TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 65

25 Ocak 2018 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2075) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2076) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in; 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası Hakkında Kanun Teklifi (2/2077) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2078) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

5.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın 13/06/2010 Tarihli ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2079) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2080) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

7.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2081) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

8.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3717 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2082) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

9.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2083) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2084) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

11.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2085) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

12.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilenlerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2086) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

13.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2087) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

14.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2088) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

15.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2089) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2090) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

17.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2091) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

18.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2092) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

19.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2093) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

20.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2094) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2095) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

22.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarında Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/2096) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

23.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2097) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

24.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın; 31/05/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2098) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Meclis Bülteni'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22014) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

2.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Mustafa Necati Kültür Evi'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22015) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22016) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22017) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22018) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22019) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22020) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22021) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22022) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22023) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22024) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

12.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, soruların çalındığı şüphesiyle soruşturma yürütülen ALES sınavlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22025) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, TBMM yerleşkesi içinde bulunan Cami'nin koruma kararının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22026) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

14.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Marmaris Okluk Koyunda Cumhurbaşkanlığınca yaptırıldığı iddia edilen bir inşaata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22027) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, darbe girişimi sonrası kapatılan üniversitelerden geçiş yapan öğrencilerin diplomalarına eski okullarının yazılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22028) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

16.-  Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22029) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

17.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasakları sonrasında çıkarılan bazı cenazelerin ailelere teslim edilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22030) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Turkuaz Kart uygulamasından faydalan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22031) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan kayıp kişi başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22032) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında sigara, alkol ve şans oyunlarından elde edilen vergilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22033) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildikten sonra çürük raporu alanların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22034) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunlarında büyük ikramiyelerin belirlenen kişilere çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22035) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adana Çukobirlik tesislerinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22036) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

24.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TOKİ'nin son 10 yıl içinde Denizli'deki faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22037) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

25.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçe dışı harcama kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22038) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

26.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun otuz civarında Hazine arazisinin satışa çıkarılmasına yönelik kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22039) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

27.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Dikili ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunda gerçekleştiği iddia olunan cinsel istismar olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22040) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

28.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği iddia edilen IŞİD militanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22041) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT tarafından yaptırılan bir filme ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22042) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT tarafından dış yapımlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22043) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik faturalarından kesilen TRT payına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22044) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında doğal afetlerden etkilenen çiftçilere ve verilen desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22045) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

33.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı mahallelerin yol ve kaldırım yapım çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22046) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

34.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı mahallelerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22047) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

35.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı mahallelerin yol yapım çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22048) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

36.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı mahallelerin kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22049) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

37.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin göç sorununa ve ilçenin ekonomisine yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22050) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

38.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Hazine Müsteşarlığınca geri ödeme garantisi verilen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22051) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

39.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22052) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

40.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, OHAL KHK'leri ile ihraç edilen ve mesleğe iade edilen personel ile kapatılan kurum, vakıf ve derneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22053) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet adamlarının ölümleri ile ilgili iddiaları gündeme taşıyan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22054) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trenlerde yer alan açık ekranlarda yayınlanan programlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22055) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli personel için görevde yükselme sınavı açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye hükümet konağı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22057) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, düzensiz göçmen girişlerine yönelik denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, resmi ilan tarifesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22059) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, soyadı değişikliği ile ilgili düzenlemeden yararlanan vatandaşlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22060) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22061) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancılara kimlik numarası verilmesine ve Türk vatandaşlığını kaybedip yeniden vatandaşlığa girenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22062) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni kimlik belgesi ile ehliyet değişimi başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22063) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22064) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yıkılması planlanan metruk binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22065) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasa dışı bahis ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafik cezaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22067) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

55.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, SYDV çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22068) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

56.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, TRT Okul kanalında yayınlanan bir programa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

57.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, internet üzerinden oynanan Çiftlikbank adlı oyunla ilgili iddialara ve yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

