TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 62’ye Ek

18 Ocak 2018 Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Diyarbakır'da işlenen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeşil noktalı ürün sayısına ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ithal edilen bazı tarımsal ürünlerle ilgili verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan tohum ithalatına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Almanya, Hollanda ve İsrail ile devam eden ticari anlaşmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu ürün ithalatının yasaklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2012 yılında başlatılan Modüler Barut Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki mera alanlarının ıslahı, korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki Bor Askeri Fabrikasının kapasitesinin artırılması ve tesis işlevlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında patates ihraç edilen ülkelere ve patates ihracatının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına yeterli kaynak ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan oyuncak ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan kuru fasulye ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki elma üreticilerinin pazarlama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan sigara ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates ekimi yapılan alan miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan çay ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki tahmin ve uyarı istasyonlarının sayısının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında kaçak kesim olarak yakalanan et miktarına ve hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT'nin yayını olan bir dergiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde üçüncü organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında PTT tarafından taşınan mektup ve koli sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Kuru Yük Limanı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal sorumluluk projelerine destek veren kamu ve özel sektör kuruluşlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Havaalanı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TETAŞ'ın Arnavutluk'tan olan alacağının tahsiline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda işlenen kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, araçlarda cam filmi kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılan ruhsat gerektirmeyen ateşli silah satışlarına ve ruhsatlı silah sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Almanya, Hollanda ve İsrail ile ticari ilişkilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde miras yoluyla intikal etmeyen ve kooperatif borcu nedeniyle kapanan su kuyularına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerde çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Aladağlardan çıkan suyun Niğde ilinde sulama suyu olarak kullanılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu ve özel kurumlarda staj gören öğrenci sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, göl ve yeraltı sularındaki azalışla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki göl, ırmak ve dere sayılarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk aşılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruyucu gıda olarak tanımlanan ürünlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, MKE'nin yabancı bir firma ile Türkiye'de ortak bir Ar-Ge firması kurma konusundaki çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında YÖK'e yapılan denklik başvurularına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan hizmetlilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

47.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçede kadın yöneticilerin görev yaptığı okullara gönderdiği bir ankete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2018)

48.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, bazı jeotermal santrallerin ÇED süresinden muaf tutulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

49.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Balıkesir Kepsut Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

50.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında yapılan bir değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

51.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 6284 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ve alınan tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2018)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Şehir Hastanesi'nde görevli hemşirelerin kıyafetlerine kontrol çipi takıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18057)

2.-      Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Şehir Hastanesi'nde toksik madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden temizlik işçisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18058)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen hizmet içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18059)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18060)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince istihdam edilen koruma altındaki çocuk sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18061)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan kiralamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18062)

7.-      Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 2000 yılından bu yana Türkiye genelinde yapılan tonsillektomi, adenoidektomi ve septoplasti ameliyatlarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18063)