TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 75

12 Şubat 2018 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvancılık ve Balıkçılık Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/915) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/916) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2018)

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 16/6/2005 Tarihli ve 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2113) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

2.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2114) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın; 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2115) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

4.- Hatay Milletvekilleri Serkan Topal ve Birol Ertem'in; Hatay İli Reyhanlı İlçesinin Adının Gazireyhanlı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2116) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2117) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, yılın son altı ayını kapsayan üçüncü ve dördüncü çeyrekte zam yapılması planlanan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2018)

2.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'de sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asansörlerin periyodik kontrolüne ve güvenli olmadığı gerekçesiyle kullanımı yasaklanan asansör sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasında çalışma izni verilen yabancılara ve 2018 yılı itibarıyla ülkemizde çalışan yabancı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PICTES Projesi kapsamında çalışan geçici öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kirlilik saptaması yapılan dere, göl, baraj ve gölet sayısına ve bunları temizleme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, köy ve kasabalarda sağlık hizmeti sunumuna ve kapanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı turizm hedeflerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda bakım ve onarımı yapılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lenfödem hastalarının bazı ihtiyaçlarının SGK tarafından karşılanmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates ihracatına yönelik teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan tohum ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fipronil isimli böcek ilacının ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'nin değişen iklim şartlarına göre toprak yapısını gözeterek üretim planlaması yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım sektöründe ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan kadın işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazaları sonucu meydana gelen ölümlere, kazalar nedeniyle kusurlu bulunan işverenlere ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında İŞKUR'a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a başvuranlar ile çalışanların eğitim durumlarına göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerine göre çalışan kadınlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, alt işveren uygulamasına ve bu kapsamda çalıştırılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen özel istihdam bürolarının sayısına ve özel istihdam bürolarınca sağlanan geçici iş ilişkisi kapsamında çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TBMM Kütüphanesindeki bazı kitaplara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23271) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

2.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda çalışan üniversite mezunlarının özel hizmet tazminatının değişip değişmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23272) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

3.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ev hayvanlarına dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23273) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

4.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı işlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23274) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

5.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekliliğe hak kazandıkları için kadroya alınmayan taşeron işçi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23275) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

6.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadroya alınacak taşeron işçilerin dava ve alacaklarından feragat etmeleri şartına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23276) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

7.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuya ve KİT'lere ait lojman sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23277) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

8.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003'ten bu yana TOKİ tarafından yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23278) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

9.-           Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23279) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

10.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2012 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başka kurumlara geçen personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23280) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

11.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılan bazı kurumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23281) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

12.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 696 sayılı KHK'nın 657 sayılı Kanun'da değişiklik öngören 17'nci maddesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23282) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

13.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 696 sayılı KHK'nın mevsimlik işçilere uygulanan süre sınırının Maliye Bakanlığınca uzatılabilmesine yönelik hükmüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23283) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

14.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron uygulamasının kapsamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

15.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşları ve KİT'lerin 2017 yılında verdiği TV reklamlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23285) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

16.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki konut sayısına ve deprem denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23286) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

17.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında zorunlu trafik sigortası yaptıran ve sigortadan faydalanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23287) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

18.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AVM'lere dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23288) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

19.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında meydana gelen konut ve işyeri yangınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23289) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

20.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşu, KİT ve belediyelere ait konuk evlerinin sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23290) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

21.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadrosu KİT'lerde olup başka kurumlarda çalışan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23291) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

22.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerde kiralanan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23292) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

23.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında vatandaşlık için başvuran Suriyeli sayısına ve kabul edilen başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23293) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

24.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003'ten bu yana kent merkezlerinde kapatılan ve arsası satılan okul sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23294) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23295) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

26.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23296) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

27.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23297) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

28.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmelerinin ihracat miktarının azalmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23298) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

29.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmelerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23299) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

30.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlük hizmet binasının kirasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23300) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

31.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu taşıma araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23301) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

32.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 arasında toplu taşımaya yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23302) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

33.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'ler tarafından yurt dışında kurulan şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23303) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

34.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Elsan A.Ş. leasing kredi kefili mağdurlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23304) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muğla'nın Datça ilçesindeki Kurubük Koyu için ihaleye çıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23305) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

36.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da iptal edilen metro ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23306) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

