TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 71

5 Şubat 2018 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son bir yılda güvenlik soruşturmasını geçemeyen hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18219)

2.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da aktif bir yanık ünitesi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18220)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kanser verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18221)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının mali haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18222)

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Malatya'ya yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18223)

6.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, SGK'nın emeklilik talebinde bulunan tüm engellileri rapor için hastaneye sevk etmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18224)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, antibiyotik kullanımının sınırlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18225)

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, ALS hastalarının tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalara ve ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18226)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Halk Sağlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri kurumlarının 2011-2017 yılları arasındaki harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18227)

10.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, hasta bakım teknisyenlerinin istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18228)

11.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, şehir hastanelerinin ihaleleri arasındaki farklılıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18229)

12.-  Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın, ülke genelindeki hastanelerin yoğum bakım ünitesi kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18230)

13.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, intihar eden kişilerin çeşitli kıstaslar itibarıyla sayılarına ve intihar olaylarının engellenmesi için alınması düşünülen önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18231)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Lyme Hastalığı ile ilgili araştırmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18440)

15.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Suriyeli sığınmacılar için yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18441)

16.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kaldırılan Kamu Hastaneleri Birliği için yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18442)

17.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, inşaatı süren Bursa Şehir Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18443)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronik sigara satışlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18444)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mide küçültme ameliyatlarının risklerine ve bu ameliyat nedeniyle hayatını kaybeden hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18445)

20.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, taşeron sağlık işçilerinin kadroya alınmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18446)

21.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, ataması yapılıp henüz göreve başlatılmayan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18447)

22.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, kadın cinayetlerine ve bir failin kelepçesiz göz altına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18448)

23.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konut Yerleşkesi'nin inşası için ayrılan bütçeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18668)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'deki Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18721)

25.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, sağlıkla ilgili son on beş yıla ait çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18722)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de rastlanan bir böcek türüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18723)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mevcut hizmet birimlerine ve acil servise başvuran hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18724)

28.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesinde yemek fiyatlarının yüksek olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18725)

29.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, sağlık turizmine yönelik politikalara ve istatistiklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18726)

30.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, inme hastalığı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18727)

31.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Çocuk ve Doğum Hastanesinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18728)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 694 sayılı KHK ile kapatılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun geçmiş harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18729)

33.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımlarının yapılmamış olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18730)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin ve komşu illerinin 2017 yılı itibarıyla sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19144)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, vakıf ve derneklere yapılan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19629)

36.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan ve tutuklanan insan hakları savunucularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19693)

37.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, kamuya yapılan araç alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19694)

38.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, son dönemde istifa eden belediye başkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19695)

39.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kırıkkale Cam Fabrikasında işten çıkarılan işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19696)

40.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'un imar planlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19697)

41.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, iki turistin eşcinsel oldukları iddiasıyla havaalanından geri çevrildikleri iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19698)

42.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir şahsın polis araştırma tutanağında silahlı terör örgütü üyesi olarak gösterildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19699)

43.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19700)

44.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19701)

45.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ege Denizinde Türkiye'ye ait bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19703)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılarak yeniden yapılacağı açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19704)

47.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 5 Kasım 2017 tarihli Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19705)

48.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bazı milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19706)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nusaybin Kuruköy'de Şubat 2017'de gerçekleşen operasyonlarda köylülerin baskı ve kötü muamele gördükleri iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19707)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işkence ve kötü muamele iddialarıyla soruşturma geçiren kamu görevlisi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19708)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hâkim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19709)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19710)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK tarafından TV kanalı yöneticilerine yayın yasaklarıyla ilgili bir bildirimin yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19711)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19712)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerli uçak üretimiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19713)

56.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesi hakkındaki yasal düzenlemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19715)

57.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 10 Kasım'da Adana'da bir okul müdürünün yaptığı iddia edilen davranışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19716)

58.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Atatürk'e hakaret gerekçesiyle yargılanan bir şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19717)

59.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 10 Kasım'daki cuma hutbelerinde Atatürk'ün anılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19718)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı siyasi parti yöneticileri ve milletvekili yakınlarının askerlik durumlarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19719)

61.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Dersim olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19720)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, güvenlik güçlerinin fiilleri nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ailelerinden mağdur ya da müşteki sıfatıyla işlem yapılanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19721)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk güçlerinin ihlali sebebiyle hayatını kaybeden çocukların ebeveynlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19722)

64.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki iş hanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19723)

65.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ABD merkezli bir kuruluşun internet yasaklamaları hakkındaki raporunda Türkiye ile ilgili olarak yer alan verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19724)

66.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapılan bir operasyonda kolluk kuvvetlerince kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19726)

67.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde hayatını kaybeden bir çocuğun ölüm nedenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19727)

68.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir düğün konvoyundaki araçlara idari para cezası kesilmesine ve kullandıkları puşi ve yazmaların çöpe atılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19728)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı öğretmenlerin sahte diploma ile görev yaptığının tespit edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19729)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege'den yasadışı olarak Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19730)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, suç örgütlerinin silahlı eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden sivil vatandaşlara ve suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19731)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden bir vatandaş ile 2015-2017 yılları arasında batan mülteci teknelerine ve hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19732)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında işkence ve eziyet suçlarıyla ilgili şikayet, dava ve mahkûmiyet sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19733)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin basın özgürlüğü alanında yapılan uluslararası sıralamadaki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19734)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Wikipedia internet ansiklopedisine yönelik olarak uygulanan erişim yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19735)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra idari kararla ihraç edilen, açığa alınan ve görevden uzaklaştırılan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19736)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı bir polis aracının bir eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19737)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser hastalarının kullandığı iki ilacın Türkiye'de bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19738)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Adliyesi'nin taşınacağı yönündeki iddialara ve halihazırda kullanılan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19739)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 13 Mayıs 2016 günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediyeye ait bir hafriyat kamyonun çarpmasıyla bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19740)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'da protez bacak ve fizik tedavi ihtiyacı bulunan üç yaşındaki bir çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19741)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'da çevreci bir çiftin cinayetine ve Türkiye'de bulunan taş ocaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19742)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genel Kurmay Başkanı tarafından basın yayın kuruluşlarına yapılan ziyaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19743)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, atık kağıt toplayıcıları ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19744)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012 yılından itibaren İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19745)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılma gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19747)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, zorla kaybetme ve gözaltında kayıp vakalarıyla ilgili resmî kayıtlara ve bu konudaki BM sözleşmesinin imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19748)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bağdat Caddesi'nde gerçekleşen bir tecavüz olayına yönelik soruşturmaya ve bu gibi olayların önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19749)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yürütülen KÖYDES projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19750)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19751)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sabahat Akkiray'ın TRT'de yayınlanacak olan programının yasaklandığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19752)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19753)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayıştay'ın bir raporunda adı geçen bazı kurumların yöneticilerinin kendileri ve aileleri için özel sağlık sigortası yaptırmasıyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19754)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19755)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayetleriyle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19756)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19757)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19758)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19759)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19760)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19761)

101.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, bazı kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19762)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19763)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19764)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19765)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19766)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan KÖYDES uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19767)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19768)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19769)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19770)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hâkim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19771)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19772)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası gözaltına alınıp sağlık merkezlerine sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19773)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19774)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19775)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19776)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19777)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığında görevde yükselmeye dair yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19778)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlenen suçlarla ilgili dava sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19779)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gıda fiyatlarındaki artış oranına ve vatandaşın alım gücündeki düşüşe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19780)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kaybolan çocuklara ve çocuk istismarının önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19781)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan kişileri olumsuz etkileyecek sektörel bir mevzuat değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19782)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektronik kelepçe pilot uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19783)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ocak 2016-Kasım 2017 arasında güvenlik güçlerince ele geçirilen kaçak sigara, içki, uyuşturucu ve elektronik eşyaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19784)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nişasta bazlı şeker ithalatında kotaların artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19785)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Ağustos 2015 - 20 Nisan 2016 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasaklarından etkilenen vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19787)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Görevinden uzaklaştırılan basın mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19788)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da referandum bildirisi dağıtırken gözaltına alındıkları ve işkence gördükleri iddia edilen şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19789)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da 3. Köprü inşaatında çalışan işçilere vaat edilen ikramiyenin henüz verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19790)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğuda yaşanan çatışmalarla ilgili bir rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19791)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nusaybin'e bağlı Kuruköy'de köylülerin baskı ve işkence gördükleri yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19792)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Konya'da yatılı bir Kur'an kursunda gerçekleşen cinsel istismar olayına ve yatılı kurslarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19793)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19794)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Eylül 2014-14 Nisan 2017 tarihleri arasında devlet büyüklerine hakaret suçu nedeniyle tutuklanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19795)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2008 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19796)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir cemevi hakkında verilen yıkım kararının tebliğine ve çevresindeki diğer kaçak yapılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19797)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19798)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir milletvekilinin annesinin hastaneden çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19799)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19800)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19801)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19802)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19803)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19804)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde müvekkilleriyle görüşen iki avukatın işkence gördüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19805)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği ve Alevi kurumlarının yaptığı güvenlik konulu toplantıya ve ibadet yerlerine yönelik olası terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19806)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19807)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19808)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19809)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19810)

149.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da afet mağduru vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19811)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19812)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19813)