58.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2001 yılından bu yana özelleştirilen kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22071) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

59.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanlığı yazlık konut yerleşkesi inşasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22072) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

60.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te bir köy mezarlığında bulunan cenazelerin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22074) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22075) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22076) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22077) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22078) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22079) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22080) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22081) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22082) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22083) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22084) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22085) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22086) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22087) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22088) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22089) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22090) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22091) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22092) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22093) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22094) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22095) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22096) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22097) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22098) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22099) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22100) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22101) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22102) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22103) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22104) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22105) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22106) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22107) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22108) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22109) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22110) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22111) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22112) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22113) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22114) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22115) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22116) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22117) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22118) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22119) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22120) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22121) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22122) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22123) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22124) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

112.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, ebeveynleri tutuklu yargılanan hasta çocukların durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22125) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

113.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, basın yoluyla tehditte bulunan kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22126) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

114.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu mektuplarına mevzuata aykırı müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22127) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurtlarında ek ders ücreti karşılığı çalışan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22128) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

116.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, cinsel istismar ve tecavüz vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22129) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, boşanmalar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22130) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

118.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de engelli vatandaşlar için yapılması gereken çevre düzenlemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22131) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22132) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22134) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22135) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22136) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22137) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22138) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22139) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22140) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22141) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22142) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22143) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22144) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22145) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22146) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22147) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22148) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

136.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de mermer ve diğer sanayiler için OSB kurulması talebine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22149) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işveren danışmanlığı hizmeti uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22150) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR bünyesinde iş ve meslek eğitimi veren kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22151) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilere iş kurmaları için verilen hibelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22152) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni iş alanları için girişimcilere verilen desteklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22153) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş başı eğitim programlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22154) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek edindirme kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22155) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, profesyonel sporcuların sigortalılık durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22156) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında mevsimlik tarım işçileri için yapılan bilgilendirme toplantılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22157) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında en az bir kişi çalıştırdığı tespit edilen işyeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22158) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında tespit edilen kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22159) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yarım çalışma ödeneği alan kadın işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22160) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kısa çalışma ödeneği alan işveren sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22161) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan işsizlik ödeneği başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında öğrenciler için yapılan meslek danışmanlığı eğitimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22163) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın çalışma alanına giren çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22164) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inşaat sektöründeki iş güvenliği uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22165) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikal örgütlenme mevzuatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22166) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında asgari ücret desteği sağlanan işverenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22167) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında denetlenen işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22168) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

156.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, kadro verilecek taşeron işçilere uygulanacak sınav ve güvenlik soruşturmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22169) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

157.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SGK bünyesinde çalışan personelin maaşlarına ve fazla mesaiden yararlanan memurlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22170) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

158.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Atatürk Stadyumu'nun yer aldığı bölgeye TOKİ tarafından yapılacak projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22171) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

159.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te bulunan Kamil Ocak Stadyumu arsasının yerine TOKİ tarafından yapılacak projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22172) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

160.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22173) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

161.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de engelli vatandaşlar için yapılması gereken çevre düzenlemelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22174) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22175) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22176) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22177) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22178) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22179) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22180) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22181) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22182) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22183) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22184) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22186) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22187) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22188) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22189) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22190) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22191) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilerek işlenip tekrar ihraç edilen ürünlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22192) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemize gelen yabancı heyetlere ve yurt dışına giden Türk heyetlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22193) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışı fuarlara katılıma ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren firmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22194) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili sayılarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22195) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

183.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, üçüncü lig futbol kulüplerine verilen deplasman desteğinin kesilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

184.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, spor salonlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Belediyespor'a destek sağlanması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22198) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Engelliler Basketbol Takımına destek sağlanması talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22199) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

187.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'deki et üretimi ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buzağı ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22201) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yabani domuz saldırısı nedeniyle zarar gören üreticilere yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22202) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mera alanlarının geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22203) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıtlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22204) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiğ süt desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22205) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