37.-       İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, kamuda çalışan çeşitli personelin kadro talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23307) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

38.-       İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmadığı iddiasına ve açılan soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23308) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

39.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı bir mahallenin taşınması ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23309) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

40.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bazı turizm işletmelerinin reklamlarında "helal turizm" ifadelerini kullanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23310) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

41.-       Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23311) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

42.-       İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Türk Telekom A.Ş.'ye ve ÖGER Telekom'un bankalara olan borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23312) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

43.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, emekli bir subaya askeri sosyal tesislere giriş yasağı konulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23313) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

44.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, minibüsler için yapılan bir düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23314) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

45.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'e yönelik yatırımlara ve yapılması planlanan projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23315) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

46.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanal uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23316) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

47.-       Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Başbakanlık, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bünyesinde kullanılan kiralık araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23317) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

48.-       Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

49.-       Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerden e-devlet şifrelerinin istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

50.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında soruşturma açılan Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası üyesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23320) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

51.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da engelli vatandaşların toplu taşım araçlarını kullanımında yaşadıkları güçlüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23321) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

52.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kıyılardaki dolgu alanlara ve çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

53.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Hrant Dink cinayetine ve sorumlularla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23323) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

54.-       Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'a tıp fakültesi kurulması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23324) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

55.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, çevre şube müdürlüklerinin yetkilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23325) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

56.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, özel çevre koruma bölgelerine ve Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23326) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

57.-       Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23327) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

58.-       Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, genç nüfusun istihdam sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23328) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

59.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/23329) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

60.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23330) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

61.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/23331) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/23332) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

63.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 yılı öncesi ve sonrasında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23333) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

64.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23334) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

65.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ceza ve infaz kurumlarında izlenmesine izin verilen televizyon kanallarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23335) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

66.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ ve ilçelerindeki personel açığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23336) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

67.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelliler destek birimi ve sesli kütüphane bulunan belediyelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23337) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

68.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, parçalanmış ailelerle ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23338) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

69.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sığınma evlerine dair çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23339) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

70.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sığınma evi açan ve açmayan belediyelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23340) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

71.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, polis merkezlerinde doldurulan aile içi şiddet formlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23341) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

72.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, polis kayıtlarındaki aile içi şiddete maruz kalan kadın sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23342) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

73.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile içi şiddete uğrayan ve hayatını kaybeden kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23343) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

74.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bütçesinden Niğde için ayrılan kaynağa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23344) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

75.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk evi, sergi evi, çocuk yuvası gibi kuruluşlara dair çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23345) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

76.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruyucu aile sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23346) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

77.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boşanmış veya eşini kaybetmiş kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23347) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

78.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vatandaşların sosyal hizmetlerden yararlanma konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23348) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

79.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23349) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

80.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın görev alanında faaliyet gösteren kuruluşlara dair çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23350) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

81.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından nakdi yardım alanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23351) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

82.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından eğitim yardımı alanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23352) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

83.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sağlık yardımı alanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23353) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

84.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından barınma yardımı alanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23354) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

85.-       Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, engelli vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23355) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23356) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

87.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23357) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

88.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organize sanayi bölgelerine dair çeşitli verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23358) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

89.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23359) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

90.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23360) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

91.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23361) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son üç yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23362) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

93.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı yazılım projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23363) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

94.-       İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, engellilerin ihtiyaç duyduğu tıbbi araç ve cihazların üretimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23364) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

95.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23365) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

96.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23366) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

97.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23367) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

98.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23368) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

99.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23369) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye genelinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23370) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23371) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2010-2017 yılları arasına ait işsizlik verilerine ve İŞKUR'a başvuran vatandaş sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23372) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23373) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

104.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kuruluna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23374) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

105.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, zorunlu staj yapan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23375) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

106.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, engellilerin istihdamına ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23376) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23377) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bütçesinden Niğde için ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23378) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23379) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

110.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23380) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

111.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ın Banaz ilçesindeki bazı mera ve orman vasfında bulunan arazilerin kapsam dışına çıkarılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23381) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

112.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da yapılması planlanan bir termik santrale ve çevreye muhtemel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23382) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23383) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışındaki temsilciliklerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23384) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pasaportlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23385) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında kullanılan arazi ve konutlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23386) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

