TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 8

11 Ekim 2017 Çarşamba

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, istihdam seferberliğinin sonuçlarına ve istihdamın artırılmasına yönelik önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13920)

2.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 1937-1938 Dersim Olayları'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14417)

3.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, kamudan ihraç kararlarına ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14419)

4.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TSK'ya ait helikopterlere, helikopter engel takip sistemi olanlara ve Milli Savunma Bakanlığının söz konusu sistemin alımı için duyurduğu ihalenin sonuçlandırılmamış olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14422)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arazi ve bina tahsis ettiği dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla ilgili bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14424)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin gözaltına alındığı olaya ve polislerle ilgili darp ve hakaret iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14425)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'te eşine şiddet ve işkence uygulayan Suriyeli bir erkeğin serbest bırakılmasına ve kadına yönelik şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14428)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde öğrenciler arasında yaşanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14429)

9.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede Kürtçe şarkı söyleyen bir öğrencinin ve bir öğretmenin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14430)

10.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankapark'ta kullanılan bazı maddelere ve teknik şartnameye uygunluklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14431)

11.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki okul ve öğrenci sayısına ve imar planında eğitim alanı olarak görünen parsellerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14432)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü'nün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14434)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Sıhhiye'de bulunan Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın Çorum'a taşınacağı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14437)

14.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne kaynak aktarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14438)

15.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da gözaltına alınan yabancı bir gazeteciye ve sınır dışı edilme kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14440)

16.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir televizyon programında kullanılan ifadelere ve RTÜK'ün yayın ihlali olmadığı yönündeki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14441)

17.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, 2002-2017 tarihleri arasında Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14443)

18.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, radyasyon yayılımı bulunan bir geminin 2009 yılında Çanakkale Limanı'ndan geçmesine izin verildiği iddiasının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14450)

19.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, 5 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 130 kişilik vatandaşlıktan çıkarma listesine ve vatandaşlıktan çıkarma işleminin iade sürecine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14451)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir ilaç fabrikasında işçilerin başlatacağı grevin ertelenmesine ve OHAL sürecinde ertelenen veya yasaklanan grev sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14453)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan Suriyeli çocuk sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14455)

22.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Şırnak'ta on üç askerin şehit olduğu helikopter kazasına yönelik iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14456)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şifalı bitki adı altında ürün pazarlayan televizyon kanallarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/14457)

24.-  Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ın, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14466)

25.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, istihdam seferberliği kapsamında işe başlayan kişilere ve işverenlere yapılan destek ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14469)

26.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Bakanlık tarafından yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14475)

27.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çukurova bölgesinde hava kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalara, termik santrallere verilen ÇED raporlarına ve Adana'nın Erzin ilçesine yapılması planlanan termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14476)

28.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Gölü'nün korunmasına yönelik tedbirlere ve gölü kirleten kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14477)

29.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de 2016 yılında yapılan atık, su, hava ve gürültü kirlilikleri ile ÇED ana başlıkları denetimlerinde idari yaptırım uygulanan kurum, kuruluş ve kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14478)

30.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, son on beş yılda Ankara ve İstanbul'da yapılan imar değişikliklerine ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14479)

31.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Emek ve İnönü mahallelerinde Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm projesi başlatılacağına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14480)

32.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bulunan katı atık bertaraf ve depolama sistemlerinin yeterliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14481)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı Türk vatandaşlarının Yunanistan'dan sınır dışı edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14482)

34.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun personel ihtiyacına ve taşkömürü ithalat miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14488)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafo merkezlerinin denetimine ve elektrik iletim hatlarındaki arızaların tespitine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14489)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EİH projelerinde iletim hatları ile ilgili projelerin bir firmada toplanmasından doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi için düzenleme yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14490)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ tarafından 2010-2015 döneminde yapılan yatırımın iletim sistemi üzerindeki etkisine ve verimliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14493)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ sistem işletmecisi tarafından bildirilen talimatları yerine getirmeyen piyasa katılımcılarına ve sistem işletmecisi tarafından PYS'ye hat ve trafo arızaları ve bakımlarıyla ilgili girilen bilgilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14494)

39.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Sakarya'da HES inşaatına ait radyoaktif maddeden bir vatandaşın zarar gördüğü olaya ve firmanın denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14496)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın taraf olduğu davalara ve hizmet alımı yoluyla dava takibi yaptırılan avukatlara ödenen ücrete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14497)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'a danışmanlık hizmeti veren yabancı uzmanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14498)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik arz güvenliği kapsamında Bakanlıktan alınan lisanslara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14499)

