TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 67

30 Ocak 2018 Salı

 

Tasarı

1.- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/912) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarih: 30.01.2018)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, İZBAN bünyesinde taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

2.-      Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde sendika değiştirmeye zorlandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

3.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İstanbul'da yapımı devam eden konut ve işyeri projelerine ve 30 kat üstü yapı adedine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

4.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İstanbul'da bulunan tarihi İshak Paşa Hamamı'nın mevcut durumuna ve korunması için yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

5.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yurt dışına yapılan direkt uçuşlara ve İzmir-Ankara arasında Türk Hava Yollarının seferinin olmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

6.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Gediz Nehri'nde yürütülen temizleme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

7.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına, hayvan sayısını artırmak için verilen teşviklere ve et tüketimi ile ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AB İlerleme Raporu'nda veteriner hekimlik hizmetlerinin uyumlaştırılması konusundaki bir öneri ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında mera hayvancılığının desteklenmesi konusunda uygulanan projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında kapanan veya küçülmeye giden çiftliklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında alınacak personel miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında görülen hayvan hastalıklarına ve hayvan hastalıkları konusunda yeni bir yönetmelik hazırlığı olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin sağlık personeli statüsünde olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zoonotik hastalıkların son beş yıldaki seyrine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nesli tükenmekte olan hayvan türlerine ve bu türlerin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yabani hayvanlardan kaynaklı kuduz vakası görülüp görülmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimi alanında istihdam edilen personel sayısına ve gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doğaya zarar veren avlanma yöntemleriyle mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında görülen zoonotik hastalık vakalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa kayıtlı veteriner hekim sayısına ve veteriner hekim bulunmayan il ve ilçe müdürlüklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, et ve süt üretiminde kaliteyi artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, salgın hastalıkları önlemek için yapılan çalışmalara, istihdam edilen personele ve bütçeden ayrılan paya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlikte uzmanlık uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 50 baş ve üzeri hayvan sahiplerine lise mezunu olması ve kurs alması şartıyla suni tohumlama izni verilip verilmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, profesyonel spor kulüplerinin borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında görülen kuduz hastalığı vakalarına ve bu hastalıkla mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

28.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, 2018 yılında memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

29.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, hafriyat kamyonlarının karıştığı ölümlü trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

30.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde 2016 ve 2017 yıllarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkış yaparken veya yurda giriş yaparken yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

31.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2017 yılında Hatay ili nüfusuna kayıtlı olan ve nüfusunu Hatay ilinden başka illere aldıran kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

32.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Antakya-Altınözü arasındaki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

33.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Arsun-Samandağ arasındaki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

34.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Antakya-Yayladağı arasındaki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

35.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'da meydana gelen trafik kazalarını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

36.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hassa Tüneli'nin yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

37.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, üreticilerin doğal afetlerden korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

38.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde kimyasal gübre ve ilaç kullanım oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

39.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, solucan gübresi kullanımının teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

40.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilinde tarımsal faaliyetler nedeniyle oluşan toprak kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

41.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

42.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, iş kazaları ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

43.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2002-2017 yılları arasında Hatay ilinde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

44.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, yetiştirme yurtlarından reşit olduktan sonra ayrılıp son beş yılda işe yerleştirilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

45.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay ilindeki okullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerin 2016 ve 2017 yıllarındaki ithalat ve ihracat tutarlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, küçük ve orta boy işletmelerdeki üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanayi bölgeleri ve teknoparkların sektörel ve bölgesel dağılımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir kelimenin Genel Kurulda kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22498) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

2.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Varlık Fonu'nun kuruluş amacına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22499) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Başbakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22500) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

4.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parti kapatma ile ilgili bir Anayasa değişikliğinin gündeme getirileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22501) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2017)

5.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MEB tarafından gerçekleştirilen bir proje ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

6.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet'in Milli Piyango ile ilgili bir açıklamasına ve 2002-2017 arasında şans oyunlarından elde edilen gelirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22503) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

7.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22504) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

8.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22505) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

9.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22506) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

10.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22507) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

11.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22508) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

12.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22509) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

13.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22510) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

14.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22511) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

15.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22512) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

16.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22513) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22514) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

18.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22515) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

19.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22516) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22517) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22518) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

22.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22519) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

23.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22520) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22521) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

25.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22522) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

26.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22523) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22524) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

28.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22525) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22526) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22527) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22528) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

32.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22529) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

33.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22530) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

