyarbakır'ın bazı köylerinde gözaltı işlemleri sırasında kolluk görevlilerince işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

177.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, HDP'nin Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne gelen ziyaretçilere ait kişisel verilerin usulsüz olarak basınla paylaşıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16684) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2017)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda nüfus kayıtlarına göre ismini değiştiren kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapı stoklarının illere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ülkemize eğitim, çalışma ve aile birleşimi amacıyla gelen yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

181.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da trafik sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

182.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, esnasında ve sonrasında nerede bulunduğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

183.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Saruhanlı ilçe belediyesinin arsa ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Çekmeköy'de bulunan harabe bir binanın ticari işletmeye dönüştürülmesine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16691) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce ili Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eski sanayi çarşısı olarak bilinen sanayi bölgesinin taşınmasına ve kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehir belediyelerinin kullandığı kiralık binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16693) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Edremit-Van karayolunda bir milletvekili ve iki danışmanla beraber içinde bulunduğu aracın yolunun İlçe Jandarma Komutanı tarafından kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16694) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

188.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş olaylarının engellenmesine yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16695) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşıkara Köyü'nün ulaşım, çevre temizliği ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16696) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Karapınar Mahallesi'nin ulaşım ve çevre sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü'nün ulaşım, altyapı, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Şeyhçoban köyünün altyapı, ulaşım ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Aşağı Külünçe köyünün elektrik, içme ve kullanma suyu ve çevre sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16700) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Beyçeri Köyü'nün yol, elektrik ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16701) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

195.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Haliliye Mahallesi'nin elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16702) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

196.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde yol, çevre temizliği, içme ve kullanma suyu gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16703) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı köylerin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16704) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Sırataşlar köyünün ulaşım, elektrik, çevre temizliği ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16705) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

199.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Demirci Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara, bunlarla ilgili işlemlere ve belediyenin sponsor olduğu mezuniyet şenlikleri için yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16706) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

200.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, OHAL kapsamında çıkarılan ilgili genelgeye göre yurt dışına çıkışına izin verilmeyen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16707) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan köylerin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16708) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

202.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16709) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

203.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde bulunan Harmantepe Şehitliği'nin bakımsızlığına ve harabeye dönen durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16710) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'da başlatılan gece bekçisi uygulamasına ve bekçilerin eğitimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16711) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

205.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Güvercin Köyü'nün ulaşım, su, elektrik ve çevre temizliği sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16712) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Soğurtaş Köyü'nün ulaşım, elektrik ve çevre temizliği sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16713) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

207.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Bakanlığın sorumluluk alanında ihmal nedeniyle gerçekleştiği iddia olunan bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

208.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, İstanbul'da gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde bir polis memurunu bıçaklayarak şehit eden IŞİD militanının üst aramasının yapılmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16715) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

209.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de sokakta tacize uğrayan ve şikayete giden kadınların polis tarafından darp edildiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

210.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine yönelik teşvik politikalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16717) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

211.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010-2017 yılları arasında Samsun genelinde alınan teşvik belgesi sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16718) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

212.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır ilinin istihdam ve yatırım bakımından Türkiye genelindeki sırasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16719) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında maddi destek sağlanan etkinliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16720) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

214.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz süreci sonrasında ülke genelinde kütüphanelerden çıkarılan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16721) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2017 yılının ilk altı ayında ülkemizde yayımlanan kitap ve diğer materyallere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16722) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

216.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017 yılı için Türkiye'de yapılması planlanan ve iptal edilen uluslararası bilimsel kongrelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16723) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

217.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Hasankeyf'teki baraj yapımına, antik kentin sular altında kalacak olmasına ve dinamitlerle kaya patlatma uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16724) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, %18 olan KDV genel oranının aşağı çekilmesine ve gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16725) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16726) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KDV ile ilgili yeni ve kapsamlı bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16727) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerce oluşturulan emlak vergisi takdir komisyonlarında yaşanan sorunların önlenmesine yönelik bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16728) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

222.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Bakanlık tarafından protokol imzalanan bir vakfa ve protokolün iptalinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16729) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2017/1 KPSS merkez atamalarında 3179 kodlu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü için ayrılan kadro ve ataması yapılan kişi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16730) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2017)

224.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Ensar Vakfı ile imzalanan protokole, yürütülen çalışmalara ve Vakfın eğitim faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16731) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

225.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, özel eğitim kurumlarında okuyan engelli öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16732) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2017)

226.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Atatürk Lisesi dersliklerinin Medeniyet ve Değerler Protokolü kapsamında bir vakfa tahsis edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

227.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bazı rektörler hakkında YÖK tarafından başlatılan incelemeye ve bir üniversite rektörünün sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16734) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan köy okullarına ve binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16735) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapatılan ve özel okula dönüştürülen dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16736) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde eğitim gören engelli öğrencilere ve öğretmen ve okul sayısının yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16738) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