43.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14501)

44.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da pasaport başvurusunda bulunan bir vatandaşa beş buçuk aydır pasaport verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14515)

45.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Ordu'nun Mesudiye Belediye Başkanı tarafından bazı muhtarlara referandum sonucuna göre para dağıtılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14516)

46.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Ankara Valisi ve Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileri ile yapılan güvenlik toplantısından basına yansıyan pilot bölge oluşturulması ve belediyelerce güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önerilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14517)

47.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14518)

48.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Suriyeli sığınmacılara, sağlık, eğitim ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara ve sığınmacılara yapılan saldırıların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14519)

49.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen çocuk kaçırma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14520)

50.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimler öncesi istifa edip milletvekili seçilemeyen Bakanlık bürokratlarına ve mevcut görevlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14521)

51.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 yılından Haziran 2017'ye kadar Bakanlıkça ihale edilen işlere ve ihaleleri kazanan firmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14522)

52.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bir siyasi partinin il binasına düzenlenen operasyona ve gözaltına alınan yönetici ve üyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14523)

53.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Gürpınar ilçesindeki halk kütüphanesinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14524)

54.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, turlarda kullanılan ve sıkça kaza yapan midibüslerin denetimine ve yetkisiz yabancı uyruklu kişilere rehberlik yaptırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14525)

55.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimler öncesi istifa edip milletvekili seçilemeyen Bakanlık bürokratlarına ve mevcut görevlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14526)

56.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 yılından Haziran 2017'ye kadar Bakanlıkça ihale edilen işlere ve ihaleleri kazanan firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14527)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iki firma arasında yapılan işbirliğinde jeneratör üretimiyle ilgili rekabeti engelleyici bir durum olup olmadığı hakkında Bakanlık tarafından inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14528)

58.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Bakanlık personelinin besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı vakaya ve yemek hizmeti alım sözleşmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14531)

59.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ve müfredat değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14533)

60.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 yılından Haziran 2017'ye kadar Bakanlıkça ihale edilen işlere ve ihaleleri kazanan firmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14534)

61.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimler öncesi istifa edip milletvekili seçilemeyen Bakanlık bürokratlarına ve mevcut görevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14535)

62.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, sosyal medyada 15 Temmuz darbe girişimini öven bir paylaşımda bulunduğu iddia edilen bir üniversite genel sekreterine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14536)

63.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz MYO'nun isminin değiştirilmesi yönünde bir karar bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14537)

64.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, farklı bölgelerde milli eğitim müdürlükleri tarafından on yaşından küçük öğrencilere tekne orucu tutturulduğuna dair haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14538)

65.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, üniversitelerde rektörler tarafından yapılan işe alımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14539)

66.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, etüt merkezlerinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14540)

67.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da bir askeri birlikte meydana gelen gıda zehirlenmesine, hastaneye sevk edilen askerlere, gıda temini ihalesini alan firmaya ve gıda denetimine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14541)

68.-  Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Şırnak'ta on üç askerin şehit olduğu helikopter kazasına ve SSM'nin Helikopter Engel Tespit Sistemleri Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14542)

69.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 yılından Haziran 2017'ye kadar Bakanlıkça ihale edilen işlere ve ihaleleri kazanan firmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14543)

70.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimler öncesi istifa edip milletvekili seçilemeyen Bakanlık bürokratlarına ve mevcut görevlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14544)

71.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Türkiye'ye ait on sekiz ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine yönelik iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14545)

72.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastanelerde usulsüz sağlık raporları verildiğine dair iddialara ve askerliğe elverişli değildir yönünde verilen raporlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14546)

73.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, devlet hizmet yükümlülüğü bulunan hekimlerin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14547)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, optisyenlik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14548)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, optisyenlik müesseseleriyle ilgili mesleki bilgi gerektiren yazışma, denetleme, ruhsatlandırma ve benzeri işlemleri yapan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14549)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık kadrolarına optisyen alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14550)

77.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 yılından Haziran 2017'ye kadar Bakanlıkça ihale edilen işlere ve ihaleleri kazanan firmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14551)

78.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimler öncesi istifa edip milletvekili seçilemeyen Bakanlık bürokratlarına ve mevcut görevlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14552)

79.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yönelik bilimsel çalışmalara, tedavi ve koruyucu önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14553)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıp doktorları içinde şifalı otlarla ilgili bilgi verme veya bilim dışı tutumdan dolayı hakkında işlem yapılan olup olmadığına ve şifalı otlarla ilgili internet sitelerinin erişime engellenmesine yönelik başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14554)