152.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, yasal sorunlar sebebiyle otoparklarda bekletilen araçların maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19814)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Gazi Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açılan araçta iki kişinin öldüğü olayın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19815)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa İşkence ve Onur Kırıcı Muameleleri Önleme Komitesi'nin Türkiye hakkındaki raporunun açıklanmasına onay verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19817)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19818)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Haydarpaşa Garı çevresindeki alana cami ve külliye yapılacağı haberlerine ve proje için ilgili meslek grupları ve akademisyenlerden görüş alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19819)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19820)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19821)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11 Mart 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Hollanda'ya gitmesine ve bağlantılı olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19822)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamudan ihraç edilen ve açlık grevi yapan bir akademisyen ve bir öğretmenin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19823)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında başka illere nakledilen ceza davalarına, bu davalarda yargılanan kamu görevlilerine ve alınan kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19824)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19825)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Beşiktaş Belediyesince düzenlenmesi planlan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Festivali'nin Valilik tarafından yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19826)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19827)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, annesi ile birlikte cezaevinde kalan bir bebeğin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19828)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19829)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seçmen sayısına ve vatandaşlık verilen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19830)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19831)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19832)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19833)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir lisede düzenlenen turizm haftası etkinliğinde iki öğrenciye gelinlik ve damatlık giydirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19834)

172.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çocuklara dair çeşitli alanlardaki politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19835)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Niğde'de yatırımcılara verilen desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19836)

174.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, eğitim sistemine yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19838)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meyve suyuna ÖTV getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19839)

176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehir belediyelerindeki resmi plakalı araçlara ve ulaşım masraflarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19840)

177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 30 Mart 2014 tarihinden bu yana belediye başkanlarınca düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19841)

178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerde çalışan taşeron işçilere ve alt yüklenici firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19842)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, FETÖ/PDY ile irtibatlandırılarak görevine son verilen belediye çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19843)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafik sorununu çözmeye yönelik projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19845)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda çalışan şehit ve gazi yakınlarına memur kadrolarına geçiş hakkı tanınması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19846)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Akkuyu nükleer santralinin yapımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19847)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet risklerine karşı farkındalığın artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19848)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19850)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il afet ve acil durum müdürlüğü binalarının fiziki şartlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19851)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arama kurtarma teknisyenlerinin sayısının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19852)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, acil kurtarma araçlarının kasko kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19853)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık nedeniyle görev yapamayacak duruma gelen arama kurtarma teknisyenlerinin sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19854)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19855)

190.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ve kömürlü termik santrallerin insan sağlığına etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19856)

191.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, RTÜK Kanunu'nun 8'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19857)

192.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza yapan bir koruma aracına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19858)

193.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kadın cinayetlerindeki artışa ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19859)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılına ait Sayıştay denetim raporunda bazı AB fonlarıyla ilgili olarak yer alan tespitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19860)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu ve aile bireylerini tehdit ettiği iddia edilen bir kişiyle ilgili işlemlere ve aile bireylerine cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19861)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Festivali'nin Valilik kararıyla iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19862)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van F Tipi Cezaevi'nden Van T Tipi Cezaevi'ne nakledilen tutukluların kötü muameleye uğradıklarına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19863)

198.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Suriye merkezî yönetimi ile mutabakat söz konusu olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/19864)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19865)

200.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, 10 Kasım'daki cuma hutbelerinde Atatürk'ün anılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19866)

201.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Türkiye'deki dolar milyarderleri ve gelir dağılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/19867)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilen dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19869)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında takipsizlik kararı ile sonuçlanan dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19870)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele suçları kapsamında açılan soruşturma sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19871)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında genel veya özel af ya da şartlı salıverme veya ceza ertelemeden faydalanan kamu görevlisi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19872)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele fiillerinden mahkum olan ancak hakkında hükmün veya infazın ertelenmesi yoluna gidilen kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19873)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele fiillerinden mahkum olan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19874)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele fiilleri nedeniyle haklarında dava açılan ve beraat kararı verilen kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19875)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele fiillerinden dolayı kamu davası açılması ile sonuçlanan soruşturma sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19876)

210.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19877)

211.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana merkezli olarak gerçekleşen ve otuz dört kişinin gözaltına alındığı bir operasyona ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19878)

212.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalan bir tutuklunun maruz kaldığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19879)

213.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlü barındıran cezaevlerine ve Manisa T Tipi Cezaevi'ne yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19880)

214.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, tutuklu bulunan bazı yabancı ülke vatandaşlarının yargılama sürecine müdahale edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19881)

215.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, çeşitli cezaevlerinde gerçekleştiği iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19882)

216.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Ağrı Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19883)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ T Tipi Cezaevinde gerçekleştiği iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19884)

218.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bilecik Gülpazarı Cezaevinde kötü muamele ve kötü fiziksel şartlar olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19885)

219.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan bazı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19886)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında tutuklanan ve hakkında mahkumiyet kararı verilen kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19887)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu ve hükümlülerin suçlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19888)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında tutuklandıktan sonra suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle salıverilen kişilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19889)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 - 2017 yılları arasında ifadesine başvurulan gizli tanık sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19890)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında tutuklanan veya hakkında mahkumiyet kararı verilen kamu görevlilerinin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19891)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklanan veya hüküm giyen belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclisi üyesi ile parti yöneticisi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19892)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi için alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19893)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerine girmesi yasaklanan kitap ve gazetelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19894)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında tutukluluk veya mahkumiyet süresi içinde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19895)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı tarafından hastalık nedeniyle affedilenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19896)

230.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Tarsus T Tipi Cezaevinde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19897)

231.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, cezaevinde olan hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19898)

232.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, eşi engelli ve çocukları bakıma muhtaç bir şahsın tutuklu yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19899)

233.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Van T Tipi Cezaevindeki işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19900)

234.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, OHAL KHK'larıyla hakimlik ve savcılık mesleklerine yönelik olarak getirilen düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19901)

235.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19902)

236.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bazı cezaevlerinde maphusların saç ve sakallarını kesmeleri için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19903)

237.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, kumpas davalarına ve yargı sistemiyle ilgili bazı konulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19904)

238.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, intihar eden iki adliye çalışanına, adliye personelinin özlük ve diğer bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19905)

239.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Tahir Elçi'nin öldürülmesi ile ilgili davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19906)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19907)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19908)

242.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Silivri Cezaevindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19909)

243.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19910)

244.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde bazı renk kıyafetlerin giyilmesinin yasaklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19911)

245.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19912)

246.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, cezaevlerinde yasaklanan gazete, dergi ve diğer süreli yayınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19913)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19914)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında gerçekleşen temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19915)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Memur alımlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19916)

250.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, resmî kayıtlara geçmeyen erken evliliklere ve erken evliliklerin önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19917)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Memur alımlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19918)

252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de halıcılık sektörünün yeniden canlanması için yapılacak çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19924)

253.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te İşkur yetkililerinin iş başvurusu yapanlar arasında ayrım yaptıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19926)

254.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir boya imalathanesinde yaşanan patlamada beş işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19927)

255.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da doğal afetten etkilenen üreticilerin sigorta prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19928)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kanser hastası olup malulen emekli olanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19929)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a başvuran üniversite mezunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19931)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik oranındaki gerilemenin uygulama değişikliğinden kaynaklanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19932)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş arayan kişiler ile iş ve meslek danışmanları arasında yapılan görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19933)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Meslek Seçimine Destek Dergisi'nin basımı için yapılan ödemelere ve ihale yöntemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19934)

261.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik ödeneği başvurusu reddedilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19935)

262.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, memur işi yapan işçilerin memur kadrosuna geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19936)

263.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da bulunan bir özel tıp merkezi çalışanlarının maaş sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19937)

264.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, göçmen bir işçinin PTT inşaatında yaşamını yitirmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19938)

265.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Aydın'da jeotermal enerji santrallerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19939)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, memur alımlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19940)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19941)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personel verilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19942)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet risklerinin sürekli izlenmesine dönük projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19943)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hava kirliliği oranlarına ve etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19944)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında gerçekleşen temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19945)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19946)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personel verilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19947)

274.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Aydın'da jeotermal enerji santrallerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19949)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki maden rezervlerine ve çıkarılan maddelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19950)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye kalsit inceltme tesisi kurulması için teşvik verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19951)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahte gıda ürünlerinin televizyon veya internette satışının denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19954)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ucuz et satışı yapacak firmaların nasıl belirleneceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19955)

279.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Aydın'da yetişen incir ve diğer tarım ürünlerinde jeotermal enerji santrallerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19956)

280.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, kayısı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19957)

281.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, besicilik destek uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19958)

282.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da hazine arazisinde tarım yaptıkları için destekleme primi alamayan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19959)

283.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da doğal afetlerden zarar gören üreticilere hibe desteği verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19960)

284.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de ortaya çıkan şarbon mikrobuna ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19961)

285.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de sebze üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19962)

286.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organik üretim için verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19963)

287.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kiraz üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19964)

288.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organik ürün satışı yapılan yerlere ve ürün satışının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19965)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım alanlarındaki daralmanın nedenlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19966)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ithal izni verilen GDO'lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19967)

291.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, TARSİM ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19968)

292.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, ucuz et satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19969)

293.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, et ithalatının besicilik üzerindeki etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19970)

294.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Jandarma Genel Komutanlığı binasına asılan bir afişe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19974)

295.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, OHAL'in ilanından itibaren basın açıklamasına katıldığı ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilen kişilere ve cezalara yapılan itirazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19975)

296.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, bazı belediye başkanlarının istifa süreçlerine ve bu süreçlere yönelik olarak basında yer alan iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19976)

297.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz'de PKK ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19977)

298.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da uyuşturucu kullanımı ile alım ve satımıyla ilgili son beş yıllık verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19978)

299.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bir gencin polis tarafından darp edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19979)

