TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 74

9 Şubat 2018 Cuma

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 517 ) (Dağıtma tarihi: 09.02.2018) (GÜNDEME)

2.- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/912) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 518) (Dağıtma tarihi: 09.02.2018) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 21 Milletvekilinin, Manisa'da meydana geldiği iddia edilen bir adam kaçırma olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

2.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 21 Milletvekilinin, belediyelerin bazı imar kararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu sorununun sosyolojik, ekonomik ve örgütsel boyutunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2434) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, çocuklar ve gençler arasında bonzai ve diğer uyuşturucu madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Erzurum'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Karabük’teki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 Milletvekilinin, Kilis’teki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Kahramanmaraş’taki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Iğdır'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

11.-  CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, hava kirliliğinin ülkemizdeki boyutunun, etkilerinin ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

12.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki iş çevrelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

13.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

14.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde yatırım teşvik sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

15.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, barış hakkına ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı uygulandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

16.-  Van Milletvekili Adem Geveri ve 20 Milletvekilinin, Kürt vatandaşların nüfus artışının önlenmesine yönelik devlet politikaları olup olmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2446) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

17.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, yurttaşların barış içinde yaşama hakkına ilişkin mevcut koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

18.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ÖSO ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

19.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, iktidarın eğitim politikasının ve bu alandaki uygulamalarının sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

20.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 22 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenmesinde yapılan yanlışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 23 Milletvekilinin, Erzurum'un sorunlarının ve şehir dışına göçlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Tuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen bir olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

23.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, su ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

24.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 20 Milletvekilinin, Mersin'in turizm kenti olmasının önündeki engellerin ve kentleşme ile ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

25.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve 22 Milletvekilinin, hastane mikroplarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 19 Milletvekilinin, stajyerlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

27.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 Milletvekilinin, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan altın ticareti sırasında gerçekleşebilecek usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

28.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 20 Milletvekilinin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili çeşitli hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Erzincan'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Kırıkkale'deki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Kütahya'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Karaman'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Gümüşhane'deki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, ameliyat hizmetlerinde vatandaşları mağdur eden uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, GDO'lu ürünlerin insan sağlığına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, genel sağlık sigortası uygulamasından kaynaklanan araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, toplumsal olaylara müdahalede kullanılan gaz bombasının insan sağlığına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, hastanelerde kullanılan görüntüleme cihazlarının standartlara uygun kullanılmamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin ve ülke ekonomisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, meslek hastalıklarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, meslek hastalıkları alanındaki sorunların ve meslek hastalığı nedeniyle uğranılan hak kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan sağlık personelinin özlük haklarıyla ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

45.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 19 Milletvekilinin, 677 Sayılı KHK ile eğitim hakkı engellendiği iddia edilen tutuklu ve hükümlülerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

46.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Afrin Harekatı ile ekonomik sorunların gündem dışına itildiğine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

47.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, kadın okur-yazar oranlarının ve kız çocuklarının eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 Milletvekilinin, Kars'ın sorunlarının ve Kars'tan göçlerin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 20 Milletvekilinin, şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)

50.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 Milletvekilinin, öğrenci yurtlarında cemaat yapılanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2018)