34.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22531) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

35.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22532) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22533) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

37.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22534) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

38.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22535) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

39.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22536) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22537) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

41.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜİK tarafından açıklanan 2017 Ekim ayı enflasyon oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

42.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevsimlik işçilerin koşullarının iyileştirilmesine ve bu şekilde çalışan çocukların durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22539) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

43.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, istismara uğrayan çocukların haklarının korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22540) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

44.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında işlenen çocuk istismarı suçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22541) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

45.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevinde bulunan çocuklara yönelik hak ihlali iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22542) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevinde bulunan çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22543) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

47.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eğitimine devam edemeyen çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

48.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

49.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki kayıtlı ve kayıt dışı çocuk işçi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22546) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki çocukların haklarının eşit düzeyde korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22547) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22548) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

52.-       Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a hakaret gerekçesiyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22549) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

53.-       Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, kamuda çeşitli yapılanmaların önüne geçilmesi için oluşturulan politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22550) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

54.-       Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, bazı Bakanlıkların resmi internet sitesi anasayfalarında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22551) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

55.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İçişleri Bakanlığı bütçe sunumunda yer alan bir ifadeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22552) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

56.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, üniversite öğrencilerinin kendi fakülte binaları dışındaki yerlere girememelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22553) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

57.-       İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görevli bir dekanın yakınlarının Üniversite'de işe alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22554) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

58.-       Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyarbakır Orduevi'nin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ve Dağkapı Meydanı'nın düzenlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22555) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

59.-       Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22556) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

60.-       Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 696 sayılı KHK ile 6755 sayılı Kanun'da yapılan değişikliğe ve hükmün kapsamının belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22557) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

61.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da toplu taşım araçlarında alınan transfer ücretlerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22558) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2018)

62.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, asgari ücrete yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22559) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

63.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, taşeron işçilere imzalatılan sulh sözleşmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22560) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

64.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, YSK personeli olduğunu iddia eden bir twitter kullanıcısının hesabından yapılan paylaşımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22561) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

65.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara ve işsizlik oranının düşürülmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22562) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

66.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'dan geçecek Yüksek Hızlı Tren projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22563) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

67.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bireysel silahlanma, silah üretimi, satışı ve silahla işlenen suçlara dair bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22564) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

68.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak 9500 kişilik personel alımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22565) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

69.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, biyomühendislik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22566) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

70.-       Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurumlardan ihraç edilen personel sayısına ve bazı adli işlemlerle ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22567) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

71.-       Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, 695 sayılı KHK ile göreve iade edilen kamu görevlilerine ve OHAL Komisyonu ve KHK aracılığıyla yapılacak iadelerin farkına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22568) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

72.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TRT ve diğer televizyon kanallarının HDP temsilcilerine yer vermediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22569) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

73.-       Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, İsrail'de gözaltına alınan Filistinli Ahed Tamimi ve ailesi için bir girişimin söz konusu olup olmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22570) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

74.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Et ve Süt Kurumu'nun taşımadan kaynaklanan maliyet unsurunun azaltılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22571) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

75.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şarta bağlı kavurmalardaki ambalaj uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22572) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

76.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Et ve Süt Kurumuna hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22573) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

77.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/22574) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

78.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/22575) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

79.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22576) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

80.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22577) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

81.-       Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Diyanet İşleri Başkanlığının fetvalarına ve diğer faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

82.-       İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Diyanet'in resmi internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan nikah tanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22579) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

83.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

84.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/22582) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/22583) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

87.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22584) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

88.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22585) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

89.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, bazı TV yorumcularının TCMB'nin faiz değişikliği kararlarına dair açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22586) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2018)

90.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, ekonomik büyümenin tüm kesimlere etki etmesi için kullanılan araçlara ve servet dağılımı indeksinin tutulmama gerekçesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22587) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2018)

91.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22589) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

93.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir şahsın şüpheli olduğu iddia edilen intiharına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22590) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

94.-       Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, İzmir'de tutuklanan engelli bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22591) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

95.-       Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Van F Tipi Cezaevi'nde açlık grevi yapmakta olan bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22592) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

96.-       Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir Bandırma ve Kepsut cezaevlerinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22593) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

97.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22594) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

98.-       Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, KHK ile terör sanıkları için getirilen tek tip kıyafet düzenlemesinin AİHM nezdinde doğurabileceği tazminat yüküne ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22595) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

