TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

GELEN KÂĞITLAR

No: 6

09 Ekim 2017 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1855) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2017)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; 7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1856) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

3.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1857) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

4.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1858) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1859) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/1860) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 7201 Sayılı Tebligat Kanunundan Ek Madde Çıkarılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1861) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2017)

8.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1862) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2017)

 

Gensoru Önergesi

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; kamu ihaleleri ile ilgili kanuni sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamunun zarara uğratılmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 06.10.2017) (Dağıtma Tarihi: 09.10.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 2014 yılında bir vatandaşın cemevi bahçesinde ölümüyle ilgili davada sanık polise verilen cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13525)

2.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu bulunan eski bir siyasi parti yöneticisinin yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13526)

3.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir tutuklunun sağlık sorunları gerekçesiyle tahliyesine, sağlık sorununun tespitine ve hastalığını belgeleyip tutukluluğu devam eden kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13528)

4.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin Türkiye hakkındaki raporunun yayınlanmasının hükümet tarafından engellendiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13529)

5.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir televizyon programında Atatürk ile ilgili kullanılan ifadelerle ilgili işlemlere ve son on yılda Atatürk'e hakaret içerikli yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13530)

6.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2007-2017 yılları arasında ceza infaz kurumlarından sağlık nedeniyle salıverilen veya talepleri reddedilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13532)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı öncesi bir milletvekiline gönderilen özgeçmişe ve 680 sayılı KHK'nın ilan edilmesinin ardından atanan yargı mensuplarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13533)

8.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, resmi ilan fiyat tarifesinin güncellenmesine ve yerel basının desteklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14081)

9.- Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, BM Tüm Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmaları ile ilgili Uluslararası Sözleşme'nin imzalanmamış olmasına ve kayıp yakınlarının taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14082)

10.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, askeri birliklerde yemek teminine, gıda denetimine ve Manisa'da gıda zehirlenmesi yaşan birliklerde denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14083)

11.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sincan'a metro ile ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14084)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Kızılay'ın bazı şubelerinin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14085)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Batıkent'te altyapı eksikliği nedeniyle su baskınından zarar gören bir siteye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14086)

14.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tutulan Fransız gazetecinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14087)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, günlük ve haftalık yayımlanan gazete sayısına ve resmi ilan alan gazetelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14089)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görevli bir emniyet müdürünün açığa alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14090)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişiminde MİT'in içindeki uydu istasyonunun FETÖ tarafından hedef alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14091)

18.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Gördes Nikel İşletmesi'nde 31 Mayıs 2017'de sülfürik asit tankeri devrilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14093)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde uyuşturucu kullanımının arttığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14096)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de FETÖ ve TÜRGEV'e yurt satın alıp bağışladığı iddia edilen bir iş adamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14098)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14099)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14100)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14102)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14103)

25.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Müftü Mahallesi'nde yapılacak bir inşaat projesinin yol bağlantısı için istimlak edilen konutlara, alternatif güzergahlara ve istimlak bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14104)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14105)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14106)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14107)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14108)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14109)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ardahan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14110)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülke genelinde ve İstanbul'da özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14111)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14112)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14113)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14114)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nevşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14115)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14116)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14117)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14119)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan KÖYDES uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14123)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14127)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hakim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14131)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14133)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14137)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14138)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14140)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14142)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14144)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14147)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14149)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14151)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14152)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KOSGEB'den faizsiz kredi desteği almaya hak kazanan vatandaşlara bu kredileri kullandırmayan bankalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14153)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14155)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde müvekkilleriyle görüşen iki avukatın işkence gördüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14156)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14157)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14158)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14159)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14161)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14162)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seçmen sayısına ve vatandaşlık verilen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14163)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14165)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Yönetim Kurulu'nun belirlenme sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14166)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14168)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye girişi yasaklanan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14169)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14170)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14173)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14175)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığının hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyelinin olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14177)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14178)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14179)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14181)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14188)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir İETT otobüsünde vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14191)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14193)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14194)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DEAŞ'a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14196)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14198)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14202)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'de işten çıkarılan iki taşeron işçisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14205)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır ilinde özel sektörde istihdam edilen ve işveren primleri Hazinece karşılanan engelli sigortalılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14206)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk hakkı ihlalleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14207)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu bulunan yönetici ve yazarlarına süreli yayınlar ve mektup yasağı getirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14209)