300.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin Midyat'a bağlı Karagöl Köyü sakinlerinin güvenlik güçlerince tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19980)

301.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, OHAL'in işçiler üzerindeki etkilerine ve yasaklanan sendikal etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19981)

302.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, operasyon zamanından kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19982)

303.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van Edremit Belediyesi tarafından yapılan bir yol çalışmasına ve Van belediyelerince açılan ihalelere yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19983)

304.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD terör örgütüne katılan Türk vatandaşlarına ve örgütün Türkiye'de yaptığı eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19984)

305.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta bir çocuğun kanalizasyon için açılan çukura düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19985)

306.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Tokat'ta bir öğrenciye yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19986)

307.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, çok çocuklu ailelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19987)

308.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kolluk güçlerinin İstanbul Maratonuna katılan bir gruba karşı tutumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19988)

309.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylar sonrası çekindiği bir fotoğrafa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19989)

310.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara İncek Mezarlığı'nda Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19990)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, memur alımlarına dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19991)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19992)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı tarafından vakıf, dernek ve diğer tüzel kişilere kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19993)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da EGO otobüslerinde ses kayıtlı kamera sistemine geçildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19994)

315.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Güroymak Belediyesine atanan kayyumun faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19995)

316.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Büyükşehir Belediyesinde yapılan bir ihalenin usulsüz olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19996)

317.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, gönüllü korucuların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19997)

318.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, zırhlı araçların sebep olduğu kazalar sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19998)

319.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğu iddia edilen bir binada yapılan tadilata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/19999)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, memur alımlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20000)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20001)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında gerçekleşen temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20002)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20003)

324.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlara ve kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20004)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Memur alımlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20005)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20006)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında gerçekleşen temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20007)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20008)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personel verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20009)

330.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kapadokya Gelişim Bölgesi'ne dahil edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20010)

331.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye yeni bir kültür merkezi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20011)

332.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yeniden turizm enformasyon bürosu açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20012)

333.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2018 yılı Bütçe tasarısının Komisyon görüşmelerinde şeker fabrikalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20013)

334.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, 2012 yılında Türkiye ile bazı ülkeler arasında akdedilen vergi kaçakçılığının önlenmesi konulu anlaşmaların TBMM'ye geç gönderilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20014)

335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında maaşında icra takibi ve haciz olan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20015)

336.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, doğrudan veya dolaylı olarak toplanan vergi kalemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20016)

337.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TEOG'un kaldırılması sonrasında açıklanan yeni ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20017)

338.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Ensar Vakfı tarafından Ankara'daki imam hatip liselerinde dağıtıldığı iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20018)

339.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, engelli öğrencilerin eğitim alabilmeleri için gerekli şartların sağlanıp sağlanamadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20019)

340.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, 675 sayılı OHAL KHK'sı nedeniyle ÖYP'li akademisyenlerin yaşadığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20020)

341.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 10 Kasım'da Adana'da bir okul müdürünün yaptığı iddia edilen davranışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20021)

342.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Tokat'ta yeni açılan bir imam hatip lisesine ismi verilen tarihi şahsa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20022)

343.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20023)

344.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Karaman Spor Lisesinde dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20024)

345.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Tokat'ta yeni açılan bir imam hatip lisesine ismi verilen tarihi şahsa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20025)

346.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda yönetmeliklerin kişiye göre uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20026)

347.-   Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, trafik eğitimi derslerinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20027)

348.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de bir okul müdürünün görevine dair eylemlerine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20028)

349.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, sağlık meslek liseleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20029)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20030)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personel verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20031)

352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki askeri fabrikanın kapasitesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20032)

353.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bir askeri birlik yerleşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20033)

354.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20035)

355.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, orman köylerinin gelir düzeyinin artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20036)

356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin yayla, orman ve dağ turizmini geliştirmek için yapılacak çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20037)

357.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, bir havayolu şirketinin uçuş ekibi tarafından Kürtçe konuştukları gerekçesiyle bazı yolcularla tartışıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20047)

358.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, hükümetin internet kullanımına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20048)

359.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan personel verilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20049)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de turistik değerleri tanıtıcı büyüklükte karayolu tabelaları kullanılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20050)

361.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Sivas Şarkışla girişinde bulunan kavşakta gerçekleşen trafik kazalarına ve bir alt geçit çalışması yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20051)

362.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, tutuklanıp serbest bırakılan terör örgütü üyelerine ve terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20052)

363.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Yassıada'daki inşaat çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20053)

364.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin üst yönetim kademesinde görevli öğretim üyelerine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20054)

365.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye'deki Suriyeli sayısı ve bu kişilere yapılan maddi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20058)

366.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Fethullah Gülen'in iadesi ve Hakan Şükür'ün durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20059)

367.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz'e yapılması istenen hızlı tren projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20060)

368.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 15 Temmuz gazileri ile terör gazileri arasındaki maaş ve tazminat farklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20061)

369.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki öğretmen sayısı ve atanması planlanan öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20062)

370.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, AKM-Kızılay metro hattının ihale sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20063)

371.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20064)

372.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmetadil Mahallesindeki yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20065)

373.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesinin doğalgaz sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20066)

374.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Başkentgazın gecikmiş fatura bedellerini duyurma yöntemini değiştirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20067)

375.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Balıkhisar Köyiçi Deresinin ıslahına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20068)

376.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Cücük Mahallesindeki su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20069)

377.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bazı mahallelerin kanalizasyon, yol ve telefon hattı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20070)

378.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Elecik Mahallesindeki elektrik ve yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20071)

379.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Haydar Mahallesindeki su, kanalizasyon ve asfalt sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20072)

380.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011 yılından bu yana Adana'da ve Türkiye genelinde vatandaşlığa alınan Suriyeli sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20073)

381.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Kalaba Mahallesindeki kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20074)

382.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesinde kötü koku gerekçesiyle kapatılan besi çiftliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20075)

383.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Karayatak Mahallesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20076)

384.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bazı mahallelerin kanalizasyon ve yol sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20077)

385.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Teberik Mahallesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20078)

386.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Doğu ve Güneydoğu'da 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Projesi'ne başvuru sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20079)

387.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Çam mahallesindeki kavşak ihtiyacı ve yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20080)

388.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesi Büğdüz mahallesindeki trafik ve elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20081)

389.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Anadolu Ajansı'nın abonelik sözleşmelerindeki değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20082)

390.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Mısır'da Türkiye adına casusluk yaparken tutuklandığı iddia edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20083)

391.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelli vatandaşların seçim işlemlerinde gizlilik sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20084)

392.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Uzakdoğu'dan gelen ürünlerin olumsuz etkilerini gidermek için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20085)

393.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir TV programında Adana'da yeni doğan bebeklerin satıldığı yönünde yer alan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20087)

394.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeliler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20088)

395.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kalkınma ajanslarındaki uzman hareketliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20089)

396.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çırak ve stajyerlerin TÜİK istihdam verilerine dahil edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20090)

397.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasal ve kayıt dışı çalışan göçmen sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20091)

398.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20092)

399.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sudan ile yapılacak tarımsal iş birliğinin son durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20093)

400.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR'a başvuran ve işe yerleşen üniversite mezunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20094)

401.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in yabancı kaynak kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20095)

402.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in uzun süreli kiraya verdiği işletmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20096)

403.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'e sağlanacak desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20097)

404.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal üretimde TİGEM'in ürettiği damızlık ve tohumlukların kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20099)

405.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in tohumluk buğday satışındaki payının artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20100)

406.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, iki market zincirinin ithal et satışına başlaması sonrasında kapanan kasap dükkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20101)

407.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Başkentgazın doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesini talep etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20102)

408.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesince yürütülen Boğaçayı Projesi'nin çevresel risklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20103)

409.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20105)

410.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kıdem tazminatı borcu olan işverenlerin kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20106)

411.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışan bir araştırma görevlisinin işine son verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20107)

412.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik işçilerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20108)

413.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20109)

414.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, bazı Avrupa ülkelerinde tespit edilen radyasyon yüklü bulutların Türkiye'ye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20110)

415.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden boşanma ile ilgili bir soruya verilen cevaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20111)

416.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına yönelik soruşturma sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20112)

417.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden boşanma ile ilgili bir soruya verilen cevaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20113)

418.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarında hayatını kaybeden işçilerle ilgili sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20115)

419.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Sayıştay'ın ASAT Genel Müdürlüğü hesaplarında tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20116)

420.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki bazı taşınmazların trampa edilmesine dair protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20117)

421.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, konut sertifikası uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20118)

422.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Darülaceze'nin taşınacağına dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20119)

423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bitcoin adlı dijital parayla ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20120)

424.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, şehir hastanelerinin denetimini düzenleyen bir yönetmelik hükmüne dair yargı kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20121)

425.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'deki FETÖ yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20122)

426.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Kredi Garanti Fonu destek uygulamasına yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20142)

427.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Merkez Bankasının döviz ve para piyasalarına dönük işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20143)

428.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, altın ithalatındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20144)

429.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, icra dairelerinde ve adliyelerdeki memur eksikliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20145)

430.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıla kadar resmi makamlarca tespit edilen çocuk istismarı vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20146)

431.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına yönelik soruşturma sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20147)

432.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, adliye çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20148)

433.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, 3 Haziran 2017 tarihli hakim ve savcı adaylığı sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20149)

434.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadın cinayetleriyle ilgili yargılama ve infaz konularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20150)

435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20151)

436.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Van ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20152)

437.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Yozgat ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20153)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Şanlıurfa ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20154)

439.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Şırnak ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20155)

440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Rize ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20156)

441.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Siirt ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20157)

