TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 73

8 Şubat 2018 Perşembe

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/736) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 08.02.2018) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/798) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 08.02.2018) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/815) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 516) (Dağıtma tarihi: 08.02.2018) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, öğrenim kredisi borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

2.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, üniversite eğitimini maddi imkansızlık nedeniyle bırakmak zorunda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

3.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, OHAL döneminde burs veya kredisi kesilen ve yurttan atılan öğrencilere ve vakıf ve derneklere ait öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

4.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, KYK yurtlarında verilen manevi rehberlik hizmetlerine ve son iki yılda özelleştirilen yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2018)

5.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde son beş yılda çalışma izni bulunmayan ve denetim sonucu saptanan iş yeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

6.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde meslek edindirme kurslarına katılan mültecilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

7.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde iş güvenliği uzmanı ve doktor bulundurma zorunluluğuna uymayan iş yerlerine ve iş güvenliği uzmanı ve doktor bulundurma zorunluluğu olmayan iş yerlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

8.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay Cezaevindeki tutukluların eğitim durumlarına ve mezun oldukları liselere göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

9.- Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde takipteki icra dosyaları ile ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

10.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde 2017 yılında uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan kişilere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

11.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde 2017 yılında yapılan ruhsat gerektirmeyen ateşli silah satışlarına ve ateşli silahlarla işlenen cinayet sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

12.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ili nüfusuna kayıtlı olup 2017 yılında Türk vatandaşlığından kendi isteği ile ayrılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

13.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilindeki yetiştirme yurtlarından son beş yılda evlatlık olarak alınan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

14.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, son on yılda röntgen teknisyenlerinde görülen kanser vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

15.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 17-18 Ocak 2016 tarihlerinde Alanya'da yaşanan fırtına sonrası yürütülen zarar ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2018)

16.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

17.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, OHAL döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek ertelenen grev kararlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Mustafa Necati Kültür Evi'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22937) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, TBMM'deki restorasyonlara ve Atatürk tablolarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22938) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun müzik dinlemek ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22939) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Halk Bankası'nın 2016 yılı hesaplarına yönelik Sayıştay raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22940) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kırmızı et ithalatına ve et üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22941) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir özel eğitim merkezinde otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmen hakkında yapılan incelemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polis araçları ve askeri araçların karıştığı kazalara ve bir çocuğun yaralanması ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında çocukların maddi refahı sıralamasında OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22944) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında yalnız kadınların insani gelişmişlik endeksi sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22945) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında eğitim kalitesine göre yapılan sıralamadaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22946) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında internet özgürlüğü sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22947) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında kadınların siyasi gücüne göre yapılan sıralamadaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22948) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılı basın özgürlüğü sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22949) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında kadınların eğitime erişimi bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22950) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında çocuk yoksulluğu bakımından OECD sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22951) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında çocukların sağlık ve güvenliği bakımından OECD sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22952) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında kadınların ekonomik yaşama katılımı bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22953) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında kadınların iş gücüne katılımı bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22954) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında çocukların eğitimi bakımından OECD sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22955) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında demokrasi endeksi bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında sivil özgürlükler bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında cinsiyet eşitsizliği bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında çocuk gelin sayısı bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22959) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında kadına yönelik şiddet bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin 2017 yılında yoksul çocuk oranı bakımından OECD sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Aralık 2017'de Antalya Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan bir kişinin ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22962) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir TV kanalının ana haber sunucusunun ölüm ile tehdit edilmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22963) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 6 Aralık 2017'de Ankara'da bir alışveriş merkezi önünden bir vatandaşın kaçırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22964) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Taksim'de ve diğer illerde güvenlik nedeniyle yasaklanan yılbaşı kutlamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22965) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de hastaneye olan borcu nedeniyle icra takibine muhatap olan bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22966) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22967) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22968) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22969) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22970) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülke genelindeki icra dosyası ve icra dairesi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22971) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22972) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel silahlanma istatistiklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22973) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rekabet Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22974) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22975) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22976) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Kütüphane ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22977) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MİT ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22978) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MGK Genel Sekreterliği ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22979) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Merkez Bankası ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22980) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22981) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22982) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Jandarma Genel Komutanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22983) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hazine Müsteşarlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22984) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22985) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22986) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22987) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22988) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DSİ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22989) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Personel Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22990) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22991) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DHMİ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22992) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22993) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BDDK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22994) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atom Enerjisi Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22995) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliği ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22996) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür Merkezi ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22997) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22998) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TTK Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22999) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23000) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TPAO ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜİK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genelkurmay Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yargıtay Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23006) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştay Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danıştay Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23010) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SPK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sahil Güvenlik Komutanlığı ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KYK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23014) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YÖK ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BOTAŞ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, DMO ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, EÜAŞ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TEİAŞ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TETAŞ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Et ve Süt Kurumu ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TKİ ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eti Maden ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MKE ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TİGEM ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine gönderildiği iddia edilen bir ankete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23029) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, PTT ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ve Komisyonun kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMO ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askerlerin zehirlenme vakalarına ve yemek temin eden şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23034) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

