TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 78

19 Şubat 2018 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/922) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.208)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/923) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/924) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/925) (İnsan Haklarını İnceleme ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

 

Teklifler

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Yeni Cazibe Merkezleri Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2122) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2123) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi (2/2124) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2018)

4.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2125) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

5.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2126) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

6.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2127) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

7.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün; İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2128) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

8.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; 9/5/1955 Tarihli ve 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2129) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2130) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2018)

10.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2131) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2132) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Afrin'de Görev Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Banka Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Tüm Fer'ileriyle Birlikte Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair Kanun Teklifi (2/2133) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2018)

13.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile 3 Milletvekilinin; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2134) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2018)

14.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2135) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2136) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2018)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/793) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 520) (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/855) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) (GÜNDEME)

3.- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/858) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/905) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 523) (Dağıtma tarihi: 19.02.2018) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, intihar eden çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21783)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21784)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21785)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21786)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21787)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21788)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21789)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21790)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21791)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimi uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21792)

11.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kamu bankalarının gazetelere verdiği reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21793)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, gözaltına alınan bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21794)

13.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İstanbul'da bir metro açılışına öğrencilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21795)

14.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sudan Devlet Başkanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21796)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, erken yaşta evlilikleri özendirici şekilde konuşma yaptığı iddia edilen bir müftüye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21797)

16.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Diyanet İşleri Başkanlığının son dönemde vermiş olduğu fetvalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21800)

17.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre'de bazı kişilerin muhbirliğe zorlandığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21801)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bazı mahallelerde evleri için yıkım kararı verilen kişilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21803)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeniden çalışma nedeniyle emekli maaşı düşen emeklilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21804)

20.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesinin açığa alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21806)

21.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, ByLock soruşturmalarına ve programı kullanmadığı tespit edilen kişilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21807)

22.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, asgari ücrete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21808)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017 yılında kamu kuruluşlarında meydana gelen gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21809)

24.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2010-2017 yılları arasında 6112 sayılı Kanun'un yayın kurallarının ihlali gerekçesiyle hakkında işlem yapılan TV kanallarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21810)

25.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, terör olaylarında ve darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar ile bunlar için ödenen tazminat ve maaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21811)

26.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir üniversitedeki yemek zehirlenmesi iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21812)

27.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da köyden mahalleye dönüştürülen ve imar bekleyen yerleşim birimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21813)

28.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, ceza infaz kurumları personelinin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21814)

29.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, 2005-2013 yılları arasında ALES sorularının çalındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21815)

30.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Çankırı'nın İnandık Köyü'nde yaşanan yer sarsıntılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21816)

31.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Silivri Açık Cezaevi'nde denetimli serbestlik uygulamasında mahkumlardan haraç istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21817)

32.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Adana Yüreğir Belediyesi'nde görevli bir taşeron işçinin intihar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21818)

33.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Tahir Elçi cinayetinin çözülememesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21819)

34.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Mersin'in Mezitli Belediyesi Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan zeytin ağaçlarının kesileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21820)

35.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, OHAL KHK'leri ile kapatılan ve malvarlıklarına el konulan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/21838)

36.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, FETÖ'ye ait okullara çocuğunu gönderdiği gerekçesiyle işten çıkarılanların durumlarının incelenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21839)

37.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21840)

38.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki çocuğun ölümüne sebep olan panzer kazasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21841)

39.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21842)

40.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21843)

41.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia olunan bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21844)

42.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki çocuğun sokakta bulunan patlayıcının infilak etmesiyle yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21845)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, adalet çalışanlarının ücret sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21846)

44.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, avukatların karşılaştıkları bazı olumsuz durumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21847)

45.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2017 yılında kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar nedeniyle kolluk güçlerine yapılan başvurulara ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21848)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nce desteklenen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21849)

47.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2017 yılında kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar nedeniyle kolluk güçlerine yapılan başvurulara ve açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21850)

48.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21852)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21853)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek eğitim kursları veren sivil toplum kuruluşlarının yetkilendirilme kriterlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21854)

51.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, fiili hizmet süresi zammının hesaplanmasında yapılan değişikliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21855)

52.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, KİT'lerde çalışan kadrosuz personele yönelik bir kadro çalışması yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21856)

53.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli iline ait işsizlik verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21857)

54.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, bir sendika tarafından Bakanlığa yapılan yetki müracaatının gecikmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21858)

55.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21859)

56.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21860)

57.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21861)

58.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21862)

59.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Trabzon Limanında meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21863)

60.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21864)

61.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21865)

62.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21866)

63.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21867)

64.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21868)

