TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 80

21 Şubat 2018 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki iş yeri ve esnaf sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki iş yeri ve esnaf sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş yerlerinde yaşanan kadınlara yönelik şiddet ve cinsel taciz vakalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli ebeveyn iznine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kadınların kuralsız ve kayıt dışı çalıştırılmalarını önlemek adına yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda görülen bazı rahatsızlıklara ve bunların meslek hastalığı kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında hafta tatillerinde çalışma yapılan iş yerlerine ve çalışma sürelerine uymayan iş yerlerine yönelik denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancılara ait iş yeri ve işletme sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen iş kazası sayısı ile meslek hastalığına yakalanan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki Holstein ve Simental cinsi inek sayılarına ve buzağı ölümlerini engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında tarımsal planlama ve çiftçi eğitimi konularında yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday ekim alanlarının son beş yıla göre dağılımına ve buğday ekmeyen çiftçilerin yöneldiği ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan un ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında tarımsal üretimde ölçek ve maliyet sorununu çözmek adına yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan buğday ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin lisanslı depoculuk sistemi kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda üretim tesislerinde kaçak olarak çalıştırılan yabancı işçiler olup olmadığına yönelik denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci başına yapılan eğitim harcaması miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yabancı dil eğitimi alanında çalışan yabancı uyruklu öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni okulların derslik başına öğrenci sayısının yüksek olduğu iller baz alınarak yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen maaşlarının OECD ülkeleri baz alınarak güncellenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ve öğretmen alım sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen açığının kapatılması adına yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışmasını teşvik edici çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında çalışma izni alan üniversite mezunu yabancılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek liseleri ile teknik liselerin sayısına ve teknik öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hakkında icra takibi bulunan vatandaşlara ve ödenmeyen icra borcu tutarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, LPG'li araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerin sayısına ve kredi olanaklarının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında KOBİ'lerin sorunlarının giderilmesine yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bireysel emeklilik şirketlerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bireysel emeklilik sistemine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)