TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 86

01 Mart 2018 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bilim ve Sanat Merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek lisesi öğrencilerinin sigorta kapsamına alınması ve primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mesleki eğitime yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal büyüme oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan hububat, bakliyat, yem hammaddeleri ile canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılığa yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Et ve Süt Kurumu tarafından son beş yılda yapılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toprak Mahsulleri Ofisine verilen sıfır gümrükle ithalat yetkisi kapsamında yapılan ithalata ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hububat ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal desteklerin açıklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker üretimine ve ithalatına sınırlama getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hatay ilinde son beş yılda SGK borcu nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

15.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son beş yılda çıkan orman yangınlarına ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

16.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilindeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

17.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki petrol dolum tesislerinin çevreye yaydığı kokuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

18.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, çalıntı araçların Hatay'da Suriyeli muhaliflere satıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

19.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımını sağlamak için gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

20.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde yardıma muhtaç kişi ve ailelere sağlanan ekonomik ve sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gübre fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal amaçlı kooperatiflere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bir personel hakkındaki iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün statüsüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24000) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Müftülüğü arasında yapıldığı iddia edilen bir protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24001) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24002) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24003) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24004) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24005) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24006) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24007) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24008) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24009) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24010) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24011) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24012) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24013) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24014) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24015) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24016) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ceza mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24017) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24018) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24019) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24020) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24021) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24022) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24023) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24024) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24025) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24026) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24027) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24028) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24029) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24030) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24031) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24032) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24033) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24034) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24035) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24036) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24037) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24038) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24039) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24040) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24041) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24043) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24044) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24045) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24046) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24047) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24048) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24049) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24050) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24052) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24053) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24054) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24055) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24056) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24057) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24058) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24059) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24060) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24061) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24062) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24063) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24064) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24065) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24066) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24067) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24068) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24069) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24070) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24071) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24072) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24073) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24074) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24081) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24083) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24084) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24087) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24088) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24089) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulunun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24093) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24094) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24096) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24097) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24098) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24099) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24100) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24101) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24102) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24103) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Yargı İkinci Derece Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24104) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24105) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24106) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24107) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24109) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24111) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24113) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24114) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24115) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemelerinin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24118) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016-2017 yıllarında verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24119) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24120) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24121) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24122) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24123) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

126.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kanal İstanbul Projesindeki bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24125) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bylock kullanıcısı olmadığı halde kullanıyormuş gibi görünen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24126) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise düzeyindeki öğrencilerle yapılan bir ankete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24127) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24128) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

131.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun polise bildirilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

132.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, vergi muafiyeti tanınan iki vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24130) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

133.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24131) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

134.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24132) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

135.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, İstanbul Sultanbeyli'deki bir Cemevine gönderilen bir mektuba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

136.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Özgür Suriye Ordusuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24134) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

137.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde mezarlıktan alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24135) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

138.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2018 yılı Yatırım Programı'nda İzmir'e ayrılan bütçeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24136) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Saraylar bünyesinde görevli personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24137) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İBB ve diğer kamu şirketlerinden ihale aldığı iddia edilen bir şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24138) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

141.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu Köyü sakinlerine gözaltında yapıldığı iddia edilen uygulamaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24139) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

142.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemenler mahallesinde açılacağı iddia edilen bir kum ocağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24140) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

143.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tıp fakültelerindeki kadavra ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24141) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

144.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yapılması planlanan cep terminallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24142) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

145.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında bulunan gruplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24143) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

146.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Suriyeli kadınlara karşı gerçekleşen cinsel saldırı olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24144) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

147.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Yeşilova Belediyesi'nin İller Bankası'na yaptığı bir kredi başvurusuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24145) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 yılından itibaren kamu kurumlarında açıktan atama ile işe alınan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24146) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında eğitim alan vatandaş sayısında ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24147) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında çalışmak için yurt dışına giden veya yurt dışından Türkiye'ye gelen üniversite mezunu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24148) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarınca son üç yılda yurt dışı görevine gönderilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda faaliyetini sonlandıran turizm işletmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24150) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında turizm müşaviri olarak görevlendirilen bazı kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24151) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışında görevlendirilen kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24152) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı dil bilmediği halde yurt dışında görevlendirilen kimse olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24153) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

156.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, asgari ücretin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24154) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

157.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Zafer Havaalanı'nı kullanan yolcu sayısına ve işletmeci firmaya yapılan garanti ödemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24155) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

158.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, kamu hastanelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