442.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Nevşehir ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20158)

443.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Osmaniye ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20159)

444.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Mardin ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20160)

445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Bayburt ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20161)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Muş ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20162)

447.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Bingöl ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20163)

448.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kütahya ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20164)

449.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Aksaray ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20165)

450.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kırşehir ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20166)

451.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Batman ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20167)

452.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kırıkkale ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20168)

453.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Adıyaman ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20169)

454.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kilis ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20170)

455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Ağrı ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20171)

456.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kastamonu ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20172)

457.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kahramanmaraş ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20173)

458.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Kars ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20174)

459.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Karaman ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20175)

460.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Karabük ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20176)

461.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Iğdır ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20177)

462.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Hakkari ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20178)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Gümüşhane ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20179)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Erzurum ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20180)

465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Erzincan ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20181)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Elazığ ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20182)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Diyarbakır ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20183)

468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Düzce ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20184)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Çankırı ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20185)

470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların Bitlis ilinde planladığı yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20186)

471.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, kadına karşı şiddet olaylarına dair istatistiklere ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20187)

472.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kimliği gizlenen kadınların karşılaştığı sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20188)

473.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dağıtılan kömür ve diğer yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20189)

474.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Engelliler Erişebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonlarının etkin çalışmadığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20190)

475.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelli vatandaşlara dair istatistiklere ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20191)

476.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelli vatandaşların bazı sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20192)

477.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20212)

478.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, iş kazaları, çocuk işçiliği, kayıt dışı çalışma ve iş güvenliği konularındaki bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20213)

479.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyündeki bir maden ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20214)

480.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20215)

481.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Edirne Keşan'da izinsiz bir kömür ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği göçük olayına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20216)

482.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 23 Kasım 2017'de Pamukkale'de bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20217)

483.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, son dönemde SGK tarafından yersiz ödeme nedeniyle emeklilerden yapıldığı iddia edilen kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20218)

484.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir yıldan az çalışan işçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20219)

485.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 27 Kasım 2017'de Zonguldak Karadon maden işletmesinde iki işçinin hayatını kaybettiği göçük olayına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20220)

486.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğündeki özel bir hesaba ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20221)

487.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Trabzon Uzungöl etrafındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20222)

488.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20223)

489.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizden demir madeni çıkarılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20224)

490.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bazı mahallelerdeki hazine arazilerinin satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20225)

491.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gaz tankerlerinin atık gazlarını Bolu Dağı mevkiine boşalttıkları iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20226)

492.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, Temsan A.Ş.'de hizmet alım sözleşmesiyle çalışan işçilerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20231)

493.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Sayıştay raporunda İçişleri Bakanlığına aktarılacak ödenekle ilgili olarak yer alan bir tespite ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20232)

494.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, kömüre dair çeşitli istatistiklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20233)

495.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, doğalgaza dair çeşitli istatistiklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20234)

496.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, rüzgar türbinlerine ve karşıladıkları enerji ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20235)

497.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sulama borcu olan çiftçilere ekiliş fark destek primi ödenmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20236)

498.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarına ve ocakların denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20237)

499.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kredi geri ödemelerini yapamayan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20258)

500.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, tavuk yetiştiriciliğine ve çiftliklerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20259)

501.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, soya üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20260)

502.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mera alanlarının kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20261)

503.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toprak ve bitki analizlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20262)

504.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20263)

505.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20264)

506.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday ve un ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20265)

507.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yanlış sulama nedeniyle çoraklaşan alanlara ve sulama tekniklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20266)

508.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamuk üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20267)

509.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerli tütün ve sigara üretimine yönelik yapılması istenen düzenlemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20268)

510.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yurt dışından alınan süt tozu miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20269)

511.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Et ve Süt Kurumunun süt tozu satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20270)

512.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'da seracılığın sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20271)

513.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, gıda teknolojisi bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20272)

514.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, yanlış sulama nedeniyle ekim yapılamayan alanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20273)

515.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da yapılan arazi toplulaştırılması sırasında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20274)

516.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı birimlerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20297)

517.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20298)

518.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevilere yönelik saldırı ve provokasyonlara dair alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20299)

519.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, IŞİD tarafından esir tutulan Ezidi kadın ve çocukların insan ticaretine konu edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20300)

520.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da bulunan Akdeniz Kent Parkı'nın yeniden ihaleye açılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20301)

521.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, güvenlik soruşturması nedeniyle atanması geciken kamu personelinin haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20302)

522.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, IŞİD tarafından esir tutulan Ezidi kadınların insan ticaretine konu edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20303)

523.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, silah ruhsatı için aranan şartlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20304)

524.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Berenardıç mahallesinde kesilen suların açılması için para istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20305)

525.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin istisnai kadro atamalarıyla ilgili Sayıştay denetim raporuna ve diğer belediyelerdeki atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20306)

526.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Malatya'da bir derneğe yapılan saldırıya ve Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20307)

527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20308)

528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20309)

529.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20310)

530.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20311)

531.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20312)

532.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, S plakalı araç sayısına ve Niğde'deki uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20313)

533.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'da çoğunlukla Alevi vatandaşların defnedildiği Ali Hocalı Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının kırılması olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20314)

534.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bolu Dağı mevkiinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20315)

535.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı Valiliği'nin eski bir vali dönemindeki bütçe ve fon hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20316)

536.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da Alevi vatandaşlara ait mezarların tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20317)

537.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Bahçesaray'a bağlı Aliağa Köyü'nün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20318)

538.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, yoksulluk oranı, istihdam verileri, kalkınma planları ve İstanbul'un Global Finans Merkezleri sırasındaki gerilemeye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20319)

539.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, AK Parti hükümetleri döneminde kamu özel işbirliği kapsamındaki değeri 300 milyon dolardan yüksek olan projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20320)

540.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minarenin bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20322)

541.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında Türk vatandaşlarının şirket kuracağı ülkelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20323)

542.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Tokat ve Muş illerinde bazı okullara tartışmalı tarihi şahsiyetlerin isimlerinin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20324)

543.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas'a ikinci üniversite kurulması için verdiği bir kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20325)

544.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, atanamayan öğretmen sayısına ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin haklarının korunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20326)

545.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, meslek liselerine ve eğitim-sanayi işbirliği kapsamında çalışan stajyer işçilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20327)

546.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, öğretmenler hakkında çeşitli istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20328)

547.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, direksiyon usta öğreticilerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20329)

548.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, bir kırtasiye malzemeleri şirketi ile yapılan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20330)

549.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OECD raporuna göre Türkiye'deki öğrencilerin ortaklaşa problem çözme becerilerindeki başarı sıralamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20331)

550.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, halk eğitim merkezlerinde Kürtçe kurslarının verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20332)

551.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe İlkokulu'nun yemekhane ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20333)

552.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki engelli bir vatandaşın rehabilitasyon merkezine ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20334)

553.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında kurum içi eğitimler kapsamında anlaşma yapılan şirketlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20335)

554.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, viral hastalıklar nedeniyle çürüyen narenciye ağaçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20337)

555.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ambalajlı suların numune analizlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20338)

556.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Darboğaz göletinde yapılan ön çalışmanın sonuçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20339)

557.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ulukışla'da bulunan Ganimet Çayı için gölet çalışması yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20340)

558.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Darboğaz köyünde HİS göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20341)

559.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de 2018 yılında gölet yapılacak köylere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20342)

560.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ile Tepeköy arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20377)

561.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20378)

562.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20379)

563.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'da yapılması planlanan kavşak projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20380)

564.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta-Burdur karayolunun geçeceği yerlerde yapılacak kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20381)

565.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, kamu özel işletme modeli ile yapılan tünel ve köprülerden geçiş ücretlerine ve garanti kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20382)

566.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bazı havaalanlarındaki uçuşların doluluk oranlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20383)

567.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, tutuklu bir milletvekilinin hastaneye sevki sırasındaki uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20385)

568.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Meclis Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20386)

569.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana görev yapan TBMM Başkanlarınca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20387)

570.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20388)

571.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20389)

572.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20390)

573.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20391)

574.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20392)

575.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20393)

576.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20394)

577.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20395)

578.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20396)

579.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20397)

580.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20398)

581.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20399)

582.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20400)

583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20401)

584.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20402)

585.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20403)

586.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20404)

587.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20405)

588.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Afşin Elbistan termik santralleri ile kömür işletmesinde çalışan 582 işçinin iştirakçi firmaya devredilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20406)

589.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da bir anadolu lisesinde öğrencilerin zorunlu olarak Mevlid-i Nebi etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20407)

590.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Göztepe mahallesindeki çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20408)

591.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesinde mera alanlarının işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20409)

592.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Bahçekaradalak mahallesindeki altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20410)

593.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Eğribasan Mahallesinin su şebekesi sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20411)

594.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesindeki yol sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20412)

595.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Sofular mahallesindeki metruk evlerin yıkımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20413)

596.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Kerişli Mahallesinin elektrik alt yapısı sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20414)

597.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesindeki kanalizasyon altyapısı sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20415)

598.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Belçarsak Mahallesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20416)

599.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi sakinlerinin doğalgaz hattı talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20417)

600.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesi Hanburun mahallesindeki elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20418)

601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depreme yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20419)

602.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında yapılan organize suç operasyonlarına dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20420)

603.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılına ait sigara kaçakçılığı verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20421)

604.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, telefon kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20422)

605.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ilaç kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20423)

606.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alkol kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20424)

607.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, akaryakıt kaçakçılığına dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20425)

608.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, erişilebilirlik alanındaki eylem ve politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20426)

609.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da dağıtılan kömüre ve hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20427)