99.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22596) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22599) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22600) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Ocak 2018 itibarıyla Türkiye'den AB ülkelerine yerleştirilen Suriyeli sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22601) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22602) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

107.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22604) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

110.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenlemenin kapsamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22607) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

111.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Posco işçilerine yönelik kolluk müdahalesine ve sendikalı işçi sayısındaki düşüşe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22608) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

112.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, kadroya geçirilecek taşeron işçilere imzalatıldığı iddia edilen taahhütnameye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22609) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

113.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, SGK emeklilik yönetmeliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22610) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2018)

114.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, biyomühendislik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22611) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

115.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, işsizlik verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22612) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

116.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, taşeronla ilgili KHK düzenlemesinin kapsamına ve karayolları ile çalışan taşeron işçilerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22613) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

117.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, DBP'li belediyelerde işten çıkarılan işçilerin taşeron düzenlemesi karşısındaki durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22614) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

118.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yeşil kart uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22615) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

119.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 yılı Aralık ayında gerçekleşen iş kazalarına dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22616) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

120.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 yılında gerçekleşen iş kazalarına dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22617) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22618) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22619) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

123.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22620) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

124.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çorlu Cumhuriyet Parkı'nın bulunduğu arazinin imar planının değiştirileceği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22621) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Orhangazi ve Konuralp mahallelerinin su ihtiyacının yer altından sağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22622) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

128.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Ege Denizi'ndeki bazı adaların fiili ve hukuki durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22625) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

129.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, ABD Büyükelçiliği'nin vize işlemleriyle ilgili 28 Aralık 2017 tarihli açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22626) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2018)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

132.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22629) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

133.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, MTV zammına ve öngörülen kaynağın ne kadarının savunma harcamalarına aktarılacağına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22630) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22631) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22632) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

136.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22633) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

137.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde elektrik hatlarının geçtiği arazilerin kamulaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22634) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

138.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Bozkurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki elektrik direği ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22635) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇEMPAŞ'ın geleceğine yönelik değerlendirmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22636) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, termik santrallerin teçhizatındaki yerli dizayn ve imalat paylarının artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22637) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı maden alanlarında tespit edilen kültür varlıklarının kurtarma kazılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22638) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ'da kazan boru patlaklarından kaynaklanan enerji üretim kayıplarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22639) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ ihaleleri arasındaki fiyat farklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22640) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Afşin Elbistan termik santralindeki düşük üretim kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22641) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ'a borcu bulunan KİT'lere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22642) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, EÜAŞ bünyesindeki lojmanlara ve sosyal tesislere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22643) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

147.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımlarına, borçlarına ve denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22644) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Afşin Elbistan linyit havzasındaki kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22645) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22646) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22647) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

151.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Gerede ilçe stadyumunun kullanıma açılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22648) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

152.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, İdil 1937 Spor Kulübüne yönelik desteklere ve ilçedeki spor imkanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22649) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2018)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22650) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

154.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gecikmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22651) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

155.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, ziraat mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22652) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

156.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yıla ait zeytin ve zeytinyağı üretim ve ihracat verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22653) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

157.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, su ürünleri mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22654) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22655) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22656) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

160.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22657) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22658) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22659) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22660) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22661) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22662) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22663) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22664) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22665) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22666) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22667) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22668) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22669) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22670) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22671) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22672) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22673) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22674) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22675) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22676) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22677) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22678) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22679) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22680) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22681) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22682) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22683) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22684) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22685) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22686) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22688) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22689) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22690) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22691) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22692) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22693) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22694) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22695) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22696) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22697) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22698) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22699) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22700) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22701) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22702) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22703) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22709) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22710) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22711) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22712) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22713) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22714) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22715) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22716) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22717) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22718) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22719) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22720) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22721) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22722) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22723) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22724) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22725) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22726) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22728) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22731) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22732) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22737) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22738) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22739) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22740) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22741) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22743) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22744) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22745) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22747) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22748) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2016-2017 arasında yapılan okul, cami, cem evi ve köy evi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22751) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22752) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22753) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22754) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22755) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

259.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22756) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22757) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22758) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22759) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22760) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22761) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22762) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22763) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22764) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22765) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22766) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22767) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22768) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22769) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22770) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22771) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22772) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22773) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22774) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22775) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22777) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22778) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22779) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22780) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22781) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22782) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22783) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22784) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22785) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde 2016-2017 arasında yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22786) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22787) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22788) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22789) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22790) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22791) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22792) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22793) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22794) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22795) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22796) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

300.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Ak Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22797) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

