TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

3

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 54

8 Ocak 2018 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2030) (İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2031) (İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2032) (Çevre Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2033) (İçişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2034) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2017)

6.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2035) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

7.- Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in; 2004 tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2036) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

8.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 24.6.2004 Tarih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2037) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2017)

9.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 23/6/1965 tarihli ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2038) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2039) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Bitkisel Üretim ve Denetim Kurullarının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2040) (İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2041) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2042) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

14.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın; 12/11/2012 tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2043) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

15.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın; Isparta Gülü Kanunu Teklifi (2/2044) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

16.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün; Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2045) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2046) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

18.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2047) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

19.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2048) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

20.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2049) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2050) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2051) (Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2052) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2017)

24.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2053) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

25.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2054) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2017)

26.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2055) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ikinci el araçlardan ve bayilerdeki test sürüşü araçlarından KDV alınmaması ve yirmi yaşından fazla araçlarda ÖTV indirim teşviki sağlanmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17634)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Adalar ilçesine deniz yolu ile ulaşıma ve kış mevsiminde sefer sayısının azaltılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/17635)

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorunlu deprem sigortası primlerinin elektrik faturaları üzerinden tahsil edileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18734)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD ve El-Kaide militanları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18735)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18736)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana işkence ve kötü muamele nedeniyle hakkında soruşturma ve dava açılan cezaevi görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18737)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana hakkında koruma kararı verilen kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18738)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18739)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kadına yönelik şiddet nedeniyle açılan dava ve soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18740)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana mültecilerin ölümü ya da yaralanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18741)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana hakkında işkence ve kötü muamele nedeniyle soruşturma veya dava açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18742)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Karabük'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18743)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kahramanmaraş'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18744)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda İstanbul'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18745)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Iğdır'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18746)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Hakkari'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18747)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Gümüşhane'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18748)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Erzurum'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18749)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Elazığ'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18750)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Erzincan'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18751)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Diyarbakır'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18752)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Düzce'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18753)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Bitlis'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18754)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Çankırı'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18755)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Bayburt'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18756)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Bingöl'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18757)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Aksaray'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18758)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Batman'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18759)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Adıyaman'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18760)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Ağrı'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18761)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Yozgat'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18762)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana faili meçhul siyasi saldırılar sonucunda ölen ya da yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18763)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Şırnak'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18764)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Van'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18765)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Niğde'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18766)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Şanlıurfa'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18767)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Siirt'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18768)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Rize'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18769)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Nevşehir'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18770)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Osmaniye'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18771)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Mardin'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18772)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Muş'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18773)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kırşehir'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18774)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kütahya'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18775)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kilis'te kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18776)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kırıkkale'de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18777)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kars'ta kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18778)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Kastamonu'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18779)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda Karaman'da kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18780)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18781)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerinin dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18782)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybeden ya da yaralanan gazeteci sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18783)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana öldürme veya yaralama fiilleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18784)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana sahipsiz veya atılmış patlayıcı maddeler nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18785)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana öldürme veya yaralama olaylarına dahli bulunan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18786)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana toplantı ve gösterilerde gerçekleşen öldürme veya yaralama fiilleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18787)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösterilerde ölen ve yaralanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18788)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yasadışı örgütlerin saldırıları nedeniyle açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18789)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yasadışı örgütlerce düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18790)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana ayrımcı nedenlerle gerçekleşen olaylarda ölen ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18791)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen siyasi içerikli cinayet ve saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18792)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana askeri birliklerde gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18793)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gerçekleşen iş kazalarında ölen ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18794)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana ülkemizde yaşamını yitiren veya yaralanan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18795)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yaşanan kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18796)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltında işkenceye maruz kalma sebebiyle savcılığa başvuran kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18797)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltında yaşamını yitirenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18798)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Çay-Kur mevsimlik işçilerinin özlük ve sosyal haklarıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18799)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana cezaevinde işkenceye maruz kalma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18800)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilenlere dair yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18801)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana gözaltına alınan veya tutuklanan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18802)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana cezaevlerinde yaşamını yitirenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18803)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana yasaklama veya erteleme kararı verilen toplantı ve etkinliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18804)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana toplatılmasına karar verilen süreli ve süresiz yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18805)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk tarafından müdahale edilen toplantı ve gösterilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18806)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kapatma veya faaliyetinin durdurulması kararı verilen dernek, vakıf gibi örgütlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18807)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana basın yayın kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18808)