610.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Suriye sınırından Türkiye'ye geçtiği iddia edilen IŞİD militanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20428)

611.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara Gölbaşı Belediyesi'ndeki istisnai kadro atamalarıyla ilgili Sayıştay raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20429)

612.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20431)

613.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yönetim kadrosundaki bazı akademisyenlerin FETÖ bağlantısına yönelik şüphelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20432)

614.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ordu ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20433)

615.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kilis ilinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20434)

616.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, TUS ve YDUS sınav takvimindeki belirsizliklere ve sonuçların açıklanmasındaki gecikmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20436)

617.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20437)

618.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20438)

619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20439)

620.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20440)

621.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20441)

622.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20442)

623.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20443)

624.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20444)

625.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20445)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20446)

627.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20447)

628.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20448)

629.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20449)

630.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20450)

631.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20451)

632.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20452)

633.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20453)

634.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20454)

635.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/20455)

636.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20456)

637.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20457)

638.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20458)

639.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20459)

640.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20460)

641.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20461)

642.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20462)

643.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20463)

644.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20464)

645.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20465)

646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20466)

647.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20467)

648.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20468)

649.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20469)

650.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20470)

651.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20471)

652.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20472)

653.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/20473)

654.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, kamu ve özel bankalardan çiftçilerin kullandığı ipotekli kredilerin parasal değerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20510)

655.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20511)

656.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20512)

657.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20513)

658.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20514)

659.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20515)

660.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20516)

661.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20517)

662.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20518)

663.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20519)

664.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20520)

665.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20521)

666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20522)

667.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20523)

668.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20524)

669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20525)

670.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20526)

671.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısındaki artışa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20527)

672.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20528)

673.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvanlara işkence konusunda adli makamlara ulaşan vaka sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20529)

674.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli çocuklara yönelik cinsel istismar davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20530)

675.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, koruma altındayken ailesinin yanına döndürülen çocukların takibine ve desteklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20531)

676.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 ve 2017 yıllarında ALO 170 iletişim merkezine yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20551)

677.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 yılı Kasım ayında iş kazası sonucu yaralanan veya yaşamını yitiren işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20552)

678.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, 150'den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinin kreş açma zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20553)

679.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Efemçukuru Altın Madeninde siyanürle altın çıkarıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20554)

680.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizdeki toplam yapı stoğuna, ruhsatsız yapılara ve yapıların depreme dayanıklılık durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20555)

681.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Atatürk Stadının depreme dayanıklılık testi ve güçlendirme işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20556)

682.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılması öngörülen HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20557)

683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20558)

684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20559)

685.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20560)

686.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20561)

687.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20562)

688.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20563)

689.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20564)

690.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20565)

691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20566)

692.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20567)

693.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20568)

694.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20569)

695.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20570)

696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20571)

697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20572)

698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20573)

699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20574)

700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20575)

701.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Şırnak'ta bulunan TKİ'ye ait maden ocağının rödovans usulüyle bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20593)

702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20595)

703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20596)

704.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20597)

705.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20598)

706.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20599)

707.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20600)

708.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20601)

709.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20602)

710.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20603)

711.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20604)

712.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20605)

713.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20606)

714.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20607)

715.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20608)

716.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20609)

717.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20610)

718.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20611)

719.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20612)

720.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arazi toplulaştırmalarının süresi içerisinde yapılamadığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20613)

721.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun pirinç satış fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20614)

722.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kırmızı et üretiminin azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20615)

723.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çiftçilerin teknolojik gelişmeler hakkında eğitilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20616)

724.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20617)

725.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kişi başına düşen süt tüketim miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20618)

726.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, zeytincilik üretimine yönelik teşvik ve desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20619)

727.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, su ürünleri üretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20620)

728.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son bir yılda görülen hayvan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20621)

729.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamu yemekhanelerindeki gıda zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20622)

730.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, gıda mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20623)

731.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım alanındaki plan ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20624)

732.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım ürünlerinde üretici ve satıcı arasında gerçekleşen fiyat artışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20625)

733.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20627)

734.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20628)

735.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20629)

736.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20630)

737.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20631)

738.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20632)

739.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20633)

740.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20634)

741.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20635)

742.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20636)

743.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20637)

744.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20638)

745.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20639)

746.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik bariyerine sıkışması sebebiyle ayağı kesilen çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20640)

747.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van İpekyolu Belediyesi'nde kayyum atanmadan evvel ihalesi yapılan projelerin durdurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20641)

748.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Alevi vatandaşlara yapılan bir saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20642)

749.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Kastamonu Bozkurt Belediyesine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20643)

750.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, BASKİ'nin birikmiş elektrik faturası borcuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20644)

751.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20645)

752.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20664)

753.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20665)

754.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20666)

755.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20667)

756.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20668)

757.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20669)

758.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20670)

759.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20671)

760.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20672)

761.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20673)

762.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20674)

763.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20675)

764.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20676)

765.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20677)

766.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20678)

767.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20679)

768.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20680)

769.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20681)

770.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ücretli öğretmenler hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20682)

771.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Suriyeli çocuklarla ilgili eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20683)

772.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin atama ve askerlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20684)

773.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ilgili Yönetmelik hükümlerinin iptali sonrasında göreve iadesi kararlaştırılan okul müdür ve müdür yardımcıları hakkındaki yargı kararlarının yerine getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20685)

774.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20686)

775.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okul kitaplarındaki hatalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20687)

776.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okul kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20688)

777.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bakanlığa ait ABİDE projesinin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20689)

778.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizdeki eğitimi erken terk oranları ve alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20690)

779.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20691)

780.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20692)

781.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20693)

782.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20694)

783.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Sağlık Bakanlığına devredilen Sağlık Astsubaylarının TSK'ya dönme taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20695)

784.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de 2017 yılında tamamlanan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20697)

785.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20702)

786.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20703)

787.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20704)

788.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20705)

789.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20706)

790.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20707)

791.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20708)

792.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20709)

793.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20710)

794.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20711)

795.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20712)

796.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20713)

797.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20714)

798.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20715)

799.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20716)

800.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20717)

801.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Türkiye sınırında bulunan illerden yapılan telefon görüşmelerinin yurt dışı GSM kapsamında ücretlendirilmesi sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20718)

802.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Çardak Organize Sanayi Bölgesinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20719)

803.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'e yapılması öngörülen havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20720)

804.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan trafik yoğunluğuna ve kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20721)

805.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2004 yılında dönemin Başbakanına hediye edilen bir araca ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20722)

806.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 17 Kasım 2017 tarihli Şırnak ziyaretindeki mitinge kamu çalışanlarının katılımının Kaymakamlık talimatıyla zorunlu kılındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20723)

807.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, ABD merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan internette özgürlük raporundaki Türkiye ile ilgili ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20724)

808.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'ya ait hava kirliliği verilerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20725)

809.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde işten çıkarılan taşeron işçilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20726)

810.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bazı bakanlıklarda tespit edildiği iddia edilen özel hesaplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20727)

811.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavir kadrosuna atandığı iddia edilen iki kişiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20728)

812.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, güvenlik uygulamaları, uyuşturucu kullanımı, iş kazaları, işsizlik, kredi borçları, gelir dağılımı gibi konulardaki istatistiki verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20729)

813.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, 14 Temmuz 2016'da yürürlüğe giren 6722 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20730)

814.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bazı okullarda katılımın zorunlu olduğu Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20731)

815.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, OHAL döneminde işten çıkarılan veya tutuklanan kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20732)

816.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bir müsteşarın babasının adının bir okula verildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20733)

817.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TRT Haber kanalının CHP Grup Toplantısı yayınını yarıda kesmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20734)

818.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasına ve diğer belediyelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20735)

819.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Muğla'da gerçekleştiği iddia edilen kötü muamele uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20736)

820.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2007 yılından bu yana ülkemizden vergi cenneti olarak nitelenen ülkelere gönderilen döviz tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20737)

821.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Rıza Sarraf adlı kişiye ve faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20738)

822.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, asgari ücrete dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20739)

823.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Eti Maden'e ait Mazıdağı Fosfat İşletmesi'nde özelleştirme kapsamında satılan atıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20740)

824.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 2018 Bütçe görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan işsizlik ve istihdam sorunu konulu bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20741)

825.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, nüfus müdürlerinin ek gösterge sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20742)

826.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Ağustos 2017'de Balıkesir'de bir otomobilde yakalanan FETÖ suikast timine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20743)

827.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dağ kurtarma ekibi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20744)

828.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, maden ocakları ve buralarda çalışan işçilere dair bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20745)

829.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, OHAL kapsamında kapatılan bir TV kanalının mallarının TMSF tarafından satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20746)

830.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir hastanedeki yangını görüntülerken darp edilen muhabire ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20747)

831.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, engelli istihdam verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20748)

832.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boğulma olaylarına ve istatistiklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20749)

833.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel radyoların bazı borçlarının affedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20750)

834.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20751)

835.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ve ülke genelinde nükleer ve benzeri saldırılar konusunda uzman personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20752)

836.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet sonrası geçici barınma alanlarının saptanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20753)

837.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde bulunan sığınaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20754)

838.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yapılan sosyal bilimler lisesi inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20755)

839.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu hatlarında AB standartlarının sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20756)

840.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin taraf olduğu kamulaştırma davalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20757)

841.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD taşınmazları arasında yer alan boş konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20758)

842.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'daki doğal gaz abonelerinin kartlı sayaçlarının değiştirilme zorunluluğuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20759)

843.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da TOKİ'ye devredilen araziler ile TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20760)

844.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, enflasyondaki artışa ve bu durumun sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20761)