84.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14211)

85.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR ve özel sektörün elindeki çay stoğuna, çay ithalatına ve kaçak çaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14212)

86.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, çay üreticilerinin sorunlarına ve ÇAYKUR'un uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14213)

87.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yıldız Yerleşkesinin boşaltılmasına ve nasıl kullanılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14214)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, vatandaşlar tarafından kullanılmakta olan banka, belediye ve kuruluş kartlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14215)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van Erciş Balık Bendi alanına girişte vatandaşlardan ücret talep edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14216)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'ye ait taşınmazlara ve Kurum'un bazı giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/14218)

91.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, işkence iddialarıyla ilgili başvurulara ve yapılan işlem ve soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14219)

92.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, kayyum atanan İdil Belediyesi eş başkanının tutukluluğuna, cezaevi koşullarına ve nakillerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14221)

93.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, zorla kaybetmenin insanlık suçu olarak tanımlanmasına ve kayıp yakınlarının taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14222)

94.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, tutuklu bir gazetecinin maruz kaldığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14223)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016'dan sonra haklarında işlem yapılan sulh ceza hakimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14224)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan asker, hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14225)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HSYK tarafından hakim ve savcılara yönelik olarak alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14226)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ T Tipi Cezaevi ile ilgili işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14227)

99.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Muş Cezaevi'nde kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden bir kadın mahkuma ve Cezaevi yönetiminin ihmalinin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14228)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında ülkemizde ve İstanbul İli'nde yürütülen icra takibi ve karşılıksız çek dosyalarıyla ilgili bilgilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14229)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında yürütülen icra takibi ve karşılıksız çek dosyalarıyla ilgili bilgilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14230)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 Ocak ayında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında işe alınanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14233)

103.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Balya Belediyesi'nin tehlikeli maden atıklarını kanalizasyon çalışmasında dolgu malzemesi olarak kullanmasına, ilçenin temizlenmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14236)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010 yılında yasaklanan asbestli içme suyu boruları değişmemiş yerleşim yerlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14237)

105.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği kömür satışı yasak olan mahallelerdeki vatandaşlara doğal gaza geçmeleri için tebligat gönderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14238)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kitreli Köyü'nde bulunan Uyuz Göleti'ne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14240)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Maden köyündeki Karasit Mağaraları'nda bulunan şifalı maden suyu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14241)

108.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Manisa'da polislerin 12/12 sistemi ile çalışmasını öngören valilik işlemini iptal eden Danıştay kararının uygulanmamasına ve polislere tazminat ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14259)

109.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde altı mahallede sokağa çıkma yasaklarının devam etmesine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14260)

110.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te hakkında kayıp ihbarı bulunan bir vatandaşla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14261)

111.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşam alanlarının düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14262)

112.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı altı köyün muhtarlarının görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14263)

113.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, yerel yöneticilerin yurt dışına çıkışlarını düzenleyen genelgeye ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14264)

114.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TÜBİM'in uyuşturucu kullanımı ve sonuçları ile ilgili yayınlarını durdurmasına ve 2014-2017 yıllarında uyuşturucu kullanımıyla ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14265)

115.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde bazı mahallerden geçen bakıma muhtaç karayollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14266)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerde kadro dışı ve alt yüklenicilerde çalışanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14267)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediye şirketlerinde veya belediyelerde alt yüklenicilerde çalışanların sendika üyesi olması halinde sözleşme imzalayacakları kuruma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14268)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin içme suyu şebekelerinde asbestli borular bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14269)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde içme ve sulama suyu ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14270)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Hacıbeyli ilçesinin içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14271)

121.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, IŞİD ve El-Kaide terör örgütlerini ve eylemlerini öven içerikteki kitapların basım ve bandrol işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14273)

122.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ege Üniversitesi'ne vekaleten yapılan rektör atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14276)

123.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bursa ve Muğla'da okullarda yaşanan ölüm olaylarının soruşturulmasına, gençlerin intiharını önleyici çalışmalara ve müfredatta spor ve sanata yönelik derslerin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14277)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında KPSS'ye lisans düzeyinde girenlerden kamu kurumlarına yapılan yerleştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14278)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KPSS'den yeterli puanı aldığı halde mülakatta elenen öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14279)