301.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir siyasi partinin Şırnak kadın kolları başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22798) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

302.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Yerel Gündem 21 Diyarbakır Kent Konseyi'ne Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yardımın kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22799) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

303.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan Özgürlük Anıtı önünde gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

304.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Halk Özel Harekat Derneği başkanının basında yer alan ifadelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22801) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2018)

305.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İBB'de mali kriz yaşandığı ve altı adet metro projesinin durdurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22802) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

306.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 yılında Denizli'de gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22803) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

307.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli-Afyon karayolu 45. km üzerinde kavşak yapılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22804) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

308.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Bozkurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki elektrik direği ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22805) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

309.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Lara Plajı'na yapılması planlanan kurvaziyer liman ve AVM projesinin bölgeye olumsuz etkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22806) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

310.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da AKBİL bayiliklerinin durakların uzağında bulunan market zincirine verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22807) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22808) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde kanalizasyon uygulaması yapılan ve yapılmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22809) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2018)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22813) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

317.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22815) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

320.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22817) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22819) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

323.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir üniversitenin yatay geçiş şartlarının rektörün oğlu için değiştirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22820) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

324.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da bir ortaokul bünyesinde açılan imam hatip okulunda kız ve erkek öğrencilerin sınıflarının ayrılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22821) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

325.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Orhangazi Mahallesi ve Beçi Köyü'nün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22822) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22823) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

328.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Bakanlığın riviera zeytinyağı ihalesini alan firmalara ve bu yağın kullanımı nedeniyle sağlık sorunları yaşandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22826) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22827) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

331.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Bozkurt ilçesi Cumalı Mahallesi'ndeki derenin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22828) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

332.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da yapılan Beycik-Kumluca duble yolunun Ulupınar ana su kaynağı üzerinden geçmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22829) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

333.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22830) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22831) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

335.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Adana Şehir Hastanesi personelinin formalarına çip takılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22832) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

336.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık resmi internet sitesi anasayfasında Atatürk'ün resminin bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22833) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

337.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa bağlı hastanelerde MR, tomografi gibi işlemler için ücretli olarak erken randevu verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22834) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

338.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, biyomühendislik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22835) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

339.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, soba zehirlenmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22836) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında Bakanlık kadrolarına yapılan personel alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22837) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılından bu yana Bakanlık birimlerince yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22838) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

342.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Cumhurbaşkanlığınca THY'den muhtarlar için istenen indirim talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22839) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

343.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli-Afyon karayolu 45. km üzerinde kavşak yapılması ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22840) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

344.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da yapılan Beycik-Kumluca duble yolunun Ulupınar ana su kaynağı üzerinden geçmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22841) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

345.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ne giden yolda aydınlatma bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22842) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2018)

346.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, yap işlet devret modeliyle işletilen köprü ve tünellerdeki araç geçiş sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22843) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, OGS ve HGS uygulamalarında otomatik tahsilat sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22844) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kripto para yatırımlarına ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22845) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

349.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, sit alanlarının korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22846) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

350.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, TSK'ya gıda teminine ve gıda zehirlenmelerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22847) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

351.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki 2-B arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22848) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

352.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara metro seferlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22849) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

353.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı bazı köylerde çiftçilerin sel ve dolu yağışından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22850) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

354.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Asya Katılım Bankası A.Ş.'de imtiyazlı hisse sahiplerine yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22851) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

355.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, bilgisi dışında telefonuna Bylock yüklenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22852) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

356.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, naklen atamalara ve iki Bakanlıkta naklen atama ile ilgili sayı sınırlandırmasının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22853) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

357.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sabancı Bulvarı-Bağlıca Bulvarı bağlantı yolunun ışıklandırılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22854) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

358.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ABD'deki bir davada Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı'nın avukatı tarafından sarf edilen bazı sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22855) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

359.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, dış borç verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

360.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, tıp fakültelerinin borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22857) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

361.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye'de ve Ankara'da hava kirliliği ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22858) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

362.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, şehir hastanelerine ve yapılan sözleşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22859) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

363.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile çevre köyler arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

364.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, devlet bankalarının borçlarına ve görev zararlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22861) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

365.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, hasta bir hükümlünün sağlık sorunlarına ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22862) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

366.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kurum içi eğitim çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22863) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

367.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, hasta bir hükümlünün sağlık sorunlarına ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

368.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

369.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, AKPM tarafından alınan Türkiye ile ilgili bir karara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