159.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna başvuruda bulunanların askerlik durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24157) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

160.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bitlis ilindeki istihdam sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24158) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

161.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bingöl'de yapılması planlanan süt fabrikasına ve korucuların maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24159) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

162.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Zonguldak'ta sağlık kuruluşlarında çalışan işçilerin daimi işçi kadrosuna alınmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24160) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

163.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Isparta'da uygulanan çiftçi teşviklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24161) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

164.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Malatya'nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24162) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bilecik'te hayvancılığa yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24163) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

166.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Mardin'in çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24164) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

167.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Balıkesir'de tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara verilecek hibe ve desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24165) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

168.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Uşak'ın sanayi, tarım ve kültür alanındaki sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24166) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

169.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Şanlıurfa'da mültecilerin iş gücü piyasasına etkilerine ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24167) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

170.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Tokat'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24168) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

171.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kastamonu'nun çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24169) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

172.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, ÇAYKUR çalışanlarına ve Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24170) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde ve Diyarbakır'daki bazı STK'larda terör örgütü üyeleri ve yandaşlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24171) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

174.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bartın'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24172) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

175.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Çankırı'nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24173) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

176.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ardahan'daki uzman doktorlara ve ilin göç sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24174) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Çanakkale'de Bağ-Kur prim borcu olan emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24175) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

178.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Bolu'nun çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24176) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

179.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kütahya'nın ekonomik sorunlarına ve devlet hastanesi eksikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

180.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kırşehir'in çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

181.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun nişasta bazlı şeker hakkındaki raporlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24179) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

182.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, TMSF'ye devredilen bir şirket grubundan gayrimenkul satın alan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/24180) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

183.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Anadolu Ajansı 2017 yıllığında bazı önemli olaylara yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24181) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

184.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kilis'te bulunan tarihi bir caminin ismine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/24182) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir Kepsut Cezaevinde bir mahkumun öldürülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

186.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 10 Ağustos 2014-23 Ocak 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24184) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

187.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bazı cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

188.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Tarsus T Tipi Kadın Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

189.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki kötü muamele iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24187) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

190.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden hasta mahkumların hastaneye nakillerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24188) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

191.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24189) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

192.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Balıkesir Kepsut Cezaevi'nde kalan bir mahkumun ölümüyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24190) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

193.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, meslek hastalıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24191) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

194.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki huzur evlerine ve buralarda kalan yaşlı sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24192) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

195.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da yapılan sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynağa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24193) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

196.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, çocuk işçiliğinin engellenmesine dair çalışmalar ile mülteci çocuklara sağlanan imkanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24194) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

197.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki boşanmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24195) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

198.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da son beş yıldır sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24196) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

199.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24197) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

200.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, hizmet sektörünün KOSGEB desteklerinden yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24198) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

201.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, KOBİ Gelişim Destek Programıyla ilgili sonuçların açıklanmasının ertelenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24199) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

202.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, ertelenen grevlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

203.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2018 yılında ölen ve sakat kalan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24201) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

204.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da 2015-2018 yılları arasında iflas nedeniyle kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24202) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

205.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki çocuk işçi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24203) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

206.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kişi sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24204) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

207.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu ilinde ve ülke genelinde 2015-2017 döneminde kapanan ve açılan işletme sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

208.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, iş kazaları sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24206) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2018)

209.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan ve taşınması planlanan zehirli kimyasallara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24207) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

210.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, İstanbul'un Beykoz ilçesi Fatih mahallesindeki imar sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24208) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

211.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2003-2017 yılları arasında yabancılara satılan topraklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24209) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

212.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, TOKİ'nin Bursa'daki inşaatlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24210) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruma altına alınan bozkır alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24211) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

214.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir firmanın üretim sonrası oluşan tehlikeli atıklarının depolanması ve kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24212) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

215.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Çeşme'nin Ovacık mahallesindeki jeotermal enerji projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24213) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

216.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aliveren mahallesindeki elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24214) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

217.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Çeşme'nin Ovacık mahallesindeki jeotermal enerji projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24215) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

218.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki öğrenci yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24216) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

219.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da KYK'ya bağlı kiralık yurtlara ve İstanbul'daki KYK yurtlarının sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24217) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

220.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki spor salonlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24218) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

221.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, öğrencilerin barınma sorununa dair çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24219) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

222.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, İstanbul'un Beykoz ilçesinin spor sahası ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24220) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

223.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24221) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

224.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24222) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

225.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki kimyasal gübre ve ilaç kullanım oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24223) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