126.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2016-2017 TEOG sınavındaki başarı artışına ve şüpheli olduğu iddia edilen sınav sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14280)

127.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen general, amiral ve subaylara ve darbe girişimine katılıp katılmadıklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14282)

128.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, TSK envanterindeki helikopterlerden kaçında engel tespit ve ikaz sistemi bulunduğuna ve bu sistemlerin bulunmaması nedeniyle 1997 yılından itibaren meydana gelen kazalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14283)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-20 Mayıs 2017 tarih aralığında aylara göre çeşitli sebeplerle gerçekleşen asker ölümü vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14284)

130.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, ithal edilen ve yerli üretimi yapılan insansız hava araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14285)

131.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, 31 Mayıs 2017'de Şırnak Şenoba'da meydana gelen askeri helikopter kazasıyla ilgili teknik hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14286)

132.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da bulunan HES'lere, Dereli ilçesine bağlı Yüce köyünde yapımına başlanan HES projesine ve köylülerin dilekçesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14287)

133.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2017 Ocak ayı içinde tıp fakültelerinden mezun olan doktor adaylarından ataması yapılan ve yapılmayanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14289)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tütün kullanımına, tütün kaynaklı hastalıklara ve ölümlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14290)

135.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmalarına yönelik yapılan ve planlanan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14291)

136.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'deki hastanelerin yoğun bakım ünitesi kapasitelerine, yetersizlik nedeniyle özel hastanelere yapılan sevklere ve özel hastanelerde ek ücret talep edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14292)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14293)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14294)

139.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, epidermolozis bülloza hastalarının tedavisine, ilaçların SGK kapsamına alınmasına ve Ağrı Doğubayazıt'taki bir hastanın durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14295)

140.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Ankara'da biri 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde olmak üzere toplam on bir kişinin kaçırıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14304)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği tarafından açıklanan güneş battıktan sonra eylem yapılmasının yasaklanması yönündeki karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14305)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te bazı köy muhtarlarının referandum sonucuna göre görevden alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14306)

143.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003 ve 2017 yıllarında ülkemizde mevcut icra dairesi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14307)

144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ramazan ayı boyunca yayınlanan dini içerikli programlara ve sunucuların maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14308)

145.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, ÇAYKUR'a yapılacak mevsimlik işçi alımında sadece erkeklerin başvurularının kabul edilecek olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14309)

146.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Valiliğinin güneş battıktan sonra ateş yakmak ve yüksek sesle şarkı, türkü söylemek suretiyle eylem yapılmasını yasaklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14310)

147.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi'nin bir silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ve hastanelerin borç ve alacaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14311)

148.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Alevilere yönelik IŞİD tehdidine, Ankara Valisi tarafından Alevi kurumların güvenliği için yapılan toplantıda kararlaştırılan önlemlere ve terörle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14312)

149.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ABD tarafından PYD/YPG'ye gönderilen silahların Türkiye'ye karşı kullanılıp kullanılmadığının tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14313)

150.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nda yer alan bazı ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14314)

151.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ulusal bayram kutlamalarına yönelik bazı uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14315)

152.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Arhavi'de bulunan ve FETÖ'ye ait olduğu iddia edilen bir yurt binasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14316)

153.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli kadrolarına atamaları yapılan vatandaşların işe başlatılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14317)