193.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde meydana gelen zehirlenme vakalarına ve yapılan incelemeler ile ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22206) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

194.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerindeki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22207) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de çiğ süt destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22208) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

196.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da bir bürokrat tarafından yasa dışı fişleme yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22209) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

197.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, basın yoluyla tehditte bulunan kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

198.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, biber gazı kullanımı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22211) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

199.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, standart dışı plaka kullanımı kapsamında kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22212) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

200.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu taşıma araçlarına takılan kameralara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22213) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

201.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, maddi destek sağlanan derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22214) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22215) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

203.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Gürpınar ilçesindeki halk ekmek fırınının kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22216) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

204.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te bulunan tescilli tarihi eserlere ve tadilat yapılmaması nedeniyle yıkılan yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihraç edilen Türk dizi, içerik ve sinema filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22218) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

206.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kilis'te bulunan tarihi bir caminin ismine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22219) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

207.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, bünyesinde gıda bankası bulunan dernek ve vakıflara yapılan vergi muafiyeti uygulamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22221) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22222) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22223) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22224) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22225) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22226) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22227) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22228) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22229) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22230) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22231) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22233) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22234) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22235) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22236) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22237) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22238) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

226.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanat tarihi bölümü mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22239) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

227.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı branşlarda İİBF mezunu olup formasyon alan öğretmenlerin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

228.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

229.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, okullarda eğitim gören Suriye vatandaşlarına ve Suriye vatandaşlarınca açılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22242) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

230.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, özel öğretim öğretmenliği kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22243) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

231.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir öğretmenin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22244) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

232.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 2002-2017 yılları arasında yapılan bedelli askerlik uygulamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22246) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22247) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22248) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22249) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22250) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22251) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22252) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22253) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22254) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22255) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22256) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22257) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22258) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22259) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22260) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22261) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22262) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22263) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22264) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22265) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

253.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, radyoloji çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

254.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ebelerin Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

255.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerindeki laborant kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anestezi bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

257.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, optisyenlerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

258.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2018 yılında ataması yapılacak sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22271) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık kadrolarına ve yapılması planlanan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22272) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

260.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, ailelerin aşı uygulamasını reddetme gerekçelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22273) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

261.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22274) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22275) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22276) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22277) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22278) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22279) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22280) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuya açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22281) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22282) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22283) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22284) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22285) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22286) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22287) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22288) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22289) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22290) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22291) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

279.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Euroasia Airshow adlı bir etkinliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22292) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

280.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa-Gemlik Demiryolu Projesi kapsamında alınan kamulaştırma kararına ve çevreye etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22293) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

281.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de engelli vatandaşlar için yapılması gereken çevre düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22294) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

282.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, TBMM Başkanlığı tarafından dağıtılan 2018 yılı ajandalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22295) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan Orduevi önünde kediye işkence yapan şahıs hakkındaki soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22296) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteciler için yapılan 30 milyar dolarlık harcamanın detaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22297) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın Aylık İstatistik Bülteni'ne ulaşımın engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22298) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin çalışma, eğitim, sağlık, spor ve diğer alanlardaki sorunlarının tespitine ve giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22299) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşların satın aldığı araçlardan KDV alınmasına ve uygulanan ÖTV istisnasının koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22300) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Isttelkom A.Ş.'nin İBB dışındaki belediye ve kamu kuruluşlarından aldığı işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22301) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Beltur A.Ş.'nin İBB dışındaki belediye ve kamu kuruluşlarından aldığı işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22302) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasındaki BELTUR A.Ş. faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22303) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçesine aktarılan kaynak tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22304) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçesinin verdiği açık miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22305) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK bütçesinin 2002-2003 yılları arasındaki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22306) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK bütçe açıklarının kapatılma biçimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22307) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK bütçesinin 2002-2017 yılları arasında açık vermesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22308) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın 2002 yılındaki borç tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22309) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılı itibarıyla SGK'nın borç tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22310) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yılları arasında SGK bütçesinde verilen açığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22311) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun boşanma konusunda açıkladığı bir görüşe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22312) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Başbakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22313) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Başbakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22314) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İTÜ'de müzik haramdır başlıklı bir bildirinin dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22315) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Silvan Tüneli ikmal işi ihalesine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22316) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

