TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 77

16 Şubat 2018 Cuma

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TBMM Başkanlığı tarafından dağıtılan 2018 yılı ajandalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23626) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2018)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden A.Ş. yönetim kurulundaki boş kadrolara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23627) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden A.Ş.'ye yönelik bütüncül bir strateji oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23628) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Soda A.Ş.'nin TCDD ile imzaladığı bir sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23629) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TOKİ idaresinin yüklenici firmalardan temin ettiği araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23630) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'e ait bazı lojmanların boş olmasının nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23631) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İller Bankasında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23632) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapsam dışında kalan taşeron işçilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23633) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı işlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23634) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelere gıda denetimi yetkisi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23635) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, domuz eti üretimi, kesimi ve tesislerin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23636) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç girişimcilik desteği verilen kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23637) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuya 2017 yılında alınan ve 2018 yılında alınacak araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23638) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan nikah tanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23639) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin bazı birimlerinde görevli personelin meslek hastalıklarına karşı korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23640) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT World kanalının 2016-2017 işletme giderlerine ve reklam gelirine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23641) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OSB'lerin ödediği TRT payının iadesi için açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23642) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT ve AA'nın kurum dışı yapımları için ödenen meblağa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23643) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT Teftiş Kurulundan FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen müfettişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23644) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yerli tapa üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23645) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜBİTAK tarafından Kamu Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23646) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurt dışından temin ettikleri kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23647) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşlarının yurt dışından temin ettikleri kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin karasal vericilerle yapılan analog radyo ve TV yayınlarının kalitesinin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23649) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin son beş yılda kurum dışından temin edilen programlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23650) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı ülkelerin MKE'ye hammadde ve silah satışına izin vermediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23651) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin siparişlerdeki gecikmeler nedeniyle ödediği cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23652) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD Aktaş Lojistik Köy Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23653) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında TETAŞ'ın enerji aldığı Yİ, YİD ve İHD santrallerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23654) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşlarında kullanılan özel uçak sayısına ve yakıt maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23655) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23657) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23658) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23659) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSPARK'ta yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23660) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki bir okulda meydana gelen cinsel istismar vakasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23661) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23662) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23663) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23664) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23665) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gelir İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23666) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23667) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğal Afet ve Sigortaları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23670) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekonomi Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23671) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23672) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kalkınma ajansları ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23673) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kefalet Sandığı Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23674) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kalkınma Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23675) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Helal Akreditasyon Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23676) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hukuk mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23677) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23678) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakimler ve Savcılar Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23679) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23680) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23682) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23683) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, idare mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23684) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23685) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23686) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İller Bankası A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23687) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23688) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23689) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23690) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23691) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, adli yargı ikinci derece mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23692) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23694) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KOSGEB ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23695) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23697) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23698) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Disiplin Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23700) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23701) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dışişleri Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23702) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23703) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23704) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23705) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23706) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23709) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ÖSYM ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23710) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge Adliye Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23711) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23712) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Polis Akademisi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bölge İdare Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23714) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23715) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sağlık Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23716) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23717) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, vergi mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23718) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Mahkemeleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23722) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YSK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23724) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23725) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23726) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yükseköğretim Kalite Kurulu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23727) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23728) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23729) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23730) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23731) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sulama birlikleri ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23733) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23734) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23735) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sümer Holding A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23738) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEDAŞ A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AFAD ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23740) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23741) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Vagon Sanayi A. Ş. Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

118.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir iş adamının gerçekleştirdiği iddia edilen bazı işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23743) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23744) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

120.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'da bir hastanede hamilelik nedeniyle tedavi gören çocukların polise bildirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23745) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

121.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmamasına ve olaya yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23746) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

122.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ve üniversitelerdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23747) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

123.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, medya ve gazetecilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23748) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

124.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bir vatandaşın yargılandığı davalar ve ölümüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23749) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

125.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Türk Dil Kurumunun Büyük Sözlüğünde yer alan bir tanıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23750) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