117.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Avrupa Konseyindeki büyük donör statüsünden çıkmak istenmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23387) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23388) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 637 sayılı KHK'nın 37'nci maddesi kapsamındaki devlet desteklerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23389) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk malı ürünlerin yurt dışında markalaşması kapsamında verilen desteklere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23390) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, serbest bölgelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23391) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vergi borcu bulunan firmalara destek sağlanıp sağlanmadığına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23392) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23393) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

124.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, tarımda kullanılan motorin miktarına ve fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23394) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

125.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, trona rezervine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23395) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

126.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı bir mahallede açılmak istenen madene ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23396) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23397) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

128.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Van'da gençlere sunulan spor imkanlarına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23398) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23399) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

130.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, tarımcılığa yönelik desteklere ve bütçeden ayrılan paya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23400) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

131.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, gıda denetimlerine ve personel istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23401) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

132.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, tarımda kullanılan motorin miktarına ve fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23402) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23403) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23404) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

135.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2017 yılında Batman Adliyesi'nde gerçekleşen gözaltında intihar vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

136.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığındaki cenazelerin çıkartıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23406) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

137.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23407) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

138.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zarar gören taşınmazlara ve zarar tespit komisyonlarının çalışmalarından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23408) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23409) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23410) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23411) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Gümüşler Manastırı için yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23412) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 yılından bu yana Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na yapılan başvurulara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23413) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2012 yılından bu yana toplanan vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23414) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23415) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23416) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23417) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23418) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23419) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23420) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23421) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23422) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

153.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, eğitim kurumlarında meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23423) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

154.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23424) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

155.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bazı okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girdiği iddia edilen bazı kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23425) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

156.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'deki bir okulun müzik öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23426) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

157.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ve kitabı hazırlayan derneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23427) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23428) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

159.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, iş göremez raporu verilen TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23429) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23430) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23431) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23432) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23433) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23434) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23435) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23436) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23437) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23440) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23441) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23442) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilindeki orman ve mera alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23443) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

175.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, doğal alanlar ile türlerin korunmasına yönelik çalışmalara ve Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ilgili çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23445) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

176.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Murat Dağı'nda açılması planlanan maden ocağına ve dağın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23446) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gebelik nedeniyle ölen anne ve bebek ölüm sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında yapılan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde sağlık hizmetine dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23450) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bulaşıcı hastalık tespit edilen vatandaş sayısına ve bunların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasındaki antidepresan kullanım istatistiklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23452) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı içinde yapılacak fizyoterapist atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23453) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılı içinde yapılacak diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23454) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde temizlik ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılan taşeron işçilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23455) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2017 yılında hastanelerde gerçekleşen muayene, sevk ve vefat işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23456) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2017 yılında hastanelerde gerçekleşen muayene, sevk ve vefat işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23457) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde 2017 yılında hastanelerde gerçekleşen muayene, sevk ve vefat işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23458) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2017 yılında hastanelerde gerçekleşen muayene, sevk ve vefat işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23459) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2017 yılında hastanelerde gerçekleşen muayene, sevk ve vefat işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23460) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2017 yılında hastanelerde gerçekleşen muayene, sevk ve vefat işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23461) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23462) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

193.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, anestezi tekniker ve teknisyenlerinin istihdamına ve özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23463) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

194.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeler ile ilgili gerekli bildirimlerin yapılmadığı iddiasına ve açılan soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23464) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

195.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23465) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

196.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, kaba ölüm hızındaki artışa, acil vakalara ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23466) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

197.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, evde hasta bakım teknikerlerinin özlük haklarına ve istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23467) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

198.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İstanbul'daki bir hastanede reşit olmayan gebeleri savcılığa bildiren personel hakkında yapılan işlemlere ve olaya yönelik diğer iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23468) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23469) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23470) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23471) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23472) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23473) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bütçesinden Niğde için ayrılan kaynağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23474) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, baz istasyonlarına dair çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23475) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van Ferit Melen Havaalanı yeni terminal binasının tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23476) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

207.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, termal turizm alanı olan Niğde Ulukışla Çiftehan Köyü'ne ulaşımın kolaylaştırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23477) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23478) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

209.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tren seferleri ve TCDD ihaleleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23479) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