370.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kurum içi eğitim çalışmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

371.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, atık kağıt toplayıcılarına ve yaşadıkları sağlık sorunlarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22868) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

372.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

373.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22870) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

374.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü etrafının betonlaşmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22871) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

375.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kurulması planlanan bir taş ocağına ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22872) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

376.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'teki hava kirliliğine ve azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22873) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

377.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapılması planlanan bir tesisle ilgili ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

378.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

379.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'daki bazı cadde ve bölgelerde faaliyet gösteren firmaların satışlarındaki daralmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

380.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde verilen bir maden arama ruhsatına ve çalışmaların su kaynaklarına etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22877) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

381.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, elektrik faturalarının düzenlenme dönemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22878) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

382.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, enerji verimliliğine ve tasarruf tedbirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22879) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

383.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, petrol ithalatına ve ikame enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22880) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

384.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Rusya'ya yaş sebze ve meyve ihracatı için yetki verilen şirketlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22881) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

385.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de hayvancılık faaliyetlerine ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22882) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

386.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, gümrük vergisi ödenmeyen ithal ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22883) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

387.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, narenciye üretiminin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22884) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

388.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, ucuz et satışı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22885) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

389.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ithal et politikasına ve yerli üreticinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22886) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

390.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, hayvancılık ile ilgili çeşitli verilere ve hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22887) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

391.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TKDK tarafından dağıtılan mali desteklere ve İzmir'e yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22888) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

392.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, çiftçilerin doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetlerine ve yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22889) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

393.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, gümrük vergisi ödenmeyen ithal ürünlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22890) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

394.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapılan araç ve şahıs giriş çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22891) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

395.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde içme suyu sağlanan ve sağlanamayan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22892) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2017)

396.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Gümüşhane'de ikametgah taşıma işlemleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22893) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

397.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaralanan bir çocuğun durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22894) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

398.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesinin bütçesine ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22895) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

399.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarının izne bağlanması ile ilgili düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22896) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

400.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki bir üst geçide asansör veya yürüyen merdiven talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22897) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

401.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, zırhlı araçlardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile ilgili soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22898) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

402.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kurum içi eğitim çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22899) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

403.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, göç istatistiklerine ve Van'dan diğer illere yapılan göçlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22900) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

404.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen J plaka dağıtım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22901) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

405.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Müzesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22902) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

406.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Türk kültürünün tanıtılması için kurulması öngörülen müzelere ve müzecilik eğitimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22903) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

407.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, kültür turizmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22904) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

408.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm firmasının tabelalarında Türkçe kullanılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22905) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

409.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22906) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

410.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22907) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

411.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22908) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

412.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni olarak atanabilmeleri ile ilgili davaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22909) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

413.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22910) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

414.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, PICTES Projesinde görev yapan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22911) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

415.-   Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, açıköğretim sınavlarındaki bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22912) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

416.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iflas eden bir eğitim kurumuna ve özel okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22913) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

417.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iflas eden bir eğitim kurumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22914) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

418.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bazı okullara gönderilen bir anket çalışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22915) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

419.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

420.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yozgat'ta askerlik görevini yapmakta iken hayatını kaybeden bir ere ve kışlalardaki intihar vakaları ve şüpheli ölümlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22917) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

421.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, kışlalarda asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

422.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Yuvacık Barajı'nın doluluk oranına ve şehrin alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22919) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

423.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, gıda zehirlenmelerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22920) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

424.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22921) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

425.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, diş protez teknisyeni ve teknikeri istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22922) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

426.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22923) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

427.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kiralama yöntemiyle kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarına ve tıbbi görüntüleme istemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22924) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

428.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinin doktor, sağlık personeli ve ekipman ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22925) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

429.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, silikozis hastalarına ve Tekirdağ'daki meslek hastalıklarına yönelik hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22926) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

430.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, diş protez teknikeri ve teknisyeni istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

431.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, hacamat işlemlerine yönelik denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22928) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

432.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'da ambulanslar için alınan tıbbi malzemelerin alım yöntemine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

433.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da sağlık hizmeti ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

434.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, TCDD bünyesinde kullanılan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22931) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

435.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki bir üst geçide asansör veya yürüyen merdiven talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22932) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

436.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22933) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

437.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, THY'nin uçak alımlarına ve çeşitli faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22934) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

438.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, demiryolu uzunluğu ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22935) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

439.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Rize Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yat limanı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)