78.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Erzurum'da doğalgaz tarifesine indirim uygulanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18809)

79.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 23 Haziran 2017'de alımı yapılan fakat güvenlik soruşturmaları nedeniyle göreve başlatılmayan sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18810)

80.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Türkiye genelinde FETÖ bağlantısı sebebiyle kapatılan okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18811)

81.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü yolunun yapımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18812)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk kuvvetlerine ait araçların karıştığı olaylarda hayatını kaybedenlere ve yaralananlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18813)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk kuvvetlerine ait araçların neden olduğu ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18814)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk kuvvetlerine ait araçların neden olduğu ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18815)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan olaylar nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18816)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana güvenlik güçlerine ait araçların karıştığı ölümlü olaylarda tutulan tutanaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18817)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk güçlerine ait zırhlı araçların sürücülerinin yeniden eğitilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18818)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılından bu yana kolluk güçlerince zırhlı araç kullanacak personelin seçim kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18819)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında hakkında dava açılan jandarma, polis ve infaz koruma memurlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18820)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında işkence ve kötü muamele nedeniyle hakkında soruşturma açılan kolluk görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18821)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2017 yılları arasında AİHM'in işkence ve kötü muamele nedeniyle Türkiye aleyhine verdiği kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18822)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yıllara göre işkence ve kötü muamele gerekçeleriyle AYM ve AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18823)

93.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan 2017 yılında belediyelere ve diğer kurumlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18825)

94.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un daha yaşanabilir bir şehir olması için yapılacaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18826)

95.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, OHAL sebebiyle akşam saatlerinde üniversite fakültelerinin kapılarının kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18827)

96.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, HIV/AIDS ile mücadele konusunda planlanan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18828)

97.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2014-2017 yılları arasında Ankara'daki barajların doluluk oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18829)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum atanan belediyelerde işe alınan ve işten çıkarılan çalışanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18830)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Trabzon'un Of ilçesindeki Ballıca Kuran Kursu'nda öğrencilerini dövdüğü iddia edilen hoca hakkındaki soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18831)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ta bir okul müdürünün erkek öğrencilere elini öptürdüğü iddiasına ve olaya yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18832)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda yakınları tarafından yaralanan, öldürülen, hakkında koruma kararı verilen kadın sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18833)

102.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, eski Tavas Devlet Hastanesi binasının durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18834)

103.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, AFAD ve ilgili birimlerin olası doğal afet ve savaş durumlarına yönelik hazırlıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18835)

104.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir sokaktaki kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18836)

105.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Temelli ilçesinde yaşayan vatandaşların su sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/18837)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Recep Akdağ) yazılı soru önergesi (7/18838)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18840)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/18841)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/18842)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/18843)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Fikri Işık) yazılı soru önergesi (7/18844)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen bağlı kurum ve kuruluş personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/18846)

113.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, cezaevlerinin yetersiz ve bakımsız olduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18848)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'in Midyat ilçesinde 23 tutuklunun yemekten zehirlendikleri iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18849)

115.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, cezaevleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18850)

116.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18851)

117.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in, Gaziantep'te bir yavru köpeğin kulaklarının kesilmesi olayının sorumlularına yönelik soruşturma yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18852)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18853)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18854)

120.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18855)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18856)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18857)

123.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18858)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18859)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18860)

126.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18866)

127.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, SGK İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin satıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18867)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2017 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleşen iş kazaları sonucu hayatını kaybeden veya yaralanan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18868)

129.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son beş yılda kamu ve özel işyerlerinde çalışanlarca mobbing nedeniyle yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18869)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18870)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18871)

132.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde acele kamulaştırmaya konu edilen taşınmazların yıkım işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18872)