210.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki tren yolu ile ilgili düzenlemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

211.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İzmit marinaya yönelik tadilat çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23481) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

212.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23482) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

213.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, OGS ve HGS ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23483) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

214.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, pilotların ve kabin ekibinin çalışma süreleri ve sağlık kontrollerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23484) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL süresince ertelenen grevlere ve işten çıkarılan işçi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23485) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yargı yoluyla işe iadesine karar verildiği halde işe başlatılmayan işçi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23486) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yasaklanan miting, toplantı ve gösterilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23487) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

218.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL kapsamında malvarlıklarına el konulan şahıs ve şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23488) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL kapsamında kayyum olarak atanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23489) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003 yılından bu yana TMSF tarafından yapılan satışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23490) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, izin almaksızın yardım toplama yetkisine sahip vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23491) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ulusal medikal kurtarma ekiplerine dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23492) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasak yerlerde tütün kullanımına dair denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23493) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sürücü davranışları geliştirme eğitimi alan kişilere ve veren kurumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23494) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

225.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeronlara kadro düzenlemesinin OHAL KHK'sı ile yapılmasının yaratabileceği sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23495) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadro alamayan taşeron işçilerin mahkeme yolunun kapalı olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23496) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirmeler kapsamında yapılan satışlara ve sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

228.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadroya alınacak taşeron işçilerin başvuru süresine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin kurum dışı kaynaklardan temin edilen programlarının giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23499) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda üretiminin denetlenmesinde Sağlık Bakanlığı ve belediye birimlerinin de yetkilendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23500) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin hurda temininde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23501) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

232.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yurt dışından hammadde temininde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23502) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

233.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'deki taşıt kullanımlarına yönelik olarak Sayıştay raporunda yer alan tespitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23503) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerde kullanılan makam araçlarına, bunların yakıt giderlerine ve istihdam edilen taşeron şoförlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23504) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

235.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'ye ait Sayıştay denetim raporunda ihalelerle ilgili olarak yer alan tespitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23505) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

236.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇAYKUR'a ait boş lojmanlara ve misafirhanelerdeki konaklama durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23506) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

237.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun polise bildirilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23507) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

238.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Katar Şeyhi'nin Türkiye'yi ziyaretine ve Türkiye - Katar ilişkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

239.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, emeklilerin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

240.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23510) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

241.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bulunan Beyaz Fil binasının kültür varlığı tescilinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23511) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

242.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, devre mülk satışlarına ve bunların aidatlarına dair şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL süresince gözaltına alınan, tutuklanan veya yargılanan avukat sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23513) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

244.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL süresince sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23514) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

245.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, son 5 yılda tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik yapılan araştırmalara ve incelemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

246.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, son beş yılda cezaevlerinde hakkında soruşturma açılan çocuklara ve kurum personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

247.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, son 5 yılda intihar girişiminde bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

248.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, son beş yılda tutukevlerinde disiplin cezası verilen çocuk sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

249.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, cezaevlerinde ve çocuk eğitim evlerinde öğrenime devam eden çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

250.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, ceza infaz kurumlarındaki çocuklara dair çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

251.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü yabancı çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

252.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, tutuklu ve hükümlü kız çocuklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23522) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

253.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, çocuk tutuklu ve hükümlüler ile çocuk ve gençlik ceza infaz kurumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23523) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

254.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 3 Haziran 2017'de yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23525) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde Bakanlığa bağlı hizmet veren özel bakım evi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23526) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde hizmet veren rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23527) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alan kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23528) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alan kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23529) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan evlat edinme başvurularına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23530) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan koruyucu ailelik başvurularına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23531) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruma altına alınan çocuk sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23532) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

263.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve yaşlı evde bakım ücreti ödenen kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23533) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

264.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıla ait evlenme ve boşanma verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23534) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yardımlar için belirlenen ihtiyaç sahibi kavramının tanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23535) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Bakanlıktan aldığı yardım kesilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23536) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, resmi ve sivil yardım kuruluşu sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23537) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

268.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Polatlı'da bir ilköğretim okulunda gerçekleştiği iddia olunan cinsel istismar olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23538) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin ne zaman kurulacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23539) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin üçüncü OSB ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23540) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