226.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da ekmek üretiminin denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24224) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

227.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki küçükbaş hayvan üretimine ve verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24225) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

228.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Toprak Koruma Kurulunun çalışma esaslarında değişiklik yapan Yönetmeliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24226) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

229.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2002-2017 yılları arasında Ordu'da Bakanlık destek projelerinden yararlanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24227) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftlik Muhasebe Vergi Ağı'na dahil olup 2017 yılında katılım desteğine hak kazanan işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24228) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında afetlerden zarar görmesi nedeniyle kredi borcu ertelenen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24229) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği kapsamındaki üretici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24230) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde tescili yapılan yerel yemek ve ürün sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24231) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda çiftçi sayısında meydana gelen değişikliklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24232) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda satışı yapılan Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24233) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık tarafından kabul edilen proje tekliflerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24234) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

237.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TMO'nun fındık fiyatına yönelik politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24235) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

238.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24236) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yurda giren tropikal meyve çeşitlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24237) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülga 2908 sayılı Dernekler Kanunu kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

241.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, hafriyat kamyonlarının karıştıkları ölümlü trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24239) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

242.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24240) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

243.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Safranbolu Belediye Başkanının görevinden alınmasına ve yerine kayyum atanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24241) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

244.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24242) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

245.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay'da satılan silah, fişek ve mermi ile işlenen cinayet sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

246.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak şehir merkezi ve ilçelerinde yollara dökülen asfaltın kazınmasından kaynaklanan şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24244) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

247.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir vatandaşın polis hakkındaki şikayetine ve evlerin yıkımına dair hukuki sürece ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24245) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkede mülteci olarak bulunan Suriyelilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24246) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

249.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, terör saldırısı sanığı bir şahsın yurt içinde ve dışında arananlar listesinde olmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24247) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

250.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, POMEM alımlarında yaşanan bazı mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24248) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

251.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, hepatit taşıyıcısı kişilerin polisliğe kabul edilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24249) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

252.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24250) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

253.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu ilinin 2015-2017 dönemine ait sosyo ekonomik gelişmişlik verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24251) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

254.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2002 yılından bugüne Ordu'ya yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24252) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

255.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, 10. ve 11. Kalkınma Planlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24253) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

256.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24254) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

257.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın tanıtımına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24255) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

258.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki tiyatro ve sinema salonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24256) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

259.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da ve Türkiye genelinde desteklenen özel tiyatro sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24257) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kültür ve turizm müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24258) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

261.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ulus'taki tarihi Sümerbank binasının tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24259) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

262.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İndia Bankası isimli tiyatro oyununun Batman turnesinde iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24260) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

263.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, sinema biletlerinden kesilen Türk Hava Kuvvetleri payına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24261) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

264.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kocaeli Vergi Dairesi tarafından tahsil edilen vergi tutarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24262) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

265.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24263) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

266.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Genç Şehir Projesi kapsamında yapılan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24264) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

267.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'da son on dört yılda yapılan eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

268.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, otizmli bireylerin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

269.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, İstanbul Maltepe'deki imam hatip liselerinde engelli öğrencilere yönelik kaynaştırma eğitimi uygulamasının yapılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

270.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, çinicilik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24268) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

271.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin kadro ve sözleşme sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24269) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

272.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24270) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

273.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24271) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

274.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, OHAL kapsamında kamudan ihraç edilenlerin askerlik durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24272) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

275.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2 Şubat 2018'de TRT ve diğer bazı haber kanallarında yer alan askerlik süresiyle ilgili sahte bir duyuruya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

276.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, sözleşmeli TSK personelinin kadroya alınma talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24274) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

277.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da en son ağaçlandırma çalışmasının ne zaman yapıldığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

278.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki organ bağışı istatistiklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24276) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında çalışmak için yurt dışına giden doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

280.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, kanser tedavisindeki ek ücretin kaldırılmasına ve ilaç fiyat güncelleştirme tarihlerinin kısaltılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

281.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

282.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Doğu Karadeniz bölgesinde zika virüsü görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24280) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılacak sağlık çalışanı atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24281) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

284.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kozmetik ürünlerde bulunan mikro plastik taneciklerin yasaklanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24282) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

285.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24283) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

286.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24284) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

287.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü raporundaki çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24285) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

288.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Kuruçeşme Banliyö Tren İstasyonu'nun yeniden hizmete girmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24286) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

289.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Avrasya Tüneli geçişleriyle ilgili bazı hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/24287) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)