133.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, çimento fabrikalarından kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18873)

134.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Hakkari Yüksekova'da devam eden altyapı çalışmalarına, su ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenme sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18874)

135.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, denizlerde oluşan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18875)

136.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18876)

137.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılması planlanan bir termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18877)

138.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, çimento torbalarının işçi sağlığına uygun hale getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18878)

139.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da afet mağduru aileler için yapılan konutların son durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18879)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18880)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18881)

142.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18882)

143.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18883)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18884)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18885)

146.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18889)

147.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2010-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Denizli'de yürütülen yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18890)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18891)

149.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, nar üretim, tüketim ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18897)

150.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18898)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kuru fasulye üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18899)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18900)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18901)

154.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Yunusemre Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18907)

155.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, başpolis memurlarının tazminat talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18908)

156.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18909)

157.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Yunusemre Belediyesinde basın danışmanı olan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18910)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de trafik kazalarındaki artışın nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18911)

159.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp yapılan dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18912)

160.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, eski Tavas Devlet Hastanesi binasının uyuşturucu kullanan öğrenciler tarafından kullanıldığı yönündeki şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18913)

161.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Balıkesir Belediye Başkanının eşinin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18914)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18915)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18916)

164.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'in yatırım ve istihdam bakımından iller arasındaki yerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18917)

165.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2011-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18918)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18920)

167.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2003-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18921)

168.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, eser sahipleri için toplanan şahsi kopyalama harcı gelirlerinin genel bütçeye dahil edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18922)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, personel yokluğundan kapatılan kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18923)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye yeni bir halk kütüphanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18924)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18925)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18926)

173.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Kamu İhale Kanunu'nda ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarının ihaleleriyle ilgili olarak yapılmak istenen bir değişikliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18927)

174.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında haksız arama, yakalama ve tutuklama işlemleri sebebiyle Hazine aleyhine açılan davalara ve ödenen tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18928)

175.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18929)

176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehit ve gazi ailelerine sağlanan ÖTV muafiyetine getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18930)

177.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, eser sahipleri için toplanan şahsi kopyalama harcı gelirlerinin genel bütçeye dahil edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18931)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18932)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18933)

180.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ataması yapılamayan engelli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18934)

181.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ders kitaplarının yeniden basılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18935)

182.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18936)

183.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sözleşmeli öğretmen alımlarındaki sözlü sınav komisyonunun oluşumunda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18937)

184.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için basım izni verilen veya sorun tespit edilen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18938)

185.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2013-2017 yılları arasında ortaokul öğrencilerinin okul başarı puanı ve TEOG başarı sıralamasına ait verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18939)

186.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kimya ve kimya teknolojisi öğretmenlerinin kadro ve atama sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18940)

187.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Fransızca öğretmenlerinin kadro ve atama sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18941)

188.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, mevsimlik tarım işçilerinin okula devam edemeyen çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18942)

189.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevlerine son verilen sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18943)

190.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18944)

191.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beslenme dostu okullar projesinin başarı oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18945)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beyaz bayrak alan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18946)

193.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir öğretmenin öğrencilerine bir şiir ezberlettiği için hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18947)

194.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Ahmetli Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrenciler arasında gerçekleştiği iddia olunan cinsel taciz ve şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18948)

195.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir okulda din dersinde anlatıldığı iddia edilen bir konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18949)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18950)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18951)

198.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18952)

199.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz'de PKK ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18953)

200.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı konusundaki tutumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18954)

201.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Rusya'dan hava savunma sistemi alımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18955)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18956)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18957)

204.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18958)

205.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2003-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18959)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18962)

207.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen kurum içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18978)

208.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2017 yılları arasında göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle görevi sona eren Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18979)

209.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kuzey Marmara Otoyoluna dair çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18980)

210.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki illerdeki karayolu uzunluklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18982)

211.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2010-2017 yılları arasında Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Denizli'de yürütülen yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18983)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 mali yılı içerisinde Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a aktarılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18984)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında yurt dışına dil öğrenimi veya başka sebeplerle gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/18985)