271.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki SSK isteğe bağlı sigortalılık işlemlerinden kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23541) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

272.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda iş kazalarında yaşamını yitiren mültecilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23542) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ve OHAL süresince intihar eden kişilerin mesleklere göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23543) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik politikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23544) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş arayanların sektörlere ve branşlara göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23545) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan İŞKUR uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23546) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eleman temininde güçlük çekilen mesleklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23547) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

278.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, üç Türk öğrencinin Malezya'da gözaltında tutulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23548) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23549) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

280.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda maden sahalarında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23550) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

281.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23551) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

282.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın taraf olduğu davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23552) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

283.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kış saati uygulamasının kaldırılmasının enerji tüketimine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23553) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

284.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik dağıtım firmalarının kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23554) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23555) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

286.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, spor kulüpleri arasındaki gelir eşitsizliğine yönelik tedbirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23556) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23557) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

288.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde yöresine ait bazı ürünlerin coğrafi işaretleme ile kayıt altına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23558) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımdaki girdilerin fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23559) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010 yılından bugüne kadar yapılan et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23560) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

291.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet dolayısıyla borçları ertelenen çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23561) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'e ait kültür dışı arazinin kültür altına alınması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23562) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

293.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hububat tohumluğunun artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23563) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

294.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında münavebe uygulanan arazi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23564) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

295.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in elinde bulunan bakım maliyetleri yüksek eski araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23565) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

296.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yurda kaçak girdiği saptanan şeker miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23566) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

297.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç çiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23567) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

298.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılındaki şeker üretimine dair verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23568) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

299.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftlik muhasebe veri ağına dahil tarımsal işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23569) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

300.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda üretimi ve satışı yapan yerlerin denetimine ve sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23570) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

301.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, lisanslı depoculuk uygulamasından Niğde'nin yararlandırılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23571) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

302.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılındaki tropikal meyve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23572) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

303.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sanayi kuruluşlarına ve bu kuruluşlarda istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23573) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

304.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımla uğraşanların ticari üretim yapabilmelerine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23574) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

305.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında tarımsal verimin ve kalitenin artırılması için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23575) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

306.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama projeleri kapsamı dışında kalan tarım arazilerinin sulama sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23576) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

307.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım arazilerinin drenaj problemini çözmek için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23577) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

308.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23578) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

309.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımda kullanılan gübre, zirai ilaç ve makina fiyatlarının düşürülmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23579) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

310.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ürünlerindeki fiyat istikrarsızlığını önlemek için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23580) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

311.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patatesin iç pazarda tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

312.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elma üretiminde kullanılacak tesisler için teşvik sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

313.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, gıda güvenliği alanında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23583) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

314.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Bosna Hersek'ten ithal edilen sığır karkas etlerinde hastalık tespit edildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23584) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

315.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda işlenen tecavüz ve cinsel istismar suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23585) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

316.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda intihar eden kişi sayısına ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23586) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

317.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara Hayvanat Bahçesi'nin geleceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23587) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

318.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, hafriyat kamyonlarının neden olduğu kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23588) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

319.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23589) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

320.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin turistik olarak tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23590) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

321.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin tanıtımı için belgesel hazırlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23591) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

322.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bir açık hava müzesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23592) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

323.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda onarılan kilise sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23593) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

324.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yıllık kira gelirine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23594) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

325.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, 2017 yılı bütçe açığı ve Hazine borçlanması arasındaki bağlantıya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23595) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

326.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okuma yazma bilmeyenlere dair bazı verilere ve okuma yazma kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23596) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

327.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çalışanlarına kreş imkanı sunan iş yerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23597) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

328.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beslenme dostu okul sertifikası olan okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23598) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

329.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşımalı eğitime dair çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23599) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

330.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılacak engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23600) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

331.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullardaki hizmetli ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

332.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, aday öğretmenler için uygulanan sınavın baraj puanında düzenleme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23602) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

333.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'da bazı ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine branş öğretmeni yerine gönüllü öğreticiler adı altında başka şahısların girdiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23603) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

334.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2002 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa öğretmen olarak geçiş yapan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23604) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

335.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23605) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

336.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Çamardı ilçesinin köy ve kasabalarının içme ve sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23606) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