126.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, BAĞ-KUR prim borcu nedeniyle vatandaşların ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23751) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, PTT Genel Müdürü tarafından yapıldığı iddia edilen temsil ve ikram harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23752) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir gençlik festivalinin ve Artvin'de bir tiyatro oyununun yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23753) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

129.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından sonra vergi muafiyeti verilen kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

130.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son iki yılda KİT'lerin bütçesinden ayrılan tanıtım ve temsil giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

131.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, askeri hastanelerin kapatılması sonrasında alınan çürük raporlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23756) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

132.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki araç alt geçitlerinin bakımlarına, güvenlik denetimine ve buralarda meydana gelen kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23757) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

133.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23758) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Ayder Kış Sporları Merkezi ve Teleferik Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

135.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın Güzelcehisar sahilinde yapılan peyzaj projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23760) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

136.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, enerji üretim santralleri ve diğer bazı projelerin yapımının kuraklığa etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23761) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

137.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, son on beş yılda sahte diploma nedeniyle hakkında soruşturma yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23762) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

138.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de 2013-2017 yılları arasında verilen girişimcilik eğitimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23763) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

139.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23764) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

140.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TRT tarafından alınan bandrol bedellerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23765) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

141.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, televizyon kanallarının Türksat'a ödediği aylık kira bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23766) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına verilen reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23767) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

143.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, İncirlik Askeri Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23768) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

144.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Ayaş ilçesindeki sondaj çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23769) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

145.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23770) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

146.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da yaşayan engelli vatandaşlarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23771) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

147.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Nusaybin'de bazı cenazelerin ailelerine verilmesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23772) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyeler tarafından açılan kadın ve çocuk konukevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23773) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara'daki kiralık kamu binalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23774) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, borcunu ödeyemediği için elektriği kesin tarımsal sulama abonelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23775) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam aracı sayısına ve akaryakıt giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23776) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehirlerde mahalleye dönüşen köy sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23777) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm yatırımları için tahsis edilen arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23778) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kişisel Veriler Koruma Kurulu'na danışmanlık yapan bir akademisyenin bazı şirketlerle avukatlık bağı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23779) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenek alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23780) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, PYD terör örgütünün Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alıp almadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23781) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

157.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Esenboğa Havalimanından yapılan direkt yurt dışı uçuşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23782) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

158.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, okul başarısını artırmak için psikiyatrik ilaç kullanan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23783) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

159.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'nin Bilkent yolu çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23784) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

160.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'deki kamu binaları ve okulların depreme dayanıklılık durumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/23785) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

161.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23786) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

162.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen farklı sendika üyesi personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23787) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

163.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, TRT'nin dış yapım harcamalarına yönelik olarak Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23788) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

164.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23789) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

165.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bazı kelimelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/23790) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir ceza dairesinde görevli başkan ve üyenin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23791) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

167.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23792) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

168.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23793) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

169.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da 2017 yılında gerçekleşen bir cinsel istismar olayıyla ilgili dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23794) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

170.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılama sürecine ve Bakanlıkça savcılıklara gönderildiği iddia olunan bazı yazılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23795) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

171.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir protesto yürüyüşünde bir bebeğin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23796) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

172.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir TV programında yer alan ifadelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23797) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Ethem Sarısülük davasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23798) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

174.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23799) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

175.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da 2013-2018 yılları arasında güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23800) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

176.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23801) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

177.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23802) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

178.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Nusaybin'de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23803) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

179.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23804) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

180.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son on yılda İstanbul'da meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23805) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

181.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son on yılda Ankara'da meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23806) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

182.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23807) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

183.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, İstanbul'da bir hastanede hamilelik nedeniyle tedavi gören çocukların polise bildirilmediği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23808) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

184.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23809) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

185.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23810) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

186.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23811) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

187.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23812) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

188.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23813) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

