TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 72

6 Şubat 2018 Salı

 

Tezkere

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Bölgede Seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye Bağlantılı Ticari Gemilerin Emniyetinin Etkin Şekilde Muhafazası ve Uluslararası Toplumca Yürütülen Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Müşterek Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013, 16.01.2014, 03.02.2015, 09.02.2016 ve 08.02.2017 Tarihli 956, 984, 1008, 1031,1054, 1082, 1107 ve 1136 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin 10.02.2018 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına, Ayrıca Denizde Terörizmle Mücadele Harekatlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında (2383 [2017] Sayılı BMGK Kararı Gereğince Somali Karasuları Dahil Olacak Şekilde) Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1511) (Başkanlığa geliş: 06.02.2018) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesi'nin kolay ulaşılabilir olmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18963)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18964)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18965)

4.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, evinde ölü bulunan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18966)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yoğun çalışma koşulları nedeniyle intihar ettiği iddia edilen sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18967)

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18968)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Merkez İnönü Mahallesi'nin sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18969)

8.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, hekim intiharlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18970)

9.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, sürücü ehliyeti için gereken sağlık raporlarının aile hekimlerince verilmesi uygulamasının doğurduğu sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18971)

10.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Ege Bölgesi'ndeki anne ölüm hızlarının yüksekliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18972)

11.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, kömürlü termik santrallerin yol açtığı hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18973)

12.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta mevcut ve yapılması planlanan termik santrallerin halk sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18974)

13.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Bakanlığa yerleşen fakat güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmayan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18975)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18976)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18977)