337.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı'nın temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23607) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

338.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında bazı kanser türleri için yapılan tarama sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23608) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında ataması yapılacak anestezi bölümü mezunu sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23609) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anestezi teknikerliği mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23610) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

341.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında ataması yapılacak yardımcı sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23611) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

342.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında ataması yapılacak diş protez teknikeri ve teknisyeni sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23612) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

343.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında ataması yapılacak diyaliz teknikeri sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23613) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

344.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aşı konusunda yapılacak bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23614) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

345.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilindeki hastanelere dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23615) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

346.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

347.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

348.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2003 yılından bu yana mevcut kanser hastası sayısına, gerçekleşen ölümlere ve bulunamayan kanser ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23618) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

349.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İstanbul'da bir hastanede çocukların hamilelik durumunun polise bildirilmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23619) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

350.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında besin zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran ve yaşamını yitiren kişi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23620) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

351.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, sezaryenle doğum oranlarının yüksekliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23621) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adana'nın Pozantı ilçesi ile Niğde'nin Çamardı ilçesi arasındaki yolda yapılması istenen altyapı geliştirmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23622) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

353.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye havaalanı yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23623) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

354.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin ilçelerinden geçen demiryolu hattının yüksek hızlı tren projesi kapsamında olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23624) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

355.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Tepeköy Çiftlik yol çalışmasının başlama zamanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23625) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir mezarlık yıkılarak üzerine karakol inşa edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21451)

2.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, basın özgürlüğü konusundaki uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21452)

3.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van ve ilçelerinde Temmuz 2017'den bu yana verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21453)

4.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Reza Zarrab davası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21454)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2016 ve 2017 yıllarında yurt dışına giden ve gelen sermaye tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21455)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ağrı'nın Yolugüzel Köyünde tapulaştırma işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21456)

7.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, ABD'de yargılanan bir Türk vatandaşı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21457)

8.- Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bir yasayı protesto eden bir grup kadına para cezası verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21458)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesinde yapılacak sebze hali alanında bir hayvan mezarlığı bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21459)

10.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, FETÖ üyelerine ait olup el konulan uçaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21460)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21461)

12.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılacağı söylenen fuar alanının akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21462)

13.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun boşanma hakkında verdiği bir fetvaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21463)

14.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Üniversitesi'nde mevcut güvenlik tedbirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21464)

15.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, eski bir bakanın KKTC vatandaşı olmak için başvuru yaptığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21465)

16.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, eşinin Reza Zarrab hakkında Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresine haber gönderdiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21466)

17.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışmada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınmadığı ve dini kamu hizmetlerinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21467)

18.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli göçmenler için yapılan AB yardımlarına ve harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21468)

19.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, terör örgütlerince kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21469)

20.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de ve Türkiye genelinde artan cinsel istismar olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21470)

21.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamaya konu zırhlı araç kazasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21471)

22.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da devlet yurtlarında tarikat ve cemaat üyelerinin öğrencilere yönelik sohbet etkinlikleri düzenledikleri iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21472)

23.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21473)

24.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir evlilik sitesinin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21474)

25.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, TRT'de yayınlanan bir dizide geçen diyaloğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21475)

26.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da görevli bir siyasi parti ilçe başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21476)

27.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Büyük Ortadoğu Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21477)

28.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21478)

29.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Almanya'daki bir oluşumla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21480)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6655 sayılı Kanun ile emekli aylıklarına getirilen artışın nasıl uygulanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21481)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çocuk Gözlem Evlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21482)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patent sayılarına ve AR-GE merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21484)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 Aralık ayı itibarıyla kaybolan çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21485)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm sektöründe istihdam edilenlere ve bu sektöre verilecek desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21486)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 Aralık ayı itibarıyla mevcut onur intiharı sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21487)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'ye ait sosyal tesislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21488)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kuruluşlarına ait sosyal tesislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21489)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, araç kredilerine yönelik bir yeniden yapılandıma düzenlemesi ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21490)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki yediemin otoparklarının doluluk oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21491)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversiteler tarafından verilen fahri doktora unvanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21492)

41.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de askeri arazilerin boşaltılması ve boşaltılan alanların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların son durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21493)

