TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 85

28 Şubat 2018 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/926) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2018)