81.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde görevli personele ve Hastane'nin yatak kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14555)

82.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanmama nedenine ve ilçedeki hastane sorununun çözümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14556)

83.-  Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ın, bonzai kullanımına bağlı olarak gerçekleşen ölümlere ve ülke genelindeki AMATEM sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14557)

84.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son iki yılda doktor veya sağlık personeli olarak çalışma izni verilen Suriyeli sığınmacılara ve çalıştıkları yerlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14558)

85.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Enez Devlet Hastanesi'nin bitirilememe nedenine ve ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14559)

86.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bazı bölümlerin Sancaktepe'ye taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14560)

87.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir anaokulunda ve Sinop'ta bir Kur'an kursunda çocukların pedagojik açıdan sakıncalı etkinliklere katıldığı yönündeki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14565)

88.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de açığa alınan ve ihraç edilen kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14566)

89.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, pasaportları iptal edilen akademisyenlerin durumuna ve pasaport birimlerinin pasaport iptaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14567)

90.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, AFAD kamplarındaki mültecilerin zamanla Türk vatandaşlığına geçirileceği ve bölgedeki köylere yerleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14568)

91.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Katar'dan Türkiye'ye gönderildiği iddia olunan özel bir askeri birliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14569)

92.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, engelli öğretmen atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14570)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de bulunan mülteci çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14572)

94.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Konyaaltı sahilindeki işletmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14588)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında belediyelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yoluyla yapılan alımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14589)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TOKİ projelerinin kalitesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14594)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 5510 sayılı Kanun'un emeklilere yönelik intibak uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14595)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü Köyü'nün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14596)

99.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2017 TEOG sınavına yönelik şaibe iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14597)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS soruşturmalarına ve suç işlediği tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14598)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14599)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısına ve ruhsat kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14600)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Haziran 2017'de Taksim'de erkek arkadaşından şiddet gören bir kadının yardım isteğinin polis tarafından geri çevrildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14601)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da minibüs ve taksilere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14602)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Köprü'nün çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14603)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14604)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14605)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14606)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14607)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14608)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14609)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14610)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14611)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14612)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14613)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14614)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14615)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14616)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14617)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14618)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14619)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl İnsan Hakları Kurulu'na 2013-2017 yılları arasında yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14620)

123.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Burdur Caddesi'nde trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14621)

124.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ÖSYM tarafından 2017 yılında başlatılan sınav saati uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14622)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapı kooperatiflerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14626)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin personeline ve gelir kaynaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/14631)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş ortamında cinsiyet eşitsizliğine sebep olan engellerin giderilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14639)

128.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı kapsamında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurulunun üyelerine ve çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14640)

129.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun toplantılarına ve İzmir'in Urla ilçesindeki sosyal konut talebinin gündeme alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14641)

130.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman vatandaşlara yönelik SİROMA projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14642)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılına ait mobbing verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14645)

132.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14647)

133.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Gebze'de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamına sokulan mahallelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14650)

134.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bulunan Horhor Bahçeleri'nde ağaçların kesilip yakıldığı yönündeki haberlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14651)

135.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, imar değişikliklerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14652)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ elektrik iletim hatlarında 2016 yılında meydana gelen arızalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14653)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, enerji iletim hatlarına ve transformatörlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14654)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik iletim sistemlerinde meydana gelen arızalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14655)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın kullandığı arıza takip sistemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14656)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ tarafından yaptırılan bir enerji iletim hattı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14657)

141.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, TPAO tarafından petrol ve doğalgaz aramak için satın alınan bir gemiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14658)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, HES'lerin su kaynaklarını aşırı kullanımının denetlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14659)

143.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, KHK ile işten çıkarılan ve Ankara'da oturma eylemi yapan bir kişiye polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14690)

144.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, 1 ve 2 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinde yaşanan olayların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14691)

145.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında güvenlik kartlarına el konulan özel güvenlik personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14692)

146.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, imar değişikliklerindeki rant iddialarına ve hakkında soruşturma başlatılan belediye olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14693)

147.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da sivil halka silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14694)

148.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ruhsatlı ve ruhsatsız poligonlara ve buralarda meydana gelen yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14695)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde kullanımı ile imal ve ticareti sebebiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14696)

150.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da bir şehit cenazesine katılan bazı kurum müdürlerinin tutumuna yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14697)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015,2016 ve 2017 yıllarında örgüt suçlarından dolayı açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14698)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015,2016 ve 2017 yıllarında etkin pişmanlık başvurusu yapan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14699)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015,2016 ve 2017 yıllarına ait denetimli serbestlik verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14700)