99.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 6183 sayılı Kanun'da yapılan bir değişikliğin yerel gazetelere etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23035) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, MEB tarafından yayınlanan bir kitaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23036) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyanet'in resmi internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan nikah tanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

102.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleşen Sarıkamış Şehitleri anma organizasyonu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23038) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

103.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, yurt dışına göçlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23039) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

104.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, resmi hizmetler için kullanılan uçaklara ve uçak alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

105.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, şeker politikasına ve özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23041) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

106.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi ile ilgili anlaşmaya ve Ege Denizi'ndeki adalarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

107.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Kamu Güvenliği Müsteşarlığınca hazırlandığı iddia edilen bir belgeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23043) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

108.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarının özel sektörde istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23044) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

109.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin Limanı'ndan kalkan bir gemide tespit edilen patlayıcı maddelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23045) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

110.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gözaltına alınan Eğitim-Sen üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23046) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

111.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İSKİ tarafından tespit edilen mevzuata aykırı yapılara ve derelerde yapılan ıslah çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23047) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

112.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusu üzerine yapılacak olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23048) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

113.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Halkbank eski genel müdürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

114.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23050) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

115.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 10 Ocak 2018 itibarıyla cezaevlerinde tutuklu ya da hükümlü olarak bulunan sarı basın kartlı kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

116.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, çiftçilere destek ödemesi yapılırken Ziraat Bankası tarafından yüksek komisyon kesildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23052) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

117.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesinde yabancı yatırımcılar tarafından arsa alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23053) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ soruşturmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23054) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

119.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftülüklere gönderdiği 2018 yılı çalışma programına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23055) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

120.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bir internet sitesinde yayınlanan ve İçişleri Bakanlığı'na ait bir genelgeyle ilgili olduğu iddia edilen bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23056) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YÖK ve üniversitelerde FETÖ ile mücadele kapsamında açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23057) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

122.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bir güvenlik firmasının çalışanların maaşlarından yapılan kesintileri kullandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23058) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

123.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23059) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

124.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ve bir çocuğun hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23060) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

125.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilmesini düzenleyen Yönetmeliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23061) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

126.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Türkçe Olimpiyatları hatıra paralarının halen tedavülde olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23062) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

127.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, yerel basının sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23063) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

128.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da düzenlenecek bir fuardaki alkollü içecek yasağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23064) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

129.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat Çekerek Irmağı üzerinde devam eden HES projelerinin etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23065) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

130.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Çeltikli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23066) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

131.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, TOKİ'nin 2018 yılında dar gelirli vatandaşlar için yapacağı projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

132.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kapatılan üniversitelerin akademik personelinin işe alınmaması talimatı verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23068) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

133.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı içerisine inşa edilecek olan Diyanet Eğitim Merkezi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23069) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

134.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılırmak suyunu Ankara'ya taşıyan boru hattındaki sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23070) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

135.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmalarına, personeline ve bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/23071) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/23072) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/23073) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/23074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23075) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23076) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23077) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

142.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bir din görevlisinin Eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

143.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli alanlardaki faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

144.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT World kanalı ve Anadolu Ajansı çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/23080) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/23081) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/23082) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/23083) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/23084) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/23085) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/23086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/23087) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/23088) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/23089) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23090) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılından bu yana işkence ve kötü muamele suçlarından dolayı zaman aşımı nedeniyle dosyasına düşme kararı verilen kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23091) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılından bu yana işkence ve kötü muamele suçlarından mahkum olan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23092) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılından bu yana işkence ve kötü muamele suçlarından beraat eden kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23093) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23094) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23095) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılından bu yana işkence ve kötü muamele suçlarından mahkum olan ve af ya da şartlı salıvermeden yararlanan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23096) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılından bu yana işkence ve kötü muamele suçlarından mahkum olan ve hakkında erteleme, paraya çevirme hükümleri uygulanan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23097) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

162.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23098) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

163.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23099) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2018)