304.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Ege Denizi'ndeki bazı adalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22317) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

305.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD'in Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilme tarihine ve 2013'ten bu yana yapılan IŞİD yargılamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22318) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

306.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22319) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

307.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünün ulaşım sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

308.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Başbakanlık personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22321) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

309.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir üniversitenin yatay geçiş şartlarının rektörün oğlu için değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22322) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

310.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Hakkari'nin işsizlik oranına ve ildeki eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22323) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

311.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Iğdır'ın işsizlik oranına ve ildeki eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22324) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

312.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, TOKİ konut taksitini ödeyen vatandaşlardan on yıllık emlak vergisi tahsil edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22325) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

313.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul Tuzla'da kimyasal atık sızıntısı nedeniyle oluşan gaz salınımı olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22326) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

314.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'da termik santral inşası için zeytin ağaçlarının kesildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22327) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

315.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Ensar Vakfı'na tahsis edilen kamuya ait taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22328) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

316.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22329) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

317.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, iş kazaları, çocuk işçiliği ve kayıt dışı çalışanlarla ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22330) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

318.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, HES projelerinin çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

319.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, kamu görevinden ihraç edilenlerin avukatlık mesleğini icra edebilmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

320.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22333) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

321.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, mültecilerin ve sığınmacıların bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

322.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, tarım arazilerinin korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

323.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan çocuk sayısına ve bu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/22336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/22337) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/22338) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22339) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22340) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22341) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/22342) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/22343) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/22344) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22345) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

333.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, TBB Temmuz 2017 bültenine göre bireysel kredi riskinin en fazla büyüdüğü Doğu ve Güneydoğu illerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/22346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

334.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli tutuklu ve hükümlüler için verilen tıbbi ve psikolojik desteğe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22347) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

335.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22348) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

336.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22349) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

337.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Ağrı'da kadına yönelik şiddet vakalarında uzlaştırma müessesesinin uygulandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22350) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

338.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerle ilgili 2017 yılı istatistiki verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22352) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22353) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22354) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

342.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22355) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

343.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mevzuatımızın engellilerle ilgili BM sözleşmeleri ve AB müktesebatı kapsamında taranmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22356) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

344.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22357) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

345.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22358) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

346.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22359) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

347.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22360) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

348.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22361) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

349.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22362) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22363) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

351.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22364) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

352.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, taşeron işçilerine kadro verilmesindeki ölçütlere ve çağrı merkezi çalışanlarının durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22365) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

353.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22366) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

354.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22367) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

355.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, İstanbul'un Silivri ilçesinde BEDAŞ bakım ve yenileme çalışması sırasında meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22368) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

356.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kahramanmaraş Göksun'da meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22369) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

357.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Ordu'da meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22370) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

358.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, İstanbul Ayazağa'da meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22371) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

359.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kayseri Kocasinan'da meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22372) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

360.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22373) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

361.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Gebze'de bir baca firmasında meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22374) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

362.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Bursa Yıldırım'da meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22375) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

363.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Sakarya Adapazarı'nda bir inşaatta meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22376) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

364.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Denizli Merkezefendi'de bir inşaatta meydana gelen iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22377) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

365.-   Muş Milletvekili Burcu Özkan'ın, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde meydana gelen bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22378) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2017)

366.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22379) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

367.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22380) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

368.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22381) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

369.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22382) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22383) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

371.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22384) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

372.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22385) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

373.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ binalarının TSE standartlarına göre engellilere uygun inşa edilip edilmediğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22386) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22387) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