845.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki mahallelerde kanalizasyon altyapısının tamamlanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20762)

846.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Elmadağ Hasanoğlan yerleşkesine yapılacak taşocağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20763)

847.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesine henüz doğalgaz altyapısı yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20764)

848.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Kırıkkale yolu üzerindeki Hasanoğlan kavşağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20765)

849.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal kredilerle ilgili dava ve takiplere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20766)

850.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, arazi toplulaştırma işlerinin zamanında bitirilememesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20767)

851.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nikah sayılarına ve yabancı damat ve gelin sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20768)

852.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda elde edilen özelleştirme gelirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20769)

853.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Diyanet'in internet sitesinde boşanma konulu bir soruya verilen cevaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20770)

854.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bir platform tarafından Mardin'de öğrencilere yapılacak giysi ve kırtasiye yardımlarına izin verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20771)

855.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, bakanlar kurulu üyelerinin makam odalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20772)

856.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Suriyeli sığınmacılarla ilgili bazı verilere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20773)

857.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, günlük kiralık evlerin denetimine ve bildirim yükümlülüğünü ihlal edenlere kesilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20774)

858.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, camilerde toplanan yardım paralarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20775)

859.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik yasa tasarısının yeniden gündeme getirileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/20776)

860.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalet Bakanlığı müsteşarının Yargıtay üyeliğine atanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20777)

861.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, iki vatandaşın Şırnak'ın Silopi ilçesinde operasyonlar sırasında yaşamını yitirmesine yönelik süren soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20778)

862.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, OHAL sürecindeki cezaevi uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20779)

863.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, hakkında iddianame hazırlanmadan bir yılı aşkın süredir tutukluluğu süren bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20780)

864.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, karakoldan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20781)

865.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Siirt'te düzenlenen bir askeri operasyon sonrasında bazı cenazelerin ailelere teslim edilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20782)

866.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep L Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20783)

867.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, SEGBİS'in yasal dayanağı ve amacı dışında kullanıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20784)

868.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bayburt Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20785)

869.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Cumhurbaşkanı tarafından açılan tazminat davalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20786)

870.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, hapis cezası alan bir belediye başkanının cezasının infazının geciktirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20787)

871.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Adli Sarayının açılışının gecikmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20788)

872.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bazı IŞİD üyeleri ile bağlantısı olduğu iddia edilen sivil toplum örgütlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20789)

873.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, okullarda yaşanan taciz olaylarının araştırılmasına ve çocuklara verilmesi planlanan mahremiyet eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20790)

874.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, çeşitli sebeplerle gerçekleşen çocuk ölümleriyle ilgili olarak yürütülen raporlama çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20791)

875.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarına ait kadına yönelik şiddet verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20792)

876.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişim durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20793)

877.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, taşeron işçilerinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20795)

878.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20796)

879.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, 2002-2017 yılları arasında gerçekleşen maden kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20797)

880.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4C'li Aile Sağlığı Merkezi Personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20798)

881.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında SODES kapsamında desteklenen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20799)

882.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de çalışan yabancı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20801)

883.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Sağlık Bakanlığı personeline verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20802)

884.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'ndaki imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20803)

885.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde heyelan bölgesi ve dere yatağı olan bölgelerde kentsel dönüşüme izin verildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20804)

886.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kırsal kesimde heyelan tehlikesi nedeniyle yer değişikliği bekleyen köy sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20805)

887.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin gürültü sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20806)

888.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı'nın temizlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20807)

889.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, maden sahalarının termik santral kurulmak üzere özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20808)

890.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta meydana gelen maden kazalarının ve ölümlerin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20809)

891.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Kütahya-Ömerler linyit sahasına dair çeşitli hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20810)

892.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ayçiçeği gözetim fiyatında yapılan indirimin sebep ve sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20820)

893.-   Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Et ve Süt Kurumu Sivas Kombinasının açılmamış olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20821)

894.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Singapur'dan ithal edilecek bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20822)

895.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇKS belgesi olmayan çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20823)

896.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt desteklerinden yararlanan üretici ve besici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20824)

897.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, besicilere inek için teşvik verilmesi uygulamasının yeniden başlatılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20825)

898.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarına C kotasından pancar verenlere verilecek desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20826)

899.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun son beş yılda yapılan ihalelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20827)

900.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun çeşitli yapım işlerinin son durumlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20828)

901.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'ya ait bazı hububat depolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20829)

902.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun bir yapım işinden kaynaklanan alacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20830)

903.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun Çankırı iş yerindeki deposuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20831)

904.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gümrük vergisi olmadan ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20832)

905.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te hayvanları samandan zehirlenerek telef olan vatandaşın durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20833)

906.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı'nın Sorguçlu Köyü'nün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20835)

907.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen kötü muameleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20836)

908.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Suruç ve Ankara'da yaşanan patlamaların önlenememesine ve sonrasında gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20837)

909.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde görevli iken asılsız FETÖ ihbarı ile açığa alınan teknisyenin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20838)

910.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de SİHA ile sivil vatandaşların vurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20839)

911.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de ulaşıma kapatılan köprülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20840)

912.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan yol kontrol noktalarındaki uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20841)

913.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, iki çocuğun yaşamlarını yitirdiği olay hakkında soruşturma açılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20842)

914.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyona ve sonrasında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20843)

915.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, iki vatandaşın Şırnak'ın Silopi ilçesinde operasyonlar sırasında yaşamını yitirmesine yönelik süren soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20844)

916.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Malatya'da bazı Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarının işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20845)

917.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Malatya'da Alevi yurttaşların kapılarının işaretlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20846)

918.-   Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mühimmat patlaması sonucu vatandaşların yaşamlarını yitirmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20847)

919.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TARSİM kapsamındaki hasar tespit uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20848)

920.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT hakkında Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20849)

921.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 10 Ekim Ankara Garı terör saldırısını kınamak üzere yapılan etkinliklere yönelik kolluk müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20850)

922.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD terör örgütünün Alevi kurumlarına saldırabileceğine dair istihbarata ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20851)

923.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankapark projesinin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20852)

924.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Yüksekova'da Kürtçe tabelaların kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20853)

925.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, HDP binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20854)

926.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı hakkındaki hapis cezasının infazına başlanmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20855)

927.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 2017 yılı verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20856)

928.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, günlük kiralık evlerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20857)

929.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asayiş ve trafik olaylarıyla ilgili kameralara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20858)

930.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de meydana gelen trafik kazası sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20859)

931.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin bazı mahallelerindeki temizlik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20860)

932.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, uyuşturucu kullanımına dair verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20861)

933.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediye başkanları ve meclis üyelerinin cinsiyete göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20862)

934.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplum yararına olan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20863)

935.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mahalle ve köy muhtarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20864)

936.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il özel idarelerinin yönetim ve meclislerindeki cinsiyet dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20865)

937.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarına ait boşanma verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20866)

938.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ele geçirilen kaçak etlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20867)

939.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bazı IŞİD üyeleri ile bağlantısı olduğu iddia edilen sivil toplum örgütlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20868)

940.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20869)

941.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20870)

942.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20871)

943.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20872)

944.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20873)

945.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20874)

946.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20875)

947.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20876)

948.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20877)

949.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20878)

950.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20879)

951.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20880)

952.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20881)

953.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20882)

954.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20883)

955.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20884)

956.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20885)

957.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20886)

958.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyüme hızı en çok ve en az olan sektörlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20887)

959.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Van'ın Edremit ilçesinde tarihi mekanlar üzerine çeşitli yapılar inşa edildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20888)

960.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20889)

961.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20890)

962.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20891)

963.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20892)

964.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20893)

965.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20894)

966.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20895)

967.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20896)

968.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20897)

969.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20898)

970.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bulunan Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine inşa edilen yapılarla ilgili açıklamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20899)

971.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, özel bir tiyatronun talep ettiği devlet desteğinin reddine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20900)

972.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki tarihi mekanlara, müzelere ve ilin turizm gelirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20901)

973.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20902)

974.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ABD'de bulunan Zeugma mozaiklerinin iadesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20903)

975.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Varlık Barışı düzenlemesi kapsamında ülkemize giren servet miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20904)

976.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Karaman Spor Lisesinde dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20905)

977.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Akdeniz Üniversitesi'nde verilen Türk Dili dersinde öğretim görevlilerince yazılan bazı kitapların zorunlu tutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20906)

978.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Bakanlıkça Etkili Öğretmenlik Projesi kapsamında dağıtılan bir kitabın içeriğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20907)

979.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20908)

980.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının unvanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20909)

981.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında yapılan AB yardımına ve kullanılan bütçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20910)

982.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavların sonuçlarının gecikmesine ve bundan kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20911)

983.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Göbeklitepe ilk ve orta okulundaki yemek sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20912)

984.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki rehberlik öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20913)

985.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'da uzak ilçelerde okuyan öğrencilerin okula ulaşımda yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20914)

986.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da engelli vatandaşların başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerine erişebilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20915)

987.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-20 Mayıs 2017 tarih aralığında aylara göre çeşitli sebeplerle gerçekleşen asker ölümü vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20916)

988.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, tezkere alacağı gün katıldığı operasyonda yaşamını yitiren bir askere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20917)

989.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20918)

990.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20919)

991.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20920)

992.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20921)

993.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20922)

994.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20923)

995.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20924)

996.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20925)

997.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20926)

998.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20927)

999.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20928)

1000.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20929)

1001.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20930)

1002.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20931)

1003.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde bulunan ABD üslerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20932)

1004.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli er istihdam verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20933)

1005.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, savunma sanayi verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20934)

1006.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kışlada başına miğferle vurulduğu için yaşamını yitiren bir askere şehitlik verilip verilmeyeceğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20935)