42.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanının üniversiteye ait 2 kadavrayı izinsiz olarak özel bir üniversiteye naklettirdiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21494)

43.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Evren ilçesi Eskitorunobası mahallesine şebeke suyu bağlanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21495)

44.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Evren ilçesinin mahallelerinde yaya ve araç yolu çalışmalarının yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21496)

45.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İstanbul'da yapılan Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu toplantısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21497)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21498)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21499)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21500)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21501)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21502)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21503)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21504)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21505)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21506)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21507)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21508)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21509)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21510)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21511)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21512)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21513)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21514)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21515)

64.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/21516)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21517)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21518)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21519)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21520)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21521)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21522)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21523)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21524)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21525)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21526)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21527)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21528)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21529)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21530)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21531)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21532)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21533)

82.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Din İşleri Yüksek Kurulunun yayınlamış olduğu bir fetvaya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21534)

83.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid isimli dizide yer verilen bir diyaloğa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21535)

84.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'de yayınlanan bir dizide kullanılan ifadelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21536)

85.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21537)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/21538)

87.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/21539)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/21540)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/21542)

90.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/21543)

91.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Denizli T Tipi Cezaevindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21544)

92.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Van T Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21545)

93.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, yaptığı haberler nedeniyle tutuklandığı iddia edilen bir gazeteciye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21546)

94.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu web sitesi tasarımcısı olan şahsın tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21547)

95.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Rıza Sarraf'ın ABD'de verdiği ifadede yer alan bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21548)

96.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Türkiye'de yargılanmakta olan IŞİD üyelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21549)

97.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevindeki hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21550)

98.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalan çocukların durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21551)

99.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, hücre hapsinde bulunan tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21552)

100.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde itirafçılık uygulaması ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21553)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21554)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21555)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'deki cezaevlerindeki yabancı uyruklu mahkum ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21556)

104.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21557)

105.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, ceza ve infaz kurumlarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis hükmü almış kişilere dair çeşitli istatistiklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21558)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21559)

107.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Gaziantep'te hayatını kaybeden Suriyeli bir kız çocuğuna ve mülteci, sığınmacı ve göçmen kadınların şiddete karşı korunmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21560)

108.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, çocuk haklarına dair çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21561)

109.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21562)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2022 sayılı Kanun kapsamında yardım alan engelli vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21563)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21582)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21583)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21584)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21585)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21586)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21587)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21588)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21589)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21590)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21591)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21592)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21593)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21594)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21595)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21596)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21597)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21598)

128.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, kamudan ihraç edilen KESK üyelerinin hizmet bütünleşmesi işlemlerinin SGK'da bekletildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21599)

129.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21600)

130.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ziraat Bankası'ndan maaş alan emeklilerin bireysel kredi borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21601)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik yapılması istenen düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21602)

132.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21603)

133.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Nevşehir'in Kavak beldesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21604)

134.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasında yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21605)

135.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21606)

136.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi şantiyesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21607)

137.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21608)

138.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Trabzon limanında yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21609)

139.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21610)

140.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21611)

141.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, çalışma hayatıyla ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21612)

142.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, SSK'dan Sağlık Bakanlığına devredilen taşınmazların bedellerinin ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21613)

143.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Sultangazi'de yapılan parsel değişikliği ve yeni imar planı işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21614)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21615)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'da son dönemde yapılan gökdelenlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21616)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında alınan konut yapı ruhsatı sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21617)

147.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21618)

148.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da hava kirliliğine sebep olan işletmelerin denetimine ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21619)

149.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde riskli olmayan bazı yapıların acele kamulaştırma kapsamına alındığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21620)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21621)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21622)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21623)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21624)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21625)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21626)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21627)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21628)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21629)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21630)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21631)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21632)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21633)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21634)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21635)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21636)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21637)

167.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Yunanistan basınında Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak yer alan bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21638)

168.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Cumhurbaşkanı'na verilen bir ödülün iadesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21639)

169.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21640)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21644)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21645)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21646)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21647)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21648)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21649)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21650)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21651)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21652)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21653)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21654)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21655)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21656)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21657)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21658)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21659)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21660)

187.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santraline ait ÇED raporuna yönelik yargı sürecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21661)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'deki rüzgar enerjisi potansiyeline, projelere, lisans başvurularına ve yapılan planlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21662)