375.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22388) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22389) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

377.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22390) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

378.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22391) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

379.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22392) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

380.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22393) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22394) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

382.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22395) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

383.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22396) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

384.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22397) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

385.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22398) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

386.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tapu ve Kadastro müdürlüklerindeki personelin mali haklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22399) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

387.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tapu ve Kadastro müdürlükleri arasında bina ve personel sayıları bakımından fark olduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22400) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

388.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde aynı işi yaptıkları halde farklı mali imkanlara sahip çalışanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22401) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

389.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

390.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Karaburun Yarımadası'nın Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

391.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, enerji kaynaklı karbon yoğunluğu oranının tehdit oluşturmaması için alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

392.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22405) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

393.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22406) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

394.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22407) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

395.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Lozan Barış Antlaşması'nın orijinal nüshalarının kayıp olduğuna dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22408) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

396.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22409) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

397.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22410) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

398.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22411) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

399.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22412) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

400.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22413) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

401.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvence ve sayaç kontrol bedellerinde yapılan artışlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22414) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

402.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22415) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

403.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, ülkemizde enerji kaynaklı karbon yoğunluğu oranının yükselmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22416) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

404.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin spor olanaklarının geliştirilmesi için federasyonlara yapılan katkıya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22417) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

405.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22418) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

406.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22419) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

407.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22420) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22421) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

409.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22422) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

410.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22423) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

411.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22424) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

412.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22425) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

413.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22426) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

414.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22427) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

415.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22428) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

416.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22429) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

417.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22430) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

418.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22431) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

419.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22432) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

420.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22433) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

421.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22434) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

422.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22435) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

423.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22436) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

424.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22437) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22438) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

426.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22439) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

427.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22440) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

428.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22441) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

429.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22442) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 5 Aralık 2017 itibarıyla engelli kullanımına uygun hale getirilen belediye hizmet binalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22443) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

431.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22444) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

432.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22445) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

433.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, kolluk kuvvetlerinin kullandığı araçların çarpması sonucu hayatını kaybeden veya yararlanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22446) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

434.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Maraş Valiliğince kentte yapılacak etkinliklerin bir ay boyunca yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22447) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

435.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te bir köyde yer alan mezarlığın yıkılarak cenazelerin çıkartıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22448) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

436.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'teki bir dere yatağındaki duruma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22449) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

437.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22450) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

438.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nde okutulan bir ders kitabında yer alan soruya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22451) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

439.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22452) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

440.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22453) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

441.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22454) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

442.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22455) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

443.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

444.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22457) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

445.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılan engelli işçi ve memur sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22458) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22459) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

447.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22460) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

448.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22461) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

449.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

450.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

451.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22464) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

452.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nde okutulan bir ders kitabında yer alan soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22465) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

453.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerine dağıtılan bir dergiye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22466) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

454.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22467) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22468) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

456.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22469) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

457.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 696 sayılı KHK ile kurulan ASFAT A.Ş.'ye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22470) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

458.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

459.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22472) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

460.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22473) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

461.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da yapılan Gevenlik Göleti'nin tamamlanmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22474) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

462.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22475) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22476) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22477) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22478) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22479) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22480) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22481) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22482) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22483) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22484) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22485) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

473.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22486) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22487) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

475.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22488) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2017)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22489) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22490) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

478.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, diş protez teknisyen ve teknikerlerinin istihdam sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22491) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

479.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 arasında Bakanlık birimlerince imzalanan protokollere ve FETÖ bağlantılı personelin belirlenmesi için yapılan soruşturmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22493) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu açılış yapılan Bakanlık tesisleriyle ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2017)

482.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ABD'de yargılanan bir Türk vatandaşının birlikte uçak seyahati yaptığı yönetici ve bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22495) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

483.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son on beş yılda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atanan Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22496) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)

484.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sayıştay raporunda TCDD'ye tahsis olunan araçlarla ilgili olarak yer alan tespitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/22497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2017)