1007.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20936)

1008.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20937)

1009.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20938)

1010.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20939)

1011.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20940)

1012.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin köylerinde kullanılan içme sularına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20941)

1013.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü'nün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20943)

1014.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TCK adının KGM olarak değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20951)

1015.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD tarafından yürütülen tünel elektrifikasyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20952)

1016.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, okul servislerinin karıştıkları kazalara ve bu kazalarda yaşamını yitiren öğrencilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20953)

1017.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD bünyesinde yer alan hurda niteliğindeki malzemelerin değerlendirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20954)

1018.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'yi İzmir Limanı'na bağlayan demiryolu hattının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20955)

1019.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜVASAŞ tarafından üretilen ve Bulgaristan'a ihraç edilen vagonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20956)

1020.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki kavşak ve köprü ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20957)

1021.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun doğrudan alım yaptığı yerli ve ithal ettiği ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20958)

1022.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kayaş Kırıkkale arasındaki altyapı inşaatı ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20959)

1023.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜDEMSAŞ'tan temin edilen vagonlardaki gecikmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20960)

1024.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Sivas Demiryolu Projesindeki çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20961)

1025.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Kırık Köyü sakinlerinin bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20962)

1026.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ray şebekesindeki yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20963)

1027.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu hatlarına dair çeşitli istatistiklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20964)

1028.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara Demiryolu Fabrikası'nın modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20965)

1029.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD demiryolu hattı raylarının uzunluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20966)

1030.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hemzemin geçitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20967)

1031.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'deki vagon sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20968)

1032.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'de meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20969)

1033.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD trenlerindeki gecikme sürelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20970)

1034.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD ve bağlı işletmelerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20971)

1035.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'den yurt dışına direkt uçuşların artırılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/20972)

1036.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TUİK'in hesaplama yöntemlerini değiştirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20975)

1037.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kaçak yollardan yurt dışına gitmeye çalışan vatandaş ve göçmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20976)

1038.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, kaçak yollardan yurt dışına geçerken yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20977)

1039.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20978)

1040.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bartın Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20979)

1041.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20980)

1042.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20981)

1043.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fırat Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20982)

1044.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20983)

1045.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis 7 Aralık Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20984)

1046.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20985)

1047.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20986)

1048.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bülent Ecevit Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20987)

1049.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sakarya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20988)

1050.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Munzur Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20989)

1051.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20990)

1052.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bozok Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20991)

1053.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kafkas Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20992)

1054.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Celal Bayar Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20993)

1055.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20994)

1056.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Selçuk Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20995)

1057.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uludağ Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20996)

1058.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anadolu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20997)

1059.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20998)

1060.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Abant İzzet Baysal Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/20999)

1061.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21000)

1062.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21001)

1063.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Doğu Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21002)

1064.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dumlupınar Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21003)

1065.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21004)

1066.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21005)

1067.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21006)

1068.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21007)

1069.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırklareli Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21008)

1070.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21009)

1071.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafik sigortalarında maliyetin belirlenme kriterlerine ve yerli ve yabancı acente sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21010)

1072.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 temmuz sonrası yurt dışına kaçarak iltica talebinde bulunanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21011)

1073.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devremülklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21012)

1074.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında hesabı, taşınmazı ve işletmesi bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21013)

1075.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi ile ev ve araç alan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21015)

1076.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaz saati uygulamasının yol açtığı bazı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21016)

1077.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BOTAŞ'ın elektrik santrallerine verdiği doğal gaz fiyatının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21018)

1078.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dolar borcu olan kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21019)

1079.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işsizlik, ithalat ve enflasyon verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21020)

1080.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki çifte vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21021)

1081.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2002 yılından bu yana ajanlık yaptığı tespit edilen konsolosluk çalışanı sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21022)

1082.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ülkemizde ajanlık yaptığı tespit edilen İsrail vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21023)

1083.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21024)

1084.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son beş yılda kamu görevinden istifa eden personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21025)

1085.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Ahmetli Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir yapıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21026)

1086.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik faturalarından kesilen TRT payının tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21028)

1087.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dört vatandaşın zırhlı bir araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21029)

1088.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21030)

1089.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bazı suçlardan tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21031)

1090.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 18 yaş altında olup gayriresmi evlilik yaptığı için cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21032)

1091.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, huzurevi ücretlerine zam yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21033)

1092.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2017 yılları arasında yapılan 18 yaş altı evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21034)

1093.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2003 yılından bu yana Balıkesir'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21035)

1094.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21036)

1095.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21037)

1096.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21038)

1097.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21039)

1098.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21040)

1099.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21041)

1100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21042)

1101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21043)

1102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21044)

1103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21045)

1104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21046)

1105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21047)

1106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21048)

1107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21049)

1108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21050)

1109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21051)

1110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21052)

1111.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, TÜMTİS'e bağlı işçilerin örgütlenme hakkını kullanmasının engellendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21053)

1112.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir krom ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21055)

1113.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İstanbul Kadıköy'de bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21056)

1114.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21057)

1115.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla işsiz üniversite mezunlarının sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21059)

1116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21060)

1117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21061)

1118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21062)

1119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21063)

1120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21064)

1121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21065)

1122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21066)

1123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21067)

1124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21068)

1125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21069)

1126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21070)

1127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21071)

1128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21072)

1129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21073)

1130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21074)

1131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21075)

1132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21076)

1133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21077)

1134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hava kalitesi en yüksek ve en düşük olan illere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21078)

1135.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21079)

1136.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Yüksekova'da devam eden altyapı onarım çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21080)

1137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21083)

1138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21084)

1139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21085)

1140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21086)

1141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21087)

1142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21088)

1143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21089)

1144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21090)

1145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21091)

1146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21092)

1147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21093)

1148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Adıyaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21094)

1149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Ağrı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21095)

1150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Aksaray iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21096)

1151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bayburt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21097)

1152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21098)

1153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21099)

1154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21100)

1155.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şırnak'taki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21101)

1156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karadon Taş Kömürü İşletmesinde bir süredir toplu işçi alımı olmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21102)

1157.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin maliyet ve kar-zarar durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21103)

1158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21106)

1159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21107)

1160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21108)

1161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21109)

1162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21110)

1163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21111)

1164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21112)

1165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21113)

1166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21114)

1167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21115)

1168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21116)

1169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21117)

1170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21118)

1171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21119)

1172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21120)

1173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21121)

1174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21122)

1175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21123)

1176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki TMO hububat istasyonlarının yeniden kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21124)

1177.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde kullanılan araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21125)

1178.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'de stokta bekleyen ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21126)

1179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde 2017 yılındaki buzağı ölüm oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21127)

1180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'den uzun süreli işletme kiralayan firmalardan taahhütlerini yerine getirmeyenlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21128)

1181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde 2017 yılında yapılan sulama yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21129)

1182.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çiftçilere verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21130)

1183.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2017 yılında tarım faaliyetlerinden çekilen çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21131)

1184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, at yarışlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21132)

1185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Elazığ ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21133)

1186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kırşehir ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21134)

1187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Siirt ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21135)

1188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Karabük ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21136)

1189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kütahya ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21137)

1190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Karaman ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21138)

1191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kilis ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21139)

1192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Van ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21140)

1193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kastamonu ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21141)

1194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Osmaniye ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21142)

1195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Muş ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21143)

1196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kars ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21144)

1197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Çankırı ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21145)

1198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Hakkari ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21146)

1199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bingöl ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21147)

1200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bitlis ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21148)

1201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Nevşehir ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21149)

1202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Gümüşhane ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21150)

1203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Yozgat ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21151)

1204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Erzurum ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21152)

1205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Ağrı ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21153)

1206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Diyarbakır ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21154)

1207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kırıkkale ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21155)

1208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Adıyaman ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21156)

1209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Iğdır ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21157)

1210.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de cadde ve sokakların engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21158)

1211.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, en fazla göç alan ve veren illere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21159)

1212.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çarşı ve mahalle bekçiliği için yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21160)

1213.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21161)

1214.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, çeşitli suçlar nedeni ile gözaltına alınanlara dair çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21162)

1215.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Büyükşehir Belediyesince engelli vatandaşlara tahsis edilen araç park yerlerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21163)

1216.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2017 yılları arasına ait göç verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21164)

1217.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, suça karışan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21165)

1218.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının görevlerine ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21166)

1219.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'daki bazı olayların henüz aydınlatılamamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21167)

1220.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da kurulan Bit Pazarı'nın Koşuyolu Parkı'ndan çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21168)

1221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karabük iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21169)

1222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21170)

1223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21171)

1224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21172)

1225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21173)

1226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21174)

1227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21175)

1228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21176)

1229.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de emlak vergilerinin yüzde 10'unun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21177)

1230.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tiyatro salonu ve 2016-2017 yıllarında oynanan oyun sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21178)

1231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, opera ve baleye dair çeşitli istatistiklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21179)

1232.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası statüsü almasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21180)

1233.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21181)

1234.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hatay'da bir anaokulundaki etkinlikte çocuklara komando yemini ettirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21182)

1235.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, engelli öğretmenlerin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21183)

1236.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21184)

1237.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ergani Fen Lisesindeki yemekhane sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21185)

1238.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21186)

1239.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, akademik görevlerine göre öğretim elemanı sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21187)

1240.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, en fazla ve en az profesör unvanlı öğretim üyesi bulunan üniversitelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21188)

1241.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında öğrenim gören resmi burslu kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21189)

1242.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2010 KPSS sınav sorularının çalınmasıyla ilgili yasal işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21190)

1243.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Bakanlıkça Suriyeli mültecilere yönelik eğitimler konusunda protokol imzalanan bir derneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21191)