164.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara'da bir kadının tehdit edilmesi olayına ve kadına karşı şiddet vakalarına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23100) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

165.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davaya ve hakim görevlendirmeleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23101) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

166.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki avukatın üstünün aranmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23102) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

167.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Elazığ T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23103) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

168.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Manisa Üçpınar T Tipi Cezaevinde bir tutukluya yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23104) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

169.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 2013 yılında İstanbul-Maltepe Gülsuyu'nda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23105) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

170.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda Türkiye genelinde ve Denizli'de icra takibine muhatap olan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23106) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

171.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2018 yılı başı itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı bilgilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23107) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

172.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın UYAP ve FETÖ ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23108) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23109) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23110) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23111) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

176.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'da bir kadının öldürülmesi olayına ve kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

177.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23113) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

178.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Şırnak'ta faaliyeti durdurulan bir şirketten 3294 sayılı Kanun uyarınca muhtaç ailelere dağıtılmak üzere kömür alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23114) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

179.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitimler kapsamında anlaşma yapılan şirketlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23115) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

180.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bakanlığın müdahil olduğu çocuk istismarı davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

181.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana ve Türkiye genelinde kayıp çocuk sayılarına ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23118) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23119) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23120) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, AB sürecine yönelik olarak belirlendiği ifade edilen yeni takvime ve vize serbestisi sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23121) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23122) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23123) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23124) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23125) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23126) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23127) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

192.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, işsizlik sigortası kapsamındaki uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23128) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

193.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında kamu ve özel sektör kuruluşları için yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23129) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

194.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 6111 sayılı Kanun kapsamında prim alacaklarının tahsiline dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

195.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 6736 sayılı Kanun kapsamında prim alacaklarının tahsiline dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

196.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 7020 sayılı Kanun kapsamında prim alacaklarının tahsiline dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

197.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, tıbbi cihaz sektörünün sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23133) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

198.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, yaşlılık aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23134) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

199.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Murgul Eti Bakır işçilerinin sorunlarına ve sendikal haklarının engellendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23135) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

200.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bir güvenlik firmasının çalışanların maaşlarından yapılan kesintileri kullandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23136) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

201.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, istihdam politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23137) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

202.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olarak çalışmalarının engellendiği iddia edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23138) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23139) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23140) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kadıköy'deki Kalamış sahilinde yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23142) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

207.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın bazı ilçelerindeki koruma alanlarının SİT statülerinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23143) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

208.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitimler kapsamında anlaşma yapılan şirketlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23144) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

209.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkımına ve yerine yapılması öngörülen projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23145) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23146) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23147) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23148) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

213.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Bodrum'da faaliyet gösteren bir tur firmasına ait teknenin Yunanistan'da alıkonulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23149) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23150) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23151) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23152) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23153) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23154) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23155) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23156) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

221.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23157) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

222.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

223.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23159) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

224.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23160) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

225.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de kurulacak termik santral hakkında yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23161) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

226.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23162) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

227.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Yüksekova'da elektrik sayaçlarının direklerin tepesine yerleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23163) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

228.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yapılan hava kirliliği ölçümlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23164) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

229.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, tarımda kullanılan elektrik enerjisi miktarına ve fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

230.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'nin ilçelerine doğalgaz hattı kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23166) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23167) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23168) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

233.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Eskrim Federasyonunun faaliyetleri ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

234.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda doping nedeniyle madalyası alınan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23170) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23171) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23172) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23173) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

238.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Şeker Kurumunun kapatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23174) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

239.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, Ankara'daki tarım arazilerine, tarımsal üretim ve hayvancılık verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23175) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

240.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep Oğuzeli ilçesinde yapılan arazi toplulaştırmalarına ve tapu alamayan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23176) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23177) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23178) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23179) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

244.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, ANKESOB ile ilgili olarak yapılan teftiş sonucunda düzenlenen rapora ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23180) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

245.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araç ve şahıs sayısına ve işlem süresine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

246.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araç ve şahıs sayısına ve işlem süresine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23182) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23183) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23184) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23185) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

250.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, kamu görevinden ihraçları sonrasında açlık grevi sürdüren iki kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

251.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Çorum Belediyesi tarafından okullara dağıtıldığı iddia edilen bazı kitaplara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

252.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, İstanbul'da iptal edilen metro projelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

253.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul'da 2016 yılında belediyelerce tahsil edilen emlak vergilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23189) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

254.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Valiliği tarafından bir tiyatro oyunu için alınan yasak kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23190) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

255.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de görevli bir kaymakamın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23191) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