189.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2002-2017 yılları arasında gerçekleşen asansör kazalarına ve asansör sistemlerinin denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23815) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23816) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23817) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23818) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

194.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23819) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde il ve ilçeler bazında 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23820) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili ve ilçelerinde 2002 yılından bu yana gerçekleşen kadın işsizliği rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23821) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasında işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuranlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23822) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

198.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il ve ilçeler bazında çalışabilir nüfusun toplam nüfusa oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23823) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek edinme kurslarının sayısının ve niteliğinin artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23824) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalıkları nedeniyle çalışamaz duruma gelen kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın girişimci sayısına ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23826) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mikro kredi ile desteklenen ev hanımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23827) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evlerinde ürettikleri ürünlerin pazarlaması için ev hanımlarına sağlanacak desteklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23828) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23829) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

205.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23830) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

206.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kadroya geçirilecek taşeron işçilerin güvenlik soruşturması için istenen bilgilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23831) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

207.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, emeklilikte yaşa takılan kişi sayısına ve bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23832) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

208.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, bazı emekli maaşlarında yapılan kesintilerin gerekçesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23833) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

209.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23834) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

210.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23835) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi sağlığı ve güvenliğine dair çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

212.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişilere dair bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23837) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

213.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalıkları hastanelerinin kapasitelerine ve buralarda görevli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23838) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

214.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Bucak ilçesindeki OSB genişletme projesi için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23839) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

215.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Marzinc adlı tesise ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23840) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

216.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23841) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

217.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23842) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

218.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23843) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

219.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23844) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

220.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23845) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

221.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23846) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

222.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23847) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

223.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23848) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

224.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Türk Akımı Doğalgaz Hattı projesi için düzenlenen ÇED raporlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23849) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

225.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2003-2017 yılları arasındaki petrol arama çalışmalarına ve petrol üretim verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23850) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

226.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da yer altından geçen yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23851) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, maden ruhsatlarının Başbakanlık iznine bağlanması sonrasında yapılan bazı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde genelinde verilen maden ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal hizmetler çatısı altındaki spor tesislerine ve buralarda çalışan antrenörlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23854) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasında Bakanlık bütçesinden Niğde için ayrılan kaynak miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23855) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

231.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23856) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

232.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23857) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

233.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Amedspor'un deplasman maçlarına seyircisiz çıkmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

234.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23859) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

235.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2015-2018 yılları arasında Hatay'a yapılan yatırımlara ve Hatay'da görevli Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23860) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan yemi olarak ithal edilen GDO'lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23861) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

237.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇAY-KUR adına satılan soğuk çayın üretim ve satış tutarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23862) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çay üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23863) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elma üretimindeki gübreleme ve ilaçlama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23864) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin kontrollü atmosferli depo ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23865) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin IPARD kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23866) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

242.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇAY-KUR tarafından satın alınan yaş çayın fabrikaya kısa sürede ulaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23867) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de lahana üreticilerine uygun depolar yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye kiraz üretimi alanında yatırım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Nevşehir'deki patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23870) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

246.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23871) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

247.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23872) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

248.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Türkiye'deki 2018 buğday üretimi öngörüsüne, TMO'nun buğday stoğuna ve makarnalık buğday gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23873) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

249.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 2016 Ocak ayında Alanya'da yaşanan fırtınadan etkilenen kiraz üreticilerinin zararlarının tespitine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23874) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

250.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da çiftçilere yapılan destek ödemelerinin gecikmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23875) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

251.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiğ süt fiyatı ve maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

252.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık çıktığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

253.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bosna Hersek'ten ithal edilen ve hastalık tespit edilen etlerin imha sürecine ve çeşitli iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23878) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toprak Koruma Kurulunun toplantı ve karar yeter sayılarının değişmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

255.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Dikili'de küçük tekneler için yanaşma yeri ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23880) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

256.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, balıkçılık politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23881) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

257.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23882) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

258.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23883) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