1244.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de yapılan norm ve ihtiyaç fazlası öğretmen atamalarına ait puanların açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21192)

1245.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE fabrikalarında gerçekleşen iş kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21193)

1246.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yurt dışına ürün satabilmesine yönelik maliyet azaltıcı çalışmalar olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21194)

1247.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin fişek üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21195)

1248.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE Kapsül Fabrikasında yatırım programındaki 6 kalemden vazgeçilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21196)

1249.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin modernize edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21197)

1250.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE bünyesinde bulunan gaz laboratuvarının akreditasyonuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21198)

1251.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin tapa üretimine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21199)

1252.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yapısal sorunlarını çözmek için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21200)

1253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'ye yasal zorunluluğa rağmen hurda vermeyen kamu kurumlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21201)

1254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin sermayesinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21202)

1255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin 2016 ve 2017 yıllarında aldığı siparişlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21203)

1256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Pakistan Savunma Bakanlığı için üretilen Otomatik Bomba Atarların durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21204)

1257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin son beş yılda yurt dışına ürün teslimi için yaptığı anlaşmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21205)

1258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yatırım programına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21206)

1259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin üretim maliyetinin düşürülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21207)

1260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Diyarbakır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21208)

1261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Hakkari iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21209)

1262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzurum iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21210)

1263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Iğdır iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21211)

1264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Çankırı iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21212)

1265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bitlis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21213)

1266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kahramanmaraş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21214)

1267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Gümüşhane iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21215)

1268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Erzincan iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21216)

1269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Bingöl iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21217)

1270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Düzce iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21218)

1271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Elazığ iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21219)

1272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Batman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21220)

1273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı köylerdeki içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21221)

1274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak avcılığa ve kesilen cezalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21222)

1275.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli İstanbul arasındaki banliyö tren seferlerinin tam kapasite ile ne zaman başlayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21233)

1276.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Sarayköy bölgesine yeni bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21234)

1277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hitit Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21235)

1278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21236)

1279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ordu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21237)

1280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale 18 Mart Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21238)

1281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21239)

1282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21240)

1283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afyon Kocatepe Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21241)

1284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21242)

1285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21243)

1286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21244)

1287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21245)

1288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21246)

1289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21247)

1290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21248)

1291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yalova Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21249)

1292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21250)

1293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Artvin Çoruh Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21251)

1294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Süleyman Demirel Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21252)

1295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kocaeli Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21253)

1296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis Eren Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21254)

1297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Giresun Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21255)

1298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erciyes Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21256)

1299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Pamukkale Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21257)

1300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21258)

1301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı Karatekin Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21259)

1302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21260)

1303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mustafa Kemal Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21261)

1304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İnönü Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21262)

1305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çukurova Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21263)

1306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21264)

1307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ahi Evran Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21265)

1308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Namık Kemal Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21266)

1309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21267)

1310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galatasaray Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21268)

1311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yıldız Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21269)

1312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21270)

1313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin Artuklu Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21271)

1314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21272)

1315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karadeniz Teknik Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21273)

1316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmara Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21274)

1317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüzüncü Yıl Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21275)

1318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21276)

1319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dicle Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21277)

1320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21278)

1321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akdeniz Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21279)

1322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ondokuz Mayıs Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21280)

1323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21281)

1324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21282)

1325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21283)

1326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Harran Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21284)

1327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Boğaziçi Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21285)

1328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adnan Menderes Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21286)

1329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21287)

1330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21288)

1331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21289)

1332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trakya Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21290)

1333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir Üniversitesine yurt dışındaki üniversitelerden geçiş yapan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21291)

1334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçe açığının sorumlularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21292)

1335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, otobüs ve metrobüslerin engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21293)

1336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21294)

1337.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21295)

1338.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OHAL İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuruların incelenme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21296)

1339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İİBF mezunlarının kamuda istihdam sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21297)

1340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denetim yapan görevlilerin eğitimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21298)

1341.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki Suriyeli mültecilere dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21300)

1342.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21301)

1343.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD arama kurtarma teknisyenlerinin görevleri dışında nöbet tuttukları iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21302)

1344.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD çalışanlarının geçici görev yolluklarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21303)

1345.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD İl Müdürlüklerine dair bir yönetmeliğe ve sivil savunma uzmanı kadrosu verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21304)

1346.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD yönetici kadrolarına atama yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21305)

1347.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il afet ve acil durum müdürlükleri personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21306)

1348.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD müdürlüklerince kullanılan araçların Bütçe Kanunu'ndaki kasko yapılacak araçlar listesine eklenip eklenmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21307)

1349.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD personelinin fazla mesai sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21308)

1350.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık nedeniyle görevini yürütemeyen arama ve kurtarma teknisyenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21309)

1351.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilere yönelik vergi muafiyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21310)

1352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazetelere verilen kamu ilanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21311)

1353.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün bakımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21312)

1354.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir tutuklunun mahkemede verdiği ifadeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21313)

1355.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, futbolculara yönelik vergi avantajlarının süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21314)

1356.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki bazı maden alanlarında oluşan çukurların yarattığı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21315)

1357.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'ndeki meralardan inşaat malzemesi alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21316)

1358.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Gölbaşı - Haymana yolu üzerinde İkizce Mahallesi mevkiinde hayvan geçişi için köprü ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21317)

1359.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Boyalık Mahallesi'nin toplu taşıma sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21318)

1360.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir bağlantı yolunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21319)

1361.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi'nin su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21320)

1362.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, bitcoin hakkındaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21321)

1363.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bazı mahallelerdeki doğalgaz hattı bağlantısı yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21322)

1364.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Ahiboz Mahallesi'ne köy konağı yapılması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21323)

1365.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden geçen E-90 otoyolu üzerinde yeterli sayıda geçit ve köprü bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21324)

1366.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bazı mahallelerindeki altyapı eksikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21325)

1367.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir bulvar üzerine otobüs durağı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21326)

1368.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki eski elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21327)

1369.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bazı mahallelerin elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21328)

1370.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, protestolu senet ve karşılıksız çeklere dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21329)

1371.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında el konulan özel uçaklarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/21330)

1372.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21331)

1373.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, TCMB'nin Para Politikası Kurulu kararının kamuoyundan önce bir kısım yatırımcıyla paylaşıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/21332)

1374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21333)

1375.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıldaki hırsızlık ve rüşvet suçlarına ait verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21334)

1376.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, iki şahsın ulusal bir televizyon kanalında yaptıkları işkenceyi teşvik eden bir konuşmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21335)

1377.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, HDP Eş Genel Başkanı'nın duruşmalara getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21336)

1378.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında kaybolan çocuklara dair kayıtlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21337)

1379.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21338)

1380.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21339)

1381.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21340)

1382.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21341)

1383.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde kömür yardımı alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21342)

1384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21343)

1385.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, vize muafiyeti sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21344)

1386.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21346)

1387.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli statüsünden emekli olma koşullarında yapılan değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21347)

1388.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21348)

1389.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21349)

1390.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017'de malulen emekliliği sona erdirilen SGK'lı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21350)

1391.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı istihdam oranına ve önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21351)

1392.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21352)

1393.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, mesleki yeterlilik belgesi uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21354)

1394.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, taşeron işçilerinin kadroya alınmasına dönük kriterlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21355)

1395.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21356)

1396.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21357)

1397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21358)

1398.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs hakkındaki kararı çerçevesinde atılacak adımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21359)

1399.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21361)

1400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21363)

1401.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik kayıp kaçak oranlarının tespitine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21364)

1402.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Sarayköy'deki termal kuyulara çevreye zararlı inhibitör atıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21365)

1403.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21366)

1404.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21367)

1405.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21368)

1406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21373)

1407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21374)

1408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21375)

1409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21376)

1410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21377)

1411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21378)

1412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21379)

1413.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21380)

1414.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21381)

1415.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21382)

1416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21383)

1417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21384)

1418.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21385)

1419.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21386)

1420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21387)

1421.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21388)

1422.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21389)

1423.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker üretimi ve ithalatı ile uygulanan kotalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21390)

1424.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21391)

1425.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21392)

1426.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizi yapan laboratuvarlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21393)

1427.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Rize ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21395)

1428.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Batman ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21396)

1429.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Şanlıurfa ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21397)

1430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Düzce ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21398)

1431.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bayburt ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21399)

1432.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Kahramanmaraş ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21400)

1433.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Mardin ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21401)

1434.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Aksaray ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21402)

1435.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Şırnak ilinde yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21403)

1436.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21404)

1437.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, biber gazı ithalatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21405)

1438.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da iki ilçe belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21406)

1439.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, EGM ve İBB tarafından uygulamaya koyulan minibüs takip sistemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21407)

1440.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, kapatılan bir radyo istasyonunun mal varlığının satışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21408)

1441.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21409)

1442.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21410)

1443.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21411)

1444.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21412)

1445.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21413)

1446.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21414)

1447.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki kütüphane sayısına ve kütüphanelerin kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21415)

1448.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2005-2017 yılları arasında toplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21416)

1449.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21417)

1450.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21418)

1451.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı dil eğitimindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21419)

1452.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21420)

1453.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21421)

1454.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21422)

1455.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, ücretli öğretmen çalıştırılmasına ve bundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21423)

1456.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21424)

1457.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21425)

1458.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21426)

1459.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çorum ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21441)

1460.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21442)

1461.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ve Türkiye genelinde baz istasyonlarının sayısı, konumu ve etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21443)

1462.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21444)

1463.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde mevcut ve kurulacak olan baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21445)

1464.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21446)

1465.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21447)

1466.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21448)

1467.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ve yolun duble yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/21449)