TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 57

11 Ocak 2018 Perşembe

 

Teklifler

1.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Kocaeli İline Bağlı Hereke Beldesinin İlçe Yapılması ile İlgili Kanun Teklifi (2/2056) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

2.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2057) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

3.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2058) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

4.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2059) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2060) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

6.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2061) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2062) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile 3 Milletvekilinin; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2063) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

9.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2064) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

10.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2065) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2018)

11.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2066) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2067) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2068) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2018)