189.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21663)

190.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Zonguldak'ta bir maden ocağında yaşanan bir iş kazasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21664)

191.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TKİ hakkındaki 2016 Sayıştay denetim raporunda yer alan tespitlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21665)

192.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21666)

193.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Yüksekova ve Şemdinli'de yaşanan elektrik kesintilerine ve elektrik direklerine takılan sayaçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21667)

194.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Zehirli Sebze ve Meyve İstemiyoruz adlı kampanyayı imzalayan vatandaşların taleplerinin karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21671)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suni tohumlamayla doğan buzağılar için verilen destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21672)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, restoranlardaki atık yağ asit oranının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21673)

197.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 200'den az hayvanı olan besicilere 250 lira destek verilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21674)

198.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21675)

199.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Halkın Özel Harekatı isimli bir derneğe ve kurucusunun çeşitli beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21677)

200.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, intihar ettiği iddia edilen Suriyeli bir kız çocuğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21678)

201.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, geri gönderme merkezlerinde mültecilere verilen YTS kodlarının kriterlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21679)

202.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Ermenileri Patriği seçimi sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21680)

203.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, 2014-2017 yılları arasında müfettiş gönderilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21681)

204.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Karaman'da 100'e yakın kedi ve köpeğin ölü bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21682)

205.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da bir askerin özel aracıyla çarpması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21683)

206.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, İstanbul'da çift katlı turist otobüslerinin işletilmesi için açılan bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21684)

207.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 15 Temmuz sonrası yatırım yaparak Türk vatandaşlığına alınan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21685)

208.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki tarihi ve turistik alanlar için ayrılan ödeneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21686)

209.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21687)

210.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir Atatürk büstünün kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21688)

211.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Malatya'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21689)

212.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, OHAL sürecinde protokol geçişlerinde güvenlik nedeniyle bazı yolların kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21690)

213.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kentsel dönüşüm sürecinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21691)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21692)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21693)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21694)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21695)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21696)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21697)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21698)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21699)

222.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21700)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21701)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21702)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21703)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21704)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21705)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21706)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21707)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21708)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21709)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21710)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21711)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21712)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21713)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21714)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21715)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21716)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21717)

240.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin Olağan Genel Kurulunun ertelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21718)

241.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Pamukkale'deki restorasyon kazılarının desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21719)

242.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Hierepolis Antik Kenti'ndeki kazıların desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21720)

243.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Leodikya Antik Kenti'ndeki kazıların desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21721)

244.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Tripolis Antik Kenti'ndeki kazıların desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21722)

245.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21723)

246.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21724)

247.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da yapılacak bir film festivalinin Valilikçe yasaklanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21725)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21726)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21727)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21728)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21729)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21730)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21731)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21732)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21733)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21734)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21735)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21736)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21737)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21738)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21739)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21740)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21741)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21742)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21743)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrikli ev aletleri için uygulanan ÖTV indiriminin devam edip etmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21744)

267.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21745)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21746)

269.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, ülke genelinde ve Adana'daki okullarda düzenlenen kutlu doğum haftası etkinliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21747)

270.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de görevli bir ortaokul müdürüyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21748)

271.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, liselere giriş için öngörülen LKS sisteminin olası etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21749)

272.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, Bakanlık ve bir kitap şirketi arasında imzalanan Protokol'e ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21750)

273.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, eğitim kurumlarında yapılan çeşitli uygulamaların soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21751)

274.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen öğretmen sohbetleri projesi konulu yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21752)

275.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'daki bir anaokulunda çocuklara yaptırılan tiyatro gösterisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21753)

276.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da bir anaokulunda çocuklara oynatılan bir tiyatro oyununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21754)

277.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21755)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2003-2017 arasında yapılan şartlı eğitim yardımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21756)

279.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan derslik sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21757)

280.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21758)

281.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, el sanatları teknolojisi/nakış branşındaki öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21759)

282.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Bakanlıkta fiilen görev yapmayan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21760)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21761)

284.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, asker intiharlarına ve ölüm nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21762)

285.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21763)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21764)

287.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21765)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21778)

289.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı projesi kapsamında kurulan tesislerin çevreye zarar vermemesine yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21779)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21780)

291.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-İstanbul YHT hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21781)

292.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21782)