TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 63

19 Ocak 2018 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve 20 Milletvekilinin, çatışma bölgelerinde ölenlerin cenazelerinin yakınlarına verilmediği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2360) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

2.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 20 milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2361) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

3.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 20 Milletvekilinin, bir bildiriye imza atan akademisyenlerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2362) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

4.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 20 Milletvekilinin, asker ölümlerinin ve intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2363) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla çarpması sonucu meydana gelen ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

6.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve 19 Milletvekilinin, Paris'te 2013 yılında üç kişinin öldürüldüğü olayın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2365) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

7.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 20 Milletvekilinin, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2366) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 26 Milletvekilinin, taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemenin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2367) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

9.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, OHAL KHK'larının OHAL ile ilişkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2368) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Mardin'de yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2369) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Bitlis'te yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2370) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

12.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve 23 Milletvekilinin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına verilen isimlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2371) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Bingöl'de yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2372) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

14.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 23 Milletvekilinin, Beyşehir Gölü'nün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2373) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

15.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 22 Milletvekilinin, ASELSAN'da gerçekleşen şüpheli ölüm ve intihar vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2374) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Batman'da yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2375) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

17.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 23 Milletvekilinin, inme hastalığına yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, Kars'ta yoksulluğun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2377) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 Milletvekilinin, vatandaşların borçlanmalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2378) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

20.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 23 Milletvekilinin, kentsel dönüşüm uygulamalarından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2379) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

21.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 22 Milletvekilinin, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde yaşandığı iddia edilen kadrolaşma ve hukuk dışı atamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2380) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

22.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, bonzainin yaygınlaşma sebeplerinin ve ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2381) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

23.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve 21 Milletvekilinin, Muğla'da bazı araziler üzerindeki yasal korumanın kaldırılmasının ortaya çıkardığı sonuçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2382) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

24.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 Milletvekilinin, şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2383) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da AKBİL satış yerlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerin ve bu alanda haksız rekabet oluşturulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2384) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, sağlık alanında meydana gelen şiddet olaylarının ve hekim intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

27.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 Milletvekilinin, hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 Milletvekilinin, İstanbul'da aşırı nüfus artışının ve şehrin daha yaşanılabilir hale gelmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2387) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2018)

29.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 20 Milletvekilinin, KHK'larla kamudan ihraç edilen kişilerin özel sektörde çalışma haklarının engellendiği yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

30.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 20 Milletvekilinin, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nca hazırlandığı iddia edilen bir planla ilgili çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2018)

31.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

32.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 19 Milletvekilinin, büyükbaş hayvancılık sektörünün tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

33.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 19 Milletvekilinin, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinin mevcut durumlarının ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2018)

34.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 20 Milletvekilinin, paramiliter olduğu iddia edilen bazı yapılanmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)

35.-  MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, kuraklıktan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018)