154.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14701)

155.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'in müze ihtiyacına, İzmir'de bulunan tarihi kalıntılara ve kültürel varlıklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14702)

156.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir üniversite rektörünün eşini enstitü sekreteri olarak atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14706)

157.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, bir üniversite rektörünün üniversitedeki farklı idari görevlerine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14707)

158.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14716)

159.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devri sonrasında gerçekleşen rapor uygulamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14720)

160.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 8 Mart 2012-12 Haziran 2017 tarihleri arasında terör olaylarında hayatını kaybeden güvenlik güçlerine ve sivil vatandaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14721)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sözleşmeli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14722)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında Ağrı sınır bölgesinde yaşanan bazı olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14723)

163.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, 2002-2017 yılları arasında tele takılma nedeniyle kaza kırıma uğrayan helikopterlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14724)

164.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, cezaevlerinde mahkumların sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14727)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14728)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hacamat ve hirudo terapi giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14729)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda kistik fibrozis hastalığına yakalanan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14730)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda teşhis koyulan alveoler mikrolitiazis hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14731)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda albinizm hastalığına yakalanan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14732)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda saptanan tik hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14733)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda 1-10 yaş aralığında erken yaşlanma hastalığına yakalanan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14734)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda teşhis koyulan fenilketonüri hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14735)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, palm yağının sağlığa etkisinin araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14736)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve üniversite hastanelerine alınan tıbbi cihaz ve sağlık ürünlerinin tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14737)

175.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Bakanlıkça ve bağlı ve ilgili kuruluşlarca açılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14738)

176.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz MYO'nun adının değiştirilme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14742)

177.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 15 Temmuz sonrasında TMSF'ye devredilen veya kayyım atanan şirketlerdeki ve belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14744)

178.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, çeşitli etkinlikler için gönderilen davetiyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14745)

179.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, AFAD kampında kalan bir Ezidi sığınmacının tedavi edilmediği için hayatını kaybettiği iddiasına ve Ezidilere yasal statü verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14747)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yönelik vergi denetim sürecine FETÖ tarafından etki edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14750)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında belediye başkanlarına yönelik olarak yürütülen adli soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14751)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yazılı ve görsel basın çalışanlarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14752)

183.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, net hata ve noksan olarak tanımlanan ödemeler dengesi kalemindeki artışa ve Katar kaynaklı yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14753)

184.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Bakanlar Kurulu kararıyla cam işçilerinin grevlerinin ertelenmesine ve grev erteleme kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14754)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14758)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında kırsal kesimde yaşanan eğitim, altyapı ve sağlık sorunlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14759)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14763)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'larla kamuda işten çıkarılıp AİHM'e bireysel başvuruda bulunan kişilere ve başvuru sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14764)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14765)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Wikipedia internet ansiklopedisine yönelik olarak uygulanan erişim yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14767)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14768)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015- 2016 yıllarında ve 2017 yılının ilk üç ayında hayatını kaybeden kayıtlı ve kayıtsız işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14769)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayetleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14770)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14772)

195.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kaldırımlarda bulunan sarı izli yolların onarımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14779)

196.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, yabancı dilde yön işareti ve tabelalardaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14780)

197.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, mazot fiyatlarındaki artışa, çiftçilere mazot desteğine ve 2015-2017 yılları arasında Hatay'da çiftçilere yapılan bazı desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14782)

198.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ege Bölgesi'nde yaşanan deprem sonrasında yapılan araştırmalara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14783)

199.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Yurtbeyli Mahallesi'nin kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14784)

200.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kapatılan vakıf üniversitelerinde yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük alan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14785)

201.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zırhlı araç çarpması sonucu bir kadının yaşamını yitirdiği olayın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14786)

