TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 62

18 Ocak 2018 Perşembe

 

Tezkere

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı ile Ülke Genelinde İlan Edilen ve 17.10.2017 Tarihli ve 1165 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin, 19.01.2018 Cuma Günü Saat 01.00'den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2018) (GÜNDEME)

 

 

  Gelen Kağıt 62'ye ek