TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 87

2 Mart 2018 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/927) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/928) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2018)

 

Teklifler

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/2138) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2139) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2140) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2018)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; İcra ve İflas Kanunu ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2141) (İçişleri; Milli Savunma; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

5.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2142) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

6.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2143) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2144) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2145) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2146) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2018)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2147) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

11.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2148) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

12.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2149) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

13.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; 736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2150) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2151) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

15.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın; Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2152) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

16.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2153) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

17.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; 10.06.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2154) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2155) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

19.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2156) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2018)

 

Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1523) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

2.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1524) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1525) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

4.- Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1526) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1527) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

6.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1528) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

7.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1529) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

8.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1530) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1531) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

10.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1532) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

11.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1533) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

12.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1534) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

13.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1535) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1536) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

15.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1537) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

16.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1538) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1539) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

18.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1540) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

19.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1541) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

20.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1542) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

21.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1543) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1544) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1545) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

 

Rapor

1.- Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 02.03.2018) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Kahramanmaraş'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, Aksaray'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

3.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 20 Milletvekilinin, toplumdaki aşı karşıtlığının ve aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşamamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, çocuk gebeliği vakalarının önüne geçilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Türkiye'de siyasi hakların, bireysel özgürlüklerin ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da bazı metro hatlarının ihalelerinin iptal edilmesiyle ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2538) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, gözaltında ve cezaevlerinde kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Ahed Tamimi ve Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocukların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığında cemaat ve tarikat yapılanmaları olduğu yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2542) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Iğdır'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Karaman’ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'in işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Muş'un işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Çankırı'nın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Kütahya'nın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Mardin'in işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Şırnak'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Kilis'in işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Karabük'ün işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Düzce'nin işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Erzincan'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Rize'nin işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Osmaniye'nin işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Bingöl'ün işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Erzurum'un işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Van’ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Elazığ'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Batman'ın işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

32.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 23 Milletvekilinin, pişmaniye esnafının ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

33.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun ve 22 Milletvekilinin, işsizliğin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

34.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 25 Milletvekilinin, ithal edilen etlerde hastalık bulunup bulunmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 24 Milletvekilinin, Türkiye'de bütün hastanelerde son beş yıl içinde tespit edilen çocuk gebeliği vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

36.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 25 Milletvekilinin, üniversitelerin ve öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

37.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 23 Milletvekilinin, cezaevlerindeki engelli mahpusların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

38.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 24 Milletvekilinin, maddi imkansızlıklar sebebiyle okumak yerine çalışmak zorunda kalan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

39.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 21 Milletvekilinin, baz istasyonlarının zararlı etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

40.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, yargılaması devam eden veya hüküm almış olan milletvekillerinin dava süreçlerinin yasama sorumsuzluğu açısından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

41.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 19 Milletvekilinin, termik santrallerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2018)

42.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, toplumsal kutuplaşma ve ayrışmanın sona erdirilmesi, demokratik siyaset ve müzakereci çözümlerin tesisi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)