TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 89

7 Mart 2018 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2157) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

2.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2158) (İçişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2159) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2160) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

5.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2161) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

6.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2162) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2163) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

8.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2164) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

9.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; Çiftçilerin Faiz Borçlarının Silinmesi ve Ana Borçlarının Taksitlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2165) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2018)

 

Raporlar

 

1.- Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasının Gözden Geçirilmiş Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/601) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/777) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/845) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/895) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/899) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 07.03.2018) (GÜNDEME)