259.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23884) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

260.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de ekmeklerin içinden yabancı madde çıkmasına ve ekmek fırınlarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23885) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım analiz laboratuvarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23886) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates sağlık sertifikası verilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23887) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bakliyat üretimindeki düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23888) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yem olarak kullanılan soya ve mısır ürünlerinin GDO oranının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23889) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal etlerin bazı kısımlarının satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23890) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal etlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23891) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bosna Hersek'ten ithal edilen etlerde hastalık tespit edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23892) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım arazilerinin tarım dışı alanlara tahsisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23893) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, D.İ.İ.B. kapsamında verilen mısır ithalatı izinlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23894) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

270.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23895) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

271.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23896) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

272.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23897) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

273.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da uzun namlulu silahla dolaştığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23898) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

274.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, darbe girişimi sonrası iptal edilen pasaportlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23899) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

275.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Antalya'da gözaltında iken intihar eden bir şahsın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23900) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

276.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay İl Özel İdaresi tarafından dağıtılan fidan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23901) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

277.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Urfa'da bir vatandaşa göz altında kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23902) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2018)

278.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23903) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

279.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir polis memuru hakkında yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23904) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

280.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, telefon dolandırıcılığına uğrayan kişi sayısına ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23905) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

281.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İBB zabıtaları tarafından Kadıköy Belediyesi'ne ait bir otopark tabelasının ve bilet kulübesinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23906) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

282.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23907) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

283.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin'in Akdeniz ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıya ve internet üzerinden silah satışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23908) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

284.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, silahlı şiddet olaylarındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23909) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

285.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Baklan ilçesinde yer alan Boğaziçi Çayı'nın ıslahına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23910) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

286.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde vatandaşlardan tahsil edilen ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23911) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

287.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2016 ve 2017 yıllarında Hatay'da kaçak olarak yurda girmeye ve yurt dışına çıkmaya çalışan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23912) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

288.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23913) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

289.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23914) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

290.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay'da görülen boğulma vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23915) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

291.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'deki sınır ticaretine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23916) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk ölümlerinin sebeplerine ve mevzuatın Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23917) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

293.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe ve polislere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23918) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değiştirenlere dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23919) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

295.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23920) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

296.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23921) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

297.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23922) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

298.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yangın çıkan koruma kurulu tescilli tarihi yapı sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23923) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

299.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılması planlanan bilimsel kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23924) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kaçak kazı yaparken yakalanan kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23925) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

301.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında bütçeden Niğde Bolkar dağlarına doğa ve kış turizmi için ayrılan kaynağa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23926) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

302.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

303.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

304.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23929) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

305.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında yapılan temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23930) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

306.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, kiracı konumunda olan Bakanlık hizmet birimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23931) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

307.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23932) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

308.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23933) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

309.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda benzin, mazot ve otogazda yapılan fiyat artışlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23934) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

310.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23935) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

311.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki mülteci nüfusun okuma oranının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23936) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

312.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23937) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

313.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23938) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

314.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23939) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

315.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23940) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

316.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da görevli bir okul müdürü hakkındaki çeşitli iddialara ve yapılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23941) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

317.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ilahiyat fakültesi öğrencilerine ücretsiz, fen edebiyat fakültesi öğrencilerine ücretli formasyon eğitimi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23942) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

318.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23943) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

319.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23944) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

320.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23945) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

321.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23946) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

322.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23947) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

323.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23948) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

324.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23949) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

325.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23950) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

326.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, su havzalarının durumuna ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23951) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

327.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Dalaman Çayı'nın ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23952) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

328.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23953) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

329.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23954) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

330.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23955) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

331.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son beş yılda Hatay'da en çok karşılaşılan bulaşıcı hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23956) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

332.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2018 yılında kamuya anestezi teknikeri ve teknisyeni alımı yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23957) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

333.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Mersin'deki talasemi hastası ve taşıyıcısı sayısına ve hastalığa karşı yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23958) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