202.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Hakkari ve Şırnak'ın il statüsünden çıkarılacağı yönündeki açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14787)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir Ödemiş'e bağlı İlkkurşun Köyü yakınına yapılmakta olan otoyola ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14788)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14789)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında İstanbul'da yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14790)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Ormanına yapılması planlanan projeye, ağaç kesimine ve yapılaşmanın doğaya etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14791)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, güvenlik kamerası bulunan karakollara ve kamera görüntülerinin incelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14793)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afyon'da kiraz toplayan ve eski bir cezaevinde kalan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları ile çocuklarının eğitimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14796)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, LGBTİ vatandaşlara yönelik nefret söylemi ve ayrımcılık içeren ifadelere karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14797)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokakta yaşayan çocuk sayısına ve çocuk bakım evlerinde kalan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14799)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sığınmacılar için düzenlenmiş kamplara ve kamplardaki güvenlik ve asayişe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14800)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ayakta ve yatarak tedavi gören hastalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14801)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yıllarında ortaöğretime geçiş sınavı sonucunda okullara göre tercih yapan öğrenci sayılarına ve tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirildikleri okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14802)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ALS hastalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14805)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, antidepresan kullanımındaki artışın sebeplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14806)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 yılları arasında Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarının telefon görüşmesi ve kısa mesaj giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14807)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne bağlı sülfürik asit fabrikasının özelleştirilmesine veya doğrudan satışına yönelik görüşme ve çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14808)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/14812)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/14813)

220.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bakanlığa ait faaliyet raporlarına ve hedeflenen bazı faaliyetlerin gerçekleşmeme nedenlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14823)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14824)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, fizik tedavide kullanılan bir bandın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14827)

223.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü'nde yaşanan balık ölümlerine ve kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14830)

224.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'daki deprem toplanma alanlarına ve olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14831)

225.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da AVM ve gökdelen yapılan deprem toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14832)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14833)

227.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin İli'nin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi planları kapsamına alınmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14834)

228.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul'da yapılaşmaya açılan deprem toplanma alanlarına ve depreme yönelik önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14835)

229.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Gücücek Koyu'nda kiracı şirketin sözleşme hükümlerine uymadığına dair iddialara ve ruhsatsız yapılaşmayla ilgili Bakanlık tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14836)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14839)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TPAO'nun bağlı şirket ve iştiraklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14843)

232.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çamurlu Köyü'nde TEDAŞ tarafından kesilen kaçak elektrik cezalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14844)

233.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin için tarım politikası geliştirilmesine, tarım haritası çıkarılmasına ve sanayi tesislerinin tarıma zarar vermesinin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14853)

234.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari Valiliğinin kırsal alanları özel güvenlik bölgesi ilan etmesine ve hayvancılık yapan vatandaşların durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14855)

235.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14856)

236.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Şırnak'ta iki çocuğun ölümüne yol açan zırhlı araç kazasına ve özel bir eğitimi olmadan zırhlı araç kullanan polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14859)

237.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, özel güvenlik şirketlerine ve silah taşıma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14860)

238.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursaray'da bayanlara öncelikli vagon uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14861)

239.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, muhtar, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, vali ve kaymakam kadın sayılarına ve yüzdelik oranlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14862)

240.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14863)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14864)

242.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne yapılan IŞİD saldırısında hayatını kaybedenlere, yaralananlara ve ödenen tazminata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14865)

243.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilere yapılan saldırının faillerine ve haklarında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14866)

244.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yerli ve yabancı turistleri İzmir kaplıcalarına çekmek için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14868)

245.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in turistik tanıtımı için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14869)

246.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, turizm yatırımlarını artırmak için yerli ve yabancı yatırımcılara yapılan arazi tahsislerine ve Mersin-Tarsus-Kazanlı turizm bölgesinin ne zaman açılacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14870)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14871)

248.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin'de UNESCO Kültürel Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi eserlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14872)

249.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyarbakır'da bir birlikte yaşanan zehirlenme olayına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14877)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14878)

251.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'ne yapılan HES'lerin doğaya, eko-sisteme ve bölge ekonomisine verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14879)

252.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ülkemizde çalışan Suriyeli hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14883)

253.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Yozgat ve Mersin'de faaliyete geçen şehir hastanelerinin doluluk oranlarına ve hastaneleri işleten şirketlere yapılan ödemelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14884)

254.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kozmetik sektöründe kullanılan plastik mikro taneciklerin yasaklanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14885)

255.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki sağlık ocağına doktor ve hemşire ataması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14886)

256.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kanser hastalarının kullandığı tamoksifen ilacının teminine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14887)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14888)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14889)

259.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14890)

260.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Çanakkale Asker Hastanesi'nin akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14891)

261.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, sağlık meslek liselerine, mezunlarına ve son on yılda ortaöğretim KPSS ile atanma sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14892)

262.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, ortaöğretim mezunu hemşirelerin yükseköğretime katılabilmelerini sağlamaya yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ve hemşirelerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14893)

263.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığa devredilen İzmir Asker Hastanesi personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14894)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da bağlı kurum ve kuruluşlara ait binalarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14895)