232.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, okul yönetimleri tarafından bağış, kayıt parası ya da başka isimlerle velilerden para alınmasına ve bu nedenle hakkında soruşturma açılan okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16739) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

233.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yıkılan bir okula ve öğrencilerin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işitme ve görme engelli öğrencilere yönelik okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16741) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

235.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kürtçe ve Zazaca dersi veren öğretmen sayıları ile bir sonraki öğretmen atamalarında ayrılması düşünülen kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

236.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, ÖSYM'nin üniversite yerleştirmelerinde yaptığı hataya, bundan etkilenen öğrencilere, hatanın sorumlularına ve bir yaptırımı olup olmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16743) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapatılan etüt merkezi ve dershanelere, özel okula dönüştürülenlere ve etüt merkezi ve dershanelerdeki toplam öğretmen ve öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16744) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapatılan dershane ve etüt merkezlerine ve bunların yerine açılan özel okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16745) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı kurumlarda farklı statülerde görev yapan öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16746) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı dil öğretmenlerine, eğitim verdikleri dillere, öğrencilerin aldıkları yabancı dil dersine göre dağılımına ve beden eğitimi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16747) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda yapılan okul ve derslik sayısına ve öğretmen yetersizliği nedeniyle ders yapılamayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16748) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2017 öğretim döneminde üniversite sınavına giren ve yerleştirilen öğrencilerin okul mezuniyetlerine göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16749) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

243.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Turizm Meslek Liselerinde alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin müfredattan çıkarılmasına ve uygulamanın turizme ve otelcilik sektörüne etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16750) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

244.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kilimli köyünde bulunan ortaokuldaki elektrik ve jeneratör arızasının yeni eğitim öğretim döneminden önce giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

245.-   Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ücretsiz dağıtılacak ilk ve ortaöğretim ders kitaplarının imha edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16752) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

246.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir sendika tarafından gönderildiği iddia olunan torpil belgesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16753) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

247.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, atanamayan öğretmen sorunun çözümüne, atanamadığı için intihar eden öğretmenlere ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak kadrolu öğretmen ataması yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16754) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2017)

248.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16755) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

249.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır'da çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16756) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2017)

250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16757) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çölleşme riski altındaki alanlara, son on yılda bu nedenle koruma altına alınan alanlara ve çölleşme ile mücadelede elde edilen sonuca ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16758) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Akkaya Barajı'nın sulak alan kapsamına alınıp alınmadığına ve korunma durumuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16759) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan ve kirliliğiyle gündemde olan Akkaya Barajı'nın etrafının koku soğuran ağaç cinsleriyle ağaçlandırılmasına ve baraj sahasının ıslah edilerek kuş cenneti haline getirilmesine yönelik çalışma düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16760) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

254.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa ilinin sağlık hizmetlerinden yeterli payı almasına yönelik çalışmalara, sağlık personeli ve yatak ihtiyacının karşılanmasına ve ilde dolaşım sistemi hastalıklarında görülen artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16761) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

255.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Eyyübiye Hastanesi çalışanlarının sendikal haklarının engellendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16762) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

256.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da engelli vatandaşların engelli maaşı alabilmek için hastaneden almak zorunda oldukları raporlara ve işlem süresine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16763) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 10-18 yaş arası diyabet hastası çocuklara, insülin pompası için yapılan ödemeye ve sensöre dayalı kan şekeri ölçümü uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16764) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2017)

258.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan bir mahkum hakkındaki sağlık raporlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16765) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline, gelirlerine, kurumla ilgili bazı iddialara ve müfettiş raporlarında yer alan tespitlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16766) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

260.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Şehir Hastanesi'nin açılması sonrasında mevcut sağlık kurumlarının ve personelinin devir durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16767) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

261.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili verilere ve Amatem adlı merkezlerin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16768) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

262.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, acil servislerdeki aşırı yoğunluğu önlemeye ve sağlık personelinin acil servis dallarını tercih etmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16769) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

263.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'da Suriye uyruklu vatandaşlarca işletildiği iddia olunan kaçak polikliniklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16770) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yer altından sondaj ile çıkarılan suların kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16771) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden yurt dışına çalışmaya giden doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16772) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)

266.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, cerrahi alet üretimi yapan bir Alman firmasından son on beş yılda satın alınan ürünlere, ürünlerin düşük kaliteli olduğuna dair iddialara ve firmanın Türkiye yetkilisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16773) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2017)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyündeki tren istasyonuna alt geçit veya üst geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16774) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.08.2017)

268.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2017 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Mardin'de yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16775) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2017)

269.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrasya Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16776) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2017)