TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 55

9 Ocak 2018 Salı

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Soma Devlet Hastanesi'nde yaralanan bir temizlik işçisinin SGK ile anlaşması bulunmayan bir özel hastaneye gönderilmesine ve özel hastane faturasının ödenmesi için başlatılan bağış kampanyasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17417)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre Devlet Hastanesi'nde bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden sekiz aylık hamile bir kadına hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığından müdahale edilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17418)

3.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, sağlık hizmetlerinden farklı adlar altında alınan ücretlere ve Suriyelilere tanınan ayrıcalıklardan doğan sorunların giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17419)

4.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, sağlık mevzuatına aykırı olarak ilaç adı altında ürün satışlarının denetimine ve Adana'da zayıflama hapı nedeniyle yaşamını yitiren bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17420)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Atatürk Mahallesinde bulunan bir hastanede bir fare bulunması ve hastanenin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17421)

6.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, evlenecek çiftlere yapılan sağlık kontrolleri için hazırlanan risk değerlendirme raporundaki bir sorunun temel haklara aykırı olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17422)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17423)

8.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, KPSS 2017/5 ile Bakanlık kadrolarına ataması yapılan 12500 kişinin arşiv ve güvenlik soruşturmalarının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17424)

9.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihalelerin 3 ila 6 aylık sürelerde yapılması nedeniyle taşeron işçilerin yaşadıkları hak kayıplarının ve sıkıntıların giderilmesine ve taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17425)

10.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Adana Şehir Hastanesine taşınacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17624)

11.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2017 yılları arasında Manisa ve ülke genelinde karşılaşılan kanser vakaları ve kanserden ölümlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17625)

12.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde ve Manisa ilinde acil servis hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısına ve acil vakalara ortalama ulaşma süresine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17626)

13.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda tespit edilen yanlış tetkik ve tedavi sayısına ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17627)

14.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde görev yapan ve çalışmak için başvuran yabancı doktorlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17628)

15.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, güvenlik soruşturmaları tamamlanmadığı için göreve başlayamayan yeni mezun hekimlerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17629)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında hekime başvuran hasta sayısına, sevk işlemlerine ve hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17630)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ruhsatlı spor salonu, sauna ve hamamlara, bu merkezlerin denetimine ve 2016-2017 yıllarında kapanan işletme sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17631)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, barınma merkezleri dışında uygunsuz koşullarda yaşayan Suriyelilerin yaygın hastalıklara karşı denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17632)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı ülkelerde yasak olan gıda ve cihazların ülkemizde zayıflatma ve şifa dağıtma amacıyla kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17633)

20.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Şehir Hastanesi'nde iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren bir temizlik işçisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17811)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17812)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda nakil için organ bulunamaması nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17813)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tam teşekküllü özel hastane, özel tıp merkezi ve kamu hastanesi sayıları ile buralarda görev yapan uzman ve pratisyen doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17814)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde sağlık hizmeti alan sosyal güvenceli kişi sayısına ve buna karşılık devletin yaptığı ödeme tutarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17815)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organ bağışının teşvik edilmesine ve bu konuda görevli personelden organ bağışında bulunanların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17816)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel hastanelerde gerekli sayıda doktor ve görevli varlığının ve gece nöbetlerinin denetimine ve son beş yıl içinde tespit edilen olumsuzluklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17817)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, alzheimer hastaları ve tedavisine dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17818)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı ilaçların bellek bozukluklarına yol açtığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17819)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zerdeçalın şifa kaynağı olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17820)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organ bağışı istatistiklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17821)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17822)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17823)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17824)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17825)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17826)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Van ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17827)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Muş ilinde son 10 yılda organlarını bağışlayan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17828)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yeterliliğine ve kamu hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17829)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'deki hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yeterliliğine ve kamu hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17830)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir'deki hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yeterliliğine ve kamu hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17831)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'daki hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yeterliliğine ve kamu hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17832)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat'taki hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yeterliliğine ve kamu hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17833)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli sağlık kurulu raporlarına ve engelli bakım maaşı ödenme koşullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17834)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, diş macununun içindeki florür maddesinin etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17835)

45.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleşen terör saldırısı sonrası müdahale için gönderilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17836)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik İlçesinde bulunan hastaneye diyaliz ünitesi açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17837)

47.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, şehir hastanelerine dair çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17838)