TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 70

2 Şubat 2018 Cuma

 

Tasarı

1.- Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2018)

 

Teklifler

1.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2100) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

2.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; Devlet Memurları Kanunun 53 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2101) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

3.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2102) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

4.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2103) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2018)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2104) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2105) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 4 Milletvekilinin; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2106) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2107) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

9.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2108) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2109) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

11.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2110) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

12.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Kadastro Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2111) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2018)

13.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2112) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2018)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

2.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, Adana'nın Çukurova ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2401) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

3.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Ceyhan ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

4.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Aladağ ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2403) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, Adana'nın Yumurtalık ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2404) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

6.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

7.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

8.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, Adana'nın Karataş ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2407) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

9.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, Ege Denizi'ndeki bazı Türk adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2408) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

10.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, Adana'nın Yüreğir ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2409) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

11.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, Adana'nın İmamoğlu ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2410) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

12.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 21 Milletvekilinin, sağlık okur-yazarlığı konusunda farkındalığın arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2411) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

13.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Pozantı ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2412) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

14.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Karaisalı ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2413) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2414) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2415) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Aksaray'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Bayburt'taki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

19.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, Adana'nın Sarıçam ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

20.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 23 Milletvekilinin, Adana'nın Kozan ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Düzce'deki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

22.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, Adana'nın Seyhan ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Çankırı'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Elazığ'daki yoksulluk ve işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, tıp fakülteleri ve üniversite hastanelerinin son yıllarda karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Adana'nın Feke ilçesinin işsizlik, yoksulluk ve eğitimle ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, uyuşturucu madde bağımlılığının tedavi aşamasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, ALS hastalarına sağlık hizmeti verebilecek sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin planlanmasına yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

30.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıktığı olayın ve çocuk istismarı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

31.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 21 Milletvekilinin, erken yaşta gerçekleştirilen evliliklerin ve doğumların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)