65.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Mimar Sinan OSB'de meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21869)

66.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21870)

67.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Uşak Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21871)

68.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli Köyü'nde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21872)

69.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kastamonu Kuzeykent Mahallesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21873)

70.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Ankara'da damacana su taşıyan işçinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21874)

71.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21875)

72.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21876)

73.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21877)

74.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21878)

75.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, İsrail ile yapılacak anlaşmaların Kudüs'te imzalanmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21879)

76.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Soma'daki bir maden ocağında yaşanan bir iş kazasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21881)

77.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, madenlerin çıkarılması ve işletilmesi konusunda yapılan çalışmalara ve maden işletmelerinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21882)

78.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, altın arama ve işletme ruhsatına sahip şirketler ile bunların faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21883)

79.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yapılan bazı atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21901)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında açılmayan tarım destekleme dosyalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21902)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21903)

82.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ucuz et satışı için anlaşma yapılan marketlere ve uygulamanın detaylarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21904)

83.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındıkta kalitenin düştüğü iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21905)

84.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bilinçsiz yapılan balık avına yönelik tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21906)

85.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, narenciye üretimi yapılan bölgelerin havza bazlı destekleme modellerine dahil edilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21907)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21925)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21926)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21927)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21928)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21929)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21930)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21931)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21932)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21933)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21934)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21935)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21936)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21937)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21938)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21939)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21940)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21941)

103.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı'nın istifasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21942)

104.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Maraş olaylarını anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21943)

105.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Mollatopuz Köyü'ne güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21944)

106.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Mardin'in bazı köylerinde sokağa çıkma yasağı sırasında yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21945)

107.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir anıtın yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21946)

108.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Genelkurmay Başkanlığı'nın kozmik odalarından alınan bilgilerin ABD'ye götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21947)

109.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Özalp ilçesinin Mollatopuz köyünde güvenlik kuvvetlerince yapılan bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21948)

110.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, 1993 yılında Diyarbakır Kulp'ta gözaltına alındığı ve geçen sürede kendisinden haber alınamadığı iddia edilen bir şahsın durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21949)

111.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2017 yılında kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar nedeniyle kolluk güçlerine yapılan başvurulara ve açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21950)

112.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, uyuşturucu madde ve organize suçlara yönelik yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21951)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21952)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21953)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21954)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21955)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21956)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21957)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21958)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21959)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21960)

122.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, TBMM 2015-2017 Faaliyet Raporu'nda yer alan Dolmabahçe Sarayı restorasyonuna dair bilgilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21961)

123.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, bütçe yedek ödenek oranlarının aşılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21962)

124.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21963)

125.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, KHK ile kapatılan okullara ödenen öğretim ve barınma bedellerinin velilere iadesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21964)

126.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, parti propagandası içeren bir kitabın Aydın'da bazı okullarda öğrencilere satıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21965)

127.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İstanbul'da bir anaokulunda yapılan tiyatro gösterisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21966)

128.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'da bir anaokulunda yapılan tiyatro gösterisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21967)

129.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta bir okulda sınıf panosuna asılan bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21968)

130.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İstanbul Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen sabah namazı daveti konulu yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21969)

131.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, okullarda Kürt öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildiği iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21970)

132.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, askere giden öğretmenlerin hizmet puanlarının kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21971)

133.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, imam hatip liselerinde okuyan öğrencilere dair bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21972)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atanamayan öğretmenler ile 2018 yılında atanacak öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21973)

135.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, okullardaki şiddet olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21974)

136.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, 2005-2013 yılları arasında ALES sorularının çalındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21975)

137.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir okulda kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı eğitim verildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21976)

138.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanına verilen disiplin cezasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21977)

139.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21978)

140.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, açık öğretim okullarına dair çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21979)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21980)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21981)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21982)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21983)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21984)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21985)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21986)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21987)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21988)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21989)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21990)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21991)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21992)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21993)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21994)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21995)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21996)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gaz fişeği ve gösteri el bombası alımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21997)

159.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Mardin'in bazı köylerinde sokağa çıkma yasağı sırasında yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21998)

160.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Yalvaç Askerlik Şube Başkanlığının personel açığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21999)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin belirli bir bölgesinde bir baraj ve sulama projesinin olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22000)

162.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Burhaniye bölgesinde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22001)

163.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ın Eşme ilçesinin Konak ve Narlı köylerinde baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22002)

164.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, içilebilir su kaynaklarının azalmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22003)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, araç muayene istasyonlarının gelirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22011)

166.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, siber saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22012)

167.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da yapılması planlanan çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22013)