334.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'ın Defne ilçesinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23959) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

335.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin ruhsat sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23960) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

336.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Antalya'daki talasemi hastası ve taşıyıcısı sayısına ve hastalığa karşı yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23961) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

337.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay Devlet Hastanesi'nde immünoloji bölümü açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23962) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

338.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığa bağlı hastanelerde tedavi gören çocuk annelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23963) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

339.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, üniversite hastanelerinin maddi sorunlarına ve istifa eden akademisyen sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23964) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

340.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun adli veya idari makamlara bildirilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23965) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

341.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Devlet Hastanesinin eksikleri ve sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23966) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

342.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türkiye'de doğum yapan kişi ve doğan bebek sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23967) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

343.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda hasta yakınlarından şiddet gören doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23968) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

344.-   Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, Türkiye'de doğum yapan Türk vatandaşları ve yabancı uyrukluların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23969) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

345.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kanser hastalığıyla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23970) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

346.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23971) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

347.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Türkiye genelinde ve Hatay ilinde yaşayan otizmli vatandaşlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23972) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

348.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2013-2018 yılları arasında Bakanlığın taraf olduğu dava ve takipler ile satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23973) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

349.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son on beş yılda kullanılan anti depresan ilaç sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23974) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

350.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son on yılda kanser nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23975) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

351.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son on yılda akraba evliliği sonucu engelli doğan çocuk sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23976) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

352.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23977) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

353.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, floresan lambaların insan sağlığına zararlı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23978) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

354.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde mevcut yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23979) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

355.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23980) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilen çocuk felci vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23981) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

357.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yıldaki sezaryenle doğum oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23982) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

358.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de hemodiyaliz hizmeti alan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23983) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

359.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23984) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda Niğde Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene olan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23985) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

361.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tıbbi görüntüleme hizmeti alan hastalar için Devletçe yapılan ödemelerin tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23986) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

362.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2018 yılları arasında ilaç fiyatlarına yapılan zamlara ve korsan ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23987) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

363.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, tıbbi sekreterlerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23988) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

364.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesini de kapsayan bir yüksek hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23989) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

365.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Bakanlık bütçesinden 2018 yılında Hatay için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23990) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

366.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da bulunan baz istasyonlarına ve bunlar nedeniyle açılan davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23991) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

367.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlıkta görev yapan bürokratlara tahsis edilen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23992) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

368.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, İstanbul üçüncü havalimanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23993) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

369.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Dikili'de küçük tekneler için yanaşma yeri ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23994) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

370.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23995) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

371.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2016-2018 yılları arasında Hatay Havaalanı'na ait iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23996) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

372.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2010-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan makam araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23997) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

373.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli ve milli e-posta sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23998) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve 21 Milletvekilinin, terörle mücadelede yaralanan ancak mevzuat gereği gazi sayılmayan asker ve polislerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesi Ankara Ulaşım Ana Planı Çalışması ve Yeni Çevre Düzeni 2038'in araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

4.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 21 Milletvekilinin, Van'ın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

5.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 20 Milletvekilinin, havai fişek kullanımının insan sağlığına ve doğal yaşama verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

6.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 22 Milletvekilinin, Kırıkkale'nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

7.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

8.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

9.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

10.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve 19 Milletvekilinin, okullarda faaliyet gösteren bazı derneklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 22 Milletvekilinin, çocuk istismarı ve çocuk yaşta evlilikler sonucu meydan gelen gebelik olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

12.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 20 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinin borçlarının sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

13.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 22 Milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin, balıkçıların mağduriyetlerinin ve balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

14.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 23 Milletvekilinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara Sahili'ne yapmayı planladığı Kruvaziyer Limanı ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

15.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 26 Milletvekilinin, Kanal İstanbul Projesi'nin doğaya etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 24 Milletvekilinin, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki hafriyatın taşınması ve depolanması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)