256.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, sokağa çıkma yasakları sırasındaki uygulamalarla ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23192) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

257.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta yapılan bir askeri operasyon sonrası cenazelerin teslimiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23193) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

258.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından köylere yönelik hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

259.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, yok olma tehlikesi altındaki dillere ve Türkçe'de bulunmayan bazı harflerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23195) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

260.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir bürokrata ulaşamamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23196) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

261.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda Türkiye'den başka ülkelere göç eden kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23197) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23198) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23199) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23200) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23201) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23202) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çankırı ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23203) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

268.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23204) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23205) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

270.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Kamu Özel İşbirliği sözleşme tutarlarının hesaplanmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23206) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23207) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23208) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23209) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23210) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılıp iptal edilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23211) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

276.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, OHAL uygulamasının sanatsal faaliyetlere etkisine ve Uşak'ta düzenlenen bir fotoğraf yarışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23212) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

277.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Urfa Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden bir ziyaretçiye ve alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23214) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23215) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık bünyesinde cinsel taciz gerekçesiyle yapılan şikayetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23216) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

281.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, kamu görevlilerinin 2018 yılı maaş artışlarının toplu sözleşme hükümlerine uygun olmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23217) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

282.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, vergilendirme ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23218) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

283.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017 yılında vergi gelirlerindeki artışa rağmen bütçe açığının artmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23219) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23220) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23221) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23222) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

287.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, öğrencilere dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23223) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

288.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Eskişehir ve Manisa'daki okullarda öğrencilere yaptırılan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23224) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

289.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, kamu görevinden ihraçları sonrasında açlık grevi sürdüren iki kişiye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23225) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

290.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, öğrencilerin ve velilerin ödev konusundaki şikayetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23226) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

291.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Elazığ'da öğretmen ve öğrencilerin bir siyasi partinin il kongresine katılımı için SMS ve yazı gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23227) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

292.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, ilk ve orta okullarda verilen Yaşayan Diller ve Lehçeler dersine ve ilgili öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23228) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

293.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki mesleki ve teknik anadolu lisesine yeni bölümler eklenmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23229) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

294.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencilere hakaret ettiği ve bir öğretmenin öğrencisini darp ettiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23230) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

295.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen ve öğrencilerin bir siyasi partinin il kongresine katılımı için yazıldığı iddia edilen yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23231) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

296.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, kırtasiye esnafının sorunlarına ve özel okulların kitap alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23232) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

297.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, okullara dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23233) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

298.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, özel okullara dair çeşitli istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK'ya et temin eden ve ürünlerinde at eti tespit edilen bir firmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23235) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23236) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23237) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23238) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkça yapılan zeytinyağı ihalesiyle alınan yağlarda küspe yağı bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23239) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23240) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23241) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23242) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık bünyesinde kullanılan kiralık araçların masraflarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23243) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mart 2017 itibarıyla Bakanlık bünyesinde sulamada su ve enerji israfının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23244) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

309.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, çiftçilerin su kullanım bedellerinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

310.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, içilebilir su kaynaklarına ve korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23246) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

311.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kuraklığa karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23247) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23249) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23250) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23251) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

316.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu Sağlık İl Müdürü'nün istifası ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23252) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

317.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sağlık eğitimi alan öğrencilerin staj yeri ve ücret sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23253) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

318.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, atama bekleyen tıbbi sekreterlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23254) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

319.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Konya ve ilçelerinde mevcut doktor, hemşire, sağlık personeli ve ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23255) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

320.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, diyaliz teknikeri istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23256) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

321.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, antidepresan kullanımı istatistiklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23257) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

322.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Sağlık Bakanlığı'nın yeni hizmet binası için ödenen kiraya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23258) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

323.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, diş protez teknisyen ve teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23259) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

324.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, cezaevlerindeki çölyak hastalarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23260) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarında son on yılda yapılan tadilatlara, mobilya ve büro malzemeleri için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23261) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2017 arasında yapılan bürokrat görevlendirmeleriyle ilgili mahkeme kararlarına ve çifte maaş ödendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23262) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan araçlara, bunlar için yapılan harcamalara ve Kurum lojmanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23263) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

328.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kilis ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23264) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

329.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde 2018 yılı için planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23265) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

330.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Yat Limanı Projesi'nin durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23266) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

331.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz'de balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23267) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

332.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'nin ilçeleri arasında duble yol yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23268) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

333.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamyon şoförlerine verilen K1 belgesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23269) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

334.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bir güvenlik firmasının çalışanların maaşlarından yapılan kesintileri kullandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/23270) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)