154.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı Belediyesi tarafından yapılan bir imar uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14319)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde depremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14320)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 döneminde yıllar itibarıyla uyuşturucu kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14323)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, epilepsi hastalarına, tedavi sonrası iyileşenlere ve sürücü belgesi alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14325)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde verem tanısı koyulan hasta sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14326)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14327)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde kapanan turizm işletmelerine ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14328)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaz aylarında içme ve kullanma suyu sıkıntısının yaşandığı mahallelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14329)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ekim 2015-Mart 2016 ve Ekim 2016-Mart 2017 dönemlerinde kamu kurumları ve konutlardaki elektrik tüketimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14330)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2015 yıllarında metro, Marmaray, belediye otobüsü ve özel halk otobüslerini kullanan yolculara ve elde edilen gelire ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14331)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2017 yıllarında İstanbul'daki hava kirliliği verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14332)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı ve 2017 yılının ilk dört ayında İstanbul'da öğrenci kartı ve indirimli kart kullanan yolculara ve ücretsiz yolcu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14333)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da 2016 yılında ve 2017'nin ilk dört ayında bazı toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14334)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı ile 2017 yılının ilk dört ayında İSKİ tarafından sağlanan suyun konut ve iş yerlerine göre fiyatına ve kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14335)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2015 yıllarında İSKİ tarafından sağlanan suyun konut ve iş yerlerine göre fiyatına ve kalemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14336)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 yıllarında ve 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı genel müdürlükleri, iştirak ve şirketlerinde çalışanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14337)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde yıllar itibarıyla enerji girdileri ve enerji ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14338)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14339)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Bahreyn'e yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14340)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Libya'ya yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14341)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Katar'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14342)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Suudi Arabistan'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14343)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Mısır'a yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14344)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda Türkiye'den Yemen'e yapılan ziyaretlere, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve ticaret hacmine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14345)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2016 yıllarında İstanbul'da borç nedeniyle doğal gazı kesilen abonelere, doğal gaz kesme işlemlerine ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14347)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde İstanbul'da borç nedeniyle suyu kesilen abone sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14348)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde İstanbul'da borç nedeniyle elektriği kesilen abone sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14350)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yıllarında kaybolan kişilere ve çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14353)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14355)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 döneminde yabancılara satılan taşınmaz sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14357)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle ele geçirilen tarihi eserlere, ülkemize geri getirilen tarihi eserlere ve kapalı bulunan müzelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14358)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-Mart 2017 döneminde basılan kitap sayısına, türlerine ve dini içerikli olanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14359)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2016 döneminde kanser teşhisi koyulan hasta sayısına ve başarılı olan tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14361)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında vatandaşlıktan çıkarılan kişi sayısına ve vatandaşlığa başvuran ve kabul edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14362)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 ve 2016-2017 öğretim yıllarında İstanbul'daki okullar ve öğrencilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14363)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yıllarında üniversiteden kaydını sildiren veya donduran öğrencilere ve yeniden öğrenim hayatına başlayanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14365)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 döneminde ülke genelindeki ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14367)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul 3. Köprü projesinin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu'ndaki analizler açısından değerlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14369)

192.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2017 yılları arasında Ankara'da denetimler sonucu güvensiz olarak belirlenen asansörlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/14371)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nı ihlal nedeniyle hakkında işlem yapılan tıp doktorlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/14373)

194.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, işçilerin örgütlenme, düşünce açıklama, iş güvencesi ve iş güvenliğini isteme haklarının güvence altına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14379)

195.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kütahya İnköy Mahallesi'nde mera alanına yapılmak istenen müze inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14381)

196.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, özelleştirme sonrası elektrik dağıtımında yaşanan sorunlara, şirketlerin dağıtım kalitesine yönelik yatırımlarına ve özelleştirme öncesi ve sonrası kayıp-kaçak oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14383)

197.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli Belediyesi'ne yönelik teftişlere, Belediye'ye kayyum atanmasına ve kayyumun tasarruflarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14397)

198.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen köy, yayla ve mezralarda yaşayan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14398)

199.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Hrant Dink cinayeti davasında sanık olarak yargılanan bazı kişilerin kamu görevine devam etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14399)

200.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İETT'ye bağlı otobüslerde ve özel halk otobüslerinde görev yapan şoförlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14400)

201.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı Köyü'nün isim değişikliği talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14401)

202.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son beş yılda ülke genelinde kesilen trafik cezalarıyla ilgili bazı verilere ve trafik vakıflarının sağladığı gelirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14402)

203.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği'nin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14405)

204.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da bulunan bazı liselerin birer sınıfının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14406)

205.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümü mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14407)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa yerleşkesinin Hasdal'a taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14408)

207.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, rektörlerin referansıyla yapılan akademisyen ihraçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14409)

208.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen alımlarında mülakat sistemine ve mülakat sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14410)

209.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2017 yıllarında okullarda yaşanan öğretmen şiddeti vakalarına ve okullardaki şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14411)

210.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'un Boyabat ilçesi 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde kamunun zarara uğratıldığı ve personel arasında ayrımcılık yapıldığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14412)

211.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir hastanenin bazı bölümlerinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14413)

212.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa ve İzmir il sınırları içinde kesilen ağaçlardan kaçının zeytin ağacı olduğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14416)